Uredba o bližim uslovima i nacinu sprovodenja ... - Vojska Crne Gore

zone, dostavlja se na korišćenje u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na kojoj su ... 1 ovog člana, ulaže se u unutrašnju kovertu. Katalog propisa v3.05. Strana: 4 ...

Uredba o bližim uslovima i nacinu sprovodenja ... - Vojska Crne Gore - Srodni dokumenti

Uredba o bližim uslovima i nacinu sprovodenja ... - Vojska Crne Gore

zone, dostavlja se na korišćenje u zatvorenoj, neprovidnoj koverti na kojoj su ... 1 ovog člana, ulaže se u unutrašnju kovertu. Katalog propisa v3.05. Strana: 4 ...

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

4 окт 2013 ... 15) objekti ostale namjene: sajamski i izložbeni centar; javni WC; objekat u ... kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili ... Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obavezna njena ...

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

Pripravnički staž obavlja se praktičnim radom u zdravstvenim ustanovama, ... Pripravnički staž se obavlja pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, ...

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra ...

Јединствени регистар рачуна садржи податке о динарским и девизним ... Народна банка Србије води Јединствени регистар рачуна у електронском ...

pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog ...

ODNOS ORGANIZATORA PUTOVANJA I POSREDNIKA PREMA PUTNIKU. ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016). Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i ...

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ... - CBCG

2) broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova), i. 3) kontrolni broj (dva ... Centralna banka vodi evidenciju fiksnih brojeva koje je dodijelila pružaocima.

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Uredba o uslovima i nacinu privlacenja direktnih investicija[1]

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ... zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske ...

Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata ...

3) državni poverilac jeste pravno lice koje je dužno da otpusti dug prema subjektu ... Preuzimanje duga prema poveriocima vrši se ugovorom između Agencije i.

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u ...

Pismeni dio lsplta. Kandidatlkinja je rjesio pismeni test koji se sastoji od 10 pitanja sa ponudenirn opcijskim odgovorima (test je sastavni dio ovog Zapisnika) .

VOJSKA CRNE GORE – ČUVAR CRNOGORSKOG IDENTITETA ...

VOJSKA CRNE GORE – ČUVAR CRNOGORSKOG IDENTITETA. Autor: Aleksandar Rusić, učenik IV razreda, Srednja stručna škola, Cetinje. Ne znam zašto ...

Uredba za sprovodjenje car. zakona 2019 - Uprava carina Crne Gore

Frotir-tkanine za ubruse i sliĉne zamkaste frotir-tkanine, osim uzanih ... Gaće, spavaćice, pidţame, kupaći ogrtaĉi, kućni ogrtaĉi i sliĉni proizvodi, za muškarce i.

Uredba za sprovodjenje Carinskog zakona - Uprava carina Crne Gore

cijena koju treba platiti, koja ispunjava uslove iz člana 30 stav 1 Carinskog zakona i koja ... Kada stvarno plaćena ili cijena koju treba platiti za robu čija vrijednost se utvrđuje, ... tkanine, prevučena sa folijom ... presvlačenje ostali djelovi.

Uredba o carinskoj tarifi za 2015. godinu - Uprava carina Crne Gore

18 дец 2014 ... (g) "bekon polutke", u tarifnom podbroju 0210 19 10 je svinjska ... prednja, četvrt, sa bubregom ili bez bubrega; kada je slabina (kare ... glava,škrga i utrobe,mase po komadu veće od 1 kg. 18 ... pečeni, posoljeni ili neposoljeni,.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA POČETAK RADA I ...

2,60 m i ima sopstveni NjC, tuš kadu i umivaonik sa toplom i hladnom vodom. ... Visina glavnog dela perionice treba da bude 3,6 m a delovi perionice bez.

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno gradjenje ...

3 јул 2018 ... Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i ... uređaje za kontrolu temperature (grijanje, klima uređaj, ventilatori), ...

pravilnik o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje ...

3 јул 2018 ... i/ili tendi. Ne treba zatvarati bočne vertikalne strane ugostiteljske terase. ... Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na ... Montažna parking garaža je montažno-demontažni privremeni objekat metalne ...

Pravilnik o bližim pravilima i uslovima organske proizvodnje za ...

2) mrestilište je mjesto za razmnožavanje, izlijeganje i uzgoj riba i drugih vodenih ... Organska proizvodnja brancina, orade, hama, cipola (Liza, Mugil) i jegulje ...

Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti i ...

12) da je mehanizam za otvaranje prozora na visini od 90 do 120 cm od poda; ... Za dom od 250 korisnika mesećno treba obezbediti sredstva za lićnu higijenu ...

pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu ...

Prijemni ispit polaže kandidat za upis na studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija i za upis na stručno-umjetničke studijske ...

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i ...

držanje i uzgoj pilića za tov (u daljem tekstu: pilići) i način njihovog držanja. Član 2 ... 9) broju pilića upućenih na klanje i broju uginulih pilića u vrijeme dolaska u ...

Pravilnik o bližim uslovima za promet i uvoz živine za uzgoj ili ...

patke i druge ptice) za uzgoj, proizvodnju, priplod, klanje i promet jednodnevnih pilića i jaja za priplod. Izuzeće od primjene. Član 2. Ovaj pravilnik ne primjenjuje ...

Pravilnik o bližim uslovima za uvoz i tranzit životinja akvakulture i ...

2) zatvoreni objekat za ukrasne životinje je objekat za prodaju, ribnjak, akvarijum ili objekat za prodaju na veliko: - bez direktnog kontakta sa vodama prirodnog ...

Pravilnik o bližim uslovima za promet živine za uzgoj ili proizvodnju*

22 јан 2016 ... ... proizvodnju, priplod i klanje, promet jednodnevnih pilića i jaja za priplod. ... Živina za proizvodnju i priplod, jednodnevni pilići i jaja za priplod ...

pravilnik o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ...

kvarcovanje prostora, sredstva za imobilizaciju, vješaonik za odjeću pacijenta, ... Ordinacija: radni sto i stolica, ležaj za pregled pacijenta, okrugla stolica za pacijenta, stolica za pratioca, paravan, ... -Odvajanje mimo vrtića, -Polazak u školu.

pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za ...

5) funkcionalnu dijagnostiku organa vida (ortoreter, opremu za ispitivanje kolornog vida, optotip, ogledalo, niktometar i perimetar);. 6) RTG aparat za snimanje ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na ...

24 апр 2015 ... Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine, uvoz robe treba da: ... ličnoj upotrebi putnika ili njegove porodice ili u svrhu davanja poklona. ... bicikle i motocikle, privatna motorna vozila i njihove prikolice, kamp ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim ...

о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама. "Службени ... заповедник је дужан да пријави почетак и завршетак прекида.

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu obavljanja ...

Šifarnik osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa ... narednog radnog dana od dana prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, banci dostavi ... kod kapitalnih poslova - odluka ili rešenje nadležnog organa o konkretnom poslu, ... prevoz putnika u zemlji stranim prevoznim sredstvima, uključujući i sve ostale.

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

PRAVILNIK o uslovima i načinu korištenja, upravljanja, održavanja i ...

(6) U slučajevima kada vozač ne upravlja službenim motornim vozilom, korištenje i upravljanje istim od strane zaposlenog kojem je u data saglasnost za to, vršit ...

Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija ...

записи). 3. Благајнички записи су дематеријализоване хартије од вредности и региструју се као електронски записи на рачуну хартија од вредности у.

pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ...

prodaja), račun mora sadržavati broj rješenja nadležne porezne uprave kojim je prodavac ... Oprema za fiksno ograđivanje travnjaka (električni pastir). 2.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem ...

... Трезор оверава Образац ИОК и испоставља налоге за обрачун на терет и у корист рачуна буџета. Члан 6. Компензација се може реализовати у року ...