BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ... - Srodni dokumenti

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

Benediktinci – glagoljaši

Benediktinci – glagoljaši. Poznato je da su benediktinci najstariji crkveni red na Zapadu. Utemeljio ih Sveti Benedikt. 529. godine na temelju najranije monaške ...

200 benediktinci na području dubrovačke nadbiskupije (zbornik ...

22 kol 2012 ... Prva cjelina naslovljena je »Sveti Benedikt glasnik mira i zaštitnik Europe« ... propovijedi, pisama i govora hrvatskih nadbiskupa i biskupa o sv.

Benediktinci su već u Asizu i, zatim, na nekoliko mjesta

porušila franjevački samostan, što se nalazio u blizini Trogira izvan giadskih zidina. ... 3J) Theiner, n. dj. I, 421—422; Segvić K., Poljud (Vjesnik hrv. zem. ark.

trecoredci glagoljasi - Staroslavenski institut

27 ruj 2013 ... fra Petar Bašić, o. fra Goran Dabić, o. fra Josip Dujmović, o. fra Dinko Filipi, o. fra Nikola. Gregov, o. fra Romildo Hrboka, o. fra Ivo Marcelić, ...

Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij

osnivača Benedikta i geslom moli i radi benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na ... Kralj Zvonimir držao je samostan Sv. Grgura u Vrani i obnovio Krešimirovu slobodu Sv. Mariji u ... Slika 9: Medaljon sv. Benedikta.

svećenici glagoljaši i njihova ostavština - HAZU

20 lis 2017 ... PROGRAM: Pozdravni govori. Moderator: Ante Gverić. Kristijan Juran: Svećenici glagoljaši na području Šibenske biskupije u vrijeme biskupa ...

izvannastavne aktivnosti hrvatskog jezika – mali glagoljaši

Slavonije. Ključne riječi: izvannastavna aktivnost, nacionalni identitet, glagoljica, kulturno-povijesna nematerijalna i materijalna baština, Mali glagoljaši ...

PETAR RUNJE GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI U srednjem su ...

GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI. Petar Runje. UDK:347.961(497.5)(091):003.349.1. Franjevački samostan. Izvorni znanstveni članak. HR 47300 Ogulin.

hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu

12 tra 2011 ... lativno rij etkim župama koje su vodili popovi glagoljaši (gdje rij eč pop nij e imala ničega pejorativnog već samo distinktivnu funkcij u za ...

Nagrade na području historiografije

Festivala povijesti Kliofest 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Žiri za dodjelu nagrada djelovao je u sastavu: Damir Agičić, Željko Holjevac, ...

„države“ na području Ugarske

2 lis 2014 ... Ključne riječi: Prvi svjetski rat, Wilsonovih 14 točaka, pravo naroda na samoodre- đenje, Mađarska, Kraljevina SHS, Trianonski mirovni ugovor, ...

t onskih ploč a na području re

parametri Eulerova pola pripadajuće tektonske ploče koji definiraju kinematički ... brzine gibanja 81 točke na teritoriju Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Osteotomije u području koljena - MEF

Osnovni principi planiranja - 7. (Werner Mueller). ▫ Mjerenje statičkih i dinamičkih kuteva. ▫ Određivanje morfotipa (varus-unutarnja rotacija, valgus-vanjska ...

Potresi na zagrebačkom području

9 stu 1980 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

PROGRAMIRANJE RADA U PODRUČJU KINEZITERAPIJE

Kineziterapija etimološki označava jednu od metoda u fizikalnoj medicini i ... programu. Vježbe u osnovi predstavljaju kretnju složenu od elementarnih pokreta, s.

Župe na području Međimurja u 14. i 15. stoljeću

30 ruj 2015 ... http://www.zupa-sveti- juraj.hr/dokumenti/Zupa_Sveti_Juraj_Povijest/011-033_1334- ... Jurja odgovarala naselju Sv. Juraj na Bregu, dok bi.

Rješenja na području IDentifikacije - ID Shop

TERMOTRANSFERNI od. direktni tisak tehnologija je koja se najčešće upotrebljava u stolnim pisačima za plastične kartice. Pri direktnoj tehnologiji pod visokom ...

MIGRACIJE LIČana na pODRuČju SLAVONIJE

Ličani dolaze do kuća i posjeda na dva načina - službenom do- djelom (diobom) i/ili kupnjom. Na ovaj način nastala su brojna “lička” sela, mjesta i naselja po ...

Šumarstvo na području Like - Repozitorij UNIZD

15 sij 2019 ... Danas separk šuma Laudonov Gaj proteže na 33.23 hektara te je zaštićeni od strane zakona. Sačuvano je oko 518 starih hrastovih stabala.

Potresi na zagrebačkom području - Građevinar

1 stu 2000 ... Ključne riječi potres,. Zagreb, zagrebačko područje, potres od 9. studenoga. 1880., ... Najstariji potres u Zagrebu za koji se zna kada se dogo-.

KALCIZACIJA TALA U POGRANIČNOME PODRUČJU

KISELOST TLA. I POTREBA. KALCIZACIJE. Kalcizacija je agrotehnička mjera kojom se u kiselo tlo aplicira sredstvo koje sadrži Ca i/ili Mg s ciljem neutralizacije ...

Ranjivost obala u području Kvarnera

Ključne riječi: obala, prirodni i antropogeni hazard, Jadransko more. 1. Uvod. U razvijenim obalnim državama, gdje je naglašena litoralizacija, danas se po-.

PERIGLACIJALNI RELJEF NA PODRUČJU VELEBITA

20 pro 2001 ... Ključne riječi: Velebit, periglacijalni reljef, snježno oblikovanje, mrazni procesi i oblici. Although the Velebit is a low mountain situated in the ...

toponimija na području susedgradskog vlastelinstva u ...

Sučija ili seoska općina administrativna je jedinica unutar vlastelinstva na čelu koje je ... Pretpostavlja se da je toponim Susedgrad motiviran specifičnim.

SAMOREGULACIJA UČENJA U PODRUČJU PISANJA

Esejsko ispitivanje, definiranje eseja, pisanje eseja na državnoj maturi . ... atribucijske procjene vrlo su važne u fazi samorefleksije jer na primjer ako pogreške ... Npr. ljudi koji jako vrednuju svoj posao, na nezadovoljavajuću procjenu ... Većina iz motivacijskog i kognitivnog skupa varijabli (s izuzetkom ciljne orijentacije na ...

Normizacija u području kulturne baštine

Ključne riječi: normizacija, norma, kulturna baština, zaštita,. Hrvatski zavod za norme (HZN), CEN/TC 346. Key words: standardization, standards, cultural ...

predromaničke crkve na području kaštela

Muncimir (izmeÿu 888. i 892.-910.) pak u svojoj povelji, ko- ju je izdao takoÿer u Bijaüima 28. rujna 892., potvrÿuje ispravu svog prethodnika (navodno je bio ...

Štetnici kupusa na području Hercegovine

stjenice, kupusni moljac, veliki kupusar i kupusna sovica. Štetnici kupusa. Buhači(Phyllotreta spp.) su sitni tvrokrilci koji se često mogu zapaziti na uzgajanom ...

Gradnja autocesta na području Slavonije

Ujedno bit će to prva naša autocesta koja je izgradena i puštena u promet u cijeloj ... va – Odra. Na trasi Zagrebačke obi- laznice bit će uskoro izvedeni zidovi.

„REZERVNI DIJELOVI ZA VW VOZILA NA PODRUČJU MOSTARA“

6.1.1 Predmet nabavke je „Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara“ sa ugradnjom ... cijene za sve stavke iz Obrasca za cijenu ponude - Aneks 3;.

Osnivanje šumskih kultura na području UŠP Osijek s ... - SRC

7 srp 2015 ... drveća (euroameričkih topola i vrba ) u Šumskom gospodarstvu Osijek 01. travnja 1960. godine osnovan je. „centralni reprodukcijski rasadnik ...

HRVATSKO-MUSLIMANSKI SUKOB NA PODRUČJU BUGOJNA

Odnos ABiH i HVO-a u Bugojnu u kontekstu prvih sukoba tijekom 1992. ... Način djelovanja općinskih stožera bio je takav da su zapovjednici bili u isto vrijeme i.

mogućnosti za iskorištavanje vjetra na području ... - unizg

10 lip 2016 ... Ključne riječi: vjetar, brzina vjetra, vjetroturbine, potencijal energije vjetra ... Snaga vjetra je derivacija kinetičke energije po vremenu,.  ...

ZNAČENJE ALERGENA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

na alergološko testiranje. Rezultati ... Pozitivan test na inhalacijske alergene ima 66,6 % ispitanika ... pitanike uvršteni su svi koji su upućeni na alergološko.

P R O G R A M zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području ...

8 lip 2010 ... mjerenja u državnoj, županijskoj i gradskoj (Osijek) mreži za praćenje kakvoće zraka, mjerenja posebne namjene (naselje Zoljan ...

Seizmička aktivnost na području Republike hrvatske

Uz seizmološke metode istraživanja potresa koje su obrađene u sklopu ... seizmičnost, seizmologija, Hrvatska, potresne zone, seizmološka karta. ... Zavod za geomatiku. Geodetski fakultet. Zagreb. • Sella, G. F; Dixon, T.H; Mao, A. 2002.

štovanje bogorodice na području sisačke biskupije

sisak, 4. – 6. prosinca 2015. UREDILA: S. Valerija Nedjeljka Kovač. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Kršćanska sadašnjost. Zagreb, 2017.

Terapija vježbanjem za bol u području patele (patelofemoralna bol ...

problem koljena, koji naročito pogađa adolescente i mlade odrasle. bol u prednjem dijelu koljena. javlja kod opterećenja koljenog zgloba prilikom ...

uspješnost i održivost obiteljskih poduzeća na području rh

Poslovanje obiteljskih poduzeća u Republici Hrvatskoj . ... Neke od vodećih tvrtki u svojim zanimanjima u svijetu su obiteljska poduzeća koje su okosnice svjetskih gospodarstava ... najuspješnijih obiteljskih poduzeća u svijetu te ih rangiralo prema prihodu koji ostvaruju. Velika ... POPIS TABLICA I GRAFOVA. Tablice:.

PRODAJNA MJESTA TISKA NA PODRUČJU SPLITSKO ...

SOLIN KONZUM. STALNO. 61. SOLIN-POLICIJA-SDT. STALNO. 62. SOLIN-ŠIRINA-AUTOB. STAN.-SDT. STALNO. 63. SOLIN-ZVONIMIROV DOM-SDT.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE NA PODRUČJU SPORTA

... u sastavu: Srećko Ferenčak, Zdenko. Jajčević, Andrija Mijačika, Željko Mataja, Bojan Matković, Petar Turković,. Miljenko Weiss, Mihovil Nakić, Mihovil Švigir.

RASPROSTRANJENOST ČAGLJA (Canis aureus) NA PODRUČJU ...

15 tra 2011 ... čagljevi povremeno primijećeni, no nema stalne prisutnosti. U četvrtu kategoriju spadaju lovišta koja ni na koji način nemaju zabilježenu ...

PASTRVE NA PODRUČJU RIJEKE GACKE - Repozitorij ...

8 ruj 2018 ... Najveći izvor rijeke Gacke je Tonković vrilo koje se nalazi na jugoistočnom rubu Gacke. Drugo po izdašnosti je Majerovo vrilo u Sincu iz koga ...

žene u antifašističkoj borbi na području like diplomski rad

referate iznijele Anka Berus i Jela Bićanić. Anka Berus je, između ostalog, rekla : Kada je narod stvarao svoju prvu demokratsku narodnu vlast, čiji je zadatak da ...

razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području obž c

udio imao je HT (46, 26 %), zatim A1 (34,95 %) i Tele2 (18,79 %), što prikazuje slika 17. ... Putem operatora HT-a i A1 dostupne su karte pokrivenosti koje prikazuju ... od poduzeća Odašiljači i veze d.o.o., koje je nositelj tehničke provedbe ...

Drvene seoske crkve na podrucju Hrvatske

Konstrukcija drvene crkve ne razlikuje se od konstrukcije i načina gradnje seljačke ... tvama podijeljeni na kasete, a kada se pojavio visoki barokni ratabl oltara ...

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ...

Biračko mjesto broj 1. u Osijeku, Gradska četvrt Retfala, Josipa Jurja ... Drinska, Dunavska, Gacka, Ilovska, Jablanička, Jadranska, Jadrovska ulica, Južno.

MJESTO I ULOGA SOCIOLOGA NA PODRUČJU ZAPOŠLJAVANJA ...

kao moguća zanimanja u okviru profesije sociologa spominju se slijedeća: 1. znanstveno-istraživački poslovi,. 2. pedagoški poslovi,. 3. upravno-konzultativni i ...

višenamjensko vrednovanje poljoprivrednog zemljišta na području ...

16 svi 2018 ... S obzirom da visoke temperature i suša nepovoljno djeluju na formiranje korijena, za uzgoj cikle najpogodnija su brdsko-planinska područja.

društveno odgovorno poslovanje u hotelijerstvu na području ...

hotelijerstvu Hrvatske - UPUHH, n.d.). Društveno odgovorno poslovanje označava nastojanja neke tvrtke koja, iznad strogo zakonom propisanih obveza ...

Medicinsko zbrinjavanje u izvanrednim stanjima u području ...

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, stručna i humanitarna ... nalazi vođa saniteta odnosno liječnik koji uz to što pruža prvu pomoć ...

KRIŽARI NA GOSPIĆKOM PODRUČJU 1945. – 1950.

Janjče - Ramljani, a dalje prema sjeveru veći dio 392. divizije s mojim 22. zdrugom i brinjskom bojnom… Kad je divizija osnovana dobila je samo zapovjednika ...

PROSTORNA RAZDIOBA BRZINE VJETRA NA PODRUČJU ...

Spatial distribution of wind speed in Croatia obtained using the ALADIN model ... Slavonski Brod (SLB), Novalja (NOV), Split Marjan (STM) i Dubrovnik (DUB) ...

Idejni predvodnici u području snimanja glasa.

Sustav mikrofona mono mono stereo vrhunski stereo i sustav od tri mikrofona* mono. Zoom mikrofon. *. Snimanje u CD kvaliteti. *. MP3 reproduktor. Zabava.

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU ...

komunalnog redarstva i komunalnog druStva ,,Splitska obala" d.o.o., te uz pomo6 policije, gradevinskog inspektora i ostalih nadleZnih tijela. (2) Redovno ...

STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO ...

vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila čini: ... budući da je dio vatrogasnih postrojbi nabavio nova ili mlađa rabljena vozila.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području ... - GPP na Osijek

Cjelokupna se tramvajska mreža napaja iz tri ispravljačke stanice na način da ispravljačka stanica Donji Grad napaja 2,4 km dvosmjerne dvokolosiječne trase i.

tradicionalna upotreba biljaka na području ... - Repozitorij PMF-a

Asparagus acutifolius L. (oštrolisna šparoga), Rosa canina L. (pasja ruža),. Foeniculum vulgare Mill. (obični komorač), Prunus spinosa L. (trnina) i Sorbus.

informacija o poljoprivrednoj proizvodnji na području osječko ...

Osječko-baranjske županije objavljenih u statističkom izvješću APPRRR, ... Vrijednost otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u 2018. iznosila je 7 349,4 milijuna ... masu isplata će se obračunavati ovisno o odstupanjima od parametara ...