Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza

Keywords: Leptospira spp., leptospirosis, reservoir hosts, zoonosis. Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza. Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro z ...

Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza - Srodni dokumenti

Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza

Keywords: Leptospira spp., leptospirosis, reservoir hosts, zoonosis. Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza. Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro z ...

Ptasia grypa: groźna zoonoza przenoszona przez ptaki wolno ...

Ptasia grypa: groźna zoonoza przenoszona przez ptaki wolno żyjące – historia i stan obecny. Marian Flis. Zoonozy to choroby zakaźne lub pasożytnicze ...

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza*

bolesti koje se prenose hranom i razmjena podataka vezanih za zoonoze i uzročnike zoonoza. Vrste zoonoza. Član 2. Zoonoze i uzročnici zoonoza koje se ...

Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza (''Sl ...

na~in pra}ewa zoonoza i uzro~nika zoonoza, pra}ewe wihove otpornosti na antimikrobna sredstva, epidemiolo{ko istra`ivawe mehanizma i uslova nastajawa ...

Addisonova choroba - Interní medicína pro praxi

Dominovala celková slabost, vertigo, opakované zvracení a bolest břicha. Problémy s vyprazdňováním či močením neměla, bez známek infekce. Za posledních.

Preeklampsja – choroba kobiet w ciąży - Postępy Biochemii

Preeklampsja, (inaczej EPH-gestoza), to złożony zespół chorobowy specyficzny dla okresu ciąży. Dotyczy on 3-5% ciężarnych kobiet i charakteryzuje się ...

Divertikulová choroba hrubého čreva - Slovenská chirurgia

Kľúčové slová: divertikulóza, divertikulová choroba, odporúčania liečby divertikulitídy a jej následkov. Diverticular disease of large bowel – surgical guidelines ...

Wykład 5 Dobór płciowy u zwierząt

✓ symetria: poroże, ogon jaskółek, ubarwienie ryby. ✓ dźwięki: ▫ głośne: ryki i wycie ssaków (jeleń, słoń morski, wyjec, nosacz),. ▫ skomplikowane: ...

Hypertenze a ischemická choroba srdeční - Interní medicína pro praxi

bu hypertenze z roku 2007 udávají pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční vhodný tlak. < 130/80 mm Hg. V přehodnocení těchto dopo- ručení z roku 2009 ...

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących po ...

29 Gru 2014 ... CHORWACJA http://www.mps.hr/default.aspx?id=6260. CYPR. Nie ma możliwości wwozu na terytorium Cypru zwierząt w wieku poniżej 111 ...

hodowla-zwierzat-przepisy - PTOP Salamandra

Gatunki niebezpieczne / 35 ... 10 ustawy o ochronie przyrody, zwierzęta niebezpieczne, ... przywożone do Polski np. z Chorwacji niż wyłapywane w Polsce.

Paratuberkuloza iako zOOnOza

Io4l orazbrak typowych obj awów (2 1 ). Podst aw ąroz- poznawania jest próba hodowlana zmierzająca do wyodrębnienia M. avium subsp. parafubercu]osis na.

Farmakologia kliniczna małych zwierząt – wybrane ... - ResearchGate

Klavuxil Injection. P/K amoksycylina kwas klawulanowy. • preparaty do podawania doustnego: Clavaseptin 50 mg smaczne tabletki dla psów i kotów. P/K.

Bruceloza – zoonoza o światowym zasięgu

6 Sty 2014 ... Obecnie Polska jest uzna- na za kraj wolny od brucelozy, ale wiele ludzi nadal cierpi na przewlekłą postać tej choroby (8). Bruceloza – zoonoza o ...

Przegląd regulacji dotyczących rejestracji gatunków zwierząt ... - Senat

tunków zwierząt i roślin jest Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi ... Republika Chorwacji jest stroną konwencji CITES od czerwca 2000 r. Obowiązek ...

SITNI GLODAVCI KAO REZERVOARI ZOONOZA U [UMAMA ...

27 stu 2006 ... lyme borelioza, hemoragijska vru}ica s bubre`nim sindromom i dr.). Uzro~nike zoonoza prenose aktivnim (sekreti ili ekskreti) ili pasivnim (ekto-.

Prikaz godišnjeg izvješća EFSA-e i ECDC-a o uzročnicima zoonoza ...

(ECDC) svake godine objavljuju zajedničko izvješće o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnici- ma zoonoza te epidemijama podrijetlom iz hrane u Europskoj ...

izloženost djece mlađe školske dobi rizicima od zoonoza

Mačke i psi kao izvori zaraze zoonoza. ... Postoje i bolesti koje djeluju u suprotnom smjeru i prelaze sa ljudi na životinje. Ne prelaze bolesti samo sa kućnih ...

Lista obowiązujących gatunków zwierząt L.p. Nazwa polska Nazwa ...

28. krabojad. Lobodon carcinophaga. Drapieżne. Fokowate. LC. 29. lampart morski. Hydrurga leptonyx. Drapieżne. Fokowate. LC. 30. słoń morski południowy.