12. Dinamika tekućina 12.1. Svojstva idealne tekućine ... - FER-a

Promatrat ćemo strujanje fluida kroz strujnu cijev različitog presjeka. ... mjerenje većih brzina dok se Venturijeva cijev koristi za mjerenje manjih brzina.

12. Dinamika tekućina 12.1. Svojstva idealne tekućine ... - FER-a - Srodni dokumenti

12. Dinamika tekućina 12.1. Svojstva idealne tekućine ... - Fer

To je jednadžba kontinuiteta ili zakon o neuništivosti tvari. Iz jednadžbe kontinuiteta slijedi da je tamo gdje je cijev uža (S manji), brzina fluida veća (strujnice su ...

12. Dinamika tekućina 12.1. Svojstva idealne tekućine ... - FER-a

Promatrat ćemo strujanje fluida kroz strujnu cijev različitog presjeka. ... mjerenje većih brzina dok se Venturijeva cijev koristi za mjerenje manjih brzina.

12. Dinamika tekućina 12.1. Svojstva idealne tekućine. Strujanje ...

Strujanje je stacionarno ako se slika strujanja u prostoru ne mijenja s vremenom. Pri stacionarnom strujanju su brzina čestice i tlak samo funkcije položaja, a ne i ...

DINAMIKA Dinamika je nauka o uzrocima kretanja tela. Dakle ...

I Njutnov zakon – Zakon inercije. Pre Njutna i Galilej je proučavao tela koja nisu izložena dejstvu sila i došao do sledećih zaključaka: Ako telo miruje u polju van ...

bj realna tekućina 2012 bj realna tekućina

1. 1. 1. 2. 2. 0,5. 0,0025. 0,025. 200. 1 1. 2 2. 2. 2. 2. 5. 2. 2. Moodyjev dijagram m. UL. D. Bernoullijeva jednadžba izme u presjeka uzvodnog i nizvodnog. E. E. E.

Idealne Przepisy - Vegeta

Pasty warzywne Podravka to pyszne dodatki do dań, bez konserwantów. Idealnie smakują do pieczonego mięsa, kiełbasek i wielu dań z grilla. AJVAR to pasta ...

guttatuil®/gutta3punti® idealne podloge za kupu kanalicu.

guttatuil®/gutta3punti® podloga za kupu kanalicu. Cijela tajna ... Za pričvršćivanje kupa kanalica možemo Vam ponuditi ... Ploče i kupe kanalice se brzo polažu,.

Prema veličini tržišta idealne su mete jaki regionalno - Caper

20 pro 2016 ... Lider /// 23. prosinca 2016. ... U Hrvatskoj su prema veličini tržišta idealne mete, i za domaće i za strane kupce, ... nariji u kojima hrvatske tvrtke preuzimaju konkurente ... meron, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih hrvatskih.

idealne podobe ženske skozi stoletja - Osrednja knjižnica Celje

Kleopatra velja za eno izmed najslavnejših žensk vseh časov. Bila je kraljica, ki je ... To nam dokazujejo slike iz vaz, ki prikazujejo spolne odnose. Mišičasta ...

Viskoznost Tekućina

Newtonova tekućina, Stokesov zakon, unutarnje trenje, viskoznost. 2. Teorijski uvod. Viskoznost: Gibaju li se dva paralelna sloja tekućine ili plina u istom smjeru, ...

3. Određivanje gustoće tekućina

Gustoća, uzgon, težina, vaga, anomalija vode. 2. Teorijski uvod. Sile među molekulama u tekućini drastično se smanjuju s povećavanjem njihove udaljenosti.

1. mehanika s mehanikom tekućina - Element

Koliki je koeficijent restitucije, ako je do drugog sraza loptice s podom prošlo 1,8 sekundi? Uputa: koeficijent restitucije je omjer brzina neposredno prije i poslije ...

Mehanika tekućina - Građevinski fakultet

Ova činjenica naziva se hidrostatski paradoks. Slika 2.7 Sile tlakova na dno posuda različitih oblika bočnih kontura pri jednakim razinama vodnog lica od dna.

Separatori tekučina - Ases Usluge

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke ... POKLOPAC SEPARATORA ISPOD SLIVNE POVRŠINE. Separator u ... (lijevano željezni / BEGU).

MJERENJE VISKOZNOSTI MJEŠAVINE TEKUĆINA

Ulje ima veću viskoznost od vode, ali je manje gustoće i pliva na vodi. Zagrijavanjem ... Kinematička viskoznost se odnosi na lakoću kojom se gibaju pojedini ...

Vježba 9. Određivanje gustoće tekućina

Promjena temperature znatno utječe na gustoću tekućina i čvrstih tvari, tako da se uvijek mora naznačiti temperatura pri kojoj je gustoće određena. U praktičnom ...

Digitalni točionik tekućine

sebi ima Atmega328 čip. Ima 14 digitalnih pinova za ulaza odnosno izlaz od kojih se 6 može koristiti kao PWM (širinsko pulsna modulacija) izlaz. Također ima i ...

6_Nadoknada tekucina, elektrolita i gubitaka krvi-1 - UniZD

Izotonična otopina je ona u kojoj stanice ne mijenjaju volumen ... Terapija Izotonična i hipotonična otopina. Hipotonična otopina. Hipotonična otopina. Diuretik.

Tekućine za prijenos topline - FKIT

To su: viskoznost, gustoća, toplinska vodljivost i toplinski kapaci- tet tekućine. Ta se svojstva kombiniraju u jednadžbi za određiva- nje koeficijenta prijenosa ...

Tehnički sprejevi i Tehničke tekućine

Cleaner Spray S. Sredstvo za išćenje i odmašćivanje S u spreju ... Mazivo u spreju otporan na visoki pritisak sa MoS2. 206 ... Masti, čađ, bitumen i ostaci gume.

mjere zaštite pri skladištenju i držanju zapaljivih tekućina u posudama

je trajno ili povremeno smještanje zapaljivih te- kućina u posude i/ili spremnike čiji je ukupni obujam preko 20 l za zapaljive tekućine I. sku- pine te preko 2.000 l ...

zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tekućina i plinova

(1) Eksplozivnim materijama i zapaljivim tekućinama i plinovima u prometu mogu rukovati samo punodobne osobe koje su stručno osposobljene za rukovanje ...

ZNAČAJKE SKLADIŠTA ZA ZAPALJIVE TEKUĆINE U POSUDAMA

kod skladištenja zapaljivih tekućina I.A. 3. skupine najmanje jedan zid prostorije mora biti prema otvorenom prostoru iznad razine zemlje s vratima, prozorima, ...

Važnost pravilnog unosa tekućine za zdravlje

na vode u našem tijelu smanjuje. Stupanj zastupljenosti vode u organizmu ovisi o građi tijela. Različite stanice sadrže različite količine vode. Mišićne stanice.

Viskoznost tekućine - Medicinski fakultet Osijek

krajevima cijevi hidrostatski tlak, dan izrazom: Δ = ℎ. Korištenjem izraza za hidrostatski tlak, izraz za relativnu viskoznost tekućine dobiva oblik:.

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

5.VJEŽBA Gustoća tekućine pomoću piknometra Mohr ...

Ukoliko je gustoća tekućine manja od gustoće vode, i uzgon će biti manji te će biti potrebno pomaknuti jahač bliže osi vage, tj. s oznake 10 na neki manji broj n1.

tekućine, otopine i koloidni sustavi - Edutorij - e-Škole

Tekućine, otopine i koloidni sustavi. 2.1. Tekućine i njihova karakteristična svojstva. 2.2. Topljivost tvari i vrste otopina. 2.3. Iskazivanje sastava otopina. 2.4.

Napetost površine tekućine - Medicinski fakultet Osijek

Napetost površine uzrokovana je privlačnim silama između molekula tekućine (kohezijske sile). Zbog tih sila tekućina se nalazi u kondenziranom stanju, ...

ELEKTRIČNA STRUJA KROZ TEKUĆINE Elektrolitička disocijacija

elektrolitička disocijacija = stvaranje pozitivnih i negativnih iona bez električnog polja elektroliza – taloženje izdvajanjem iz neke mješavine. – npr. tijek struje ...

Kinematička viskoznost za neke uobičajene tekućine u može se naći ...

Kinematička viskoznost za neke uobičajene tekućine u može se naći u tablici ispod: Tekućina. Temperatura. Kinematička viskoznost. (O C). (° C). CentiStokes.

Mjerne jedinice za obujam tekućine - Pretvorba mjernih ... - Artrea

Pretvorba mjernih jedinica za obujam tekućine. Mjerne jedinice za obujam hl dal l dl cl ml. :10 hektolitar dekalitar litar decilitar centilitar mililitar x10 x10 x10 x10.

Mjerne jedinice za obujam tekućine - Pretvorba mjernih jedinica za ...

Pretvorba mjernih jedinica za obujam tekućine. Mjerne jedinice za obujam hl dal l dl cl ml. :10 hektolitar dekalitar litar decilitar centilitar mililitar x10 x10 x10 x10.

utjecaj celomske tekućine gujavica na rast fitopatogene gljivice ...

8. 1.2. Gujavice – „inženjeri“ ekoloških sustava. Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla koja snažno utječe na kemijska svojstva i strukturu tla.

Mjere za volumen tekućine - Učimo računati pomoću tablice mjesnih ...

2osljednja znamenka zadane mjere upisuje se u polje ispod mjere u kojoj je zadana. Zatim se dodaju nule do polja u kojem se nalazi jedinica u koju ...

za prvih 5000 vozača koji pristupe akciji - 3 litre tekućine za ... - HAK

053/573-420. CVH STP 'CENTAR'. M. Bistrica. Stubička cesta 3. 049/468-311. STP AK 'RIJEKA'. Rijeka. Preluk 10. 051/621-163. STP 'TM-CROATIATRANS'.

Dinamika Dinamika Dinamika [ ]N Dinamika

Zakon nosi naziv i zakon inercije: inercija je svojstvena svakom telu, što znači da telo teži da zadrži stanje mirovanja ili jednolikog pravolinskog kretanja, sila nije ...

Dinamika

Rad i energija. • Energija je skalarna veličina koja je povezana sa stanjem jednog ili više tela. Ukoliko nekom silom promenimo stanje tela, promeniće se i ...

Dinamika - Fer

poziciju, brzina, akceleracija http://oos.moxiecode.com/js_webgl/ping_pong/. – orijentacija, kutna brzina, kutna akceleracija. • primjeri. – sustavi čestica ...

Dinamika - F9

sila 1 N da prakilogramu pospešek 1 m/s2 masa – lastnost ... 1.Newtonov zakon: mirovanje ↔ gibanje s konstantno hitrostjo vsakdanje izkušnje: ni sile → miruje.

DINAMIKA KONSTRUKCIJA

DINAMIKA KONSTRUKCIJA. Ekvivalentna krutost. 3. L. EI48 k = 22. 3 ba. 1. L. EI3 k. ∙. = 1ba. = . 3. L. EI3 k = 3. L. EI12 k = 3. L. EI. 192 k = 33. 3 ba. )ba(EI3 k. .

3. dinamika tačke

Prvi zakon - ZAKON INERCIJE: Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja sve dok mu to stanje ne promeni neko drugo telo.

Dinamika fluida

15 pro 2017 ... Stacionarno (laminarno) strujanje – svaka čestica koja prolazi kroz datu tačku slijedi istu strujnu liniju kao i prethodna. – Turbulentno ili vrtložno ...

Dinamika - vtsnis.edu.rs

Osnovni zakoni dinamike- Njutnovi zakoni. Zakon inercije (I Njutnov zakon). Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja dok pod ...

Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida

Strujanje fluida. ▫ Dve vrste strujanja: ◇ Stacionarno (laminarno) strujanje - svaka čestica koja prolazi kroz datu tačku sledi istu strujnu liniju kao i prethodna.

1. Dinamika populacije

Eksponencijalni rast je tada samo prva aproksimacija stvarnog rasta populacije. (ii) Diskretni oblik Malthusov modela. U ovom modelu pretpostavlja se da.

Rotacijska dinamika

9.1 Djelovanje sila na čvrsta tijela i momenti sila os rotacije pravac djelovanja sile pravac djelovanja sile ... Odaberite prikladnu os rotacije. izjednačite sve momente sila oko te osi s nulom. 6. ... 2. Moment sile. 3. Uvjeti ravnoteže krutog tijela. 4.

36 MEHANIKA, DINAMIKA

zakone gibanja čestica ili tijela, uvažavajući pri tome djelovanje sila na njih. U novijoj ... Iz toga je očito da se prostorna rotacija krutog tijela oko nepomične osi ...

Dinamika, Sandra Poštić

razlikuju uspavanku od navijačke pjesme. - uočavaju da je u Blistaj, blistaj istaknuta glazbena sastavnica melodija, a u Srce vatreno ritam. - uspoređuju kakvi su ...

Dinamika konstrukcija - GF UNSA

Naziv predmeta: Dinamika konstrukcija. Ciklus: II. Godina: 1. Semestar: 2. Broj ECTS kredita: 6. Status: izborni. Ukupan broj sati: 30 30. Učesnici u nastavi.

Sistemska dinamika - EFOS

Što je povratna sprega? ▫ To je zatvoren krug uzroka i posljedica koji dovodi do toga da neki element sustava utječe na sam sebe. Cijena proizvoda. Potražnja.

DINAMIKA KONSTRUKCIJA 1. OSNOVE

DINAMIKA KONSTRUKCIJA. 1. OSNOVE. 1.1 UVOD. Dinamičko opterećenje – opterećenje koje se mijenja tijekom vremena svojim smjerom i intenzitetom;.

DINAMIKA KRISTALNE REŠETKE

U kristalnoj rešetki pomak svakog atoma utiče pobuñuje i njegovu okolinu- vezano titranje. ❑ U tom titraju je uskladištena unutrašnja energija kristala koju tijelo ...

računalna dinamika fluida - Fsb

1. Uvod. Mehanika fluida je teorijsko eksperimentalna znanost. Teorijski pristup se temelji na analitičkom rješavanju matematičkih modela strujanja fluida.

Dinamika sol-gel prijelaza želatine

želatine. U konacnici cemo predstavit nekoliko bitnijih teorija geliranja s ... Ipak korišteni su ugljeni otpornici zbog nedostupnosti i visoke cijene ... ¯denu masu gela u prahu (Sigma-Aldrich G8150 gel iz svinjske kože za elektroforezu, tip A).

Biološke membrane, struktura i dinamika - PMF

Biološke membrane. Fosfolipidi bioloških membrana mogu se eksperimentalno proučavati. • Ako se na stanične membrane djeluje organskim otapalom (npr.

DINAMIKA U GLAZBENOM I FIZIKALNOM SMISLU

Jedan od svakako najsubjektivnijih parametara u glazbi je dinamika. Mnogo je ... raspon od 107 do 116 decibela, prosječno 111 decibela, dok limena glazba u.

endogena dinamika zemlje - Munus 2

Gejziri so najzanimivejši postvulkanski pojavi. So vreli vodometi oz. izbruhi vroče vode in pare, ki si sledijo v določenem časovnem zaporedju. Eni brizgajo ...

Dinamika jednolikog kružnog gibanja

5.2 Centripetalna akceleracija. Pri jednolikom kružnom gibanju ... putanji nazivamo centripetalnom silom. Centripetalna sila usmjerena je prema središtu.

Dinamika provedbe DDD mjera - HUDDD

28 sij 2014 ... suzbijanje ŽOHARA: smeđi žohar- objekti koji rade tijekom cijele godine ... godišnje; crni žohar - 2 puta godišnje; mrko prugasti žohar - 3 puta.