hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu

12 tra 2011 ... lativno rij etkim župama koje su vodili popovi glagoljaši (gdje rij eč pop nij e imala ničega pejorativnog već samo distinktivnu funkcij u za ...

hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu - Srodni dokumenti

hrvatsko glagoljaštvo i popi glagoljaši s osvrtom na imotsku krajinu

12 tra 2011 ... lativno rij etkim župama koje su vodili popovi glagoljaši (gdje rij eč pop nij e imala ničega pejorativnog već samo distinktivnu funkcij u za ...

glagoljaštvo kao identifikacijski čimbenik istarskih hrvata

glagoljaši prihvatili su ponuđeni kompromis: prešli su na. 7. Diplomatički ... Činjenica je da postoje i benediktinci glagoljaši upućuje na neobičnost koja se nije ...

Benediktinci – glagoljaši

Benediktinci – glagoljaši. Poznato je da su benediktinci najstariji crkveni red na Zapadu. Utemeljio ih Sveti Benedikt. 529. godine na temelju najranije monaške ...

trecoredci glagoljasi - Staroslavenski institut

27 ruj 2013 ... fra Petar Bašić, o. fra Goran Dabić, o. fra Josip Dujmović, o. fra Dinko Filipi, o. fra Nikola. Gregov, o. fra Romildo Hrboka, o. fra Ivo Marcelić, ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

svećenici glagoljaši i njihova ostavština - HAZU

20 lis 2017 ... PROGRAM: Pozdravni govori. Moderator: Ante Gverić. Kristijan Juran: Svećenici glagoljaši na području Šibenske biskupije u vrijeme biskupa ...

PETAR RUNJE GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI U srednjem su ...

GLAGOLJAŠI JAVNI BILJEŽNICI. Petar Runje. UDK:347.961(497.5)(091):003.349.1. Franjevački samostan. Izvorni znanstveni članak. HR 47300 Ogulin.

izvannastavne aktivnosti hrvatskog jezika – mali glagoljaši

Slavonije. Ključne riječi: izvannastavna aktivnost, nacionalni identitet, glagoljica, kulturno-povijesna nematerijalna i materijalna baština, Mali glagoljaši ...

hrvatsko-srpski odnosi 1914. - Hrvatsko katoličko sveučilište

dolaska Karađorđevića na vlast) tako i hrvatsko-srpskih (od osnutka Hrvatsko-srpske koalicije) doveli do ujedinjenja s Kraljevinom Srbijom – sa Srbijom s kojom ...

glasilo hrvatsko - češkog društva - Hrvatsko-češko društvo

husitski patrijarh. Dušan Karpatský. Dubravka Sesar. Tomáš Kuchta ... Za husitskih ratova 1420. bila je oštećena i opljačkana, 1523. strada- la je u požaru, a za ...

hrvatsko pitanje - Hrvatsko Obrambeno Štivo

Hrvatski oslobodilački pokret pobrinuo se putem ustaškog pokreta za to, da narod ne ostane bez svakog častničkog naraštaja. Zbog svog područja, koje je ...

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA (s osvrtom na ...

Ključne riječi: odvjetnik, osiguranje od odgovornosti, uvjeti osiguranja,. Zakon o ... Također, u radu odvjetnika neizostavno je poznavanje i sudske ... zbog smrti i tjelesne ozljede osoba, tj. šteta koje ne nastaju iz obavljanja profesionalne.

USKLADIŠTENJE BRAŠNA S POSEBNIM OSVRTOM NA ...

Tipovi brašna »>400< su bijela brašna i odgovaraju ekstrakciji do 72%, izmeljava- nja, dok je tip »600< polubijelo brašno, koje odgovara skoro osamdeset ...

POLJOPRIVREDA NORVEŠKE S NAROČITIM OSVRTOM NA ...

jednako kao eksploatacija šuma i plovidba. Norveška je slabo naseljena. Broji svega 3,5 milijuna stanovnika, t. j. na. 1 km? otpada 11 osoba. Najveći grad je ...

KAMPING TURIZAM S POSEBNIM OSVRTOM NA - Repozitorij ...

razvoju kamping turizma- kamperizam, glamping i mobilne kućice. Turistički ... Naj kamp Adria bira se prema glasovima kampista iz Slovenije koji biraju najbolje ...

vrednovanje i ocjenjivanje s posebnim osvrtom na učenike s ...

13 svi 2008 ... Ocjenjivanje učenika je složen postupak kojim se odreuje razina učenikovih postignuća u ... Praćenje, provjeravanje i ispitivanje sastavni su dijelovi procesa kojima se nastoji prikupiti ... mu i provjeravati ono što je predvieno po tom programu; ... Smatram da opisno ocjenjivanje, sa izraženim pozitiv-.

završni rad značajke intermodalnog transporta s osvrtom na ...

3 ruj 2015 ... Intermodalni transport omogućuje kretanje dobara u jednoj i jedinstvenoj prijevoznoj jedinici ili cestovnom vozilu koji uspješno koristi dva ili ...

Hldrogeologija Imotskog polja s osvrtom na ma&J u reglonalnom ...

podzemnih vodnih tokova u regionainom smislu. UVOD. Imotsko polje, jedan od prvorazrednih kr&kih fenomena, privlacilo je odavna pafnju mnogih istraZivaea.

s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga ... - Filozofski fakultet

odnosno bilježnik, morao je spomenuti inventar dobara zabilježiti u jednoj knjizi ... ričara kako je T. Raukar zapravo hrvatski J. Le Goff (Mirjana Matijević Sokol, ... Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku: odabrane studije, ... 78-80; Ista, Srednjovjekovni notarski formulari i njihovi sastavljači, Javni bilježnik, br.

Teretnica sa osvrtom na elektronsku teretnicu - Fakultet za ...

Teretnica je isprava pomorskog prevoza kojom brodar potvrđuje prijem tereta na brod i preuzima obavezu da robu, po završetku prevoza, preda određenom licu ...

Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na visokoobrazovne ...

Oeconomica Jadertina 1/2016. 20. Republike. Hrvatske s posebnim osvrtom na visokoobrazovne institucije. The (Non) Implementation of the Marketing Concept ...

Urbanizacija i socijalna diferencijacija s posebnim osvrtom na ...

bogatstvu. Međutim, kompleksno (i kompletno) značenje pojma »diferenci ... Kulturna diferencijacija unutar gradova također je znatno veća nego unutar sela.

OZIMI TRITICALE U HRVATSKOJ SA POSEBNIM OSVRTOM NA ...

Ovim radom željelo se prikazati osobine nove sorte ozimog tritikale glede nekih najvažnijih proizvodnih (rodnost) i tehnoloških (kvaliteta) svojstava koja u ...

o vještačenju u parničnom postupku s posebnim osvrtom na ...

Ključne riječi: sudski vještak, parnični postupak. ... B., VRŽALIĆ, M., BAČIĆ, F., Zakon o parničnom postupku sa komentarom, ... za praktični dio izobrazbe.

praksa apelacionog suda sa osvrtom na predmete ... - rks-gov.net

Pobijena presuda sadrži gorecitirani prekršaj, imajući u vidu da sud, ... do zaključka da je tužilac obavezan da isplati dug na ime računa, a da uopšte nije ... U slučajevima izjavljivanja žalbe za prigovor na izvršni nalog privatnog ... izgradnju ovog objekta (isključujući prometnu tržišnu vrednost, ograničenu na vrednost.

Suština-monetarne-politike-sa-osvrtom-na ... - Univerzitet PIM

će biti proţete kroz cijeli rad, a odnose se na monetarnu politiku i obaveznu rezervu banaka. Monetarna politika predstavlja jedan od instrumenata koje ...

O UZGOJU TARTUFA OPĆENITO, SA OSVRTOM NA UZGOJ ...

uzgoj tartufa osobito se proširuje u Francuskoj, gdje je i danas vrlo raširen i čini vrlo važan doprinos poljoprivredne proizvodnje. Tartufi su dakle podzemne ...

OSIGURANJE USEVA I PLODOVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ...

Tema disertacije „ Osiguranje useva i plodova u Srbiji od rizika gubitka ... u svim sedištima republika a poslovnice u važnijim privrednim mestima. ... je: Dunav osiguranje, Generali osiguranje, DDOR osiguranje, Wiener St. osiguranje i Triglav.

UPRAvNOPRAvNI POJAM ZASTARE S POSEBNIM OSVRTOM NA ...

15 pro 2017 ... 2017. Pregledni rad. U radu se, nakon uvodnog dijela u kojem se u ... Inženjerski biro; Rostaš-Beroš, Lidija, „Porezna zastara u praksi upravnih ...

Ekološka poljoprivreda u Europi i Hrvatskoj s osvrtom na ... - seeon.org

s osvrtom na stanje u voćarstvu. 135. Ekološka poljoprivreda u Europi i Hrvatskoj s osvrtom na stanje u voćarstvu. Organic agriculture in Europe and in Croatia ...

od fragmentacije do asabijaha s osvrtom na arapsko-izraelski sukob

22 svi 2016 ... tumačenje islamske vjere, vehabizam, pojavilo se u Arabiji početkom 18. stoljeća. Vehabisti su smatrali da su Osmanlije odveć tolerantni te su ...

POLAZNE CRTE U SREDOZEMNOME MORU s posebnim osvrtom ...

27 srp 2010 ... Veličinom se ističu i Lionski zaljev u Francuskoj, talijanski zaljevi ... u zaljev (odnosno razmak između crta niske vode na prirodnim ulaznim ...

paleobiodiverzitet bosne i hercegovine sa osvrtom ... - Svarog NUBL

2004. 14 Rotalia sp. † Rotaliida. Rotaliidae. Lamarc. 1804. Oluji ć. 2004. Klasa Rhizopoda – korjenonošci. 15 Calpionela alpina. † Calpionellida Calpionellidae.

suvremeni PristuPi identitetu s Posebnim osvrtom na nacionalni ...

“glupi Ličani” “lijeni Dalmatinci” “pijani Zagorci” “he- donistički Slavonci”, “odnarođeni Istrani” i sl.). Istodobno se na nacionalnoj razini uporno promoviraju dva ...

Marketinške značajke društvenih mreža s posebnim osvrtom na ...

22 ruj 2019 ... društvenim mrežama naveden je Lidl Hrvatska, a provedeno je i istraživanje ... prodajnog prostora, troškovi izrade digitalnih kataloga niži su od ...

Demografsko stanje i procesi u Hrvatskoj s osvrtom na privremeno ...

Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske između 1948. i 1992. Broj. Stopa (na 1.000) stanovnika. Godina živorođenih umrlih prirodni prirast nataliteta.

Gradnja kamenom u BiH s posebnim osvrtom na teneliju - CIDOM

dominira riječni kamen „oblutak“. U svod kapele i neke dijelove palače ugrađeni su kvadri tesane sedre, a dekorativni kamen je bio „lapor“ („muljika“ ili ...

proizvodnja mlečnih deserata u svetu sa posebnim osvrtom na ...

et al. su prikazali pet slatkih pudinga (mlečni, kafa, kajsija, crna ribizla, vi šnja). ... Flan Dane — pirinčani ili od griza puding — kolač sa sosom od kara mela, težine 0,5 i 0 ... Smrznuti desert od jogurta (1) je ekonomičan i popularan. Napravljen ...

praksa apelacionog suda sa osvrtom na predmete vraćene na ...

Pobijena presuda sadrži gorecitirani prekršaj, imajući u vidu da sud, ... do zaključka da je tužilac obavezan da isplati dug na ime računa, a da uopšte nije ... U slučajevima izjavljivanja žalbe za prigovor na izvršni nalog privatnog ... izgradnju ovog objekta (isključujući prometnu tržišnu vrednost, ograničenu na vrednost.

ugovor o djelu s posebnim osvrtom na usluge u turizmu

19. 2.5.2. Prava i obveze ugovaratelja. 19. 2.5.3. Prestanak ugovora. 21. 2.6.Ugovor o alotmanu. 22. 2.6.1. Sklapanje ugovora. 22. 2.6.2. Obveze suugovaratelja.

OSNOVI ŠERIJATSKOG PRAVA (S posebnim osvrtom na odnose ...

Ključne reči: Islam,brak, šerijatsko pravo, Koran. POJAM ŠERIJATSKOG PRAVA. Sama reč šerijat potiče od arapske reči šaria', koja označava pravi put, a u.

o klasifikaciji slovenskoga i hrvatskoga jezika s posebnim osvrtom ...

U legendi pod naslovom Kajkavski dijalekti doleze. Ekavski i Iekavski. Na karti ve}ina je kajkavskoga podru~ja ozna~ena da pripada ekavskom dijalektu, a manji ...

Specifičnosti neprofitnih organizacija s posebnim osvrtom na udruge

3 ruj 2015 ... U Hrvatskoj je 2011. godine postojalo 44.9151 registriranih neprofitnih organizacija, mahom nevladinih udruga od kojih, zapravo, više.

Održivo upravljanje morskim ribarstvom u CG sa posebnim osvrtom ...

Direktorat za ribarstvo. Radionica''Održivo ribarstvo-borba protiv nelegalnog ribolova. 12. jun 2018 ... ▫Ribarska inspekcija (tri inspektora za morsko ribarstvo i 8.

Budizam sa poslednjim osvrtom na Yogu - Fakultet za Mediteranske ...

Riječ ''joga''potiče iz sanskritskog ''juđ'' što znači ''vezati, pripojiti, usmjeriti I koncentrisati pažnju na, koristiti I primjeniti''. Neki povezuju ovu rječ sa vježbama u ...

Odnos turizma i marikulture s osvrtom na ... - Repozitorij UNIZD

biti turizam, uslužne djelatnosti, ribarstvo i marikultura. Od brojnih aktivnosti koje ... više od 70 % ukupne proizvodnje morske ribe u Republici Hrvatskoj. Premda ...

Brendiranje u sportu sa posebnim osvrtom na fudbalski ... - Singipedia

Svaki od ovih klubova ima godišnji prihod od preko 200 miliona evra. Što se tiče ... promašio penal, Bernard Kazoni, Jean-Pierre Papin, Carlos Moser). Crvena ...

„MALOM LEDENOM DOBU“ (S MALIM OSVRTOM NA ... - Meteologos

Zbog toga je važno i istraživanje ranonovovjekovne klime, odnosno „malog ledenog doba“. Prvi je na „malo ledeno doba“, s obzirom na Istru, upozorio Miroslav.

arbitražni sud hrvatskog nogometnog saveza s posebnim osvrtom ...

sporova pred Arbitražnim sudom HNS-a, kao i organizacijske i postupovne ... o tome na http://www.hns-cff.hr/propisi i dokumenti HNS-a/arbitri Arbitražnog suda.

kamen za interijere s posebnim osvrtom na primjenu autohtonog ...

kamen, od najtamnijih, do potpuno svijetlih vrsta kamena - u sjajnoj, mat ili hrapavoj ... Osnovnu komercijalnu podjelu kamena predstavljaju granitne - tvrđe vrste ...

nautički turizam u republici hrvatskoj sa osvrtom na šibensko ...

Predmet: Nautički turizam i poslovanje marina. Student: Roko Jelovčić, Br.Indexa: S32/16 ... ŽUPANIJE.................. 31. 5.1.1. Marina frapa rogoznica .

kamping turizam sa posebnim osvrtom na područje karlovačke ...

2 sij 2016 ... kampu pronaći, iskusiti te donijeti osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Ključne riječi: turizam, kamping turizam, kampiranje, priroda, rekreacija ...

Preduzeće i njegovo okruženje sa posebnim osvrtom ... - Singipedia

Sažetak. Marketing okruženje preduzeća obuhvata sve one faktore koji mogu neposredno ili posredno da utiču na njegovo poslovanje. Da bi se razumelo ...

Razvoj poštanske službe s osvrtom na poštu u Rijeci

Za lična putovanja uzimala se birota. Njihov početak seže čak u rimsko doba. Ta kola vuku 2 konja ili 3 mazge; od njih se nešto razli kuje carucca (karuca) na 4 ...

Kazališna umjetnost i Franjo Marković, s posebnim osvrtom na ...

Key words: Franjo Marković, theatre critiques, Benko Bot, Karlo Drački, Zvonimir, Agramer. Zeitung, Agramer Tagblatt. 1. KRATAK ŽIVOTOPIS FRANJE ...

kamping turizam s posebnim osvrtom na „lanterna premium ...

Straško na Pagu, itd.). Osim organizacije ... u starijoj životnoj dobi. • Povećana prodaja autodomova – prodaja novih ili rabljenih vozila ... Marketinški aspekt – razvijanjem i poboljšanjem dizajna mobilnih kućica proširio se tržišni segment ...

Podjela bračne stečevine s osvrtom na poslovne udjele u d.o.o.-u

bračne stečevine i vlastite imovine, te njihovog među- ... početkom 1995. na snagu stupio Zakon o trgovačkim društvima1 ... ugovora u odnosu na poslovni udio.

Nenad Tasić FLORA MEDITERANA SA OSVRTOM NA MASLINU

4 нов. 2015 ... (datum konekcije 04.11.2015 u 17 : 15). Primorski Vrijesak (Satureja montana) je višegodišnja, mirišljava, ljekovita biljka iz familije Lamiaceae.

kolonija ciprovčana u osijeku s osvrtom na obitelj adamovich de ...

jer ima brojnu obitelj ostavlja posjed Čepin i kuću u Va- ... de Pallin, koja je umrla vrlo mlada oko 1795. godine. ... Adamovića u Čepin, Općina Čepin, Čepin. 13.

kontejnerski promet sjevernog jadrana sa osvrtom na konkurentnost ...

20 srp 2016 ... Željeznička udaljenost Rijeke, Trsta i Hamburga sa europskim metropolama u kilometrima. Rijeka. Hamburg. Trst. Budimpešta. 595. 1 406. 626.