glagoljaštvo kao identifikacijski čimbenik istarskih hrvata

glagoljaši prihvatili su ponuđeni kompromis: prešli su na. 7. Diplomatički ... Činjenica je da postoje i benediktinci glagoljaši upućuje na neobičnost koja se nije ...

glagoljaštvo kao identifikacijski čimbenik istarskih hrvata - Srodni dokumenti

glagoljaštvo kao identifikacijski čimbenik istarskih hrvata

glagoljaši prihvatili su ponuđeni kompromis: prešli su na. 7. Diplomatički ... Činjenica je da postoje i benediktinci glagoljaši upućuje na neobičnost koja se nije ...

Nacionalni pokret istarskih Hrvata i Slovenaca na prijelomu ... - Srce

sazrijevala ideja o formiranju političkoga društva za Hrvate u Istri, Edinost ... preporod u Istri, u: Dane Gruber, Povijest Istre – Vjekoslav Spinčić, Narodni preporod u Istri, ... koga, izravnoga prava glasa, Narodna stranka ostvariti uspjeh, čime su bile ... unutarnjih poslova te kako o ovoj odluci treba obavijestiti odvjetnika Dinka.

hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu

12 tra 2011 ... lativno rij etkim župama koje su vodili popovi glagoljaši (gdje rij eč pop nij e imala ničega pejorativnog već samo distinktivnu funkcij u za ...

AUTOMATSKI IDENTIFIKACIJSKI SUSTAV (AIS)

Pomorski zbornik 40 (2002)1, 79-94 ... Pomorski fakultet u Rijeci ... putem AIS sustava nadgledati promet opasnih tereta i kontrolirati ribarske brodove u svojim ...

1 IDENTIFIKACIJSKI PODATCI KLIJENTA ... - Slatinska banka

OIB. KONTAKT OSOBA KOJA POTVRĐUJE AUTORIZACIJU. Ime i prezime. Telefon. Mobitel e-mail. BROJ OBVEZNIH POTPISNIKA ZA IZVRŠENJE PLATNOG ...

POREZNI IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI (PIB) Podaci o: Gdje se ...

13 svi 2019 ... ... broj ili drugi identifikacijski broj koji se koristi kao PIB ... (vrijedi 10 godina odnosno 5 godina za osobe mlađe od. 15 godina). 5.2.2. Izdana od ...

POREZNI IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI (PIB) Podaci o: Nacionalna ...

3 svi 2019 ... 13. HR – Hrvatska. Kontakt: Adresa e-pošte: [email protected] ... Nacionalna služba za porezna pitanja (pozivni centar). Za fiksne mreže:.

POREZNI IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI (PIB) Podaci o: Struktura PIB ...

3 svi 2019 ... 1 alfanumerički znak. Znak znači da je osoba rođena u razdoblju od 1800. do 1899., znak – znači da je rođena u razdoblju od 1900. do 1999.

istarskih ugljenokopa, raša

postavljen je privremenim upraviteljem dr. Janko Malić, tajnik Direkcije »Istarskih ugljenokopa, Raša«. Rudnik Timav je odlukom Prezidija Narodne skupštine ...

Proizvodnja i kakvoća domaćih istarskih kobasica

malvazija i češnjak) sirovina se nadi- jeva u tanko crijevo svinja. Kobasice se dijele na ... Cijena prirućnika iznosi 80 kuna poştarina, plaćanje pouzećem.

digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina na [email protected]

Zavi~ajna zbirka Histrica Sveu~ili{ne knji`nice u Puli sadr`i tiskanu kulturnu ... Zbirka sadr`i djela o Istri, djela autora iz Istre, odnosno djela koja su do 1945. ... virtualno (“idealno”) “objedine” potpuno izdanje tih novina. ... ku “Glas Istre”: “Novo doba, veliki cyberspace, otvorilo je i nova vrata u tretmanu arhivirane periodike.

MULTIMEDIJSKA ZBIRKA ISTARSKIH LEGENDI ZA DJECU

se također o djeci kao ciljanim korisnicima, kako se digitalne knjige za djecu razlikuju od knjiga za odrasle, te o tome kako se svaki element knjige pomno bira i ...

ispostave istarskih domova zdravlja - Zdrava Istra

FAX: 052/223-692. IDZ – Ispostava Rovinj. ADRESA: Istarska bb, Rovinj. TEL: 052/811-137. FAX: 052/840-228. IDZ – Ispostava Umag. ADRESA: E.Pascali 3a, ...

Popis izlagača tipičnih istarskih proizvoda u sklopu ... - AZRRI

18 stu 2008 ... POPIS IZLAGAČA TIPIČNIH ISTARSKIH PROIZVODA. MLIJEKO I MLJIJEČNI PROIZVODI. MLJEKARA LATUS. - Domaća kravlja skuta.

Odredbe istarskih statuta u svezi s pošƟvanjem Božjih i crkvenih ...

u nemogućnosƟ plaćanja počinitelj kažnjava s osam dana zatvora. Donosim samo talijanski tekst: Della Blastema dita a Cristo, e alla Mare e altri Sanfi. Capitolo ...

povjesni zapisi, radna i eksterijerna obiježja istarskih goniča

godine u Zagrebu je održana prva međunarodna izložba pasa svih pasmina u ... bokseva, redovito cijepljenje, odlasci na veterinarske preglede, dresura u ...

osnovne kemijske analize kakvoće istarskih maslinovih ulja

Tijekom stoljeća selekcionirane su mnoge sorte maslina, koje se razlikuju ... talijanskih sorti: leccino, dritta, caroleo, coratina, castiglionese, carboncella i nebbio.

KULTURA KAO DRUŠTVENI ČIMBENIK

psihološki te osobni čimbenici. Treće poglavlje prikazuje kulturu kao društveni čimbenik ponašanja potrošača, gdje će se definirati kultura, obilježja kulture te ...

PARTNERSTVO RODITELJA I ODGOJITELJA - ČIMBENIK ...

RAZVOJA SOCIJALNE KOMPETENCIJE DJETETA. VESNICA MLINAREVIĆ. UDK: 37.018.3 : 37.035. SANJA TOMAS. Pregledni članak. Učiteljski fakultet u ...

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE - ČIMBENIK PROMJENE ...

UDK 65.01.012:338.014:338.96. Izvorni znanstveni rad. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE - ČIMBENIK. PROMJENE MARKETINŠKO-LOGISTIČKE. PARADIGME.

MULTIMODALNA EKOLOGIJA – ČIMBENIK DJELOTVORNOGA ...

Ključne riječi: promet, ekologija, multimodalni transport, suvremene transportne tehnologije,okoliš, gospodarski i prometni sustav. *Prof. dr. sc. Ratko Zelenika ...

MULTIMODALNI TRANSPORT – ČIMBENIK DJELOTVORNOG ...

Multimodalni transport kao suvremeni način transporta robe, uspješno povezuje skoro sve prometne grane (sredstva) i suvremene tehnologije transporta na ...

MARKETING MIX KAO ČIMBENIK RAZVOJA EPIDEMIJE ...

*Corresponding author: [email protected] Food in health ... 73. Vatroslav Zovko / Marketing mix kao čimbenik razvoja epidemije pretilosti u djece ...

TRANSPORT - ČIMBENIK PROBOJA ZAČARANOG KRUGA ...

se uslužni sektor dijeli na tercijarni, kvartarni i kvintarni sektor. Transport i primarni sektor. Primarni sektor obuhvaća sve one aktivnosti kojih se predmet rada ...

mikroftalmijski transkripcijski čimbenik i tirozinaza kao biljezi za ...

TUMORSKI BILJEZI U DIJAGNOSTICI MELANOMA ......................................... ... Tachibana, 2000). αMSH je peptidni hormon koji se veže na receptor MC1r (engl.

čimbenik održivog razvoja trgovine - EFZG

tržištu je poduzeće Pevec. Grafikon 1. Obilježja ... štednjak, perilicu za rublje ili suđe, korisnici ih mogu uzeti u najam od poduzeća kroz njihov. Extra-Rent sustav ...

GOSPODARSKI POJAS – STRATEŠKI ČIMBENIK PROMETNO ...

Iznimna prirodna bogatstva i nedvojbene geoprometne komparativne prednosti koje pruža Jadransko more a time i hrvatski gospodarski pojas, za našu zemlju ...

Turizam kao čimbenik razvoja Baranje - Repozitorij PMF-a

9 svi 2017 ... ovom radu su naselja: Bilje, Karanac i Zmajevac. izvornik na hrvatskom jeziku ... Privatni smještaj – apartman (soba u kućanstvu);. • Autohtono ...

Pothranjenost kao čimbenik rizika u hospitalizirane djece

Malnutricija- sva hrana je funkcionalna dr.sc. Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh. klinički nutricionist. Referentni centar za dječju gastroenteologiju i prehranu.

direktni marketing kao ĉimbenik konkurentnosti poduzeća

Njihovi brendovi su Kosmodisk, Top Shop, Dormeo, Delimano, Wellneo, ... nadmadraci, pokrivaĉi, popluni, posteljina, namještaj, oprema za kupaonice i brojni ...

KULTURNA BILJKA KAO ČIMBENIK PROIZVODNOG PROSTORA ...

Kroz povijest kulturne biljke su se mijenjale i prilagođavale ekološkim ... Optimum za pedodinamske procese i biljke 6.5 – 7 ... Regulira vodo-zračne odnose.

Klima kao evolucijski čimbenik Climate as an ... - Repozitorij PMF-a

Drugim riječima, klimatski čimbenici uvjetuju klimatske elemente, a klimatski elementi su ono što definira klimu. Npr. klimatski čimbenici su geografska širina i ...

ples kao čimbenik rizika za ozljede i razvoj ... - ResearchGate

latinoamerički plesovi (samba, rumba, paso doble, jive, cha-cha-cha), folklorni plesovi, street dance. (breakdance, house, hip hop), a novi plesni stilovi se.

ljudski potencijali kao čimbenik uspješnosti poslovanja - Repozitorij ...

Upravljanje ljudskim potencijalima kompleksan je posao svakog poduzeća. Upravo se stoga kroz ovaj rad prikazuju faze upravljanja ljudskim potencijalima.

Suvišna kiselost tla kao negativni ĉimbenik razvitka poljoprivrede u ...

Suvišna kiselost tla ţimbenik je ograniţenja koji u velikoj mjeri odreŤuje uţinkovitost svih biljno-uzgojnih zahvata na brojnim poljoprivrednim gospodarstvima u ...

Nasilje u obitelji kao rizičan čimbenik razvoja djece

Dijete u obitelji stječe temelje, a roditelji su njihovi prvi, spontani i prirodni ... Otrovni roditelji: prevladavanje njihovog bolnog nasljedstva i spašavanje vlastitog ...

kultura kao društveni čimbenik - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

samog poduzeća, a sve kako bi se zadovoljilo kupce na eksternim tržištima te ostvarilo ... http://www.sema.rs/repository/download/marketing-vol-41-no-3.pdf, (26.05.2015.) 9 ... Gleda li se na prirodu kao na nešto čemu se treba diviti ili svladati? ... Važno je znati kako tržište ne može biti uspješno na temelju gledanja same ...

KANAL DUNAV - SAVA KAO RAZVOJNI ČIMBENIK GRADA ...

u povijesti ideje o kanalu Dunav-Sava ima osobito znače- nje jer je to najstariji projekt ovog kanala koji je sačuvan do današnjih dana. Prijedlog trase kanala ...

Incidencija demencije u Domu umirovljenika Dubrovnik - čimbenik ...

15 velj 2015 ... Seroquel 50mg,. Normabel 5mg. 10. 1926. Ž. Dementio. Ebixa 10mg,. Haldol sol 2mg. 11. 1920. M. Dementio. Lorsilan 2,5mg. Normabel 5mg.

emocije kao čimbenik ponašanja potrošača - Sveučilište Sjever

24 velj 2017 ... odupire postati impulzivan kupac. Postoji pet obilježja koja odvajaju impulzivnu od planirane kupnje;31. „1. Kupac dobiva trenutačnu želju da ...

ulaganje u istraživanje i razvoj – čimbenik prilagodbe zemalja ...

ČIMBENIK PRILAGODBE ZEMALJA. ZAPADNOGA BALKANA. GOSPODARSTVU EU. DOKTORSKI RAD. Mentor rada: prof.emer.dr.sc. Vinko Kandžija. Rijeka ...

veleučilište u rijeci riječka luka kao čimbenik paneuropskog ...

Paneuropski prometni koridori povezujući geografska područja Istočne, Jugoistočne te. Srednje Europe predstavljaju jedan od najvažnijih čimbenika za njihov ...

ŠIMUN KOŽIČIĆ: BITAN ČIMBENIK HRVATSKOGA (RIJEČKOG ...

čimbenik sveukupnosti identiteta i branda grada Rijeke, posebno na području ... Danas je to vidljivi identitet (ime, znak, logo, zaštitna boja, prepoznatljivi font,.

Opstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika

Riječ je o prekidu disanja tijekom sna do kojeg dolazi zbog kolapsa faringealne muskulature. Opstrukcijska apneja podrazumijeva prestanak disanja u trajanju ...

konstitucijske kromosomske aberacije kao čimbenik rizika zloćudnih ...

Turnerov sindrom (TS) je genetski poremećaj koji se javlja 1:2500-3000 ... 47,XYY sindrom se kariotipski manifestira dodatnom kopijom Y kromosoma u svakoj.

tehnička ispravnost cestovnih teretnih vozila kao čimbenik ...

6 srp 2017 ... ZAVRŠNI RAD. Zagreb ... Podjela cestovnih teretnih motornih vozila prema nosivosti . ... U stvari, svaki puta kada se sustav uključi, vozač je.

Atmosferski tlak kao čimbenik učestalosti pojavljivanja simptoma ...

15 srp 2016 ... utvrditi postoji li povezanost između atmosferskog tlaka i broja bolesnika ... nude i pregršt reklama za proizvode čiji je utjecaj na zdravlje upitan.

sniženje cijena kao čimbenik odluke o kupnji potrošača na tržištu ...

SAŽETAK. Kupnja proizvoda u prodavaonici od strane potrošača osnovni je cilj svakog ma- loprodavača. Okruženje u kojemu maloprodajne kompanije posluju ...

1 1. UVOD Vlastita krma je glavni čimbenik ekonomične proizvodnje ...

Izvor:http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/poljoprivreda-ostalo/gramip-superior-strizna. Rotacijske ... na gospodarstvu pogoni traktor ZETOR 5211. Snaga ...

fibrilacija atrija kao čimbenik rizika u bolesnika s akutnim moždanim ...

moždanog udara je i fibrilacija atrija, a povezana je sa značajnom smrtnošću i invalidnošću te je odgovorna za 15 do 20 % cerebrovaskularnih događaja ...

odnosi kao važan čimbenik djetetova akademskog i socijalnog razvoja

K tome je odnos između kćeri i majke percipiran kao uzajamna potreba, tj. ... ponašanja učenika i loš nadzor u određenim dijelovima škole (igralište, hodnici…) ...

Hiperglikemija u teškoj akutnoj bolesti-rizični čimbenik kasnijeg ...

Vujaklija Brajković, Ana (2012) Hiperglikemija u teškoj akutnoj bolesti. - rizični čimbenik kasnijeg poremećaja metabolizma glukoze. [Hyperglycemia in critical ...

Lučko tegljenje kao čimbenik integralnosti i učinkovitosti lučkih usluga

Jadranski pomorski servis d.d., Verdieva 19, 51000 Rijeka. Doc.dr.sc. Borna Debelić. Pomorski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studentska 2, 51000 Rijeka. Dr.sc.

Identifikacijski broj područja Naziv područja Hrvatski naziv vrste ...

Vazdazelene šume česmine (Quercus ilex ). 9340. Očuvano 750 ha postojeće površine stanišnog tipa. Očuvati povoljne stanišne uvjete za razvoj vazdazelenih ...

i Povijest Hrvata

Meštrović je planirao smještaj Muzeja u kninskoj tvrđavi, što nije ostvareno Za taj. Muzej je izradio skulpturu Povijest Hrvata, ali je ona ostala u Beogradu.

Knjižarstvo u Hrvata

KNJIŽARSTVO U HRVATA. STUDIJA O IZDAVANJU I ŠIRENJU. HRVATSKE KNJIGE. BEAVA. HE. NAPISAO. Daha te. SE SHEK na si. VJEKOSLAV KLAIĆ.

POVIJEST HRVATA

POVIJEST HRVATA. Zoran Ladić, urednik edicije. Iz Predgovora ediciji Povijest Hrvata. Edicija Povijest Hrvata u sedam knjiga, koja obuhvaća vremenski raspon ...

POČECI KRŠĆANSTVA U'HRVATA

1 Da bi protjerao Aviare iz Ilirika, car Heriaklije je zatražio pomoć od Hrvata koji su tada ... Hrvati su na putu prema jugu slijedili stari transkarpatski put koji.

POVIJEST GRADIŠĆANSKIH HRVATA

Doseljenje. Hrvatska je kroz gotovo 150 godina dugotrajnih borbi s Turcima proživljavala najtragičnije razdoblje svoje povijesti. Od druge polovice 15. stoljeća ...

Početci franjevaštva u Hrvata

Prijevoz iz Splita u Zadar će se dogovoriti prvoga dana. Odgovorni za organizaciju: Fra Pero Džida, SAMOSTAN SV. Frane. Trg Franje Tuđmana 1, 21000 Split.