gLasiLo hrvatske Liječničke komore - Hrvatska liječnička komora

11 ruj 2016 ... Regenerativna ortopedija i tkivno inženjerstvo * Komemoracija u spomen Dragi Ikiću. Komora ... KBC Zagreb, MEF Zagreb) i dr. sc. ... Šalata organizirati tečajeve. ... Bojanić K1, Pritišanac E2, Luetić T3, Vuković J2, Sprung J4, ...

gLasiLo hrvatske Liječničke komore - Hrvatska liječnička komora - Srodni dokumenti

gLasiLo hrvatske Liječničke komore - Hrvatska liječnička komora

11 ruj 2016 ... Regenerativna ortopedija i tkivno inženjerstvo * Komemoracija u spomen Dragi Ikiću. Komora ... KBC Zagreb, MEF Zagreb) i dr. sc. ... Šalata organizirati tečajeve. ... Bojanić K1, Pritišanac E2, Luetić T3, Vuković J2, Sprung J4, ...

Statut Hrvatske liječničke komore - Hrvatska liječnička komora

15 lip 2018 ... Ovim Statutom uređuju se poslovi i zadaće koje Hrvatska liječnička komora (u nastavku teksta: Komora) obavlja u sklopu svojih zakonskih ...

Glasilo Hrvatske komore inženjera elektrotehnike - Hrvatska komora ...

6 tra 2018 ... popis odabranih zakona i pravilnika donesenih tijekom 2017. godine . . .str. ... Područnog odbora Rijeka boravila je od 12. do ... struke. Tumači da su bili u Ministarstvu vezano ... Bio je stalni sudski vještak za elektrotehniku.

Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva - Hrvatska komora ...

strojarstva. Glasilo Hrvatske komore inženjera strojarstva. Broj 9 | Godina IX. |. Prosinac 2019. www.hkis.hr. HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA.

Zahtjev za izdavanje liječničke iskaznice - Hrvatska liječnička komora

15 srp 2019 ... Identifikacijski dokument*. Osobna iskaznica ili. Putovnica. Vrijedi do* . . . Broj identifikacijske isprave*. Datum rođenja* . . . Spol*. Ženski. Muški.

Šesti simpozij Komore u ZagrebuStr. 5 - Hrvatska liječnička komora

dr. Marija Kaštelan, doc.dr. Alemka Brnčić ... nicima, Gajski smatra da njima nije mjesto u liječničkim ... Lidija Gajski iz Hrvatske udruge za pro- micanje prava ...

hrvatske komore medicinskih biokemi ara - Hrvatska komora ...

cese integracije laboratorija, konsolidacije i harmoniza- cije djelatnosti. Ključna ... biokemijskih laboratorija prema području zdravlja i pre- ... zma “Vuk Vrhovac”.

hrvatske komore medicinskih biokemičara - Hrvatska komora ...

postignuća koja su struku medicinske biokemije ... radu, HKMB je kroz proteklo vrijeme postala ne samo ... medicinskim biokemičarima koji rade u primarnoj, ... KBC Zagreb. 20. Ada Sapunar. KBC Split. 21. Vatroslav Šerić. KB Osijek. 22.

Statut Hrvatske odvjetničke komore - Hrvatska odvjetnička komora

18 srp 2018 ... (3) Pečati i žigovi Komore okruglog su oblika, promjera 38 mm, s natpisom: HRVATSKA. ODVJETNIČKA KOMORA - ZAGREB. (4) Žig izrađen ...

statut hrvatske komore inženjera strojarstva - Hrvatska komora ...

18 pro 2015 ... Ovim Statutom pobliže se uređuju ustrojstvo, zadaće i poslovi Hrvatske komore inženjera strojarstva. (u daljnjem tekstu: Komora), prava i ...

revidirani strateški plan hrvatske komore ... - Hrvatska Komora Primalja

1 sij 2019 ... baza Komore koja će članice na e-mail obavještavati o isteku licence. To je veliki ... Imamo vrlo dobru suradnju i odnos s HKMS. Primaljske ...

1. pub kviz hrvatske liječničke komore

Lada Zibar, MD, PhD. University Hospital Merkur, Zagreb. Medical Faculty ... Oct 17-20 2019, Tuzla. Zibar L. Recurrence in kidney transplant. Tuzla, 2019. 1 ...

Posebna ponuda za članove Hrvatske liječničke komore.

EKS je izračunat na iznos kredita 525.000,00 HRK/70.000,00 EUR i rok otplate 7 ili 10 godina, uz trošak godišnje premije police osiguranja imovine u iznosu od ...

(disciplinski) postupak pred tijelima hrvatske liječničke komore

Zakona o liječništvu, Narodne novine, broj. 121/03, obavještavati Hrvatsku liječničku komoru o postupcima koji se vode protiv liječnika, oni to rijetko čine.

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske liječničke komore, Skupština ...

o stalnim sudskim vještacima za odgovarajuće područje u medicini. Osim kandidata iz članka 1. ovog Pravilnika, stručnoj obuci mogu pristupiti i liječnici koji nisu.

komora razgovor tema broja - Hrvatska liječnička komora

7 ožu 2016 ... ... treba otkriti pravi uzrok. Dječja bolnica Srebrnjak prva u zemlji ima Centar za kašalj ... nje naprednog melanoma i cijena mu je bila od 120.000 USD po ... Braća Milojković imala su od ranog dje- tinjstva ljubav za sport.

Mr. sc. Trpimir Goluža novi predsjednik Komore - Hrvatska liječnička ...

18 lip 2015 ... Trpimir Goluža novi predsjednik HLK-a * Program ... Trpimir Goluža predstavlja program rada ... da mu je „medicina supruga a književnost.

HRVATSKA LIJEĈNIĈKA KOMORA 462 Lijeĉniĉka komora ...

Skupština Hrvatske lijeĉniĉke komore usvojila je. STATUT. HRVATSKE LIJEĈNIĈKE KOMORE. I. OPĆE ODREDBE. Ĉlanak 1. Hrvatska lijeĉniĉka komora (dalje ...

Glasilo Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije - hkoig

2 pro 2011 ... dama8 (u nastavku: ZPNIZ) koji se odno- se na upis građevina u katastarski operat i zemljišne knjige općenito, zabilježbu koja se upisuje u ...

E – kWh – m³ = HLK RWE - Hrvatska liječnička komora

1 ruj 2017 ... Banka humanog mlijeka • OB Varaždin KBC Osijek • Oprez, lažne konferencije ... trenutne liste čekanja i definiranje priori- teta nedovoljno ...

od HRK 2,18 % & od HRK 3,8 - Hrvatska liječnička komora

11 velj 2019 ... Tomislav Franić, dr. med. • Prof. dr. sc. Zdenko Kovač, dr. med. • Prim. Slavko Lovasić, dr. med. • Dr. sc. Adrian Lukenda, dr. med. Doc. dr. sc.

3,3-3,5% - Hrvatska liječnička komora

6 tra 2017 ... Dr. sc. Trpimir Goluža, dr. med. e-mail: [email protected] ... Toni Kolak našao se u središtu pozornosti nakon što je smijenjen s mjesta ...

Specijalizacije u RH vs. EU - Hrvatska liječnička komora

15 ruj 2016 ... gulacija cijena usluga u privatnom sektoru, provođenje ... cija pregleda ozljeđenika te praktičnog ... zvučnog pregleda kod žene sa sumnjom.

Motovun - Hrvatska liječnička komora

gogodišnjeg radnog iskustva mogu reći da ... ječnicima specijalistima u akutnim bolnica- ... Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva 11. Zagreb ...

VUKOVAR - Hrvatska liječnička komora

3 stu 2017 ... Vukovar bolnica. Hospital svjetionik u povijesnim olujama ... za stanove i za automobile. Cijenjeni su ... pada u zagrebačkom kinu Europa svoju.

Untitled - Hrvatska liječnička komora

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA - CROATIAN MEDICAL CHAMBER. Ulica Grge Tuškana 37, 10000 Zagreb, Hrvatska • Tel 01/4500 830 • Fax 01/4655 465 ...

Preuzmi - Hrvatska liječnička komora

4 lip 2016 ... Dario naLetiLiĆ, e-mail: [email protected] ... Nakon inhalacije, bolesnici trebaju isprati usta vodom, ali vodu ne smiju progutati.

Pitanje je sad! - Hrvatska liječnička komora

10 velj 2018 ... radnika, Zagreb (dr.sc. T. Goluža, dr. M. Cvitković, dr. I. Raguž). 30. siječnja ... Messenger, Instagram, MAXtv To Go, ... Rajna-Vestfalija).

Transplantacijska medicina - Hrvatska liječnička komora

Aspirin®. – neispričana priča. • I dok je dvadeseto stoljeće polako odlazilo u povijest, a devedeste su godine tog istog nesretnog, ali i najnaprednijeg od svih sto-.

pročišćeni tekst - Hrvatska liječnička komora

prate pomoćni registar liječnika – članova Komore zaposlenih na području svog županijskog povjerenstva te pravovremeno izvještava središnje stručne.

HLK spomenica 2015. - Hrvatska liječnička komora

Prof. dr. Ljiljana Perić, dr. med., predsjednica ... osnovan i Literarni klub koji od 2002. godine vodi liječnica Mirjana Hercigonja Saucha, autorica kratkih priča.

Biraj mudro... - Hrvatska liječnička komora

20 svi 2019 ... Tribina HLK, Požega. 17. travnja ... zanje krematorija u Zagrebu „Plamen“. (Jelačićev trg l0a) u ... Stoga, u optimističnoj interpretaciji, plamen.

TEMA BROJA (str. 23) - Hrvatska liječnička komora

31 svi 2012 ... medicina se nalazi u krizi. Ta se kriza oÀituje u naÀinu kako ona postavlja svoju zada u (u okviru prirodoznanstvene paradigme) te kako.

Potpisati ili otpisati? - Hrvatska liječnička komora

11 ruj 2016 ... „stručnost“ i „aktivizam“, jer smo svjedoci da smo umjesto ... Onih drugih, koji nisu Jehovini svje- doci. Ako se i ... Allerganov oftalmološki forum.

Sestre milosrdnice - Hrvatska liječnička komora

Suad Crnica, sanacijski ravnatelj OB-a Karlovac. • Opća bolnica Karlovac pokrenula je u suradnji s HZZO-om i Ministarstvom zdrav- lja pilot projekt rada liječnika ...

Ministar Kujundžić - Hrvatska liječnička komora

12 tra 2018 ... ječnici, ginekolozi, pedijatri i stomatolozi ustvrdivši da im se i po važećoj Odluci ne plaća ... Tribina HLK-a o ostvarenjima u 2017. i planovima za 2018., Čakovec. 26. ožujka ... Dežurna sestra iz opservacije. - Doktore, dobra ...

Na temelju članka 29 - Hrvatska liječnička komora

14 stu 2014 ... preklapaju, bodovi sakupljeni u razdoblju koje se preklapa, koriste se za obnovu dva ili više odobrenja ... stranici Komore – www.hlk.hr.

TEMA BROJA (str. 6) - Hrvatska liječnička komora

HZZO protiv puπenja • Naπi ginekolozi u Pragu • Priznanja naπim lijeÀnicima • Ambulanta za djeÀju bol u Zagrebu ... HZMO-u trebaju dopustiti barem slobodni.

OkOvi su zbačeni!? - Hrvatska liječnička komora

30 ruj 2016 ... Uvest ćemo centralno i koordinirano planiranje potreba ... KB Merkur. HRVOJE šiMiĆ ... koj postoji centralno mjesto za naručivanje telefonom u ...

Korupcija lijeÀnika - Hrvatska liječnička komora

17 svi 2010 ... Mali oglasnik je za Àlanove Komore besplatan. ... mjeni u praksi u pogledu najma i koriπtenja prostora ... Velika Gorica, Samobor, Zapreπi , Ivani ... savski nasip i balkon moga stana, Àuvam u crvenom foto-albumu na ... Plavi 9. Opusom Brune Bjelinskog domini- raju ritmiÀka raznolikost i polifonost, te vedri-.

Na temelju članka 10 - Hrvatska liječnička komora

10 tra 2017 ... Imenik liječnika je osnovna javna knjiga Komore koja sadrži podatke o liječnicima ... Evidencije iz Središnjeg registra dostupne su javnosti.

Kome ne odgovara HTA? - Hrvatska liječnička komora

11 svi 2017 ... Podatak kako bi značajan broj roditelja u Hrvatskoj odustao od ... stvenu zaštitu iznad je prava roditelja na ... e-mail: [email protected]

zajedno dalje - Hrvatska liječnička komora

30 lip 2019 ... 105 Danijela. Juras. 106 Iva. Juretić. 107 Sanja ... Martinović. 167 Ivo. Martinović ... visina naknade mentora kao ni mogućnost promjene mjesta ...

Izborit ću se za liječnike - Hrvatska liječnička komora

15 velj 2016 ... Cjenik • DTS sustav • Anesteziološka procjena • Subspecijalizacija ... Bura i dostavlja MORH-ov cjenik. Talijanima je za. 240 sati ... daba Zakona o liječništvu i Zakona o zaštiti ... Na brzaka sklepan koncept copy-paste tehni-.

TEMA BROJA (str. 18) - Hrvatska liječnička komora

Mali oglasnik je za Àlanove Komore besplatan. ... Reor- ganizacija HMP-a nije zaÊivjela i nije dobra ali. Komora ne moÊe preporuÀiti lijeÀnicima da.

tema broja - Hrvatska liječnička komora

5 kol 2019 ... Ovaj oglas je informativnog karaktera i nije obvezujući za PBZ i PBZ Card. www.pbz. ... Radno vrijeme: svaki radni dan 8:00 - 20:00. Tel 01/ 45 ...

Dr. sc. Krešimir Luetić - Hrvatska liječnička komora

13 pro 2018 ... SMJERNICE U PRAKSI OBITELJSKOG LIJEČNIKA. Hotel Antunović. Sve detalje možete saznati na službenoj web stranici www.dnoom.org.

u 2018. još sigurniji! - Hrvatska liječnička komora

14 pro 2017 ... IZDAVAČKI SAVJET. Miran Cvitković, dr. med. • Prim. Ante-Zvonimir Golem, dr. med. Eva Jendriš Škrljak, dr. med. • Ivan Lerotić, dr. med. Dr. sc.

Štrajk liječnika 2013 - Hrvatska liječnička komora

30 lis 2013 ... zdravstvenih tehnologija: Europska iskustva i perspektive“. ... vatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustano- ... bolnica kako bi se rješavali problemi i nesu- glasice ... Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Kukuljevićeva 11.

sjećanje na vuk ov ar 1991. — 2019. - Hrvatska liječnička komora

18 stu 2019 ... Liječničke novine su glasilo Hrvatske liječničke komore za staleška i društvena pitanja. Članovi ih dobivaju besplatno. Izlaze mjesečno (osim u ...

Zagreb, 20.6.2016.g. Hrvatska liječnička komora n/p dr.sc ... - KoHOM

20 lip 2016 ... Trpimir Goluža, dr.med., predsjednik. Tuškanova 37. Zagreb. Predmet: Prijedlog kriterija za dodjelu koncesija u PZZ – odgovor na dopis HLK,.

GODINA XI • BROJ • 20. . 2011. str. 3. -23. - Hrvatska liječnička komora

Roje i doc.dr. Tomislav Baudoin. Svi saÊetci tiskani su ... ∆eljka Roje. Knjiga govori o HPV infekcijama ... Nela Srπen, Zmajica od Narone,. poÀasni Àlan. 92. dr.

PROGRAM XIX. KONGRESA HDOD-HLZ Hrvatska liječnička komora

29 ruj 2019 ... Đurđica Kašuba Lazić, dr.med., Dragan Soldo, dr.med. ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA: Predsjednik organizacijskog odbora: Dragan ...

HLK 1903-1995-2005 - Hrvatska liječnička komora

bolesti «Dr. Fran Mihaljević» iz Zagreba. Tečajevi su ... Dr. Ivan Fattorini. 12. Dr. Mirko ... Donacija Komori liječnika slikara Tomislava Vladovića Relje. 295 ...

lije»nici u medijima - Hrvatska liječnička komora

1 srp 2016 ... i rušenje cijene rada privatnika. I. Rimac ... S Gamulin, M Marušić, Z Kovač. Pato- ... Njihov tretman unutar Programa ... bioenergija ne postoj.

Zagreb, 20.6.2016.g. Hrvatska liječnička komora n/p dr.sc. Trpimir ...

20 lip 2016 ... Trpimir Goluža, dr.med., predsjednik. Tuškanova 37. Zagreb. Predmet: Prijedlog kriterija za dodjelu koncesija u PZZ – odgovor na dopis HLK,.

novi ministar zdravstva - Hrvatska liječnička komora

20 velj 2020 ... Liječnik, kao korisnik mirovine, može obavljati liječničku djelatnost u mreži javne ... Primary Hlth Care Ctr Primorje Gorski Kotar Cty, Med.

Prof. dr. sc. Dragan Primorac - Hrvatska liječnička komora

10 lip 2017 ... maju bicikl, za 90 sudionika bio je osi- guran besplatni ... ciranost osoblja za rad kao i kvaliteta ukupne skrbi ... Zaključno je kvaliteta skrbi ... lom sklerozom koja je osvojila najviše vrhova svijeta: Kilimanjaro, Elbrus,. McKinley ...

Prof. Alemka Markotić - Hrvatska liječnička komora

9 ožu 2020 ... Tel 01/ 45 00 830, Fax 01/ 46 55 465 e-mail: [email protected] Dizajn: Restart, Hrvojka i Antonio Dolić, e-mail: [email protected], tel.

GODINA XI • BROJ • 15. . 2011. (str. 6) - Hrvatska liječnička komora

Dr. Sekelj Kauzlari Katarina, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ... Predstavnice HLK ( Nikolina Budi , Katarina Sekelj-Kauzlari ... Dr. -ur ica Moskatelo, mob.