Registar javnih zgrada sredi uštede prema Direktivi 2 tar javnih ...

25 lis 2012 ... KBC Osijek - Centralno skladiš ... Općinski sud Koprivnica - Stalna služba lokacija ... lnica Ugljan - Ugljan - centralno naručivanje. 23275. 162.

Registar javnih zgrada sredi uštede prema Direktivi 2 tar javnih ... - Srodni dokumenti

Registar javnih zgrada sredi uštede prema Direktivi 2 tar javnih ...

25 lis 2012 ... KBC Osijek - Centralno skladiš ... Općinski sud Koprivnica - Stalna služba lokacija ... lnica Ugljan - Ugljan - centralno naručivanje. 23275. 162.

održavanje čistoće javno prometnih površina, javnih zahoda, javnih ...

1 stu 2016 ... 35 Dubrovnik. Branitelja Dubrovnika. Villa Čingrija. A. 36 Dubrovnik. Pera Čingrije parkiralište. A. ODRŽAVANJE KOŠARICA ZA SITNI OTPAD ...

PRILOG 2 Detaljni energetski pregledi javnih zgrada u vlasništvu KKŽ

zidne izvedbe i ugrađene su u prostorima ordinacija i sl. Vanjske jedinice ugrađene ... VAILLANT tip turboMAG. Regulacija ... Sve električne grijalice opremljene.

Određivanje mjesta obavljanja usluga prema Direktivi Vijeća 2006 ...

/EZ, predmet su oporezivanja PDV-om u Hrvatskoj samo usluge πto ih porezni obveznik ... mjestom je isporuke usluga ono u kojemu je stalna poslovna jedinica.

Vrste javnih prihoda

Vrste javnih prihoda. 1. Fiskaliteti: porezi ... Alkabala‐ porez na promet u Španiji (sredina 14.v). • Kristijan ... i stagflacija i deficiti budžeta dovedu do rasta poreza.

DOBITNICI javnih priznanja - POUVG

16 pro 2017 ... i u cijeloj Hrvatskoj te možemo reći da je jedan od perspektivnijih gradova u regiji i na nacional- noj razini. Gorica postaje primjer kako stvarati ...

javnih potreba u sociialnoj zaétiti

... Cakovec) g) jednokratna novöana pomoó socijalno ugroZenim umirovljenicima (isplaóuje se temetjem foOataka. H'ruatsfog závoda zã mirovinsko osiguranje ...

Prezentacija javnih parkirnih garaža - HAK

21 stu 2013 ... Opći zaključak inspekcije u većini javnih parkirnih garaža: Zaključak je (i ... Cvjetni. Varšavska. 6. Podzemna javna garaţa. 2011. 417. 2,20 m.

Medijska publika javnih televizija

6 stu 2015 ... Povijest televizije počiva na radiju, filmu, fotografiji i elektronskim kamerama. Prvo TV emitiranje započelo je tek dvadesetih godina 20. stoljeća ...

PRAVILNIK O KORIŠTENJU JAVNIH PARKIRALIŠTA

parkiralište kod Gradskog groblja Zabok. Članak 3. Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada, i to: - za parkirališta 1. zone radnim danom od 6.00 ...

primjer javnih veleučilišta - HRKS

2 12 javnih veleučilišta: Društveno veleučilište u Zagrebu, Tehničko veleučilište u Zagrebu,. Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, ...

Organizacija javnih okupljanja - mev čakovec

Dr. sc. Mirko Smoljić. ORGANIZACIJA JAVNIH OKUPLJANJA. SKRIPTA. Čakovec, siječanj 2013. ... 1 Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10. ).

Etički kodeksi i etika javnih službenika

Republika Srpska donijela je Kodeks ponašanja državnih službenika Repub- like Srpske 2002., dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Etički kodeks ...

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

a) Ograde i smjerokazni stupići. Članak 42. Oštećene ograde (zaštitne, žičane, pješačke i dr.), treba popraviti najkasnije u roku od deset dana po uočenom ...

ZAKON O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U ... - PUFBiH

Javni prihodi, u smislu ovog Zakona, raspodjeljuju se između Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, a služe za finansiranje funkcija Federacije, ...

Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a - Repozitorij Fakulteta ...

izvještavajući s ratnih terena (HRTi, 2017). U svojim ... političke stranke otvoreno propituju, dok druge tajno potkopavaju medijski pluralizam u nastojanju da ...

Analiza i zagovaranje javnih politika - Gong

Ovaj priručnik upravo nudi odgovore na pitanja o javnim politikama s ... na cjelinu gospodarstva, u što pripadaju, primjerice, industrijska i investicijska politika.

rezultati javnih izvlačenja dobitnika nagrada

1 lis 2019 ... LADICA likovni art dizajn centar, Zagreb. Osvojio je: MIRAN VIDOVIĆ iz Varaždina. 2. BUILDING tepih. REGENARACIJA, Zabok. BAMBINO ...

1.535.000,00 program javnih potreba u kulturi primorsko ... - PGŽ

22 velj 2018 ... 1. Poticanje kreativnih i kulturnih industrija. 750.000,00. 1.1 Klub Sušačana. Sušačka revija. 35.000,00. 1.2 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika.

SKRAĆENI PROSPEKT UVRŠTENJA U KOTACIJU JAVNIH ... - ZSE

orijentirano, već svoje prihode ostvaruje na domaćem tržištu, tečajna kretanja se na njegovo ... prema IKB d.d. Umag, sa kojom imamo Ugovor o kreditu. 5.8.

Nošenje in prenašanje orožja na javnih mestih

Sem sodijo še zračne puške, mehanske pištole, replike (črn ... kupiti.13 Lovec lahko pridobi dovoljenje za lastništvo orožja šele po daljši praksi, ki jo je opravil.

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠČA, od 7. do 9. lipnja 2019. godine. I. Predmet ... Križevačko veliko Spravišče redoslijedom prijave na natječaj. Minimalno ...

Priručnik za planiranje i uredjenje javnih prostora u CG

Priručnik za planiranje i uređenje javnih prostora u Crnoj Gori maj 2015. ... 8 Uređenje, opremanje i održavanje javnog prostora. ... (zelenilo krovnih vrtova, balkona terasa, i sl.) ... kolovoza koja je od njega udaljena za širinu ivičnog kamena,.

KRITERIJUMI ZA KATEGORIZACIJU JAVNIH PUTEVA - JP Ceste ...

Nerazvrstana cesta je površina koja se koristi za saobraćaj po bilo kojoj ... Slično kao Avstrija ima zaštitu puteva i saobraćaja sre eno i Njemačka. ... svoj javni dug. ... (dalje u tekstu: centri), koji se jedan od drugog razlikuju po složenosti i ...

zakon o sistemu javnih službi - pravosudje.ba

učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, ... Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim službama ...

Dan javnih bilježnika - Hrvatska javnobilježnička komora

14 ruj 2017 ... vježbenik, u svom radu “Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom odgovorno- ... tvrđuje javni bilježnik, a njome dužnik daje suglasnost da se radi ... selju Malešnica k. o. Susedgrad, na kojem je us-.

Transformacija i funkcionisanje javnih radiodifuznih ... - Index of

25 авг 2017 ... paradigmom, koji bi javnim servisima – ne samo RTS-u i RTV-u u Srbiji i HRT-u u ... pretplate jednaka je za sve korisnike, te svi korisnici imaju ista prava ... odjava koje nastaju usled smrti, preseljenja u domove za stare, itd. 74.

zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi. PRAVILNIK O IZBORU I UTVRĐIVANJU ...

EFIKASNOST JAVNIH RASHODA U REPUBLICI HRVATSKOJ ...

Očekivana životna dob pri rođenju, Infantilni mortalitet (na 1000 rođenja); Mortalitet djece mlađe od 5 god. (na 1000 djece); Broj liječnika (na 1000 stanovnika); ...

utjecaj globalizacije na internacionalizaciju javnih europskih ...

postojanje referada i administrativnih jedinica i ureda); servisi u području alumna i tehnologija informiranja; postojanje akademskih ureda i centara podrške (npr.

Vjesnik sindikata javnih službi - SSZSSH

16 tra 2018 ... Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja | Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske | Hrvatski sindikat djelatnika u ...

Plan Javnih nabavki izmjena br.1. - Luka Kotor

3 окт 2014 ... namještaj i oprema. 490000.00 godina i planirana ... namještaj. Dostavno vozilo za potrebe ... Occo concordia .I. Coccodowe. Kotor" A.D..

Priru~nik EUPPP Obuka predava~a javnih nabavki u BiH

67. Otvaranje ponuda – član 331. Član 33. ZJN tiče se otvaranja ponuda, otvaranja zapečaćenih koverti (ili paketa, u slučaju da je ponuda kompleksna u skladu ...

SKRAĆENI PROSPEKT uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih ... - ZSE

Organizacijsko kadrovska struktura društva Kordun d.d. Karlovac na dan 30.06.2003 r.br. ... Asortiman obuhvaća gaterske, kružne i tračne pile, različite ručne ...

Gig ekonomija u Srbiji - Centar za istraživanje javnih politika

24 феб 2019 ... ŠTA JE DIGITALNI RAD NA PLATFORMAMA? • KO SU ... RAZVOJ VEŠTINA I OBUKA ZA DIGITALNI RAD ... nicima, i bez radnog iskustva, mo-.

simbolika organske arhitektonske forme javnih objekata u ... - GAF

Ključne reči: organska forma, simbolika, filozofija oblika. Abstract: This paper is ... je arhitektura i arhitektonsko stvaralaštvo, slika koju subjektivno posmatramo u ...

1. POJAM I SUŠTINA JAVNIH PRIHODA 2. PORESKI SISTEM

... i iz kojih on plaća porez. Izvor plaćanja poreza može biti prihod, dohodak i imovina. ... oporezivanja su isti i kod jedne i kod druge vrste poreza. Kod nas kao ...

CRP V2-1729: Povečanje zanesljivosti javnih ... - Geodetski inštitut

30 sep 2019 ... Karlovac. PORE. Poreč. RIJE. Rijeka. ZABO. Zabok. Kratice stalno ... natančnost izmere RTK opredeljena s standardno elipso pogreškov, ...

Odluka uporaba javnih površina 13-08 - Grad Pula

18 pro 2008 ... Glas Istre. 9. 2.9.1. 517/3. Pula. Istarska. Duh an. TIP 1 var. A ili B ili tip Pula. 2.800,00. Tisak d.d.. 10 2.10.1. 1134/8 Pula. Pazizska –. J.Rakovca.

Program javnih potreba u športu - Općina Dubrava

Športske zajednice općine Dubrava, Općinsko vijeće Općine Dubrava na 12. ... stiče se putem tečaja u Obrazovnom centru Hrvatske olimpijske akademije pri ...

izvješće o izvršenju programa javnih potreba u zdravstvu na ...

31 ožu 2018 ... Zajedno za zajednicu, Dalj. 2.400,00. 2.400,00. "Mala eko sjemenarna - ja tebi, ti drugome". 2. "Donji grad" - Klub liječenih alkoholičara, Osijek.

CRP V2-1729: Povečanje zanesljivosti javnih omrežij GNSS ...

30 sep 2019 ... Karlovac. PORE. Poreč. RIJE. Rijeka. ZABO. Zabok. Kratice stalno ... natančnost izmere RTK opredeljena s standardno elipso pogreškov, ...

raspored plana sredstava za sufinanciranje programa javnih ...

14 ožu 2018 ... Gimnastika - Gimnastički klub Aura nekat. ... Gimnastika - Zagrebački gimnastički savez Svi ... Košarka - ŽKK Trešnjevka 2009 selekcija III kat.

Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah.pdf

globo 1000 €) in osmem odstavku 5. člena ZCes-1 (pravna oseba se kaznuje z globo 4000 € ... prepovedano nanašati blato ali jo kako drugače onesnaževati.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU KJKP“RAD“ d.o.o. ...

10 ožu 2016 ... Visokotlačni perač sa toplom vodom za pranje vozila 180-bara kom ... Rezervni dijelovi hidraulike za nadogradnje FAUN;. 34913000-0. 50.000 ...

Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju ...

Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности под условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању ...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU

13 pro 2019 ... Gradska knjižnica Poreč / Parenzo - XIII. BOOKtiga 2020. 15.000,00. 2. Gradska knjižnica Umag / Umago - XXI. Forum Tomizza. 12.000,00. 3.

Klasifikacija javnih rashoda u fiskalnoj ekonomiji - Časopis ...

Podela javnih rashoda na redovne i vanredne veoma je stara. Kao kriterijum kod ove podele uzima se vreme u kojem se javni rashodi javljaju. Polazeći od toga ...

PRAVILNIK o dodjeli javnih priznanja i nagrada Agronomskog ...

Fakulteta (26. rujna), dodjeljuje javna priznanja i nagrade zaposlenicima Fakulteta te javna priznanja i ... e) Nagrađeni diplomski rad (Rektorova nagrada, Dekanova nagrada) ... Svaka nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Iznos ...

izvjestaj o provedbi javnih natječaja za rad na projektu ... - BARA

23 ožu 2018 ... HRVATSKA · [email protected] . ... Privredna banka Zagreb d.d. ... za zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za rad na projektu „POP – ... Jelena Momčilović, Beli Manastir – za radno mjesto savjetnik/ica za ...

Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

24 pro 2014 ... OKUD Istra Pula - 40.medunarodni susret harmonikaša. 4. ... Bubamara d.o.o./Galerija Milotić, Pula - Samostalna izložba Lena Kramarić. 17.

analiza javnih rashoda - Ekonomski institut, Zagreb

Specificirani javni rashodi – prema klasifikaciji javnih funkcija. 35. 6. Opis metodologije za procjenu nespecificiranih javnih rashoda u području suzbijanja.

Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u ...

3 kol 2019 ... Pravo prijave na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) imaju ustanove u ...

Korištenje javnih prostora i prostorne prakse ... - Repozitorij PMF-a

10 svi 2018 ... za šetače pasa su Rijeka, Čakovec i Varaždin. Gradovi koji ... URL 19: http://mapiranjetresnjevke.com/kvartovi/gredice/zelena-tr/ (10.1. 2018.).

Pregled javnih nabavki - Federalno ministarstvo pravde

Porsche BH d.o.o.. Sarajevo. 2. Sukcesivna nabavka materijala i radova za servisiranje i ... u BiH (3 kom) za potrebe Federalnog ... JYSK d.o.o. Sarajevo. VI.

Točka 2. PRIJEDLOZI ZA DODJELU JAVNIH ... - Grad Rijeka

14 tra 2011 ... Zlatna plaketa "Grb Grada Rijeke" koja se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, ... već matematički udio maestra Vladimira Benića u HNK Ivana pl.

Skraćeni prospekt Uvrštenje u kotaciju Javnih dioničkih ... - ZSE

Članovi Nadzornog odbora i Uprave Societe Generale–Splitske banke d.d. (dalje u tekstu. Izdavatelj ili ... depozitarne agencije d.d. Zagreb, Heinzelova 62a.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2018. GODINU

Izlazak radnika iz tvornice -. Zagreb 2017. 5.000,00. 21. UDRUGA ZA NEZAVISNU. PRODUKCIJU "KAD-TAD". Poliveni poljevač - Zagreb 2017. 5.000,00. 22.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ...

2 ruj 2019 ... Javne potrebe u kulturi Grada Pule-Pola za 2020. godinu, sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne ...

Obavijest o obračunu javnih davanja te ... - Porezna uprava

te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ______“ – Obrazac JOPPD koji je zamijenio Obrazac. ID promijenili su ... Dodjela OIB-a i prijava na osiguranje ... izvrši prijavu radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje a da bi to ...