biogeni amini v vinu - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG vino/modra frankinja/biogeni amini/jabolčno mlečnokislinska fermentacija/mlečnokislinske bakterije/histamin /biološki razkis. AV ŠTALCAR, Jure, dipl. inž.

biogeni amini v vinu - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

biogeni amini v vinu - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG vino/modra frankinja/biogeni amini/jabolčno mlečnokislinska fermentacija/mlečnokislinske bakterije/histamin /biološki razkis. AV ŠTALCAR, Jure, dipl. inž.

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

Slika 4: Sile na traktorju pri vožnji po izohipsah (Schilling, 1960). 10. Slika 5: Traktor Tomo Vinkovič TV 518 (Tomo Vinković 518, 2012). 18. Slika 6: Traktor Fendt ...

cornus mas l. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

drena Cornus mas L. V koščicah plodov smo določili vsebnost vode in ... 2.5.4.1 Morfološke lastnosti plodov rumenega drena. ... liker in kot omaka k mesu.

VILJAMOVKA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

... cepljena na kutino, nujno rabi posredovalko, saj sama ni dobro skladna. Cveti srednje pozno. Nagnjena pa je k razvoju plodov brez semena (partenokarpija).

Rickettsia - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Farhang-Azad AF., Traub S. in Bagar S. 1985. Transovarial transmission of murine typhus ... trebuh, ušesa. Biograd, Kakma. 144-C1 19.4.07 Goran Prtenjač.

Phalaenopsis sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

DK UDK 635.9:582.594:57.018.6:57.086.16(043.2). KG okrasne rastline/Phalaenopsis/orhideje/barva cvetov/barvanje/sorte/sistemsko barvilo/modro črnilo.

1 UVOD - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

24 sep 2012 ... Priloga A3: Aleli HLA-DQB1, zaznani pri kontrolni skupini, bolnikih s T1D in bolnikih s. T1D HT, njihova pogostnost pojavljanja ter vrednosti p ...

naprava ribnika - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

V diplomskem delu je podrobno opisan pomen ribnika v parkovni rabi in na domačem vrtu. Opredeljen je pojem ribnika ter predstavljene njegove različne vrste,.

GOJENJE PELARGONIJ - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

´Adonis` (1961): ta sorta oblikuje gost grm, velik cvet, ki je enojen in škrlatno rdeč;. ´Sarah Nova`: ... Gnojili smo jih drugi teden s specialnim gnojilom Plantella.

Diplomska naloga - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

njegova vdova Ana Marija, rojena grofica Brandis, zgradila na smledniškem ... Pogost pojav je megla, ki tu zlasti jeseni in pozimi obleţi preko celega dneva.

rana latastei - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Brstilo, T. Ocena velikosti populacije in razmerje med spoloma laške žabe (Rana latastei) v Volčji Dragi. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška ...

zorenje vina na drožeh - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

vinske droži / zorenje vina na drožeh / sur lie / jabolčno-mlečnokislinska ... Prvi pretok vina izkoristimo za dodatek žveplovega dioksida, da zavarujemo vino pred.

PRIDELEK ZRNJA SOJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG soja / Glycine max / poljski poskus / sorte / dolžina rastne dobe / pridelek / ... fakultete v Ljubljani izvedeni poljski poskusi s sortami soje: Tisa, Ika, Olna,.

kače kot hišne živali - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

6 nov 2006 ... Najdaljša kača na svetu je mrežasti piton (Python reticulatus), pol vodna kača iz jugovzhodne Azije. Primerki te vrste so dolgi 10 m. Tako.

vsebnost nitratnega iona - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

10 nov 2004 ... nitratni ion/amonijski ion/Temenica/površinske vode/rečni ekosistem ... Zaradi nevarnosti, ki jo predstavljata nitratni in amonijski ion za življenje ...

Masa odkošene trave - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Konkolič Ž. Uporabnost kosilnic in strojev za hortikulturno rabo. ... Slika 1: Prva strižna kosilnica (Bernik, 2008). 5 ... Slika 13: Motorna kosa (Husqvarna, 2012) ... samovozne kosilnice, ki jih upravljamo s sedeža ali kosilnice, ki jih vleče traktor.

diploma luka dular2 pdf - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Metlico oblikujejo na vrhu rastline centralna os in 6 do 12 stranskih stranskih vej metlic. Metlica cveti 1 do 3 dni prej kot žensko socvetje. V sušnem vremenu se ...

Spojine ki jih v vinu ne želimo - Bioageni amini v vinu 2012

Biogeni amini v vinu. Javni razpis št. 02/2009/AGROTUR/Kraški agroturizem. Bando pubblico n.02/2009/AGROTUR/Agroturistica carsica. Helena Baša Česnik ...

biogeni amini u siru - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Najvažniji biogeni amini nađeni u hrani i pidu su histamin, tiramin, putrescin, kadaverin, triptamin i feniletilamin, a koji nastaju dekarboksilacijom histidina, ...

Histamini i biogeni amini kao indikatori svježine ribe i ribljih proizvoda

Sommario. La castratina di Dalmazia (kaštradina o koštradina) si produce tradizionalmente dalla carne di montoni castrati e di pecore e capre improduttive alla ...

Platnica_prva stran_danjel - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

Če bodo v njej električni pulzi dovolj visoke napetosti, potem je ne bodo poskusile niti preskočiti in ... prodaje. Ves ta nadzor nad živalmi je potreben zato, da imamo od njihove reje čim več koristi. Živali naj ... farmer mreža in električni pastir.

VRŠIČKANJE PARADIŽNIKA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

Pinciranje-odstranjevanje zalistnikov (Biggs, 1986). Priloga D1: ... zemeljski obli. Med njimi so kot kulturne rastline razširjene v našem okolju še paprika,.

Mirko Gartner__18 5 2016_ L-1 - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

svojo ponudbo sestavljivega pohištva dopolnil še s kuhinjami Alples. Posamezne ... Majhna kuhinja ali kuhinja z otokom – dobili boste kuhinjo po meri, ki ... Moderne kuhinje Urbana (slika 2) z značilnimi čistimi linijami odražajo sodobnost in.

Predloga za diplomsko nalogo BF - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

granulacije 0–6 mm: geološko »mladega« iz obdobja litotamnij, »starega« iz triasa; apnenčasto blato iz Lipice na Krasu, ki nastaja pri mehanskem rezanju.

trajnice v obhišnih vrtovih - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

6 jan 2012 ... Slika 1: Trajnice na vrtu. 2. Slika 2: Vodni in obvodni prostor, v ospredju tulipani. 4. Slika 3, 4 : Nizozemska je največja izvoznica čebulnic in ...

Referenca (sicer je ni v COBISSu - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

KG mesni izdelki / krvavice / začimbe / senzorične lastnosti / kemijska sestava. AV GANTAR ... Bele krvavice so značilne za Mežiško dolino, imenujejo pa se ...

čustveno oblikovanje v krajini - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

Uporabljal je tudi oblike naravnih struktur kot npr. drevesa, kosti, školjke, krila, mreže, cvetovi, listi itd. ... Bauhaus je bilo, da je za človeka funkcionalno okolje tisto, ki je koristno, podpiraje njegove ... Harris W.C., Dines T.N. 1998. Time-saver ...

LEDVICE IN ROGOVJE SRNJADI - Digitalna knjižnica BF - Univerza ...

Srnjak praviloma odvrže staro rogovje pozno jeseni, takoj zatem pa mu začneta rasti novi veji; njuna rast se zaključi zgodaj spomladi, ko srnjak iz njih očisti mah,.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek - Digitalna ...

Kalčič I. Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst. ... Za dobro zlepljenost pa sta pomembna dva pojava, in sicer adhezija in kohezija. θ θ θ θ ...

okrasna vrednost sadnih rastlin - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

črni trn, šipki in jagodičje. Večje plodove imajo nešplja, skorš, japonska kutina. Velike plodove imajo asimina, granatno jabolko in sorte jablan, hrušk, breskev ...

1 fiziologija krvi - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

01 FIZIOLOGIJA KRVI. 20. 1.6 SEDIMENTACIJA KRVI. V krvi, ki smo ji dodali antikoagulant, je suspenzija eritrocitov nekaj časa stabilna, nato pa pride do.

URL - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

3 dec 2005 ... HARVY NORMAN). Območje je na južni strani omejeno z Letališko cesto, na vzhodu z industrijskim železniškim tirom (ki lahko služi kot ...

Stehiometrija za študente veterine - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

Izračunaj množinsko koncentracijo (molarnost) NaCl v raztopini, ki nastane, če k 100 ml 0,25. M raztopine NaCl dodamo vodo do 1,5 l! Strategija izračuna: 1.

3 tajkuni - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

Predstavil bom pojem tajkun in pojavnost le-teh v obeh državah. Posebno pozornost bom namenil tudi propadu bogatašev, čemur je botrovala svetovna.

diplomsko delo - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

23 dec 2004 ... Ansoffova matrika rasti je prikazana v spodnji sliki 3. Slika 3: Ansoffova matrika rasti. Vir: Pučko, 1999, str. 181. Zaradi kritike Ansoffove matrike ...

Katarina Kralj - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

Študentka Katarina Kralj izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga ... Na željo lahko administrator kreira nov pregled iz kocke CRM in ga.

secesijska arhitektura v ljubljani - PeFprints - Univerza v Ljubljani

18 jun 2015 ... V zgodovini umetnosti je secesija ena najbolj izvirnih in svežih slogov, ... enakovredno zastopani in povezani arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in ...

USPEŠNOST RAZMNOŽEVANJA VRTNIC - Digitalna knjižnica BF

Prednosti cepljenja so, da lahko dobimo novo obliko rastlin, ohranijo se sortne značilnosti, ... Rasadnik ruža-katalog. Novo Selo Podravsko, Založba Tiva: 35 str.

SKLADIŠČNI ŠKODLJIVCI PŠENICE - Digitalna knjižnica BF

Silosi - so sodobna skladišča, kjer lahko kakovost žit ohranimo skozi daljše časovno obdobje. ... izdavačka i štamparska radna organizacija Varaždin: 122 str.

biometrične značilnosti hrustančnic - Digitalna knjižnica BF

27 sep 2016 ... KG Biometrija/hrustančnice/Elasmobranchii/morski psi in ... Sl. 13: Velikostna porazdelitev dolžin primerkov male morske mačke . ... Ribe iz hrvaške Istre so bile ujete z zabodnimi mrežami, s parangali in s kočami. V nekaterih ...

Chlamydia psittaci PRI PTICAH ... - Digitalna knjižnica BF

uporablja izraz psitakoza (Dovč, 1998b). Glavni vir klamidijskih okužb pri ljudeh so številne ptice (papige, kanarčki, race, purani, golobi, vrabci, kokoši, morski ...

Razumevanje fotosinteze med gimnazijci - Digitalna knjižnica BF

razumevanje fotosinteze, preostalih 8 vprašanj pa je preverjalo odnos do fotosinteze in biologije. Gimnazijci v povprečju soglašajo, da je fotosinteza pomembna ...

PERSPEKTIVNE NOVE SORTE BRESKEV - Digitalna knjižnica BF

Mlakar M. Perspektivne nove sorte breskev (Prunus persica L.) in nektarin (Prunus ... Vse ostale sorte breskve in nektarine so imele povprečno trdoto od 4,85 do.

najbolj brane knjige - Digitalna knjižnica Slovenije

Ključne besede: najbolj brane knjige, izposoja, splošne knjižnice, bralna kultura ... Sidney Sheldon, Amanda Quick, Danielle Steel, Mary Higgins Clark, Barbara ...

oblikovanje in konstruiranje tikove palube - Digitalna knjižnica BF

afriška tikovina (sudanska, rodezijska), zahodnoindijska tikovina, novozelandska tikovina in brazilska tikovina. Domovina tako imenovane tikovine pa je Burma, ...

ponudba hrane za pse na slovenskem trgu - Digitalna knjižnica BF

4.1.2.2 Suha hrana za pse s preveliko telesno maso in za občutljive pse ... medtem ko proizvajalec hrane za pse Husse ponuja enako hrano za pasje mladiče ...

primerjava senzorične ocene jogurtov ... - Digitalna knjižnica BF

mlečni izdelki/jogurt/blagovne znamke/senzorične ocene/Slovenija ... na: naravni ali čvrsti jogurt (to je trden, gost izdelek z gladko porcelanasto površino in brez.

Mineralna gnojila v ekološkem kmetijstvu - Digitalna knjižnica BF

vezan s klorom v spojini kalijev klorid (KCl). Iz tega proizvajajo kalijev sulfat (K2SO4). Pridobivajo pa tudi gnojila, ki vsebujejo kalij in magnezij skupaj. Kalijev ...

higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa - Digitalna knjižnica BF

Bižal U. Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ...

tehnologija izdelave kuhanega sira - Digitalna knjižnica BF

V vsakem poskusu smo kuhan sir izdelali iz 15 l mleka , ki smo ga ... Kuhani siri, značilni za Bosno in Hercegovino, so sirac, kalenderovački sir in vareni sir.

arheje in antioksidanti archaea and antioxidants - Digitalna knjižnica ...

ŠD Dn. DK UDK 577.1 : 579.22 : 543.61 : 547.96/.97.04 (043) = 863. KG arheje / hipertermofili / Aeropyrum pernix / biomasa / proteini / polifenolne spojine.

možnosti dopolnitve sestojne karte - Digitalna knjižnica BF

smo pridobili iz sestojne karte, podatke o stalnih vzorčnih ploskvah pa iz ... Mlinšek (1968) je pred več kot 40. leti poudaril, da je vsak sestoj enkraten in ... Rupnik (2012) navaja, da je sestojna karta, izdelana le na podlagi ortofoto posnetkov,.

RAZŠIRJENOST VINSKE TRTE (Vitis sp.) V ... - Digitalna knjižnica BF

Grozdje je v veliki meri namenjeno sveži uporabi, nekatera gospodinjstva pa pridelajo iz ... V velikih količinah pa je sorta 'Izabela' še vedno prisotna v. Braziliji in ...

uporaba kokosovih vlaken v vrtnarstvu - Digitalna knjižnica BF

ŠD Du1. DK UDK 631.872:676.034.8:631.879 (043.2). KG kokosova vlakna/kokosova šota/pridobivanje/uporaba/lastnosti. AV HOMAR, Janja. SA. KACJAN ...

pridelava krompirja pri različnih medvrstnih ... - Digitalna knjižnica BF

6 jul 2006 ... Sl. 37: Koordinatna merilna naprava na poskusni lokaciji Brežice v letu 2002. ... sejalnice za koruzo Ino Becker, ki smo ju vsako MVR ustrezno ...

vpliv antidepresivnih zdravil na privzem ... - Digitalna knjižnica BF

4 sep 2008 ... sAHP – (slow after hyperpolarisation) počasna hiperpolarizacija. SERT – serotoninski transportni proteini. SLC1 - (solute carrier 1) ...

uporaba antagonističnih gliv za zatiranje ... - Digitalna knjižnica BF

DK UDK 632.4:632.937.1.05(043.2). KG biotično varstvo rastlin/ antagonistične glive/ Trichoderma spp./ fitopatogen/ mikoparazitizem/ kompeticija/ antibioza.

prirasti kozličev od rojstva do odstavitve - Digitalna knjižnica BF

5 apr 2010 ... Burska koza običajno jari dva zliča, ki zaradi dobre mlečnosti matere dobro priraščata. Trojčki niso redkost. Materinski gon koz je dober in ta ...

poletni ekcem pri islandskem konju - Digitalna knjižnica BF

Prob šampon (proizvajalec Ekholm Nordic, Švedska, zastopnik D&M d.o.o.. Slovenija), ki je naravni šampon iz zdravilnih zelišč, korenin, olivnega olja in čistega.