mrežni rječnici za njemačko-hrvatski jezični par - Repozitorij FFZG-a

Nakon toga slijedi analiza online rječnika, terminoloških portala i korpusa za ... nastavi hrvatskog jezika se u školama uči da je prva knjiga, iako se radi o epskoj.

mrežni rječnici za njemačko-hrvatski jezični par - Repozitorij FFZG-a - Srodni dokumenti

mrežni rječnici za njemačko-hrvatski jezični par - Repozitorij FFZG-a

Nakon toga slijedi analiza online rječnika, terminoloških portala i korpusa za ... nastavi hrvatskog jezika se u školama uči da je prva knjiga, iako se radi o epskoj.

višejezični i njemačko-hrvatski ihrvatsko- -njemački rječnici s ...

Prvi elektrotehnički njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik priredio je inženjer Vlatko Dabac 1952. godine. On je 1969. godine objavio i Tehnički rječnik ...

Hrvatski mrežni izvori za djecu i strance - Institut za hrvatski jezik i ...

cijelosti financira Hrvatska zaklada za znanost. © Mihaljević M., 2018 ... Čilaš Mikulić M. Hrvatski za početnike / M. Čilaš Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini,.

HRVATSKI ETIMOLOSKI RJECNICI

HRVATSKI ETIMOLOSKI RJECNICI. Hrvatski jezik ima dva etimoloska rjecnika, no potrebni su mu i novi. NaroCito je potreban jedan veö rjeCnik 5 potpunim ...

Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik

(Abkürzungen). Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik . . . . . . . . . . 1. (Deutsch-kroatisches oder serbisches Wörterbuch). Najvažnija poglavlja iz njemačke gramatike.

njemačko-hrvatski rječnik - VUKA

koji su zainteresirani za tu tematiku. Rječnik sadr i više od 3500 temeljnih pojmova iz područja gastronomije, opće, anorganske i organske kemije, biokemije ...

Njemačko-hrvatski gospodarski forum „Hrvatska 4.0 – Kako se ...

13 stu 2019 ... Michael Müller, predsjednik uprave, Raiffeisenbank Austria d.d.. • Sven Thorsten Potthoff, predstavnik Slobodne Države Bavarske u. Hrvatskoj i ...

neki hrvatsko-njemacki i njemacko-hrvatski tehnicki i elektrotehnicki ...

skom, talijanskom, francuskom, spanjolskom i njemaCkom jeziku u drugom izdanju. ... To vrijedi za hrvatsko-talijanski rjecnik s konverzacijskim prirucnikom.

mrežni marketing na primjeru poduzeća amway - Digitalni repozitorij ...

se direktna prodaja odnosi se na metodu distribucije, dok se multi-level marketing posebno odnosi na vrstu plana naknada u direktnoj prodaji. Članovi MLM ...

HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU D - darhiv

26 svi 2016 ... METAJEZIK ONLAJN: HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU. DIPLOMSKI RAD. (15 ECTS-bodova). Martin Majcenović. Zagreb ...

SUVREMENI JEZIČNI SAVJETI ZA HRVATSKI JEZIK

13 ruj 2018 ... PRISTUPNIK: Andrea Jurić. TEMA ZAVRŠNOG RADA: Suvremeni jezični savjeti za hrvatski jezik. MENTOR: prof.dr.sc. Đuro Blažeka. Čakovec ...

Hrvatski jezični savjeti–svakodnevno primjenjiv, praktičan i ...

PRAKTIČAN I SUVREMEN JEZIČNI. SAVJETNIK. Sanda Ham, Jadranka Mlikota,. Borko Baraban, Alen Orlić, Hrvatski jezični savjeti, ŠK, Zagreb, 2014., 187 str.

Jezični sadržaji u Kurikulumu za Hrvatski jezik za gimnazije

morfema, oblikotvorna osnova, alomorf, gramatičke kategorije riječi, uporaba glagolskih vremena i načina, aktiv i pasiv. ⇒ tvorba riječi: tvorbene sastavnice, ...

čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet ... - HAZU-a

21 ruj 2015 ... KNJIŽEVNI KRUG SPLIT ... na primjeru pjesme »Ništa kontra Splita« ... Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Trg braće Radića 7, Split.

Dječji jezik i jezični priručnici za djecu - Hrvatski u školi

i izraze s kojima je također često povezan i koji jezični i pravopisni problem (npr. pisanje riječi dijeljenje ... 1999.), ali i zbirke jezičnih savjeta na portalu savjetnik.ihjj.hr i u ... Getting started: The assesment of Orthographic development. /online/.

Kako govori prava dama? Hrvatski jezični bonton u prvoj polovici 20 ...

Važno mjesto među tim savjetima zauzima jezični bonton, odnosno disci- ... Najnoviji bon-ton ili Uputstvo kako da se odijevamo ... ette.pdf (13. lipnja 2017).

Jezični savjet kao govorni čin neodobravanja - Repozitorij UNIZD

Diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni) ... tekstne vrste (gramatiku, pravopis, rječnik, udžbenik i vodič14) svrstava u reprezentative. ... ‚ona koja se bori', ispraznica ‚floskula', smješko ‚smajli/smiley', sviđalica ...

Jezični purizam u Banovini Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... jezične čistoće. Naposljetku će se utvrditi i njihova aktualnost danas. Ključne riječi: Banovina Hrvatska, jezični purizam, hrvatski jezik, srpski jezik, razlike ...

Jezični i stilistički savjetnik Marka Soljačića - FFOS-repozitorij

2. iza dvije točke kad se navodi upravni govor (Mudrac smiješeći se tiho ... točke, zarez, točka i zarez, upitnik, uzvičnik, navodnici, prekidni i pravopisni znaci.

jezik slikovnica i dječji jezični razvoj - FOOZOS Repozitorij

KLJUČNE RIJEČI: slikovnica, jezik, dječji jezični razvoj, čitanje. ... djeci kao tablet koji u sebi sadrži plastične elemente i bateriju za zvuk. To znači da je ujedno i.

jezični savjeti u izričaju studenata učiteljskoga ... - FOOZOS Repozitorij

postigle bolje rezultate i njihova su osobna jezična promišljanja na većoj razini. Ključne riječi: jezična kultura, jezični savjeti, jezično izražavanje, jezične dvojbe.

hrvatski srednji vijek i. - FFZG

Klaić, Nada. Izvori za hrvatsku povijest do 1526. Zagreb: Školska knjiga, 1972. do str. 188, prijevodi najvažnijih izvora. Povijest Hrvata – Srednji vijek, ur.

Ana Mihaljević, [email protected] - Hrvatski u školi

Jukić-Jurićev-Dumpavlov – Hrvatska krijesnica 8: sibilarizacija, palatalizacija, nepostojano a, jotacija, nepostojano e, jednačenje glasova po zvučnosti, ...

Hrvatski književni jezik (za nekroatiste) - FFZG

Težak, S. i Babić, S. (2000) Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga. 2. Silić, J. i Pranjković, I. (2005) Gramatika hrvatskog jezika: za gimnazije i ...

Download PDF 4.7 MB - Repozitorij FFZG-a

Kao i do sada, Europska komisija periodično objavljuje izvješća o implementaciji tih ... Očekuje se da će istraţivanje programa komercijalnih televizija RTL i NOVE TV ... emisija koje su njemačkog podrijetla, kao što je „Shopping kraljica” i sl.

diplomski rad - Repozitorij FFZG-a

opisuje svadbu u Dobrinju, ali napominje kako se to odnosi i na širi prostor, prostor ... djevojke, a nešto starije od toga, do 30 godina, za ženidbu mladića13. ... (smijeh)“. Ako bi se bratu ili sestri ipak napravila veća i bolja svadba, neovisno o kojem ... 80-ih je godina postalo popularno čitati čestitke i telegrame na piru, tijekom ...

Zorin-dom - Repozitorij FFZG-a

14 Rudolf Strohal: ​Grad Karlovac opisan i orisan​, Karlovac, Tisak M. ... digitalni arhiv, ​http://www.online-zbirke.gmk.hr/hr/Predmet/2538/3​, pregledano: 4.

Доктор Живаго - Repozitorij FFZG-a

23 июн 2019 ... Архетип матери в русской литературе ХХ века student: Anđela Perić ... Osobito važno se značenje u ovoj analizi daje načinima na koje se ...

biocentrizam u etici - Repozitorij FFZG-a

Sažetak: Biocentrizam je u filozofsku etiku ušao razmjerno kasno, u dvadesetom stoljeću, prvenstveno preko djela Fritza Jahra koji je skovao termin 'bio-etika' i ...

Mario Horvat - Repozitorij FFZG-a

Mario Horvat. Kohezivna sredstva i stanke u govorima hrvatskih predsjednika. Diplomski rad. 23 ECTS-a. Mentorice: prof. dr. sc. Bernardina Petrović izv. prof. dr.

Diplomski rad_Filipec Iva - Repozitorij FFZG-a

neighbourhoods of Savski gaj, Remetinec and Lanište in Zagreb. Iva Filipec ... općine Remetinec (d. VI. policijska postaja Zagreb), Stanicu Narodne milicije (d.

4. Alati za vizualizaciju - Repozitorij FFZG-a

Tortni grafikon (engl. pie chart) zbog svog je karakterističnog izgleda vrlo zanimljivo i popularno rješenje za vizualni prikaz podataka. Ovaj tip grafikona koristi se ...

Cionizam u Hrvatskoj - Repozitorij FFZG-a

u nekim zemljama već od 18. stoljeća, a u ostalim u 19. stoljeću.5 ''U Hrvatskoj se antisemitizam hrani općim tezama: opreka između kršćanstva i židovstva, ...

Style, Translation, Theory - Repozitorij FFZG-a

Firstly, the Annabel Lee leitmotif in Lolita is indeed a well-known interpretive key for the novel ... Ta se pjesma provlači kao lajtmotiv kroz LOLITU i donosimo je ...

Istarski glagoljski grafiti - Repozitorij FFZG-a

21 lis 2019 ... Liburna po kojima su ovi krajevi dobili ime, Rimljanima koji su uslijedili, Bizantske vlasti nakon pada ... 14 Hrvatski po Rebi : Glagoljica.

čitanje u središtu neformalnog obrazovanja - Repozitorij FFZG-a

Projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“ provodi se od 2013. godine i cilj mu je promocija čitanja, uključivanje roditelja u proces motiviranja djeteta za čitanje, kvalitetno ...

lirske strategije borisa marune - Repozitorij FFZG-a

pjesmama (Maruna 1972: 69) pokazuje da se fingirana distanca od tekstova ... pjesničkim eksperimentom i svojim poslanjem Boris Maruna postao trajnom ...

Перевод и анализ произведения «Чудная ... - Repozitorij FFZG-a

второй, анализ пьесы «Чудная баба» и перевода; в третьей части сам перевод пьесы. ... Диалоги часто «выстраиваются по принципу словесного отражения - реплики персонажей ... Лидия Петровна: Что я могу вам сказать, если вас больше нет. Александр ... Lidija Petrovna: Znači sve si lagala ? Oni postoje?

uloga žena u gornjem paleolitiku - Repozitorij FFZG-a

Venera iz Lespuguea, stara oko 25 000 godina te Venera iz Laussela također (Soriano Campos,. 2016, 38). U mediteranskoj grupi nalazi se sve skupa 19 ...

„Noć” Andrzeja Stasiuka – prijevodni procesi i ... - Repozitorij FFZG-a

4. Prijevodni procesi - prijevod kao komunikacijski čin . ... Mogu se malo pomaknuti. Ne, ovako je sasvim u redu. A poplun? Dovoljno? ... i formacije i datume i godišnja doba. Kada je netko dijete i još ne pamti mnogo, takva zaliha, rezervoar, ...

muzeji religijskih zajednica: na primjeru ... - Repozitorij FFZG-a

Povijest i smještaj Riznice u okviru Zagrebačke katedrale . ... https://mitropolija-zagrebacka.org/istorijat-mitropolije-zagrebacko-ljubljanske/?script=lat.

Hemeroteka i povezani dokumentacijski fondovi - Repozitorij FFZG-a

formalno – pravno osnovao Narodni muzej Zadar i novog Muzeja antičkog stakla u Zadru, osnovanog 2006. godine. S aspekta dokumentiranja materijala za ...

Stilsko restauriranje Trakošćana u 19. stoljeću - Repozitorij FFZG-a

Dvorac Trakošćan se u istraživanjima prvi puta spominje u radovima Ivana Kukuljevića ... Unatoč brojnim nepoznanicama, 1994. je godine rekonstruirao izgled ...

profesionalni razvoj odgajatelja – izazov za ... - Repozitorij FFZG-a

zagrebačkom vrtiću. Ključne riječi: pedagoška kompetentnost; pedagog; profesionalni razvoj; akcijska istraživanja; refleksivni praktičar; izazovi ...

poljski pozitivizam i manjinska prava - Repozitorij FFZG-a

Pozitivizam u sociologiji utemeljio je Auguste Comte u svome djelu „Zakon triju stadija“. Poljski pozitivisti preuzeli su neke vrijednosti i prilagodili pozitivizam ...

Primjena umjetne inteligencije: prednosti i ... - Repozitorij FFZG-a

pametna rasvjetna tijela omogućuju prilagodbu svjetla prema prirodnom svjetlu. Popularna dizajnerska kuća Ikea posjeduje takva svjetlosna tijela, a odnedavno ...

Prostorni identitet Trešnjevke: preobrazba ... - repozitorij FFZG-a

18 lip 2019 ... kao što su Marijan Haberle, Mladen Kauzlarić, Stjepan Gomboš, Slavko Jelinek, Marijan Hržić i. Andrija Mutnjaković. Sadržaji na Trešnjevci ...

Upotreba micro:bit računala u nastavi - Repozitorij FFZG-a

Leibniz, no ti su prvi kalkulatori bili nepouzdani zbog loše kvalitete izrade mehaničkih dijelova. S vremenom je ... Zagreb: NCVVO. Brođanac, P. i sur. (2015) ...

novak i pregelj (za završni ispit) - Repozitorij FFZG-a

Silio ga, silio posmijeh majčin, majčine suze radosnice. ... ilirskih strujanja, neugodne okolnosti koje prate Lovrine ljubavne veze i njegov tragičan ... https://sl.wikisource.org/wiki/Polikarp (3.8.2018), za župnika je neugodno podsjećanje na.

Školski knjižničar – inicijator i motivator ... - Repozitorij FFZG-a - unizg

18 kol 2019 ... Uz promjene zanimljivosti sadržaja tijekom godina obrazovanja, sve vidljivija i opsežnija ... Psihologija učenja i poučavanja : Učenje i obrazovanje. ... Ucitelji_i_odrednice_uspjesnog_poucavanja.pdf (5.8.2019.) ... 17 Vizek Vidović, V.; Vlahović – Štetić, V.; Rijavec, M; Miljković, D. Psihologija obrazovanja.

james semple kerrov „conservation plan“ - Repozitorij FFZG-a

rušenju Paromlina dolazi 1990. godine od Regionalnog zavoda za zaštitu kulture, te se ... 52 Zrinka Paladino, Zaštita zagrebačke industrijske baštine izradbom ...

koncept žudnje u poeziji vesne krmpotić - Repozitorij FFZG-a

putem pjesme. Pjesma je shvaćena kao dokaz slobode i mogućnosti slobode za čovjeka. ... Košulja sretnog čovjeka: filozofske i druge priče. Zagreb: Globus.

Digitalno arhiviranje događaja kluba Močvara - Repozitorij FFZG-a

1999. osniva klub Močvara. Klub Močvara alternativni je klub smješten na obali Save koji svojim posjetiteljima omogućuje razne koncerte, slušaonice, filmske ...

Multimedij u učenju stranih jezika za početnike - Repozitorij FFZG-a

U završnom dijelu rad sadrži opis osobno izrađenog kratkog tutorijala za učenje njemačkog jezika za djecu i početnike u kojem se pokušalo uvrstiti sve oblike ...

Zbirka umjetnika Zlatana Dumanića - Repozitorij FFZG-a - unizg

Kommunagalerie u Berlinu, Budapest art expo u Budimpešti, St. Gallen i College Jacques ... Split, Muzej narodne revolucije, Adria Art Annale, Rat u Hrvatskoj.

priče iz davnine ivane brlić-mažuranić u ... - repozitorij FFZG-a

20 lip 2018 ... deseteračke epske narodne pjesme i bajke Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica rezultirala je opisom borbe junaka Relje i Zmaja-Ognjenog po ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet - Repozitorij FFZG-a - unizg

što je Loomen, Školska učilica, Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla, i dr. Ovdje će se navesti najpopularnije CARNET-ove usluge i alati e-učenja ...

Kataložni opis virtualnih izložbi u knjižnicama - Repozitorij FFZG-a

dalje. NSK. 5 Katalog Knjižnica grada Zagreba. Dostupno na: https://katalog.kgz.hr/pages/search.aspx?&currentPage=1&searchById=-1 (14.9.2019.), dalje KGZ.

Antun Gustav Matoš i Augustin Tin Ujević - Repozitorij FFZG-a

30 ruj 2019 ... Od kavanskih matoševaca do Hrvatske mlade lirike. ... Antuna Gustava Matoša, odnosno do izlaska antologijske zbirke Hrvatska mlada lirika.

etnonimski frazemi u hrvatskome i ruskome jeziku - Repozitorij FFZG-a

2 ruj 2018 ... (Hrvatska enciklopedija LZMK) Danas uglavnom više nisu nomadi, nego se trajno ... 1 Russia Beyond: https://hr.rbth.com/politics/2014/12/28/ ...