Bolnička jedinica za centralno naručivanje - adresar ustanova

[email protected]. KLINIČKI BOLNIČKI ... TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA. 048/62 28 64 [email protected]. OPĆA BOLNICA ...

Bolnička jedinica za centralno naručivanje - adresar ustanova - Srodni dokumenti

Bolnička jedinica za centralno naručivanje - adresar ustanova

[email protected]. KLINIČKI BOLNIČKI ... TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA. 048/62 28 64 [email protected]. OPĆA BOLNICA ...

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Jedinica za centralno naručivanje pacijenata smještena je u prizemlju zgrade internističkog odjela, lijevo od glavnog ulaza. Na planu bolnice zgrada ima ...

Adresar zdravstvenih ustanova - Nastavni Zavod za javno zdravstvo ...

PEHLIN BB. 682-074. GRGUREV ZDRAVKO ... PEHLIN BB. 682-093. Stomatološke ordinacije ... LJEKARNA "RIVA BODULI". 51000. RIJEKA. RIVA BODULI 7.

Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju ...

Selska cesta 112a, 10000 Zagreb. Tel: 01/4663- ... Žrtvama nasilja u obitelji Caritas Zagrebačke nadbiskupije pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji u okviru ...

FORMIRANJE VAZDUHOPLOVNIH JEDINICA I USTANOVA Sve do ...

O tom događaju. Miljenko Lipovščak, tada pilot aviona, između ostalog, piše:. ... Od kraja 1944. do 1. maja ove godine dejstvovaće, odnosno u formiranju su ...

DJELATNOST VOJNOPOZADINSKIH JEDINICA I USTANOVA, ORGA

Kordun, izabran na sastanku delegata svih kotara, uključujući i kotar i grad Karlovac. U plenum tog odbora iz Kotarskog NOO Vrginmost izabrani su Stanko ...

Jedinica Broj jedinica Jedinična cijena - Strukturni fondovi

Vertikale od kvadratne cijevi 40x40 sa ... Ugradba ljevano željeznih stupaljki težine 3,5 kg, na ... cisternama dok traje intervencija), te cijena izgubljene vode.

Jedinica Broj jedinica Jedinična cijena (bez PDV ... - Strukturni fondovi

kg. 128,00. 1.2.1.4.11 Dobava materijala, izrada i montiranje vanjskih čeličnih stepenica širine 120cm koje se sastoje od podesta 200/120 cm i stepenica visina.

5 Bolnička lista -Prilog 3.xlsx

g. 92 J01FF01 klindamicin otopina za injekciju. 150 mg/ml ampula po 4 ml. ZU. 1.8 g. 93 J01FF01 klindamicin otopina za injekciju. 300 mg/2 ml ampula po 2 ml.

stambena građevina bolnička - MEŠIĆ COM

... klima uređajima npr. klase Samsung. - digitalni termostat sa tjednim programom. - u svim prostorijama pločasti radijatori. - u kupaonicama radijatori "ljestve".

specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika)*. 150.000. 1. 0,88. 0,00. Transfuzijska medicina*. 100.000. 2. 3,00. 1,00. Klinička citologija. 70.000. 3. 2,81.

BOLNIČKA OPREMA I POMAGALA (BUBREŽNJACI, KANTE, KAPE ...

PVC loptica sadržaja 224. mL. 23.610 31. Putni sa cijevi za ispiranje koja se može uvući u lopticu. PVC loptica sadržaja 220. mL. Kat.br. Opis. JASTUK GUMENI.

naručivanje putem interneta - Velpro

2. dio ‡ Kako izraditi narudžbu putem VELPRO internet naručivanja ... Sada se na stranicu http://online.velpro.hr možete prijaviti kao postojeći korisnik.

Radiološke pretrage: podsjetnik za naručivanje - kardio.hr

(kompjutorizirana tomografija – CT, magnetska rezonanca ... Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar ... postoji specifična priprema kako bi slikovni prikaz ... knuti da je RTG abdomena nativno stojeći u ...

Naručivanje / otkazivanje trase vlaka (NTR) - HŽ Infrastruktura

PZ – podnositelj zahtjeva. ŽP – željeznički prijevoznik. VR – vozni red. HŽI – HŽ Infrastruktura d.o.o.. NTR – Aplikacija za naručivanje/otkazivanje trasa vlaka.

prijem i naručivanje - Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

1 sij 2018 ... NAPOMENA: Uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, a ukoliko se radi o uvidu u medicinsku dokumentaciju bračnog druga ...

eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - cezih

3 sij 2015 ... eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - Funkcijska specifikacija. 16/15517-FCPBA 101 24/8 Uhr Rev A 2013-11-25.

android klijentska aplikacija za centralizirano naručivanje hrane u ...

CENTRALIZIRANO NARUČIVANJE HRANE U OSIJEKU ... Osijek, 2016 ... Ključne riječi: operacijski sustav Android, aplikacija, pametni telefon, dostava hrane ...

interaktivna internet stranica za naručivanje gotovih jela - Fakultet ...

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Osijek, 2016. ... pristupi web aplikaciji, korisnik ima mogućnost odabira između više različitih vrsta pizza. Nakon ... Ključne riječi: web aplikacija, dostava, gotova jela, naručivanje ...

MJERNA JEDINICA Mjerna jedinica - [email protected]

francuskoj akademiji nauka da napravi sistem mjernih jedinica za sva vremena i za ... umnošci ili prefiksi višekratnici, su veće mjerne jedinice koja se formiraju iz ...

KAMINI za centralno grijanje - Termometal

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni dijelovi kamina su izrađeni iz kotlovskog lima, te odljevaka od kvalitetnog sivog ...

Centrometal BIO-CET B 23-29 peći za centralno grijanje

Ugrađuje li se kotao na otvoren sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude ... sustav centralnog grijanja prikazan je na shemi 2. Shema 1. Spajanje kotla BIO-CET 23, ... Kotao se loži svim vrstama drva u obliku drvenih cjepanica.

KAMINI za centralno grijanje - Termometal doo

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni dijelovi ... Toplinski izolacijski sloj (kamena vuna) debljine minimalno 100 mm. 9.

ELEKTRIČNI KOTLOVI ZA CENTRALNO GRIJANJE

(otvoreni kamin, peć na drva i sl..). - Nestručni popravci mogu uzrokovati ozbiljnu opasnost po sigurnost korisnika. - Neispravni dijelovi se smiju zamijeniti samo.

Blaser-vista-upute-za-centralno - Sokoli.hr

www.sokoli.hr – Zaštita pumpe za centralno grijanje na drva. Stranica 1 ... Utičnica mrežnog napajanja na koju je priključen uređaj UPS mora biti smještena iza ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KAMINI za centralno grijanje

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni ... čišćenje roštilja i pećnica ili posebnih sredstava kao što je SENKO sredstvo.

ŠTEDNJACI za centralno grijanje UPUTSTVO ZA UPOTREBU

GORIVO. Nije preporučljivo koristiti vlažno i niskokalorično drvo. Drvo mora imati ... Prilikom priključenja štednjaka na dimnjak i sustav centralnog grijanja treba se pridržavati ... ORIJENTACIJSKA i POJEDNOSTAVLJENA shema spajanja na ...

SENKO štednjaci za centralno grijanje - Termometal doo

Štednjaci na kruta goriva za centralno grijanje. ♢ 2580 L C-25. ♢ 2580 D ... biti dulja od 100 cm. Spoj dimnjaka i dimovodne cijevi mora se u potpunosti zabrtviti !

4. Centralno skladište tvrtke CIAK Auto doo

313/TGL/2016. Prikaz i analiza centralnog skladišta tvrtke CIAK Auto ... svega Tokić, Intercars, Auto Krešo. ... Otvaranje poslovnice Gornji Stupnik – centralnog.

KATALOG OPREME ZA CENTRALNO GRIJANJE 2014

Hidraulička skretnica HW 60/125 i HW 80/400. HHiiddrraauulliiččkkaa sskkrreettnniiccaa ss iizzoollaacciijjoomm HHWW 6600//225500 ii HHWW 8800//440000.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ŠTEDNJACI za centralno grijanje

Proizvođač ne odgovara za nikakve posljedice (povrede ljudi, životinja ili oštećenje ... VAŽNO. • PRIJE spajanja na dimnjak potrebno je uvijek napraviti proračun ... Dimi se iz štednjaka. ♢ štednjak ... SENKO kamini – Uputstvo za upotrebu. 1.

centrometal-CK-P-CKB-P-kotlovi-za-centralno-grijanje-prospekt

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CK P nazivnog toplinskog učina od 14 do 110 kW te. EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 20 do 50 kW predviđeni su za ...

Kotlovi za centralno grejanje - Fontana Term

Velika zapremina ložišta. ○ Mogućnost ugradnje vrata za kombinovani rad kotla čvsto gorivo/pelet. Kotao GNB-CK je konstruisan iz članaka od livenog gvožđa.

27. primjena centralno kompozitnih planova pokusa pri optimiranju ...

nekim svojim eksperimentiranjima (pokusima) možemo svrstati Aristraha (otok Samos, 310.-230. god. p. n. e.), Erastoten (bibliotekar kralja Ptolomeja, 276.

Plamen Tena Termo, kamin za centralno grijanje

3 ožu 2013 ... KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE Tena Termo nazivne snage 15 kW je ... Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti ...

odredjuje koordinate tačaka, osno ili centralno ... - Matematiranje

Apscisa tačke A je x=3. Pazite, to je nama na grafiku rastojanje od y-ose! Ako je to pozitivan broj idemo toliko mesta ulevo i tu je y – osa. Ako je taj broj negativan ...

progresivni sistemi za centralno podmazivanje progressive central ...

trollerom) za automatizaciju ciklusa podmazivanja. Pri tome uređaj za signalizaciju minimalnog nivoa maziva ima višestruku funkciju, zavisno od izabranog ...

kotao na pelet termal 34 za centralno grejanje - PVF Traders

upotrebu prije montaže i početka korištenja vašeg kotla na pelet. Uređaji za loženje (u nastavku. “kotlovi na pelet” ili “kotlovi”) koje proizvodi firma Termal (u ...

Centralno mesto za zapošljavanje na ... - Omladinska zadruga Central

Na taj način klijentima olakšavamo veliki administrativni posao koji preuzima zadruga kao i obavezu prijavljivanja i odjavljivanja u ... AWT(Colgate,Palmolive).

KURIŠČA KAMINOV za centralno ogrevanje - Senko štednjaci i kamini

OBLAGANJE KAMINA. 4.6.1. OBLOGA. Obloga kamina mora biti sestavljena iz negorečega materiala (npr. kamenske glinene plošče, keramične glinene plošče ...

Što je mjerilo toplinske energije (kalorimetar)? - "Centralno grijanje ...

osnovu instalisane snage. Problem ... mjerenje snage. - minimalni i ... ugradnja termostatskih setova za regulaciju temperature radijatora i prostora. ▫ ugradnja ...

Centralno mjesto tržista rada Kratki vodič za ... - Moj Posao

za potragu za kadrovima u 'masovnom' segmentu tržišta rada i agencija za privremeno MojPosao zapošljavanje. • MojPosao - vodeći hrvatski jobsite. Slika 1.

RADOPRESS Distribucija tople i hladne vode, centralno i podno ...

podnog grijanja i centralnog grijanja fleksibilne cijevi, a ... znatno više cijene komponenti u poređenju sa potpuno plastičnim PP-R rješenjima ili potpuno ... 350 kg/m2, razmjera vode/betona 0.45, ... odabrati po potrebi, no prije luka uvijek je.

Centrometal CentroPelet ZV20-32 peći na pelete za centralno grijanje

Podešavanje temperature odlazne vode u sistem centralnog grijanja obavlja ... Nikada se ne smiju koristiti dvije peći, kamin i peć, peć i kuhinjska peć na drva,.

centralno grijanje urbane vile - Repozitorij Međimurskog veleučilišta ...

kondenzacijski bojler marke Bosch i radijatori odgovarajuće snage marke Lipovica. Projektirana je mreža radijatora za dvocijevno grijanje bakrenim cijevima.

Plamen Barun Insert Termo, kamin za centralno grijanje

10 srp 2012 ... KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE Barun Insert Termo nazivne snage 15 kW je jedan tip iz palete plamenovih proizvoda, koji može na ...

Adresar privatnika

RIJEKA. KRUŽNA ULICA 10/I. 214-644. DOBIJA LUKANOVIĆ TANJA. 51000. RIJEKA. ZAMETSKA 4. 641-748 ... 51000. RIJEKA. TIZIANOVA 36 A. 553-016.

Privredni adresar

... voda BioDisk proizvođača „Teh‐Projekt Hidro” d.o.o. Rijeka, Hrvatska. ... autodijagnos ka, vulkanizerske usluge, centriranje trapa, ugradnja i ates ranje plina, ...

Tehnički uslovi za isporuku toplinske energije - "Centralno grijanje ...

Kao materijal za vrelovode i toplovode u pravilu se koriste predizolirane cijevi. Zbog neureenog katastra podzemnih instalacija i fenomena tonjenja preporućuje ...

adresář / directory - AnChoice

http://www.nykar.cz. Specializace: pobytové zájezdy na ostrově Cres v Chorvatsku. ☎. @. CESTOVNÍ KANCELÁŘ S.E.N. S.R.O. Šárka Papežová. Korunní 79.

adresar klubova 4. nl središte - HNS-a

DRESA. TERMIN IGRANJA. NK CROATIA. Hrastje. OIB: 29073932892. BOŽIDAR BIČAK. 091/7075720. GORAN ANTOLKOVIĆ. 095/4000700. DANIEL GOTAL.

Crveni adresar.indd

Crveni adresar. A. ALM, ERIK. Tokom životnog veka se susretneš sa tolikim imenima. Jesi li razmišljala o tome, Dženi? O svim tim imenima koja dolaze i odlaze.

adresar klubova Ąetvrta NL-ĄK-VŽ

ADRESAR klubova Četvrta nogometna liga ČK-VŽ - SENIORI - 2017/18. R.B.. NOGOMETNI. ADRESA KLUBA. KONTAKT. MOBITEL. DAN. BOJA MAJICE. MAIL.

adresar 3. hnl zapad 2015/16. - HNS-a

ADRESAR 3. HNL ZAPAD 2015/16. NAZIV KLUBA. ADRESA ... 091 5346 386. RIJEKA II. Portić 3. 51000 Rijeka. 051 612 - 030. 051 261 - 622. 051 261 - 174.

adresar nadležnih ureda

SAMOBOR. Samobor, Trg kralja Tomislava 5. 01/3378-243 [email protected]. ... 022/244-111. 022/244-110 [email protected]. ISPOSTAVA.

Adresar sudaca 3. HNL zapad - HNS-a

NSSMŽ Matije Gupca 114, 44320 Kutina [email protected]. 098/803-546. 11. Gvozdanović. Marko. 1985. NSZŽ Dr. Davile 32,. 10450 Jastrebarsko.

Adresar - Vrhbosanska nadbiskupija

BIH – 70230 BUGOJNO www.zupa-bugojno.org. Tel. 030/252-099. Fax. 030/260-486 zup[email protected]. Župnik: Zoran Tadić, OFM. Mob. 063/339-922.

Zeleni adresar-2004 - ZEO Nobilis

SANITARNA INSPEKCIJA. “ 042 300 681. 042 210 187 ... Ispostava PJ. Dubrovnik. PODRUČNA JEDINICA VELA. LUKA (Otok Korčula). Obala 3, k.br.19.

Adresar romskih nevladinih organizacija

Udruženje građana „Romska kuća“. Stanoja Glavaša 3 ... 030-411-315. Odbor za ljudska prava - Bor, Sekcija za romska pitanja ... Skype ime: Argument_plus.

Adresar udruženja Zavidovići - Europa.ba

1 Kulturno-umjetničko društvo “Krivaja”. Društvo radi na očuvanju običaja i tradicije naroda i narodnosti Bosne i Herce- govine, na čemu posebno okuplja mlade ...