veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura ...

3 tra 2013 ... ga jezika« Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje izrađuje se veliki etimo- loški rječnik hrvatskoga jezika. Rječnik će se oslanjati na opširnu Sko ...

veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura ... - Srodni dokumenti

veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura ...

3 tra 2013 ... ga jezika« Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje izrađuje se veliki etimo- loški rječnik hrvatskoga jezika. Rječnik će se oslanjati na opširnu Sko ...

veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i ... - Semantic Scholar

3 tra 2013 ... NATUKNICE. U sklopu projekta »Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatsko- ga jezika« Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje izrađuje ...

Računalna provjera pravopisa hrvatskoga jezika Hunspellom na ...

jedno pomagalo: računalna provjera pravopisa i gramatike. Zadaća je ... poglavlja kao i upute kako poboljšati i unaprijediti rječnik za hrvatski jezik kojemu se može pristupiti na ... Internet i superračunala omogućuju obradu vrlo velike količine.

SROKOVNI RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA

tuknice se sastoje od pojavnica koje se medusobno rimuju i od pridruZenih referencija. 3.1. To znaCi da Ce se u prvom dijelu rjeenika nalaziti rijeCi koje se ...

osvrt rjecnik hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika

Kajkavski rjecnik tezi za tim da bude odraz jezika kajkavske pisane rijeci od 16. do polovice 19. stoljeca (do hrvatskoga narodnoga preporoda, odnosno.

Franjo Iveković i Ivan Broz: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901 ...

Jezikoslovac i književni povjesničar Ivan Broz (Klanjec, 1852. — Za- greb, 1893.) prikupljao je građu za objasnidbeni (eksplikativni) rječnik hrvatskoga jezika ...

Etimološki rječnik grčke mitologije - DEMGOL

14 svi 2017 ... Najada, nimfa koja je Trojancu Bukolionu rodila blizance Esepa i Pedasa 2. (Hom. ... Sin Hermesa ili Posejdona i nimfe Tronije (Pind. Paean.

Etimološki rječnik grčke mitologije Junaci - DEMGOL

14 svi 2017 ... Sin Augijev, brat Filejev, otac Poliksenov, zapovjednik deset od 40 lađa ... Sin Herma i Hione, djed Odisejev; naslijedio je od svoga oca dar da ...

Etimološki rječnik grčke mitologije Životinje - DEMGOL

Etimološki rječnik grčke mitologije. Životinje www.demgol.units.it. Zadnja obnova: 14/05/2017. Jezik:hrvatski. Broj natuknica: 12 ...

Etimološki rječnik grčke mitologije Bogovi - DEMGOL

14 svi 2017 ... ATENA. Božica, kći Zeusa i Metide, rođena iz glave boga Zeusa (Hes. ... atta "majka", s promjenom t > th; međutim Atena nema majčinska.

Španjolsko Rječnik -hrvatski hrvatskog Rječnik jezika

Veliki. Engleski i francuski englesko-hrvatski školski rječnik rječnik. Latinsko – hrvatski. Leksikon rječnik stranih pisaca. Page 3. Leksikon. Leksikon hrvatskih.

ETIMOLOŠKI REČNIK SRPSKOG JEZIKA 1.pdf

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ. ЕТИМОЛОШКИ ОДСЕК . ЕТИМОЛОШКИ. РЕЧНИК. СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Оснивач академик ПАВЛЕ ИВИЋ. Уредник.

MALl RJECNIK - VELIKI ZAHTJEVI

Pisanje dvojezicnog rusko-hrvatskoga rjecnika postavlja pred autora po ... ka, a rusko-hrvatski rjecnik ima posebne zahtjeve zbog kontrastivnog aspek.

RJEČNIK HRVATSKOGA FILOZOFSKOGA NAZIVLJA

Ključne riječi: rječnik, filozofski rječnik, filozofsko nazivlje, hrvatski književni je- zik, sociolingvistika, odabir, sustavna tvorba. Jedan Krstićev prijedlog.

Prof. dr. sc. Dunja Jutronić: Prvi rječnik sa standardnoga hrvatskoga ...

Prvi rječnik sa standardnoga hrvatskoga jezika na lokalni govor. Hrvatsko-splitski rječnik. Potreba za rječnicima sa standardnoga jezika na neki dijalekt/govor ...

Kasnosrednjovjekovna obiteljska struktura hrvatskoga plemstva

26 velj 2014 ... Istraživanje srednjovjekovnih obiteljskih struktura u hrvatskoj je ... Vjekoslav Klaić, „Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća“, Rad JAZU 130 ...

kapaciteti i tehnološka struktura hrvatskoga morskog brodarstva3

analizama stanja kapaciteta putničkih brodova u linijskoj i obalnoj plovidbi može ... Osim Jadrolinije Rijeka, vrlo značajnu ulogu u linijskom pomorskom prometu ...

PRAVOPIS CRNOGORSKOGA JEZIKA I RJEČNIK ... - Gimnazija DG

Riječca li piše se na dva načina: a. uz nepromjenljive riječi ispred sebe stvara složenicu, pa se, samim tim, piše sastavljeno s njima: kamoli, nekmoli, negoli i sl.

razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika

su hrvatski i srpski zapravo jedan jedinstveni jezik koji, nažalost, ima dva ... mišljenju, rječnik razlika između srpskoga i hrvatskoga jezika »mogao imati tri do ...

Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika

28 svi 2019 ... Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. Pozdravna riječ: dr. sc. Anita Skelin Horvat, predsjednica HFD-a. O knjizi će govoriti: Alma Kalinski ...

HRVATSKOGA JEZIKA

REČENICA. JEDNOSTAVNA. PROŠIRENA. REČENICA. NEZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. ZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. Petar je potrčao. Ni Marko ni ...

Metodika hrvatskoga jezika

27 srp 2007 ... jezik i jezično testiranje za hrvatski jezik u sklopu Odsjeka za slavistiku. Naša isku- ... i b) testovi mjere i posebne kompetencije koje s jezičnom.

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA

Motivaciju za pisanje ove kratke povijesti hrvatskoga jezika dali su mi prije svega učenici petog do osmog razreda osnovne škole, njihovo nesnalaženje u masi ...

Blago jezika hrvatskoga

i stručnih radova iz kojih su ekscerpira- ni frazemi. Drugi dio, koji se može prati- ti samo u digitalnome obliku, tj. na CD-u, čini abecedni popis frazema iz citiranih.

Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik ... - CEEOL

Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik,. Sarajevo, 2011. U posljednje vrijeme među leksikografskim zahvatima u okrilju bosnističke nauke o ...

KREATIVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

3 ruj 2012 ... jezika važna kreativnost jer po mišljenju učenika kreativne tehnike u ... provodenja kreativnih tehnika u nastavi hrvatskoga jezika, pri čemu nisu ...

189 POTEŠKOĆE U PRIZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA U ...

pronašao da bi preko njega na spomenuti način reformirao srpski književni jezik.2. Dakle ... tadašnjih vlasti ostvarili tek hrvatski vukovci krajem 19. stoljeća.

XV. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika

Osnovna škola Josipa Pupačića iz Omiša, njezini učenici i ... SŠ „Ivan Lucić“. Željka. Aljinović. Trogir. 2. Karlo. Lugomer. 90. XV. gimnazija. Mirjam. Zaninović ...

FONOLOŠKI SUSTAV HRVATSKOGA JEZIKA

SAMOGLASNICI. SUGLASNICI. Hrvatski nazivi za osnovne skupine glasova prema načinu oblikovanja. ZATVORNICI. KONSONANTI. OTVORNICI. VOKALI.

TRAGOM HRVATSKOGA KNJIZEVNOGA JEZIKA

Opetovanje i usustavljivanje područja jezika, a posebice povijesti hrvatskoga književnoga ... i Gajeve reforme u 7. r. pa sve do 20. stoljeća i sernantičkoga ... su polagali učenici prvih razreda gimnazije na kraju prošle školske godine. (2005./06.) ...

Portal za učenje hrvatskoga jezika

pomoći promicanju hrvatskoga jezika i Hrvatske u svijetu. ... za e-učenje stranoga jezika. Materijali i zadatci pažljivo su promišljeni kako bi odgovarali ...

RJECNICI HRVATSKOGA KAO STRANOGA JEZIKA

preopcenite su, u njirna se pojavljuju nove nepoznate rijeCi, dakle pretpo. 235 ... jeziku mogao bi pratiti prijevod primjera na drugome jeziku. Istina, danasnji.

TITLOVI I ANGLIZACIJA HRVATSKOGA JEZIKA

i Hrvatskoj crtani i dokumentarni filmovi u većini se slučajeva sinkro- niziraju ... mnogi filmovi koji su prije bili sinkronizirani sada titluju za gledanje na. DVD-u.

FONEMIKA HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

određen kao alofon fonema /r/, jat kao takav određen je na morfonemskoj razini, ... fonemi kao što su slogotvorno [r̩] i dugi refleks jata, iako se o njihovu ...

ispitni katalog iz hrvatskoga jezika-dm

29 lis 2013 ... do.suvremene.književnosti.u.kronološkome.slijedu. •. prepoznati.i.razumjeti.književnopovijesna.razdoblja. hrvatske.književnosti.

Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im ...

jezika. Promjene kojima je u najvećoj mjeri bila zahvaćena leksička razina, a. (dijelom) i pravopisna norma imale su iznimno visoku simboličku vrijednost.

struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze

I, LjSR, 19); Zatim izvadi krišku tvrdoga, presoljenog sira (Đil., BK, 119);. Moja je škola ovaj ... U pogledu upotrebe predloga van sa genitivom, imamo slaganje sa stanjem u ... tri pršute da ih staviš pred njega (Lop. I, MZ, 68); ... poklopio oči i zurio u onaj zeleni oval lažne slike (Lal., LjVP, 62); U proljeće bi se izvalio na klupu ...

Pleonazmi u administrativnom stilu hrvatskoga jezika

21 svi 2018 ... Navodi se pet „najvažnijih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika“ – književnoumjetnički, razgovorni, publicistički, administrativni i ...

Model e-rječnika hrvatskoga znakovnog jezika

SAŽETAK: Iako je hrvatski znakovni jezik (HZJ) službeni jezik gluhih na području Republike. Hrvatske, nije standardiziran, nema kvalitetne priručnike i o njemu ...

Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika - ncvvo

1. interpretativni školski esej10. 2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova. 3. raspravljački školski esej. Od ovih triju mogućih tipova školskoga eseja.

ČETIRI ISHODIŠTA HRVATSKOGA STANDARDNOGA JEZIKA

smatrati ishodištima jezične standardizacije: Kašićevu gramatiku Institutionum linguae Illyricae libri duo, Bandulavićev prijevod lekcionara Pištole i evanđel'ja ...

KOMUNIKACIJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Suvremeni ...

monografija, urednice Marijana Češi, Mirela Barbaroša – Šikić. Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007. Komunikacija u nastavi hrvatskoga.

OBILJEŽILI SMO MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA - Institut za ...

17 ožu 2017 ... Krešimir Sučević-Međeral. Vrijeme je da se zapitamo Koliko volimo i poštujemo svoj hrvatski jezik. Pročitajte što o tome misle naši učenici.

O STUDIJU HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Studij ... - SUM

Na Studiju hrvatskoga jezika i književnosti stječu se znanja iz gramatike hrvatskoga jezika (svih njezinih razina), povijesti hrvatskoga jezika te kronološkoga ...

Gramatike hrvatskoga jezika J. Siliža i I. Pranjkoviža

temelji Gramatika hrvatskoga jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića, ali i na ... današnjega govornika, dakle u suvremenom hrvatskom jeziku, uobičajeni.

POTICANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Autorica razlikuje kognitivne, motivacijske i osobine karaktera i ... sudjelovanjem u igri započne razne igre zamišljanja, da se zamišlja u raznim ulogama. Ako.

Metode i postupci u nastavi hrvatskoga jezika

Cilj ovog rada opisati je nastavne metode i postupke u nastavi hrvatskoga jezika. ... nastave kao što su izvori znanja, oblici rada, nastavna sredstva i slično. Iako su ... Gospodarstvo i suvremeni svijet zahtijevaju solidnu opću naobrazbu,.

xx. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika - Azoo

XX. DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA. JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA “PETAR BERISLAVIĆ”, TROGIR. 28.-30. TRAVNJA 2015.

121 NAGLASNO USAVRŠAVANJE HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

Uz prvu natuknicu piše i ovo: „Između rječnika mašiti ima samo Stulićev i Vukov ... IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO ... Hrvatski enciklopedijski rječnik.

Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

2 velj 2012 ... T N. Historizmi mogu imati standardnojezične zamjene. T N. Arhaizmi mogu biti i neke nepunoznačne riječi. T N. Historizmi mogu biti i ...

87 SVE BITNO O NAGLAŠAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

i nenaglasnice u riječima, naglasni inventar i sustavi naglašavanja. A može se sve to razvijati i dijalektički, tj. umski, s momentima cjeline – totali- teta: s tezom,2 ...

III. RAZRED XIX. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2014.)

sročnost. 3 boda (jedna pogreška 2 boda, dvije pogreške 1 bod, tri pogreške 0 bodova). 8. zadatak natjecanje iz hrvatskoga jezika = tema ili dano (poznati dio ...

O POTREBI RAZLIKOVANJA HRVATSKOGA I ENGLESKOG JEZIKA

Razlog prodiranju engleskih rijeći i fraza u jezik kojim pišu hrvatski znanstvenici treba potražiti prije svega u ćinjenici da oni sve više pišu na engleskom, ...

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika - UniZd

slogotvornosti (mogućnosti tvorbe sloga). Slogotvorni i neslogotvorni glasovi. Podjela glasova po akustičkim svojstvima. Otvornici ili vokali. Zatvornici ili.

NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI

[email protected] NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI. Sažetak. Rad proizlazi iz dosadašnjih istraživanja usvajanja jezika učenika ...

jezičnometodički predlošci u nastavi hrvatskoga jezika

Stoga svakako valja poticati ažurnost kod provjere novih spoznaja, ali ne treba niti ... zamijetiti jesne i niječne rečenice, ne samo slušno već i vizualno. Nisu niti ...

ADRESE LEKTORATA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ARGENTINA: mr. sc. Josip Bruno Bilić. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ... fax: 39/049/827 8679 e-mail: [email protected] Maja Cvjetičanin, prof.

Pleonazmi u publicističkom stilu hrvatskoga jezika

riječ bez značenja'' (Simeon 1969, II: 62). Pleonazmi su dakle zalihost izraţajnih sredstava koja se rabe za prijenos leksičkoga ili gramatičkoga značenja.

O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa kaO straNOG JEZika

dinka Pasini – Ana Ćavar. HrVATSKi, god. Vii, br. 2, Zagreb, 2009. O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa. kaO straNOG JEZika. Dinka Pasini. Filozofski fakultet.

1 ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA ...

života posvetio je časopisu Jezik koji je pod njegovim uredništvom izrastao u naš najugledniji i najčitaniji jezikoslovni časopis. U Jezikovo uredništvo ulazi 1963.