Sveuĉilište u Zagrebu Prehrambeno - Repozitorij Prehrambeno ...

Kupinovo vino je zbog svog osebujnog okusa, blagog i ugodnog mirisa te ljekovitosti ... Jedan od njih bila je visoka cijena vina zbog kojeg se ono smatralo ...

Sveuĉilište u Zagrebu Prehrambeno - Repozitorij Prehrambeno ... - Srodni dokumenti

Sveuĉilište u Zagrebu Prehrambeno - Repozitorij Prehrambeno ...

Kupinovo vino je zbog svog osebujnog okusa, blagog i ugodnog mirisa te ljekovitosti ... Jedan od njih bila je visoka cijena vina zbog kojeg se ono smatralo ...

Sveučilište u Zagrebu - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

PRISUTNOST POLICIKLIČKIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U HRANI – ... Sažetak: Policiklički aromatski ugljikovodici (eng. polycyclic aromatic ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno – biotehnološki fakultet ...

Ključne riječi: Šećerna bolest tip 1, šećerna bolest tip 2, prehrana, zablude ... godine, ali se zna javiti i u odraslih (kasni autoimuni dijabetes zrele dobi) (MSD, ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno - biotehnološki fakultet ...

ispitanika bilo već ranije upoznato s pozitivnim uĉincima ribljeg ulja, ova ... reumatoidnog artritisa kod pacijenata koji koriste omega-3 riblje ulje (Berbert i sur., 2005), ... Hegsted, D.M., McGrandy, R.B., Myers, M.L., Stare, F.J. (1965) Quantitative ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet ... - PBF

sati, uz uvjet da su bili prisutni na vježbama 100 % od ukupnog broja nastavnih sati, te mogućnosti 1 opravdanog izostanka (priložena liječnička ispričnica).

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno–biotehnološki fakultet ...

uzorak 4 (ledeni vjetar – čokoladni) pokazuje odstupanje od -5,3 % i uzorak 6 (čokoladna torta) pokazuje odstupanje od -12,8 %. U tim uzorcima količina ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet ...

in vitro eksperimentima adhezije na crijevne epitelne stanice Caco-2 stanične linije. Ključne riječi: Caco-2 stanice, kompetitivna ekskluzija, Lactobacillus brevis ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet Dario ...

DNA polimeraza III sintetizira nove lance DNA u 5'-3' smjeru, a Okazakijevi fragmenti nastali sintezom zaostajućeg lanca spajaju se pomoću DNA ligaze.

Zagreb, 2016. Sveučilište u Zagreb Prehrambeno - Repozitorij ...

Rad sadrži: 28 stranica, 7 slika, 5 tablica, 53 literaturna navoda ... Vremenski okvir za početak dohrane je između navršenog 4. i 6. mjeseca života (tj. između 17. ... bebe koje brže rastu su spremne za više od samog mlijeka već u ranijoj dobi.

Sveučulište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet ...

Ključne riječi: trajne kobasice, kemijski sastav, TBA test, sastav masnih kiselina. Rad sadrži: ... konjska crijeva ili u razne umjetne ovitke koji moraju biti propusni.

PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET - FERIT-a - Sveučilište ...

9 lip 2018 ... ... i web stranicama fakulteta: https://www.ferit.unios.hr/studenti/raspored-nastave-i-ispita/. ... Peruško, U. ; Glavinić, V. Digitalni sustavi. Školska ...

Prehrambeno - tehnološki fakultet Osijek, Sveucilište J.J. ...

SUSTAVA LINEARNIH JEDNADZBI - Opca trzišna ravnoteza, Izjednacavanje kemijskih jednadzbi. Zadatak 5 Dane su funkcije potraznje i ponude za model ...

sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku prehrambeno

13 lis 2016 ... Istarski pršut se ne suši na dimu već samo na zraku. Nakon sušenja ... Na suhomesnate proizvode uglavnom napadaju sirne grinje. Invazija ...

prehrambeno tehnološki fakultet - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

9 lip 2018 ... Osnove elektrotehnike I. 30. 45. 6 ... Perić, N., Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 1998. Dopunska literatura.

proceedings - Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek - Sveučilište ...

Richardson, S.D., Plewa, M.J., Wagner, E.D., Schoeny, R., DeMarini, D.M. (2007): ... otopine uzorka i pomoćnog elektrolta, niska cijena, male dimenzije uređaja, lakoća i ... ugljikovih atoma u strukturi, te mineralnih ulja tipa B (npr. lubrikanti i ...

Sveučilište u Osijeku Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek ...

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska. Hrvatska ... Smith i sur. (2008) u svom radu navode kako primjena marinada koje sadrže aromatične biljke ... davanje eteričnog ulja origana na oradu (. ) u različitim ...

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku 6. veljače ...

6 velj 2009 ... Na razini značajnosti α = 0.05 provjerite konzumiraju li građani krempite više u nekom od promatranih vremenskih intervala ili ih konzumiraju.

sveučilište josipa jurja strossmayera u osijeku prehrambeno ...

aktivnost. Ključne riječi: sok višnje, glukoza, saharoza, fenoli, antocijani, antioksidativna aktivnost ... Nastala je križanjem domaće trešnje i divljih,kiselih vrsta.

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek - Sveučilište u Osijeku

Nikolina preddiplomski sveučilišni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA. 250. 0113143506 Nedić. Radenko ... 0113146971 Pirizović. Karlo preddiplomski ...

Preuzmi PDF 1.22 MB - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

17 ruj 2014 ... posmeđivanja jabuka, naročito enzim polifenol oksidaza (PPO), te supstrati, odnosno polifenolni ... predstavlja otpadni produkt prerade jabuke.

Preuzmi PDF 1.64 MB - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

28 ožu 2018 ... kuhanog sira do 35% NaCl može zamijeniti kalijevim kloridom bez ... Nakon cijeđenja gruš je soljen ili mu je dodana zamjena za sol prema ...

C:UsersErikDesktopAVRÅ€NI RAD - Repozitorij Prehrambeno ...

5. Slika 4.Istarski duguljasti lješnjak (Anonymous 4, 2012). Rimski je sorta lješnjaka nastala od Corylus avellane. Vuče porijeklo iz Italije. Ima vrlo bujno stablo te, ...

Preuzmi PDF 1.75 MB - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

of Food Technology and Biotechnology, Kačićeva 23, Zagreb. Mentor: PhD. Maja Benković ... Želatina, goveđa, mljevena (Podravka, Koprivnica, Hrvatska).

prehrambeno tehnološki fakultet - FERIT-a - Sveučilište Josipa Jurja ...

Nastava za prvu godinu diplomskih sv. studija počinje 05. listopada 2015. ... M Ožegović, K. Ožegović: Električne mreže I, II, III – udžbenik, FESB Split, 1996. 2.

antioksidacijska svojstva vina - Repozitorij Prehrambeno ...

vina. Antioksidansi imaju vrlo bitnu ulogu u redukciji slobodnih radikala čime se ... bolesti. Slobodni radikali mogu oštetiti lipidnu membranu stvarajući ugljikov ...

Diplomski rad BalenTena - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

4 tra 2019 ... Kromatske boje (Web 2). U drugoj skupini boja nalaze se crna, siva i bijela, koje se nazivaju akromatskim bojama ili nebojama i čine skalu koja ...

Ganoderma lucidum - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

U Hrvatskoj je G. lucidum poznata kao Hrastova sjajnica, no vrlo ju se rijetko može naći u prirodi. U plodištu se nalaze esencijalne i neesencijalne aminokiseline ...

završni rad - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

vrenjem mošta ili masulja od svježeg (ili prosušenog) grožđa plemenite vinove loze Vitis ... koje se zatim zgnječe (muljanje) kako bi se oslobodio mošt. ... zaštitnim sredstvima ili sa strojeva mogu usporiti ili zaustaviti fermentaciju,a također i ... Ukoliko je u vinu ostalo neprovrela šećera, obavlja se naknadno vrenje na način ...

Diplomski rad - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

4 lip 2014 ... Sažetak: Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj pH ekstrakcijskog otapala na količinu ekstrahiranih proteina i peptida te slobodnih amino skupina ...

Tomislav Vološen - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

13 lip 2017 ... The presence of wine and malic acid was specified by paper ... muljanja, fermentacije, pa i sa procesom odležavanja vina u bačvama kako bi dobili vino ... boje, istaknutog mirisa i arome, mekano, ugodno kiselo, dovoljnog sadržaja ... njemu želi popraviti (npr. alkohol, ukupna kiselost, ekstrakt, boja, miris), ...

S. cerevisiae - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

Sažetak: Stanična stijenka kvasca Saccharomyces cerevisiae je ... održavanju strukture stanične stijenke i komunikaciji stanica s okolinom, a osim prema.

Martina Tolvajčić 6241/BT - Repozitorij Prehrambeno ...

cerevisiae je industrijski značajan kvasac za alkoholnu fermentaciju, iako može fermentirati isključivo heksoze ... čišćenje, farmaceutika, prehrambeni aditiv.

DIPLOMSKI RAD – Ivona Paradžik - Repozitorij Prehrambeno ...

Narodna medicina odavno poznaje ljekovitost trnine, iako je u današnje ... Proteini sirutke uz pomoć glutationa (GSH) mogu utjecati na metabolizam masti,.

I MASLAČKA (Taraxacum officinale - Repozitorij Prehrambeno ...

proteina sirutke u alginat rezultirao je smanjenjem veličine hidrogel čestica, dok je ... Lesinger I. (1999) Ljekovitost Povrća, Voća i Začina, 1. izd., Volosko. str.

Andrea Babić ZAVRŠNI RAD - Repozitorij Prehrambeno ...

UTJECAJ DJELOVANJA ULTRAZVUKA PRI SUŠENJU GLJIVA ... sušenje u trajanju od 3 sata, pri temperaturi od 55 C˚, uz 50 min predtretmana, te sušenje 3.

proizvodnja biljnih ekstrakata - Repozitorij Prehrambeno ...

balastne tvari. ... Vodeni ekstrakti su prikladni za biljke koje sadrže aktivne tvari koje se ... Osim slatkih tvari, sirupi sadrže gotovo uvijek vodeni ekstrakt biljaka.

Enterobacteriaceae - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

Enterobakterije mogu izazvati različite bolesti ljudi, i to od veoma teških ... Enterobakterije, poput najvećeg broja ostalih bakterija, proizvode proteine što se.

alkoholna fermentacija - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

Alkoholna fermentacija je niz kemijskih reakcija kojima se uz pomod kvasaca provodi transformacija šedera u primarne produkte etilni alkohol i ugljični dioksid, ...

kuhinjska sol u pršutu - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

cijena snižavanja arterijskog tlaka mjesečno u prosjeku iznosi 1 Euro po ... Drniški pršut, dok je Istarski pršut jedini zaštićen oznakom izvornosti, što znači da se.

Patogeni mikroorganizmi - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

2 ožu 2015 ... Gljive mogu živjeti zajedno s makroorganizmom na tri moguća načina: komenzalizam, mutualizam i parazitizam. U suživotu komenzalizma, ono ...

diplomski rad - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

u čokoladi, pa tako čokolada s više kakaovih dijelova (> 70 %) sadrži tri puta ... istraživanju su koristili 3 vrste čokolade (30 %, 70 % i 99 % kakaovih dijelova) i ...

proizvodnja bučinog ulja - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

Cucurbita pepo L. je vrsta obične buče koja je bogata uljem i uzgaja se radi ljudske i stočne ... se mogu koristiti koštice s ljuskom i bez ljuske (golica), no pogodnije je ... sjemena, iz kojeg prilikom tehnološkog procesa prelazi u sirovo ulje.

Hrana bez glutena - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

15 ruj 2014 ... gluten kod ljudi može izazvati još dva poremećaja: alergiju i osjetljivost na gluten. Uspiješno liječenje postiže se adekvatnom edukacijom ...

graduate thesis - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ...

giensis 407 cry- by stereomicroscopy, root colonization assay, and confocal laser scanning microscopy. Based on obtained results it can be concluded that ...

Alergeni u vinu - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ...

Ključne riječi: alergeni, alergije na vino i grožđe, biogeni amini, sulfiti, ... U vinu prisutni spojevi pod zajedničkim imenom sulfiti, skupina su spojeva koji sadrže.

mismatch repair geni u glioblastomu - Repozitorij Prehrambeno ...

27 kol 2016 ... Terapija protiv glioblastoma uključuje kombinacija kirurške resekcije što većeg dijela tumora, popraćenu radioterapijom te kemoterapijom s ...

3. kontrakcija mišića - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

24 sij 2014 ... ... ili laktata, te oksidacijskom fosforilacijom. Ključne riječi: mišići, kontrakcija, ATP, fosfagenski put, razgradnja glukoze, oksidacijska fosforilacija ...

Maša Šafranjević-diplomski rad - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

10 lis 2018 ... Fermentacijom vina u inox tanku postiže se zadržavanje svježine ... vezanjem sumporaste kiseline, što je jedan od razloga sumporenja bačvi.

kemijska analiza bagremovog meda - Repozitorij Prehrambeno ...

Kljuĉne rijeĉi: bagremov med, fizikalno ‒ kemijski parametri meda. Rad sadrţi: 28 stranica, ... U odnosu na nektarni med, medljikovac ima veću obojanost, veći ...

majčina dušica - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ...

ekstrakata mente, kadulje i lavande, dok je kod majčine dušice i melise utvrđen ... (PLS) modeli kako bi se bolje uočile razlike između uzoraka uzrokovane ...

Danijel Švec - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

na površini stanice kvasca S. cerevisiae. Danijel Švec, 0058204851. Sažetak: Saccharomyces cerevisiae jedan je od najčešće korištenih mikroorganizama u.

polifenolni profil biske - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog ...

prostorima, a smatra se da je bijela imela (Viscum album) bila njihova kultna biljka. Najpoznatija je humska Biska koja se sprema prema recepturi pokojnog ...

Oksidacija organskih spojeva - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

vidjeti da i organski spojevi ulaze u redoks-reakcije, ali pri tom prijelaz elektrona najčešće nije potpun. Nastaju promjene u ... Na primjer: 0 0 0. Zn, Fe, C, itd.

2.1. desertno vino - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

prošek, a na svjetskoj razini imao talijanski Vin santo, mađarski Tokajac i dr. Likerska vina proizvode sealkoholnim vrenjem masulja ili mošta uz dodatak ...

Tonka Gauta - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

tehnikama proizvodnje kroz određivanje kvalitete uzoraka maslinovog ulja na području ... granične vrijednosti koje su uvrštene u propise kojima se uređuje stavljanje maslinovog ulja na ... na octenu kiselinu, vino, kvasac ili mošt u fermentaciji.

Hrana i Helicobacter pylori - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

uglavnom zahvaća antrum želuca (Slika 3). Najčešće se pojavljuje u mlađoj životnoj dobi i to u osoba s normalnom ili povišenom sekrecijom želučane kiseline, ...

Maja Rajačić - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u ...

maslinovo ulje od oksidacijskih promjena te su odgovorni za specifična ... zahvaljujući razlikama specifične težine između komine, biljne vode i ulja (slika 6).

anoreksija i bulimija - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

Posljedice poremećaja su opasne po zdravlje. Dolazi do oštećenja unutarnjih organa, dehidratacije, promjena na koži, kosi i noktima. Liječenje ovih bolesti je ...

(zeta) potencijal - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno tehnološki ...

Tyndallov efekt. Osim toga, čestice koloida se gibaju, njihovo gibanje nazvano je Brownovo gibanje, imaju i naboj što utječe na električna svojstva koloida.

Topljiva vlakna i sitost - PTFOS Repozitorij - Prehrambeno ...

22 ruj 2014 ... topljiva prehrambena vlakna. Mnogim istraživanjima dokazano je da osobe koje konzumiraju hranu bogatu prehrambenim vlaknima imaju ...