vlada republike hrvatske - Carinska uprava

naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezani uz ... usluge; osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT ... 5.3 Služba za robno granične procedure Koprivnica.

vlada republike hrvatske - Carinska uprava - Srodni dokumenti

vlada republike hrvatske - Carinska uprava

naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe (poslovi ekonomata); poslovi vezani uz ... usluge; osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima pružanja IT ... 5.3 Služba za robno granične procedure Koprivnica.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Carinska uprava ...

31 lis 2010 ... ZAGREBŠPED, Zagreb. MEĐIMURJEPLET, Čakovec. HEMA, Donji Kraljevec. CROATIAŠPED-ZAGREB, Zagreb. ROYAL TRANSPORT ...

Carinska uprava Republike Hrvatske u svrhu pravovremenog ...

16 pro 2016 ... TE MALOPRODAJNE CIJENE PO KOJIMA SE MOGU PRODAVATI CIGARETE. U ... plaćanja razlike trošarine na cigarete koje su već puštene u potrošnju i ... Ukazujemo da je od 1. siječnja 2017. ukinuta obveza podnošenja ...

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

117 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Grad Zagreb ili jedinice lokalne samouprave, u slučaju potrebe saniranja ... planira i prati mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi ... bolnička tima za palijativnu skrb, 31 ambulanta za bol, 47 besplatne posudionice pomagala,.

3 - 1.14.pdf - Vlada Republike Hrvatske

prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu (SL L 105, ... sadržanog u vrijednosti rabljenog motornog vozila istih karakteristika već ... Također se očekuje da će to posljedično smanjiti tzv. individualni unos ... propisati obračun posebnog poreza na temelju snage motora u kilovatima (kW) što.

102. - 19.3 - Vlada Republike Hrvatske

10 lip 2013 ... Novi Zagreb istok, Pešćenica - Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme, b) Zagrebačke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanić – grad, Sveti ...

22 - 10a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

„otok Vanga“ (Krasnica). - „otok Galija“. - „ Kaštel“. 4. „Vila Kovač“, Hvar. 5. nekretnine upisane u zk.ul. 1365, k.o. Samobor: zkč.br. 3353 kuća br.40, dvorište,.

3 - 1.8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom ...

224 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

e-Građani, koji je od 10. lipnja 2014. dostupan na adresi ... U tijeku je rad na novim e-uslugama, npr. e-Obrt, potvrde o redovitom školovanju i studiranju, evidencija dohodaka i primitaka iz Ministarstva financija, Porezne uprave te pribavljanje ...

40 - 21.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Maresti protiv Hrvatske od 25. lipnja 2009. godine. Republika Hrvatska obvezna je u postupku izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava poduzeti ...

237 - 11a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

3 lip 2015 ... Povjerenstvo razvijalo modele po kojima se organizira rad i raspoređuju pojedini ... u 58 izvješća nije naveden podatak o imenu i OIB-u djeteta,.

158 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

23 svi 2019 ... narod, Hrvatska vojska je državna institucija koja uživa najveće ... Brojno stanje djelatnog sastava Ministarstva obrane i Hrvatske vojske na dan ...

124 - 2.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1. proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2019. godine za aktivnosti i projekte ... (2) Osnovica za obračun naknada i drugih primanja iz stavka 1. ovoga članka ... Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016.

93 - 8.4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

4 tra 2018 ... škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom ... GCGcren," croraćun.om (osm za viaetr.e ; ... upozorenja medijima (OG portal, Slobodna Dalmacija), pet (5) prijava uputila je Vijeću ...

1 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Ante Šprlje, ministar pravosuđa – član. 7. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede – član. 8. Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture – član. 9. dr. sc.

84 - 15 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

8 ožu 2018 ... Varkom d.d. Varaždin i Komunalno Di.!ga Resa d.d. Duga Resa ... priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (očitanje ... vodomjera i brojila električne energije obvezne su se brinuti pravne i fizičke osobe koje.

103 - 19 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

7 lip 2018 ... Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) javna je ... opravdanih okolnosti produženje rad na Projektu do kraja veljače ... Krka u oku istraživača, NSK, 11. prosinca 2017., Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik.

108 - 16.3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

2 srp 2018 ... Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ... na poslovnim zgradama u Zagrebu, Trpimirova 4, u Dubrovniku, u.

229 - 16 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Djevojčica trenutno ne ide u školu i odlazi na psihoterapije. Problem ... DV „Oblutak“ dio je velikoga splitskog vr ća „Cvit Mediterana“ koji obuhvaća ukupno 21 vr ć. ... Dječji vrtić. EGP. Europski gospodarski prostor. ENOC. European Network of ...

111 - 16.pdf - Vlada Republike Hrvatske

se odnose na projekt "Izgradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava", ... Na Dravi je izrađen Elaborat definiranja nove trase plovnog puta od rkm 0,0 do rkm 23 ...

19 - 17 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

11 sij 2017 ... Društvo Komunalac d.o.o. za usluge u komunalnom gospodarstvu. Slavonski Brod je osnovano 1997. na temelju izjave o osnivanju i upisano u ...

200 - 14.pdf - Vlada Republike Hrvatske

bolesti, spondiloze, spondilartroza, reumatoidni artritis, esencijalne hipertenzije, urođene srčane mane, litijaze, policistične bolesti, maligni neoplastični procesi, ...

43 - 23d.pdf - Vlada Republike Hrvatske

21 lip 2017 ... na zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja (272) te na zdravstvena prava (161). ... in Education) kojom se pozivaju nacionalne vlade, Europska ko misija 1 ... tijela ovjerenu, suglasnost Djetetu je osobna iskaznica potrebna za ...

31 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

kategorija: cigarete, duhan za samostalno motanje, duhan za lule, duhan za vodene lule, cigare ... „prirodan”, „organski”, „bez aditiva”, „bez okusa” ili „slim” i sL).

131 - 14.pdf - Vlada Republike Hrvatske

6 pro 2018 ... rokom važenja do 31. siječnja 2019. godine kojim se obvezuje izdati brisovno očitovanje kojim će dozvoliti brisanje založnog prava na svim ...

77 - 20 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2018 ... (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na ... Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP), UNHCR i Hrvatski.

31 - 16.pdf - Vlada Republike Hrvatske

standarda za uspješan dovršetak evaluacija koje predstoje tijekom 2017. godine. ... Vlade Republike Hrvatske planiralo se za travanj 2016. godine. ... DM/KU koji su se trebali opremati kroz Schengenski instrument, zbog subjektivno/ ... usmene preporuke Europske komisije kao i Katalog preporuka za ispravnu primjenu.

42 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

obrasca te se na kraju konačni bodovi određuju statističkim prosjekom. Takvim modelom se osigurava ... za časopis ADIVA. U sklopu redovitih sastanaka mreže ...

128 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

prigovor podnesen zbog odluke o prekršajnopravnoj sankciji, troškovima postupka ... b) općinskog suda kada odlučuje o prigovoru na obavezni prekršajni nalog ...

181 - 15.9.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Davora za 9/900 dijela, Duje Dorvaka pok. Mate za 6/86940 dijela, Ivke Jurić ud. Andrije za 93/4320 dijela, Ilije Jurić ud. Andrije za 31/4320, Anke Vladislavić ž.

6 - 7 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

2 svi 2016 ... Tijekom 2015. objavljen je Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine, broj 35/15 i. 123/15) i Pravilnik o radu u sustavu JCMS (Narodne ...

265 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne ... Pravilnik o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15).

7 - 2.14.pdf - Vlada Republike Hrvatske

(2) Kod nastanka porezne obveze iz članka 7. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona trgovac ... motora u kubičnim centimetrima i razine emisije ispušnih plinova. ... rabljenog motornog vozila i iznosu ostatka posebnog poreza samo za ona rabljena motorna ... Također se očekuje da će to posljedično smanjiti tzv. individualni unos.

124 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dostavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom ... Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili.

131 - 13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Predlagatelj navodi da postojeća Osnovna škola Dragutina Kušlana od svog osnivanja nema vlastitu školsku zgradu te ... Zagreb, Kušlanova 52. Napominje da ...

21 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

dodaju se riječi: „Pri Uredu glavnog ravnatelja policije djeluje Policijska klapa Sveti Mihovil koja sudjeluje ... policijsku službu; vodi proces obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje; ... stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan ... Policijska postaja Krk. 84.

155 - 15 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

tupaka ill u situaciji kad su iscrpili piavne moguunosti i „došli pred zid", a da ... sredstvima, na knjige, časopise, kalendare i odjevne predmete, naljepnice, ... nas nitko, osim nekoliko škola stranfi jezika i tvitke Ikea d o o , nije ustiojio takav rad.

4 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Državni ured za reviziju je predložio donijeti godišnje planove zapošljavanja, kojima bi se utvrdilo stvarno stanje ... Zagorski vodovod d.o.o., Zabok. Zagrebački ...

24 - 21a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Socijalistička partija Hrvatske (SPH). Prema rješenju ... energiju u iznosu 138.700,00 kn, sitni inventar (mobiteli, printed, monitori, projektor, fotoaparat, stolice ...

29 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada ... PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK, S. i A. Radića 6/5, Sisak, iznos od 69.350, ...

205 - 7b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

vlasništvu Veterinarske stanice d.o.o. Koprivnica iz Koprivnice, veterinarska inspekcija ... Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o. unatoč tako ograničenom.

140 - 13 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

I DŠJU Državna škola za javnu upravu. 1. Uvod. Državna škola osnovana je na temelju Uredbe o osnivanju Državne škole za Javnu upravu kao Javna ustanova ...

52 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

usklađen do tada važeći Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 117/08 ... budući da Hrvatska narodna banka takve mjere može naložiti prema ...

110 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

450. Zavarivač. 250. Vodoinstalater. 150. Fasader. 600. Geobušač. 10. Izolater. 70. Vozač teretnog vozila. 80. Asfalter. 25. Mehaničar voznog i strojnog parka.

115 - 22.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Također, u dijelu Izvješća pod naslovom Provjera izvješća o imovinskom stanju ... dužnosti kao i jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti, provođenjem postupaka ... koruptivnog ponašanja, kojoj bi obveza podnošenja imovinskih kartica ...

155 - 15 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Savjetovanje osoba s invaliditetom putem telefona i osobnim dolaskom - Tijekom ... 2015. godine) iskazuje zabrinutost što redovne usluge za žrtve nasilja u ... pravilu na nekoliko praznih rečenica, pravobraniteljica ie preporučila HZZO i MZ da ... su naša djeca diskriminirana kod pružanja stomatoloških usluga, naime postoji.

78 - 15 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Radio Našice d.o.o.. 4. Grad Zlatar (L-ZL). Radio Zlatar d.o.o.. 5. Grad Garešnica (L-GA). 6. Krugoval 93,1 MHz d.o.o.. Grad Križevci (L-KZ). Radio Križevci d.o.o..

111 - 12.pdf - Vlada Republike Hrvatske

između društva Gramat d.d. i Republike Hrvatske proizašlih iz sklopljene predstečajne nagodbe odobrene pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu ...

112 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

plovidbe u međunarodnoj plovidbi potrebnih za oslobođenje pomoraca od ... u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi, kojim je do sada sufinanciran ukrcaj ... (2) Središnji državni portal je mjesto pristupa informacijama na internetu kako je ...

74 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

(1) Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivredu ... sklapanju ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. ... (7) Obrazac Gospodarskog programa za prodaju propisuje ministar pravilnikom iz.

246 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Također, Obiteljski zakon 2003. ne predviđa mogućnost zastupanja djeteta ... U području uzdržavanja Obiteljski zakon 2014. donosi određene izmjene, pa tako ...

43 - 23c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

bolesti i komplikacija u trudnoći, ali u smislu obveza poslodavca prema ... dodatno potaknuti korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja, čime ... Ujedno, uz Izvješće o radu za 2016. godinu dostavljena je i Izjava o fiskalnoj odgovornosti za ... ZRS, u tim slučajevima Pravobraniteljica je tražila pismenu suglasnost ...

85 - 15 d.pdf - Vlada Republike Hrvatske

istaknut donatorski broj telefona za posjetitelje u dvorani i gledatelje ispred malih ekrana. ... predstavljaju najbolji pojedinci, skupine, tvrtke i kreativne ideje iz svih ... „Bingo" na HRT i preuzeti igru „Eurojackpot" te time sve igre Hrvatske lutrije ...

205 - 7c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

komunističkih vlasti useljeni stanari zaštićeni najmoprimci, a što je Europski ... Kako se u tijeku rasprave i razgovora s predstavnicima Udruga vlasnika i Udruga.

101 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

drugih prava najmoprimaca i zaštićenih podstanara stanova koji su u vlasništvu ... u kojima žive zaštićeni najmoprimci i udruga zaštićenih najmoprimaca ...