6 . MJERENJE PROTOKA - Mjerenje protoka vrlo je važan dio ...

Skuplje su za proizvesti (npr. Venturijeva cijev bi trebala biti preko 2m duga kad bi imala suženje dugo 25 cm i promjera 15cm). - Izvedba suženja Dallove cijevi ...

6 . MJERENJE PROTOKA - Mjerenje protoka vrlo je važan dio ... - Srodni dokumenti

6 . MJERENJE PROTOKA - Mjerenje protoka vrlo je važan dio ...

Skuplje su za proizvesti (npr. Venturijeva cijev bi trebala biti preko 2m duga kad bi imala suženje dugo 25 cm i promjera 15cm). - Izvedba suženja Dallove cijevi ...

2 Mjerenje protoka

9 lis 2017 ... Maseni protok se definira kao masa fluida koja prolazi kroz neku točku ... Protok se obično dobiva tako što se prvo izmjeri brzina fluida u cijevi, ...

mjerenje protoka

Brzina fluida u cijevi mijenja se položajem i vremenom. Bitno se ... Venturijeva cijev, slika 10, sastoji se od ulaznog cilindra povezanog sa konvergentnim ...

mjerenje protoka plinova - CORE

Raynoldsove osrednjene NS jednadžbe. KS. Koherentna struktura. FSB. Fakultet ... eksperimentalna istraživanja i metode računalne mehanika fluida (engl.

Mjerenje malih protoka u laboratoriju i na postrojenju

2 sij 2015 ... to govoreći, što je mjerilo protoka manje, teže je mjeriti točno. Također većina mjerila protoka mjere brzinu strujanja i volumni protok, ali postoje ...

6 . MJERENJE PROTOKA - Volumetrijski protok: volumen fluida

Maseni protok: masa fluida koja prolazi neku točku u jedinici vremena (kgs-1) ... Fluidi čiji se protok najčešće mjeri su: tekućine, plinovi i mješavine tekućina i ...

primjena ultrazvučnih senzora za mjerenje protoka u industriji

26 svi 2019 ... mjerenje protoka: vode, ulja i otopine antifriza. Mjeri protok i temperaturu medija, ima izlaz za prikapčanje, te analogni i impulsni izlaz. Radi se ...

7. MJERENJE BRZINE - Brzina je vrlo važna fizikalna veličina i ...

Dopplerov efekt omogućuje daljinsko mjerenje brzine (npr. brzina rotacije planeta ). - Praktičan način mjerenja brzina s Dopplerovim efektom prikazan je na slici ...

Umjeravanje mjerila protoka

dući da neka mjerila protoka zahtijevaju umjeravanje jednom u tri ili četiri godine, ovisno o procesnom fluidu, radu i kritično- sti konkretnog mjerenja. U drugim ...

Krivulje trajanja protoka - ResearchGate

sliv Cetine. R. Žugaj, Ž. ... vodostaj ili protok jednak danim količinama ili veći od njih bez ... čaju gologa krša za sliv rijeke Cetine kada je na osnovi podataka od ...

UTICAJ PODVODNIH KASKADA NA RASPORED PROTOKA ...

UTICAJ PODVODNIH KASKADA NA. RASPORED PROTOKA KOLIČINE KRETANJA NA UŠĆU I. VREDNOSTI PARAMETARA U LINIJSKIM MODELIMA UŠĆA.

Uravnotežavanje protoka, tlaka i temperature - Oventrop

Troputni ventili Tri D, Tri D plus i Tri M / Četveroputni ventili Tri M ... tlaka i granski regulacijski ventil regulator diferencijalnog tlaka s regulatorom ... shema dvocijevnog sustava grijanja koja se na ranije proračunatu projektnu točku namješta.

Mjerači protoka pomoću Diferencijalnog pritiska - [email protected]

14 ožu 2017 ... Venturijeva cijev. • Volumetrijski protok se može odrediti i kao umnožak srednje brzine fluida i površine presjeka cijevi. Konkretno vrijedi da je:.

Turbinsko merilo protoka gasa DN 50 -150 za korišćenje u svrhe ...

Ručna uljna pumpa (standard za PN. 25 -100 i ANSI 300 - 600). • Kompaktna instalacija, dužina ulazne cevi L ≥ 2 DN. • Ugradbena mera 3 DN. • Kućište merila ...

Optičko mjerenje duljina Elektroničko mjerenje duljina

Optičko mjerenje duljina. • Postavimo instrument (teodolit , nivelir) na jednu točku dužine. • durbin postavimo horizontalno u prostoru. • viziramo vertikalnu letvu ...

Mjerenje dužina Mehaničko mjerenje dužina - Geodezija i ...

Postupak se izvodi pomoću viska (običan, kruti, optički laserski). Istovremeno ... Instrument za mjerenja geometrijskim nivelmanom naziva se nivelir. Za postupak ...

Model sustava protoka podataka za izradu pokazatelja iz područja ...

Fitosanitarni informacijski sustav (FIS). Š 6. Sredstva za zaštitu bilja u šumarstvu. PO9. Potrošnja sredstava za zaštitu bilja. Slika 3.2-9: Shema protoka podataka ...

pravilniko mjeriteljskim uslovima za mjerila protoka / volumena gasa ...

Ova mjerila gasa namijenjena su za mjerenje volumena gasa u domaćinstvima, u manjim ... a) Standardna temperatura tb =… <jedinica>; (*) b) Standardni ...

promjene protoka i protočnih režima na rijeci ... - Semantic Scholar

regime in the Ilova drainage basin, with focus on the period since 1961. The river ... stations Munije (Ilova) and Bastaji (tributary Rijeka) (Figs. 4 and 5, Tabs.

Mjerenje

1 pedalj = oko 22 cm. PALAC. • Jedan je ... koristi za debljinu cijevi (kažemo “COL”) ... Ljudi su u različitim dijelovima svijeta koristili različite mjere. • Teško su se ...

mjerenje temperature

24 lis 2009 ... i svojstva koji se mijenjaju promjenom temperature. Živin termometar za mjerenje temperature zraka je primjer takovog složenog mjerenja, jer.

Mjerenje razine mora

Dugoperiodične oscilacije razine mora (plima. & oseka, promjena razine mora uslijed promjene atmosferskog tlaka, dugotrajne promjene razine mora – npr.

Mjerenje brzine svjetlosti

Brzina svjetlosti tada se računa iz izmjerene fazne razlike, modulirane frekvencije i ... kao udaljenost koju u vakuumu svjetlost prođe za 1/299792458 sekunde.

Mjerenje viskoznosti - FKIT

6 velj 2019 ... Dinamička viskoznost = kinematička viskoznost × gustoća. Mjerenje u procesu. Automatska regulacija viskoznosti procesnih fluida osigurava.

Razlomci i mjerenje Matematika

Učenici pokreću digitalni sadržaj i rješavaju zadatke za pretvaranje mjernih jedinica za: ... b) Nacrtati stupčasti dijagram površina županija. c) Razlomkom i ... Jednostavniji zadatci u kojima je mjerna jedinica prikazana crtežom. Aktivnosti za.

Mjerenje financijske pismenosti

Financijska pismenost. 03. Upravljanje financijama. 04. Financijski proizvodi i usluge. 06. Odnos prema štednji i potrošnji. 05. Strategije ekonomskog ...

Varijable, mjerenje, podatci

odabir varijabla temelj je planiranja istraživanja. • ispitanici se biraju shodno ... podatci predstavljaju vrijednosti varijabla. Farmaceutsko-biokemijski fakultet ...

Mjerenje Namirnica - Coolinarika

gr 1 dl gustin/skrobno brasno = 80 gr 1 dl zobne pahuljice = 35 gr 1 zlicica praska za pecivo = 3 - 4 gr 1 zlica soli = 20 - 25 gr 1 zlicica soli = 5 g 1 dl secera = 85 ...

zahtjev za mjerenje q/h linije - Vio

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. objavljenim na web stranici www.vio.hr. te izjavljujem da sam ista pročitao/la prilikom podnošenja zahtjeva. Suglasan sam sa ...

3. MJERENJE I KONTROLA U ALATNIČARSTVU

za mjerenje vanjskih i unutarnjih mjera, dubine provrta, profila navoja i zupčanika,… - najvažniji dio mjerila je mikrometarski vijak s usponom navoja 0,5 ili 1 mm.

Mjerenje vertikalnih kutova

MJERENJE VERTIKALNIH. KUTEVA. ▫ u prvom položaju durbina vertikalni limb je s lijeve strane dok je u drugom s desne. ▫ samo jednom očitavamo V krug.

V Mjerenje otpora uzemljenja

oštećenja na napravama za uzemljenje, potrebna je stalna kontrola otpora ... Raspored strujnica i ekvipotencijalnih ploha između uzemljivača i sonde. Područje ...

MJERENJE USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U NARODNOJ ...

[email protected] UDK / UDC ... obrađene jedinice građe, vrijeme nabave, vrijeme obrade itd. ... novniku, obrtaj fonda, radno vrijeme u satima tjedno.

Buka – nastanak, mjerenje, zaštita I dio

nzitet ili jačina zvuka. Intenzitet zvuka može se izračunati pomoću poznate veličine zvučnog tlaka i poznatih svojstava medija. (zraka) prema: Frekvencija zvuka.

MJERENJE EFIKASNOSTI PRIVREĐIVANJA - PREDUVJET ZA ...

a onda i korijenovanje parcijalnih indikatora daje neobjašnjiv ekonomski broj. Drugo, što dvaparcijalna pokazatelja (npr. produktivnost i ekonomičnost) mogu.

MJERENJE ARTERIJSKOGA TLAKA - Srce

plifikacija PP-a. Sistoli~ki i pulsni tlak razlikuju se bitno izme|u aorte i periferije, pri ~emu je centralni, tlak u aorti, a ne tlak mjeren na nadlaktici, taj koji djeluje na ...

mjerenje električne snage - [email protected]

Kod samog mjerenja snage potrebno je uz vatmetar obavezno spojiti voltmetar i ampermetar, čak i onda kad nas iznos struje i napona ne zanima. Vatmetar ...

Mjerenje električne struje - Artrea

ELEKTRIČNA STRUJA. Mjerenje električne struje. 1. Jakost električne struje je količina koja prođe zamišljenim presjekom vodiča u ..Jedinica jakosti električne ...

Vježba 1 (mjerenje duljine i mase)

Mikrometarski vijak. Slično pomičnoj mjerci, mikrometarski vijak sastoji se od nepomičnog i pomičnog dijela kao što se vidi na slici 3. Slika 3. Mikrometarski vijak.

SKLOP ZA MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI

13 srp 2017 ... Fotodioda se spaja na operacijsko pojačalo gdje se signal pojačava na ... registar PB6 se može koristiti kao ulaz za invertirajuće oscilatorsko.

3B. Mjerenje izmjeničnog napona i struje

Omski otpor zavojnice je konstantan pa, što je frekvencija veća, to manju pogrešku radimo ako ga zanemarimo: Z. L ω. ≈. (3). Npr., za zavojnicu omskog otpora ...

GDSN pravila za mjerenje pakovanja - GS1 BiH

4 pro 2013 ... Nakon što je utvrđeno šta je visina, širina i dubina, dimenzije se mogu početi mjeriti. ... penjanja uz stepenice. ... elemente rukohvata, spiralne zavoje rukohvata i blago zakrivljene dijelove kao početne elemente rukohvata.

Mjerenje kutova - Antonija Horvatek

Ovdje učenici često pogriješe jer je ovo prvi tupi kut kojeg mjere, pa umjesto 140º mnogi očitaju 40º. Na to ih treba upozoriti - veličinu kuta očitavamo iz.

IZRAČUNAVANJE I MJERENJE ISPARAVANJA ZEMLJIŠTA

ISPARAVANJE ZEMLJIŠTA. Problem determiniranja načina i količine isparavanja sa zemlje i vodene površine, ili transpiracije sa vegetacije, izražen je kom-.

Mostovi za mjerenje električnog otpora

Wheatstonov most. Ako je most u ravnoteži (kroz galvanometar ne teče struja) vrijedi: I1. =I2. I3. =I4. I1. R1. =I3. R3. I2. R2. =I4. R4. 4. 3. 2. 1. R. R. RR. = ...

POTENCIOMETRIJA I/II Mjerenje pH i potenciometrijska titracija ...

Mjerenje pH i potenciometrijska titracija slabe kiseline s jakom lužinom. SVRHA RADA. Upoznavanje s radom pH-metra. Određivanje značajki staklene ...

Neinvazivno mjerenje krvnog tlaka

Ovo je digitalni tlakomjer namijenjen za mjerenje krvnog tlaka i pulsa kod odraslih i pedijatrijskih ... oscilacija na vrhuncu tlak u manşeti je prosjećni tlak pulsa.

1B. Mjerenje vremena - matematičko njihalo

Mjerenje vremena - matematičko njihalo. Zadaci. Izmjerite period titranja matematičkog njihala za male kutove otklona i to za 5 različitih duljina niti. Prikažite ...

MJERENJE VISKOZNOSTI MJEŠAVINE TEKUĆINA

Ulje ima veću viskoznost od vode, ali je manje gustoće i pliva na vodi. Zagrijavanjem ... Kinematička viskoznost se odnosi na lakoću kojom se gibaju pojedini ...

FP1–V3A. Mjerenje istosmjernog napona i struje

Prilozena je i kutija za spajanje otpornika (Slika 4) na kojoj su crnom crtom povezane tocke u kratkom spoju. Pomocu te kutije spojite otpornik od 22 Ω u seriju s ...

Mjerenje bioelektričnih potencijala uz primjenu informacijsko ...

Ovakva razlika potencijala naziva se akcijski potencijal koji se širi kao val. Kako bi učenici bolje razumjeli akcijski potencijal u nastavi smo koristili animacije ...

Mjerenje napona, struje i otpora - Element

otpora, univerzalni instrument (ampermetar, voltmetar, ommetar) i spojni vodiči. Mjerenje napona izvora. ZADATAK 1. 1. Voltmetrom izmjerite napone raznih ...

Dopplerov efekt i mjerenje morskih struja

DOPPLEROV EFEKT I MJERENJE MORSKIH STRUJA. Igor Tomažić,. Zavod za istraživanje mora, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb. 1. Povijest i metode ...

MJERENJE TEMPERATURE POMOĆU NTC ... - istarski inovatori

Ovaj uređaj je učenički ... nositi sat, jednostavnije mijenjaju poene i semafor ima mogućnost pokazivanja prvog servisa. ... Palmotićeva 84, 10 000 Zagreb.

mjerenje fizikalnih veličina u eksperimentalnoj - Repozitorij ...

obrađuje Pitot-Prandtlovu cijev, vruću ţicu i laser-Doppler anemometar. U petom ... Na slici 21. prikazana je Pitotova cijev sa navedenim otvorima. Obje cijevi.

mjerenje motoričkih sposobnosti u metodičkom ... - HRKS

Tablica 1. Primjer standardizacije rezultata rang liste za prve tri učenice sedmog razreda. Rang. Prosječna: T-vrijednost. Z-vrijednost. Prezime, ime,. Razredni.

Mjerenje U-I karakteristika fotonaponskih modula različitih ...

... u središtu planetarnog sustava kojeg uz Merkur, Veneru, Mars, Saturn, Uran i ... Simbol realne diode ispunjeni je trokut s crtom; trokut predstavlja strijelicu koja ...

Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje

20 ruj 2010 ... Istraživanja interakcije nastavnik-učenik jasno su pokazala da je vrsta i ... pomaže uvidjeti kako konstrukti imaju različito značenje koje ne može ...

uređaji za kontinuirano mjerenje koncentracije glukoze u ...

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola ○ XXXVI. seminar. Split, 2019. Zbornik radova za ... system, FGMS; Abbott FreeStyle Libre) koji ne mjeri glikemije ...

Laboratorijsko mjerenje koeficijenta propusnosti materijala tla ...

8 ruj 2003 ... hidraulički edometar, troosni uređaj. Sažetak. Određivanje koeficijenta propusnosti jedno je od najčešćih laboratorijskih ispitivanja u geotehnici ...