1 UTJECAJ FOLIJARNE GNOJIDBE BOROM NA PRINOS I ...

Humus. (%) ppm. B. Optimalna. Konc. B. Optimal conc.B. (ppm). Mg. Ca. K. Na. P ... Fertina B 12,5 l/ha Fertina B 12,5 l/ha. 1,0 ... Fertina B 25 l/ha 25 l/ha. 2,0.

1 UTJECAJ FOLIJARNE GNOJIDBE BOROM NA PRINOS I ... - Srodni dokumenti

1 UTJECAJ FOLIJARNE GNOJIDBE BOROM NA PRINOS I ...

Humus. (%) ppm. B. Optimalna. Konc. B. Optimal conc.B. (ppm). Mg. Ca. K. Na. P ... Fertina B 12,5 l/ha Fertina B 12,5 l/ha. 1,0 ... Fertina B 25 l/ha 25 l/ha. 2,0.

utjecaj obrade tla i gnojidbe dušikom na prinos kukuruza

DUŠIK I GNOJIDBA KUKURUZA DUŠIKOM. ... Gnojidba se, pored obrade tla, ubraja u najvažnije agrotehničke zahvate u uzgoju biljaka. Bez ove se ...

Utjecaj gnojidbe i plodoreda na prinos češnjaka - Repozitorij ...

Tako je na samome početku dan svojevrsni presjek stanja u ... Primjer plodoreda je izmjena ratarske i povrtlarske kulture ... VRT.com.hr, SVE za vaš vrt.

UTJECAJ GNOJIDBE FOSFORNIM GNOJIVIMA NA PRINOS OZIME ...

masova drozga, pelofos i finofosfat. Fosforna gnojiva su dana u različitim količinama od 60, 120 i 180 kg/ha. Osim toga, uvrštene su dvije kombinaci- je, u kojima ...

utjecaj gnojidbe na morfološka svojstva, prinos i nutritivnu vrijednost ...

namirnici bamija se rijetko uzgaja u Republici Hrvatskoj te postoji vrlo malo istraživanja ... Sjeme bamije sadrži čak 20 % ulja u odnosu na cijeli plod, a količina ...

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata pšenice u ...

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata ... - VGUK

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

Konvencionalna nasuprot folijarne gnojidbe - Tlo i biljka

Stoga je potrebno istaknuti kako su mnoga folijarna gnojiva korisna, ali ne kao osnovni izvor hranjivih elemenata, već samo u korekciji deficita hraniva tijekom.

Prednosti i nedostatci folijarne gnojidbe - Repozitorij Fakulteta ...

folijarna aplikacija gnojiva je najbrži način opskrbe biljaka hranjivim elementima, ali ne nužno i najbolji, jer omogućuje najučinkovitiji način eliminacije deficita.

utjecaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na kemijski ...

Istraţivanje je provedeno kod 2 proizvoĊaĉa vina Kraljevina, OPG Puhelek Purek i. OPG Kos. Prvo se provela kemijska analiza tla, te se zatim vinovu lozu ...

Mario Žanko, bacc.ing.agr. UTJECAJ RAZLIČITE GNOJIDBE NA ...

izmetu kojeg ostavljaju na lišću. Ako se pronađe više od jedne gusjenice po biljci potrebno je provesti zaštitu insekticidima. Kupusna stjenica (Euridema ventral) ...

UTJECAJ MIKORIZE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ VRSTE ...

11 lis 2015 ... koncentracija gnojiva na rast i razvoj pelargonija. ... fertilization costs on Pelargonium zonale “Anthony”, with mycorrhiza inoculation Glomus.

utjecaj gnojidbe na morfološke karakteristike i duljinu cvatnje ...

Zbog cvijeta koji ne mijenja boju tijekom ... univerzalnim gnojivom na list i cvijet kod ove vrste. ... Celozija –Pijetlova krijesta (Celosia argantea var. plumosa).

Utjecaj gnojidbe različitim vrstama mineralnih gnojiva na ...

Utjecaj gnojidbe različitim vrstama mineralnih gnojiva na zakiseljavanje tala u Osječko-baranjskoj županiji. Sažetak: Gnojidba značajno utječe na plodnost tla i ...

„Utjecaj ciljane gnojidbe na povećanje randmana i kvalitativna ...

24 velj 2019 ... Fertina R sadrži makro i mikro hranjiva 10 % dušika, 5 % kalija, ... Fertina Fe -otopina 6 % željeza (Fe) ... %B , 3%N. Fertina Ca: 12 % Ca, 8 % N ...

UTJECAJ GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ VRSTE Thuja ...

28 tra 2006 ... Smaragdna američka tuja (Thuja occidentalis 'Smaragd'). Prosječna visina sadnica bila je 9,5 cm, a ukupno je posadeno 150 biljaka. U pokusu ...

Katarina Gložinić Utjecaj meliorativne gnojidbe na fizikalna i ...

Meliorativna gnojidba spada u oblik osnovne gnojidbe. Njezin najbitniji ... Ključne riječi: tlo, meliorativna gnojidba, svojstva tla, mikroelementi, makroelementi ...

Utjecaj načina uzgoja i gnojidbe dušikom na morfološka svojstva ...

Kopriva (Urtica dioica L.) je višegodišnja biljna vrsta koja raste u velikom dijelu umje- renog pojasa (Ernst i sur., ... ticid ili gnojivo. Zbog sve veće potražnje te ...

UTJECAJ BAKTERIZACIJE NA NODULACIJU I PRINOS GRAHA ...

Sorte graha koje imaju krupnije sjeme u pravilu imaju i veći cvijet. Grah je autogamna vrsta iako može biti i alogamna uz pomoć kukaca oprašivača. Vrlo rijetko ...

UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITETU ULJA ...

može miješati sa stajskim gnojem, kuhinjskim ostacima i drugim sastojcima ... 2014. godine izvršena je gnojidba ovčjim gnojem druge trećine maslina, a ostale.

Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu ...

pokusa: defolijacija prije cvatnje sa i bez pinciranja, pinciranje bez defolijacije, pinciranje s defolijacijom poslije cvatnje i kontrolom. Na trsovima na kojima su se ...

utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju

trajala do početka kolovoza. Nakon sadnje je provedeno tretiranje paprike dvama ... Sadnja paprike na ploče kamene vune (foto: L. Telešman). Tablica 3.2.1.

UTJECAJ GUSTOĆE SJETVE NA PRINOS REPICE I OGRŠTICE U ...

nosti, a iza djeteline kao predusjeva. ... Usjev svake kombinacije sijan je u ... Sjetva je obavljena ručno 16. rujna u redove na dubinu od 1-2 cm a sjeme za-.

Utjecaj led osvjetljenja na prinos i parametre rasta rajčice Influence ...

Influence of led lighting on yield and growth parameters of tomato. Vinković, T. ... Biljke su bile dodatno osvijetljene prosječno 5 sati dnevno tijekom. 112 dana, tj. ... Potražnja je za kvalitetnim plodom rajčice značajna ... ski uzgoj rajčice na OPG-u Vidaković Krasanka u ... je primijenjena LED rasvjeta nedovoljno energetski.

utjecaj gustoće sklopa sjetve na prinos sjemenki i ekonomsku ...

ISPLATIVOST UZGOJA ULJNE TIKVE. Svojim potpisom jamčim: - da sam jedina autorica ovoga diplomskog rada;. - da su svi korišteni izvori literature, kako ...

utjecaj visokih doza 2,4-d herbicida na polijeganje i prinos zrna ...

herbicida 2,4-D (Deherban A) i kontrole (bez primjene 2,4-D herbicida). Utjecaj. 2,4-D herbicida istraţen je na tri hibrida kukuruza (Clarica, Bc 288B i Bc 354) u.

utjecaj navodnjavanja i sorte na prinos i kvalitetu salate - Repozitorij ...

Lisnata salata hrastov list (izvor: www.pinova.hr). Dugolisna salata. Ima uspravnu rozetu uskog glatkoga lišća, s izraţenim srednjim rebrom. Kako bi unutarnji.

utjecaj različitog opterećenja trsa na prinos i ... - Završni radovi

14 srp 2019 ... ... BOLFAN VINSKI VRH. Završni rad. Križevci, 2019. ... Agroekološki uvjeti uzgoja vinove loze . ... Mjere zaštite vinograda u 2014. godini .

utjecaj oprašivača na prinos uljane buče - Repozitorij Agronomskog ...

10 kol 2018 ... Kod nas se za proizvodnju bučinog ulja najviše koristi buča golica sorte. Gleisdorfer Olkürbis. Tikva golica je toploljubiva biljka (Mažar, 2017).

Utjecaj klimatskih pokazatelja na prinos plave šljive (Prunus ...

krošnja može biti piramidalna (požegača), široko piramidalna (stanley), loptasta (bilska rana) i kišobranasta (talijanska). Stabla šljiva sa prirodnom krošnjom ...

Utjecaj cijepljenja presadnica na produktivnost biljaka i prinos rajčice

Cijepljenje se komercijalno najviše koristi kod presadnica lubenica i rajčica, a sve se ... što su redovito zakidanje zaperaka, usmjeravanje biljaka uz potporanj, ...

Utjecaj rokova sjetve na prinos i kakvoću krmnog kelja pogodnog za ...

bjelančevina (2118 kg ha-1) imao krmni kelj sijan u prvom roku sjetve. Ključne riječi: lov, divljač, ... Stočni kelj kao izvor visokih prinosa proteina u ovisnosti o ...

utjecaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne ...

golica ĉime se znatno narušava kvaliteta sjemenke, odnosno kasnije ulja (Pospišil, 2013.). 4.7. ... Primijenjena tehnologija proizvodnje uljnih buča u pokusu.

Gnojiva na bazi bora i gnojidba borom

gnojdbe vinove loze (Fregoni 2006), masline (Chatzissavvidis i Therios 2010) i ... koji osim na cvatnju i oplodnju značajno utječe na nakupljanje ugljikohidrata ...

Ivan Golub, Borom Pavlovićem i Šopom čitan - FFOS-repozitorij

Sanja Jukić i Goran Rem ogledaju i u pjesničkom tekstu Nikole Šopa i u ... hrvatskih pjesničkih tekstova (Goran Rem, Pogo i tekst; Cvjetko Milanja, Doba razlika;.

programi fertirigacije i folijarne aplikacije kod povrtarskih ... - Alkaloid

Vegetativni rast i početno cvetanje. NPK0-36-0. 1,5 l/1000m2. (5 aplikacija svakih 5 dana). Ravnomerni rast biljaka i bolje cvetanje. Fertirigacija. (sistemom kap.

Filozofija gnojidbe - Repa.hr

cvijeće 0-20 ili 0-30 cm, u zatvorenim prostorima za povrće 0-15 cm, dok se ... vodotopljiva mineralna gnojiva pod imenom kristaloni. Najčešća im je primjena u ...

Filozofija gnojidbe - Tlo i biljka

a gnojidba je u strategiji gnojidbe tla redovita agrotehnička mjera i vrlo rijetko se izostavlja i to samo na vrlo plodnim tlima. Slika 1. Gnojidba i hraniva u tlu.

Važnost gnojidbe u uzgoju jagoda

13 lip 2005 ... Uvod. Jagoda je vrlo intenzivna poljoprivredna kultura koja proizvo aÀima donosi vrlo visoke prihode. Prema podacima koje navodi Hrvatski ...

POBOLJŠANJE GNOJIDBE SJEMENSKOG KUKURUZA NA PIK-u ...

u jednom slučaju za 0.7 t/ha niži prirod od kontrole (standardna gnojidba), ... Lisno gnojivo » Folifertil-T« (proizvođač »Pliva« Zagreb) prema s ambala-.

Principi gnojidbe ozimih žita - Tlo i biljka

učinkovita N-prihrana mora biti izvedene prema trenutnom stanju ozimih žita, ... pšenice neće značajno reagira na PK prihranu, bez obzira da li tlo sadrži malo ili ...

UČINAK SORTE I GNOJIDBE NA FUNKCIONALNU VRIJEDNOST ...

Batat (Ipomoea batatas L.) je višegodišnja tropska vrsta iznimno velike nutritivne vrijednosti korijena i lista. Pripada u skupinu funkcionalne hrane zbog značajne ...

Preporuka gnojidbe 2015 -9 Grah - Trgostil

Agro Imotski, Glavina donja bb, 21 260 Imotski (tel: 021/848-058). Cedrus Novo d.o.o., Toplička 15, 42 220 Novi Marof (tel: 042/205470). Kokot Agro d.o.o. ...

UČINAK SORTE I GNOJIDBE NA ... - Semantic Scholar

potaknule su poljoprivredne proizvođače na komercijalni uzgoj batata, kao nove povrtne kulture u Hrvatskoj. Napredna istraživanja u povrćarstvu, koja osim ...

Preporuka gnojidbe 2015-7 vinova loza - Trgostil

Kokot Agro d.o.o., B.J.Jelačića 28, 10 450 Jastrebarsko (tel: 01/6271540). Brala d.o.o., Ulica braće Dežmalj bb, Posedarje (tel: 023/279002). Vinova loza.

tehnologija gnojidbe krumpira - Timac AGRO Hrvatska

Kod uzgoja krumpira iznimno je važna pravilna gnojidba dušikom. Previsoke doze ... tla od 18 – 20 ℃ krumpir nikne 10 – 12 dana nakon sadnje. Kod nižih ...

Tehnologija ekološke gnojidbe aronije (Aronia melanocarpa)

količinu mikroelemenata (željezo, mangan, cink, bakar, bor). Optimalne vrijednosti prikazane ... Jako kiselo tlo/ Very acidic soil. (pH<5,0). Kiselo tlo/ Acid soil.

Potreba gnojidbe u eksploataciji trajnih nasada - Pedologija

5 velj 2013 ... Prosječni uzorak se sastoji od 20-25 pojedinačnih uzoraka tla. Što je veći ... kompleksnih gnojiva NPK 7-20-30, NPK 6-18-36, NPK 7-14-21S.

Tlo, gnojidba i prinos - Tlo i biljka

24 tra 2016 ... (refleksija Sunčeve radijacije u %) tamnog tla je 5 - 15 %, travnjaka. 10 - 20 %, dok na golom, vlažnom tlu s malo organske tvari albedo može.

prinos poznavanju romanizama

kotońȏta/kotuńȏta ž želatinasta marmelada od dunja, kitnikez ... bilježi kotònjata »marmelada, sir od dunja« (Dubrovnik, Cavtat), kodònjāda. (Korčula) ...

Tlo, gnojidba i prinos - Ishrana bilja

24 tra 2016 ... Aluvijalna tla (fluvisol; mlada, rastresita, porozna i pretežno plodna tla nastala na sedimentnim nanosima rijeka) su izložena poplavama uz.

Što sve utječe na prinos usjeva - Tlo i biljka

27 pro 2017 ... Visina i kakvoća prinosa. Najveći izazov moderne poljoprivrede je kako pomiriti produktivnost (visina prinosa isplativost) i održivost.

PRINOS DAROVA ZA DANE KRUHA

Bože, hvala ti za sjemenje koje polažemo u zemlju. Iz njega Tvojom dobrotom i našim radom proklija biljka ili cvijet. Biljku daruješ plodovima, nama za hranu.

KAROLINŠKO KOPLJE IZ VARAŽDINA – PRINOS POZNAVANJU ...

26 srp 2012 ... naše prve objave u Starohrvatskoj prosvjeti (Tomičić, 1966, 53-61), ... Slika 1. Karolinško koplje s krilcima iz Varaždina. Snimak i crtež Ž. ... episcoporum ad ripas Danubii11, pod protokolarnim vodstvom Paulina II., patrijar-.

KLAIĆEV PRINOS RECEPCIJI STAROGRČKIH TRAGEDIJA

ma Antigona i Kralj Edip, a u usporedbi sa starijim prijevodima Koloma- ... Matica hrvatska. Zagreb. 25. Prema izdanju: Sofoklo. Antigona. Kralj Edip. 2012.

PRINOS I EFIKASNOST KORIŠĆENJA VODE KOD KROMPIRA ...

U poljskim uslovima gajene su biljke krompira, sorte Liseta (Solanum ... i ratarskih biljnih vrsta, uključujući i krompir, imaju izraženu potrebu za vodom, zbog.

UTICAJ PRIMENE VODENIH EKSTRAKATA NA PRINOS U ...

ekstsrakata (koprive i gaveza), kao biljaka koje imaju fungicidno i insekticidno ... Kopriva (Urtica dioica) – upotrebljava se kao insekticid da zaštiti druge biljke i ...

Prinos poznavanja broja sisa kod mangulice

Prinos poznavanju broja sisa kod mangulice. D. Ilančić i S. Romić. (S 2 skrižaljke i 2 slike). Mit einer deutschen Zusammenfassung. Plodnost igra važnu ulogu u ...

kombinacione sposobnosti za prinos zrna i agronomska svojstva zp ...

druge strane negativnu korelaciju izmeĊu visine biljke i klipa sa prinosom su ustanovili ... Boţinović S. (2013): Uticaj citoplazmatiĉne muške sterilnosti i ksenija na ... Srdić J., Pajić Z., Mladenović Drinić S. (2007): Inheritance of maize grain yield.

UTICA J NAVODN JAVANJA NA PRINOS SEMENSKOG KUKURUZA

kuruza bez navodnjavanja varira po godinama,. sliEno variranju padavina. U izrazito suSnim go- dinama prinos iznosi oko jedne ili ispod jedne tone po hektaru ...