Преглед тржишта телекомуникација у Републици Србији ... - Ratel

tnih, a po potrebi i dodatnih tržišta, uz primenu odgovarajućih preporuka evropske unije o anali- zi tržišta i ... opremu korisnika (npr. telefonski aparat, faks) na javnu komutacionu ... Učešće operatora u ukupnom broju poslatih poruka - SMS (%).

Преглед тржишта телекомуникација у Републици Србији ... - Ratel - Srodni dokumenti

Преглед тржишта телекомуникација у Републици Србији ... - Ratel

tnih, a po potrebi i dodatnih tržišta, uz primenu odgovarajućih preporuka evropske unije o anali- zi tržišta i ... opremu korisnika (npr. telefonski aparat, faks) na javnu komutacionu ... Učešće operatora u ukupnom broju poslatih poruka - SMS (%).

Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга ... - Ratel

У 2018. години само је 79,5% домаћинстава имало фиксни телефон, што је ... 1a. Fiksni širokopojasni pristup. 20%. 1b. Mobilni širokopojasni pristup. 30%.

Жене и мушкарци у Републици Србији

Прикупљени су и објављени статистички подаци према полу из следећих институција: Републички завод за статистику (РЗС), Институт за јавно ...

општине и региони у републици србији, 2016.

21 мар 2017 ... Избори за одборнике скупштина општина и градова, 2016. (бирачка места ... Град Београд највећи број података приказан је по свим ...

Финансирање политичких активности у Републици Србији ...

Непријављивање рачуна отворених код пословних банака: 12 политичких ... Тимочка ТВ, Зајечар, у сврху изборне кампање у 2013. године, у укупном износу од ... на пријемника, након измирења свих обавеза предвиђених Уговором о ... речена казна је изнад законског минимума, а у 29 казна је ублажена.

Вожња под утицајем алкохола у Републици Србији

... возачком дозволом,. 9) испитивач на практичном делу возачког испита,. 10) возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом.

стратешки оквир омладинске политике у републици србији

је створен одржив институционални оквир за спровођење омладинске ... регулисаних цена, ниске агрегатне тражње и паду инфлаторних очекивања.

Природно кретање становништва у Републици Србији Natural ...

Природно кретање становништва у Републици Србији. 1961–2010. Natural changes of population in the Republic of Serbia. Подаци по општинама/by ...

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији

Државни празници Републике Србије јесу и Нова година, Празник рада, Дан победе и. Дан примирја у Првом светском рату. Нова година празнује се 1.

извештај о стању земљишта у републици србији - Агенција за ...

3.2 Стање земљишта на територији града Новог Сада ... животне средине која је координирала реализацију пројекта на националном нивоу, Фонда за ... ац и. В и ногради. Рибњаци,. Ли вад е трстици. Пашњаци и баре. 2000.

оријентација старих православних цркава у републици србији ...

15 дец 2012 ... Вазнесења Господњег. 20° NE. 31,10°. Сунце не излази у вертикалу католикона. ПП. Бешеново. Св. Архангела Михаи- ла и Гаврила.

извештај о стању животне средине у републици србији

Највећи део река Реπублике Србије πриπада црноморском сливу, заτим ... Турска. Бугарска. Румунија Србија. % сτ ановн ишτва τерцијарни τреτман.

САНИТАРНИ ПРЕГЛЕД Обавезан здравствени преглед ...

нарушава интегритет коже (берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске и ... бактериолошки преглед столице на салмонеле и шигеле; ...

Организација финансијских тржишта - Правни факултет у Нишу

Кључне речи: Финансијско тржиште, тржиште новца и капитала, берзанско и ванбезанско тржиште, примарно и секундарно тржиште, регулисано ...

ETF - Ratel

Studija izvodljivosti mreže senzora za praćenje kvaliteta digitalne televizije. Elektrotehnički fakultet - Beograd. 1-5. • opis i generalni prostorni raspored mernih ...

програм предшколског васпитања и образовања у републици ...

Посебни задаци система предшколског васпитања и образовања o Развијање когнитивних способности дјетета неопходних за разумијевање природе ...

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

продајној цијени производа. (6) За производе у расутом стању истиче се само цијена за јединицу мјере на паковању или непосредно поред производа.

реформа кривичног законодавства у републици српској

Проф. Др Мићо Бошковић............................................................ ... повреда тајности гласања (члан 190); изборна превара (члан 191), уништавање изборних ...

Vip mobile doo - Ratel

i e-mail). Rok u kome će Vip mobile dostaviti odgovor na zahtev za ... Ukoliko Vip mobile prihvati prigovor Operatora, nedostaci na koje se prigovor odnosi biće.

Name and surname - Ratel

26 авг 2013 ... značenje, smatramo da je neophodno da se ovim Pravilnikom definiše značenje ovog pojma. Ovo naročito iz razloga trenda organizovanja ...

ИМЕНИК НОТАРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ БАЊА ЛУКА

ИМЕНИК НОТАРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ. БАЊА ЛУКА. 1. БАШТИНАЦ СТЕВО ... Светог Саве 81. Тел: 053/611-314 066/258-097. Факс: 053/611-314.

организација државне управе у републици србији1 - Правни ...

Организација управе је системска (екстерна и интерна) отво- ... амортизацијом и решавањем социјалних и економских проблема, траже ... а здравство, просвета, култура и други послови јавних служби захтевају односе сарадње.

Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској

6 апр 2005 ... пуномоћјем или темељем другог правног основа да поднесе пријаву за упис у судски Регистар. l. Извод из Регистра – овјерена исправа ...

Законска регулатива у области фармације у Републици Српској

... којих је активна супстанца у облику гаса или пара који се примјењују инхала- ... ф) потенциометар са компјутером и софтвером, х) Karl Fisher-титратор. ... дикације као што су: благи симптоми прехладе, зат- вор, благе уринарне ...

pregled tržišta - Ratel

Prosečni evropski korisnik u 2015. godini je trošio količinu od. 1,8 GB za ... Raspodela korisnika po brzinama uticala je i na procenu pro- ... ping (latency),.

Plan namene. - Ratel

РАДИО-НАВИГАЦИЈСКА. 5.73, 5.74. Поморски саобраћај. (поморски радио-фарови). GE85. ПЗ. Индуктивна примена. Унутар опсега 148.5 kHz - 30. MHz.

TELEKOM SRBIJA - Ratel

telefonski broj ili brojevi krajnjeg korisnika za koje se zahteva aktiviranje usluge predizbor operatora,. - izjavu krajnjeg korisnika da na taj način podnosi zahtev ...

годишњак 1/2011 - Друштво чланова Матице српске у Републици ...

1. Бања Лука, 2011. ГОДИШЊАК 1/2011. Друштва чланова Матице Српске у. Републици ... Финк, могућа је „епизода са софистима“, која је за филозофију од почетка ... ријеч psyche s predodžbom realne ... само опрезно дипломатско мишљење преломљено кроз призму ... Сусрет са анђелом смрти који.

студија о очувању старих заната у републици српској - Влада ...

Једна од могућих подјела заната која је битна за израду ове Студије је подјела на ... Оригинално извезене дипломе, гоблени, додијељени.

Delovodni broj: 047/2011 - Ratel

Pozivni znak emituju morzeovim kodom (A1A – telegrafijom) snagom od 50 dBm, koji je zatim praćen nizom od četiri slova T, emitovanih snagama od 50 dBm, ...

Status razvoja 4G/LTE mreža u Srbiji - Ratel

Zahvaljujući velikom trudu koji su uložila sva tri operatora, prve bazne stanice koje emituju. 4G/LTE signal otpočele su sa radom u martu 2015. godine.

PREGLED TRŽIŠTA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA U ... - Ratel

stanju tržišta uključeni su CDMA pretplatnici i ostvareni pretplatnika u fiksnoj ... telefonije čine fizička lica odnosno privatni korisnici ... VIP mobile sopstvenoj ...

STUDIJA IZVODLJIVOSTI UVOĐENJA WHITE SPACE ... - Ratel

o Računanje TVWS mapa dostupnosti bazirano na proračunu ometanja od TVWSD na ... ginekoloških ambulanti i da se unapredi natalna medicina u malim ... mogućnost da odluči da je usluga pristupu bazi besplatna ili da sprovede aktivnosti ...

Правилник о преносивости броја у јавним телефонским ... - Ratel

дана, број ће се искључити трајно. По искључењу броја у мрежи оператора примаоца броја, исти ће одмах, без одлагања, бити враћен матичном ...

Stepen zadovoljenja potreba korisnika univerzalne ... - Ratel

... se pošiljke dostavljaju na seoska područja i subotom; sponzorstva; vaučeri za letovanje i čitulje. ... DHL FEDEX. CITY. EXPRES ... proizvođača naručivalo je 14% građana, u oba slučaja dostava je najčešde obavljana putem. Post expressa i ...

Pokrivenost signalom mobilne telefonije u Srbiji - Ratel

31 дец 2016 ... Procenat pokrivenosti teritorije. GSM. (za RSRP > -95dBm). UMTS. (za RSRP > -105dBm). LTE. (za RSRP > -110dBm). Telekom Srbija. 90,62 ...

анализа утицаја постепене либерализације на тржиште ... - Ratel

3 феб 2018 ... рачуноводствено праћење универзалне поштанске услуге од услуга које нису ... у унутрашњем поштанском саобраћају; препоручене пошиљке и ... 54 Standardna ponuda HR: Standardna ponuda HP-Hrvatske pošte ...

Смернице корисницима поштанских услуга и поштанским ... - Ratel

ПАКОВАЊЕ ПОШТАНСКЕ ПОШИЉКЕ . ... Поштански оператор по правилу уручује поштанске пошиљке лично ... праћење и лоцирање пошиљака итд. ... Поштанско финансијске услуге су домаће и међународне услуге по текућим ...

Избор оптималног аукцијског модела продаје ... - Ratel

31 дец 2019 ... спектар који користи сваки од оператора и предлог оптималног модела аукције. 2.5.6 Фреквенцијски ... STA (Mobiland). 2x20. 0. 2x35.

план намене радио-фреквенцијских опсега - Ratel

Додела (радио-фреквенције или радио-фреквенцијског канала): Дозвола коју ... Управљачки сателитски сноп: Сноп сателитске антене који може да се ...

Studija izvodljivosti izgradnje Nacionalnog CERT-a ... - Ratel

27 мар 2014 ... Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, ltl20 Beograd, Srbija ... saradnju će izraditi plan rada u pogledu akcija koje treba sprovesti radi postizanja svojih ... radnog vremena, uz rad za vikend i praznike), minimalni procenjeni broj je oko 12 ... Slika 6.2: Logička struktura metro mreže Nacionalnog CERT-a.

НАЦРТ На основу члана 84. став 3. Закона о ... - Ratel

значење: - План расподеле: скуп радио-фреквенција и/или радио-фреквенцијских канала ... T-DAB стандард - унапређена верзија T-DAB стандарда.

UPUTSTVO o izradi tehničke dokumentacije za kablovske ... - Ratel

10 апр 2009 ... Антене за пријем радио сигнала земаљске радиодифузије................... 32 ... Користи се за пријем програма из сателитске и земаљске дифузије, уколико не ... Највећи гарантован број спајања и растављања споја;.

војносанитетски преглед - VMA

Malo poznate interakcije – interakcije mineralnih ulja i lekova sa lateksom. Poorly-known ... Witthöft T, Möller B, Wiedmann KH, Mauss S, Link R, Lohmeyer J, et al. Safety ... tačka prednje strane maksile; Pg – najisturenija tačka profila brade.

Преглед НЦД 22 (2013), 47–54

18 Jun 2012 ... Serbia-Forum is compared with existing e-encyclopedias such as Wikipedia, Europeana and Austria-. Forum. The limitations of the mentioned ...

преглед - alims

šampon; 2%; bočica plastična; 1x100mL. 390,00 ... (konjski) rastvor za injekciju; 5mL; bočica staklena; 1x5mL. 1.051,40. 1.034. 1.087.147,60. Total za: J06AA.

PDF преглед - T MARKET

11 февр. 2020 ... 2.49. 20%. НАМАЛЕНИЕ. Наденица "ЛЕКИ" македонска. 100 г ... 15.99. 50%. НАМАЛЕНИЕ. Лютеница “ОЛИНЕЗА”. Олинезко, 520 г само.

КЊИЖЕВНИ ПРЕГЛЕД

14 јун 2019 ... та краја једнога живота, а скрушено отворити почетак другога. Свака част ... хиња, остани овде, одох нешто да пробам“. Затим је ...

pregled tržišta elektronskih komunikacija u republici srbiji - Ratel

Ukupni ostvareni saobraćaj u fiksnoj telefoniji (milijarde minuta). 89% pretplatnika fiksne telefonije čine fizička lica, odnosno privatni korisnici, a struktura.

plan raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne ... - Ratel

određenim uslovima, u cilju korišćenja za radiodifuziju u VHF i UHF opsezima, ... Saveznog ministarstva telekomunikacija, a njihove frekvencije/lokacije će se ...

Kontrola koriscenja radio-frekvencija kao povratna sprega u ... - Ratel

Kontrola koriscenja radio-frekvencija kao povratna sprega u upravljanju upotrebom radio-frekvencija. Sistem ili slozenu celinu za upravljanje (upotrebom, ...

у примени од 08.11.2019. године ("Службени гласник РС ... - Ratel

9 дец 2019 ... сне поштанске пошиљке – износ у висини утврђеног дела оштеће- ња или ... III За стечајног управника именује се Бранко Ми- тић из Врања, Јована ... против извршног дужника Драго Атанацковић, Блаце,. Оток 22 ...

Преглед опште књижевности 2

Франческо Петрарка, Канцонијер (избор: I, LXI, CXXVIII, CXXXIV, CCCII, CCCLXVI). 5. Товани Бокачо, Декамерон (избор: I 1, || 5, II 1, N 1, V9, V7, VII 4, VIII ...

ПРЕГЛЕД ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ КЊИЖЕВНОСТИ

Ковачић) и „поетски” реализам (К. Ш. Ђалски, Ј. Керсник). Руски и западноевропски узори. Натуралистички утицаји и елементи (А. Ковачић, Е. Кумичић ...

ПРЕГЛЕД ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА

први разред основне школе штампани/ електронски. Лектира штампани/ ... Лектира штампани/ електронски. 1.2. Бугарски језик. Читанка за четврти ...

Преглед рачуна банака

(BIC) БАНАКА – УЧЕСНИКА У RTGS И КЛИРИНГ СИСТЕМУ НАРОДНЕ БАНКЕ ... Матични број. BIC. 1. AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK.

pregled tržišta telekomunikacija u republici srbiji u 2008. godini - Ratel

Strategiji razvoja informacionog društva („Službeni glasnik RS“, broj 87/06),. Nacionalnoj strategiji ... Korišćenje mobilnog telefona ne znači da je telefon u vlasništvu date osobe, niti da ga ona plaća, već da ... „ELIPSA“ O.D., Kraljevo. 1. 0. 15.

8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ...

10. Ветеринарски техничар: а1-а2-ц1-д1-д2-д3-е-ф-м. 11. Прехрамбени техничар: а1-а2-а6-д1-д2-д3-м. 12. Техничар за биотехнологију: а1-а2-д1-д2-д3.

преглед - Sportski savez Srbije

Predrag Keglić. 08.11.1996. BRK C. zvezda. PS. BGD, Srbija. 16.10.2016. Ragbi 15. 1. mes to nacionalni rang. 7. Nik ola Arsić. 12.05.1986. BRK C. zvezda. PS.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

22 окт 2018 ... Неефикасност грађевинских спорова је последица недостајуће документације ... Оверен Грађевински дневник. • Потписани записници.