PETAR RUNJE GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI U srednjem su ...

GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI. Petar Runje. UDK:347.961(497.5)(091):003.349.1. Franjevački samostan. Izvorni znanstveni članak. HR 47300 Ogulin.

PETAR RUNJE GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI U srednjem su ... - Srodni dokumenti

PETAR RUNJE GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI U srednjem su ...

GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI. Petar Runje. UDK:347.961(497.5)(091):003.349.1. Franjevački samostan. Izvorni znanstveni članak. HR 47300 Ogulin.

ZAŠTO HRVATSKI JAVNI BILJEŽNICI NISU SUD U povodu ...

9 ožu 2017 ... Bruxelles I bis u presudama Zulfikarpašić i Pula parking ... Ključne riječi: javni bilježnici, vjerodostojna isprava, Uredba Bruxelles I bis,.

zašto hrvatski javni bilježnici nisu sud? - Pravni fakultet

U POVODU PRESUDA SUDA EU-a PULA PARKING I ZULFIKARPAŠIĆ uvodničar: ... jasno piše da je za određivanje ovrhe mjesno nadležan javni bilježnik.

Javni bilježnici u Hrvatskoj, kada postupaju u ovršnim postupcima ...

9 ožu 2017 ... Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer i. Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn. Javni bilježnici u Hrvatskoj, kada postupaju u ovršnim postupcima ...

Dan otvorenih vrata, 25. listopada 2017. Kako javni bilježnici mogu ...

14 ruj 2017 ... suradnike da časopis Javni bilježnik prihvaća prije svega neobjavljene znanstvene i stručne članke iz područja društvenih ... 1 Mladen Ančić, „Inventar splitskoga kancelara i javnog bilježnika ... Ježek Mladen. Šoštarićeva 10,.

ARTICLES Domagoj Runje BRAČNE I OBITELJSKE TEME U ...

spolnim općenjima iz kojih su se rađali Nefili, divovi, čiji su potomci nastanjivali kanaansku zemlju. Drugo tumačenje u. Sinovima Božjim vidi vladare, odnosno ...

kurikulum dječjih vrtića petar pan vodnjan - Dječji vrtić Petar Pan

6 pro 2019 ... REPUBLIKA HRVATSKA. ŽUPANIJA: ISTARSKA. GRAD: VODNJAN. ADRESA: S. ROCCO 17, 52215 VODNJAN. E-MAIL: ...

Dječji vrtić Petar Pan KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA PETAR PAN

Dječji vrtić Petar Pan. Španovićeva 18, 10000 Zagreb, Hrvatska www.vrtic-petarpan.zagreb.hr. Tel: 013750330 e-mail: [email protected] KURIKULUM ...

Benediktinci – glagoljaši

Benediktinci – glagoljaši. Poznato je da su benediktinci najstariji crkveni red na Zapadu. Utemeljio ih Sveti Benedikt. 529. godine na temelju najranije monaške ...

trecoredci glagoljasi - Staroslavenski institut

27 ruj 2013 ... fra Petar Bašić, o. fra Goran Dabić, o. fra Josip Dujmović, o. fra Dinko Filipi, o. fra Nikola. Gregov, o. fra Romildo Hrboka, o. fra Ivo Marcelić, ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

petar to^i, petar [email protected] - Glas Srpske

13 јан 2005 ... de i stare u tri mjesne zajednice i svugdje ... Zavjese su ovla{ nemarno na- brane i na krajevima ... fisu, gdje je on umro u avgustu 1977. godine ...

svećenici glagoljaši i njihova ostavština - HAZU

20 lis 2017 ... PROGRAM: Pozdravni govori. Moderator: Ante Gverić. Kristijan Juran: Svećenici glagoljaši na području Šibenske biskupije u vrijeme biskupa ...

satira u bilježnici robija k. 1984 viktora ivančića kao povlašćeni ...

Feral Tribune-a i kolumne Bilježnica Robija K. Viktora Ivančića. Istražuju se ... Sami urednici Ferala (uz Ivančića, Predrag Lucić i Boris Dežulović) insistiraju ...

izvannastavne aktivnosti hrvatskog jezika – mali glagoljaši

Slavonije. Ključne riječi: izvannastavna aktivnost, nacionalni identitet, glagoljica, kulturno-povijesna nematerijalna i materijalna baština, Mali glagoljaši ...

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni oglas

22 sij 2019 ... knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu kao vlasnik navedenih nekre- ... Nakon izvr{enog prijenosa udjela AGROFRUCTUS dru{tvo sa ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni oglas

24 kol 2016 ... ... obrtni~ko-filigranska radnja. "EMINA", vl. Hamzagi} Haris. Sarajevo Stari Grad. 19. Doma}a radinost obu}ar "SPAHA" vl. Spahi}. Azra. Zenica.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni oglas

13 svi 2019 ... Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja ... radijatora i kotlova za centralno grijanje, 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih ... godine, direktor Devi} Elma u "CITYDEAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovor-.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni ...

23 lis 2019 ... ^lan "EMZETA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, Hamzi}. Senad, prenio je na drugog ~lana dru{tva, Jakubovi} Esada, dio svog ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni ...

11 sij 2019 ... 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka ... radno iskustvo), ... U sudski registar za subjekta upisa "PIROTEHNIKA ORION" Dru{tvo.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni ...

5 velj 2018 ... zala`e se i organizira akcije za siroma{ne i marginalizirane skupine, te ... pod ormari}em za uzrastanje tijesta 2 komada; Mali rabljeni plehovi 40 kom; ... CLIO, registarskih oznaka broj A78-J-683, na ime JYSK d.o.o. Sarajevo.

hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu

12 tra 2011 ... lativno rij etkim župama koje su vodili popovi glagoljaši (gdje rij eč pop nij e imala ničega pejorativnog već samo distinktivnu funkcij u za ...

Petar Miladin životopis Petar Miladin rođen je 1973. u Dubrovniku ...

Petar Miladin rođen je 1973. u Dubrovniku. Njegov matični broj znanstvenika je 216013. Državljanin je Republike Hrvatske. Gimnaziju i Pravni fakultet završio je ...

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni konkurs

mati~ni registarski broj 65-01-0042-11 (stari broj 1-25381), JIB: 4201125900003, zastupano od strane direktora [losel Damira, kao osniva~ dm drogerie markt ...

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni natje ...

10 lip 2019 ... adresu, kra}i `ivotopis i broj kontakt telefona. Uz prijavu na ... poslovne usluge Sarajevo - EOS MATRIX Ltd. for business services Sarajevo,.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni konkurs

18 pro 2019 ... Kika{ An|a ud. Vidaka, 13. Kika{ (Vidak) Vinko, 14. Kika{ (Vidak) Slavko, 15. So~e ro|. Kika{ Fila `ena Bartola, 16. Arar-Ankovi} Petar, 17.

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni natje ...

26 lis 2016 ... dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije. BiH", br. 29/03, 23/04 ... Deichmann obu}a d.o.o. Sarajevo. Skra}eni naziv dru{tva ...

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni natje^aj javni ...

7 velj 2018 ... Sarajeva, suosniva~i Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitapur ... Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Gornji Osijek broj 18, Ilid`a, ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni natje^aj javni ...

31 svi 2017 ... nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja ... DESETKA d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Kneza Vi{eslava br. ... Kardinala Stepinca b.b., (Mepas MALL). Djelatnosti ...

Javni prostori Javni prostori - BUILD magazin

Audi, Ikea, Nestle, Gucci, Decathlon, Daimler-Chrysler, Bakker, Pepsi-Cola, L'Oreal, Lion Food, ... jekat, takozvani Volume Certification Program ... vi ekstremni (vešernice, kupatila, kuhinje, ... fakultetu imate i crtanje i slikanje, i mnogo.

Zakon o srednjem obrazovanju - MON KS

15 lip 2017 ... Okvimog zakona o srednjem stručnom potrebama, odnosno kretanjima na tržištu rada, obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini ("Službeni ...

O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Učenik se upućuje na razredni ispit i iz predmeta za koji nije organizovana nastava. Razredni ispit učenik polaže u junskom i avgustovskom ispitnom roku.

GACKA U SREDNJEM VIJEKU

Gacka, knez Borna, ranosrednjovjekovni identiteti, 9. sto- ljeće. Nema nikakve sumnje da je najteže utemeljeno ra- spravljati o historiografskim problemima koji ...

Zakon o srednjem školstvu

Z A K O N. O SREDNJEM ŠKOLSTVU (s unesenim izmjenama). I. OPĆE ODREDBE ... srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ( Službeni glasnik Bosne i.

HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

Klisa. Kao zahvalu za pomoć prilikom izgradnje samostana, izdao je Trpimir darovnicu splitskom nadbiskupu, tzv. Trpimirova darovnica, 4. III 852.g., u Bijaćima ...

Razkošje v srednjem veku - Fijet

imenovale so jo preprosto – rabska torta,« pripoveduje domačin Josip Brna, lastnik. Hiše rabska torta. Sila redke Rabčanke so poznale originalen recept z ...

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

se nakon završene osnovne škole stiču znanja i sposobnosti potrebna za rad u struci i za dalje ... Završavanjem gimnazije učenik stiče srednju ... osposobljavanja za stručna zvanja majstora i specijaliste i programe usavršavanja odraslih. ... svjedočanstvo stečeno u inostranstvu (u daljem tekstu: strana školska isprava).

o srednjem obrazovanju i vaspitanju - Erasmus plus

13 дец 2017 ... učenika koji ovu školu pohađaju na osnovu mišljenja interresorne ... Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil.

Crkva i kultura u srednjem vijeku

crkve i samostani jedino utočište, gdje se gojila znanost, skupljale i prepisivale ... U Njemačkoj vodila je Crkva u srednjem vijeku razvitak kulture. Najstariji ...

Sesvete u srednjem vijeku (14-15. stoljeće)

zamišljena linija Sesvete- Brestje-Goranec-. Gornja Planina, dok bi istočna ... župe u Prigorju" koja se u vrijeme Bele IV izdvaja iz zagrebačke županije i u ...

o srednjem obrazovanju i vaspitanju - erasmusplus.rs

13 дец 2017 ... učenika koji ovu školu pohađaju na osnovu mišljenja interresorne ... Prelazak učenika u drugu školu, odnosno na drugi obrazovni profil.

adventna nada u srednjem vijeku - Srce

uglavnom dijele povijest srednjeg vijeka u tri velika razdoblja: rani srednji vijek (500.–100. godine), visoki srednji vijek (1000.–1300. godine) i kasni srednji vijek ...

Pomorstvo pod zaštitom svetaca u srednjem vijeku

Nikola) dodan i sveti zaštitnik grada u kojemu je plovilo izrađeno. ... darovima hrvatskih pomoraca vidi: Kisić A.: Ex voto adriatico: Zavjetne slike hrvatskih.

IVANOVCI U HRVATSKIM ZEN''LJAMA U SREDNJEM VIJEKU

zi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvtskoj, objavljena u radu JAZU, kdigu. 81. i 82. u Zagrebu 1886. godine. To je bio uvod u niz daljnjih rstralivanja o.

Splitska katedrala u ranome srednjem vijeku

padanjem ničice (proskineza). Na vrhu ploče istaknuta je letva koju ispunjava tropruta traka isprepletena u obliku niza "osmica". U starijoj historiografiji iznesena ...

Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku

primjer tome je Zagreb, jer sve do formiranja komune u Gradecu 1242. godine utvrĊeno je ... Manduševac, a drugi na mjestu današnje uliĉice Krvavi most.

GASTRONOMIJA U SREDNJEM VEKU OD 500 DO 1300 GODINE

25 нов. 2019 ... [email protected] Društvo se delilo na: 1. seljaštvo - kmetovi (slobodni i zavisni seljani). 2. sveštenstvo - crkvene starešine.

Uprava grada Varaždina u srednjem vijeku

Politička je prošlost Varaždina ... Varaždin je prvi od sviju hrvatskih gradova s ovu stranu. Velebita postao ... Zanimívo je svakako, da se gradski bilježnik, odnosno uopće bilježnik ... Pod jednim se gradskim dekretom potpisao Ernest, javni i.

ODNOS TEOLOGIJE I FILOZOFIJE U SREDNJEM VEKU

shvatanja” i filozofiju. 2.1. Tertulijan: otvoreno neprijateljstvo hrišćanstva i filozofije. Tertulijan (155-220) je jedna od najznačajnijih ličnosti hrišćanske apologe-.

UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA BUZEŠTINE U SREDNJEM VIJEKU

27 svi 2013 ... 102 Crkva sv. Jurja bila je orijentirana u srednjem vijeku što mogu potvrditi noviji nalazi fresaka na sjevernom zidu otkriveni tijekom restauracije ...

Martina Borovčak Zabok u srednjem vijeku*

koji je darovanjem došao u ruke plemstva Zaboky – plemićke obitelji koje je obilježila cjelokupnu povijest Zaboka (danas i restoran u centru Zaboka nosi njihovo ...

Hrvatski jezik u srednjem vijeku - UniZd

2. 5. P: Hrvatski ćirilični korpus. Povaljski prag. S: Povaljska listina. d.r. 8: Studenti A – F: za odabrani odlomak Šibenske molitve (3 retka) izraditi popis fonema i.

„STAMBENA KUĆA U DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU“

Iako se u kuhinjama bogatijih kuća Europe učestalo javljaju muški kuhari, u Dalmaciji ... prsten mogli dobiti 1.3 dukata dok je običan građanin za isti zalog mogao ... kućanske potrepštine, nekoliko srebrenih žlica, Mihovilov pečatnjak s grbom ...

O ETNOGENEZI HRVATA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

14 srp 1989 ... stoljeću n. e. potakla je istraživače da porijeklo Hrvata potraže na Kavkazu ... vatskog društva i etno.genetski procesi u ranom srednjem vijeku ...

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike ... - Prnjavorac

se nakon završene osnovne škole stiču različite kompetencije potrebne za rad u ... 17) ekvivalent podrazumijeva zvanja stečena prema propisima iz oblasti visokog ... i najviše tri struke, a ako nema u svom sastavu gimnaziju, može imati najviše ... (1) Predmet postupka priznavanja jeste diploma ili svjedočanstvo stečeno u.

PLEMIĆI S PODRUČJA ŽUPE ZMINA U SREDNJEM VIJEKU

kod spominjanja ljudi iz Zmine. Postoje opet samo neki pokazatelji da bi Svačići bili ti koji su nastanjivali (između ostalih) Zminu22. Pored njih tu su i Ramljani.

Upravljanje ljudskim potencijalima u malom i srednjem poduzetništvu

zaposlenika, koje je moguće putem programa stručnog usavršavanja, ili pak coachingi ... definicija koja uznemiravanje dovodi u vezu samo s definiranim pravnim ... način osposobljavanja pripravnika mora biti uređen pravilnikom o radu ili ... primjeri odluka: o otkazu, upozorenje pred otkaz, poziv na obranu i sudska praksa ...

DRUŠTVENI I VJERSKI ŽIVOT HRVATA U SREDNJEM VIJEKU

Hrvatska kraljica, ... Dokument kojim kralj Zvonimir svečano priseže na vjernost Apostolskoj ... Pronađi fragment koji nedostaje na sarkofagu kraljice Jelene.

Engleska u razvijenom srednjem vijeku - FFOS-repozitorij

ime Anžuvinci pa se tako nakon smrti Ivana 1216. godine njegov sin Henrik III. smatra prvim. Plantagenetom te tako završava i razvijeni srednji vijek u Engleskoj.

regulacija elektromotornih pogona na srednjem ... - SMEITS Izdanja

Frekventni regulatori na srednjem naponu namenjeni su za napajanje asinhronih motora čiji je nomi- ... U odnosu na jednosmerno međukolo ovi regulatori se.