Zapisnik 9. seje Sveta zavoda z dne 2.4.2019 - Vrtec Kurirček Logatec

Predsednica sveta zavoda gospa Marija Tratnik Lampe je pozdravila vse prisotne člane, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji dnevni red: 1. Pregled in ...

Zapisnik 9. seje Sveta zavoda z dne 2.4.2019 - Vrtec Kurirček Logatec - Srodni dokumenti

Zapisnik 9. seje Sveta zavoda z dne 2.4.2019 - Vrtec Kurirček Logatec

Predsednica sveta zavoda gospa Marija Tratnik Lampe je pozdravila vse prisotne člane, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji dnevni red: 1. Pregled in ...

Zapisnik 2. seje Sveta staršev dne 24.5.2012 - Vrtec Menges

Ribice), Alenka Tisaj (skupina Medvedki), Hermina Ortak Burjak (skupina Žogice), Urša Kimovec. (skupina Miške), Peter ... Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica.

23. 10. 2019 ZAPISNIK 9. seje Mestnega sveta Mestne ... - Lex Localis

23 okt 2019 ... Na seji so bili prisotni tudi Jelena Vidović – članica Nadzornega odbora ... Ogris, Ana Štromajer, Albin Traven, Marko Čehovin, Bojan Homan,.

zapisnik 2. seje sveta staršev

... Mateja Rolih Maglica in Sveta zavoda: Suzana Grlj, Damjana. Kinkela, lrena Kresevid in Tadeja Kerznar, so novi dlani Upravnega odbora Solskega sklada za.

Zapisnik 6 seje Sveta KS 14 4 2015 - KS Solkan

19 maj 2015 ... Za pripravo vsebinskega programa 1. točke se imenuje komisija, ki si bo objekte bivše trgovine Lesnina tudi ogledala: Grapulin Radovan.

5. 6. 2018 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev, ki je bila v če

5 jun 2018 ... Kruno Bošnjak je menil, da kot starš ni kompetenten za odločanje o učnih gradivih, saj ne pozna vseh, ki so na trgu. Odgovornost za izbiro ne ...

ZAPISNIK 25. redne seje občinskega sveta ... - Občina Železniki

Branka Krek Petrina: Predlagam, da se za 1. točko dnevnega reda da besedo poslancu ... granitne kocke na obeh straneh ceste, ki bo preplastena z asfaltom.

zapisnik 10. redne seje mestnega sveta - Mestna občina MURSKA ...

6 jan 2016 ... Lesnina XXL, (obljubljajo najmanj 60 novih delovnih mest), ne glede na to da je trgovina obljublja nova delovna mesta. Vsi skupaj se trudimo, ...

MESTNI SVET ZAPISNIK 1. dopisne seje Mestnega sveta mestne ...

Damir DOMJAN, M. Sobota, Slovenska ulica 5, Socialni demokrati. - Franc KRAMAR, M. Sobota, Sončna ulica 36, Slovenska demokratska stranka za predlagani ...

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev - OŠ Mirana Jarca Črnomelj

KRUNO BOŠNJAK. Ne. Potrjuje. 17 VESNA MULLER. Potrjuje. Potrjuje. 18 PETRA PLANINC. Vzdržan. Potrjuje. 19. SUZANA ILINČIĆ. Vzdržana. Potrjuje. 20.

ZAPISNIK 3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu ...

priložnosti, preko virov, do prenosa idej v prakso – akcija. Razvoj ... neprodušno posodo ('tupperware'), v katero bi pospravil ostanke malice za kasneje ali jih.

1. Zapisnik s Sveta staršev - Vrtec vrhnika

8 okt 2019 ... Vsak četrtek od 13.00-. 14.00. Od oktobra do maja. Žabica. Eko urice ... Starše naprošamo, da prinesejo samo časopis in revije, brez kartona, ...

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev - Osnovna šola Mirana Jarca ...

KRUNO BOŠNJAK. Ne. Potrjuje. 17 VESNA MULLER. Potrjuje. Potrjuje. 18 PETRA PLANINC. Vzdržan. Potrjuje. 19. SUZANA ILINČIĆ. Vzdržana. Potrjuje. 20.

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole ... - Osnovna šola Vrhovci

10 jun 2019 ... Kar se tiče tekmovanja Genius Logicus, pa prihaja do napak v rezultatih in nesodelovanja s strani Genius Logicus, tako da šola razmišlja, ali ...

ZAPISNIK 50/2019 seje Registracijske komisije MNZ Ljubljana z ...

10 sep 2019 ... Omanović Alen. 18.05.2004. 7. ND Slovan. 11.09.2019. 213651 ... Lisac David. 20.11.2008. 6. 11.09.2019. 213422. Mujkić Alex. 05.10.2012. 6.

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev OŠ Naklo 2018/2019, 29. 5. 2019

15 jun 2019 ... Puklavec, Peter Lunar, Lucija Lunar, Sabina Mali Košir, Andreja Okorn, Maja Rozman, Mateja. Repovž, Aleš Stele, Andraž Šifrer, Katja Šajn, ...

ZAPI SN 1K 23. redne seje Sveta za elektronske komunikacije ... - SEK

14 maj 2018 ... qr<Elavec je uvocoma oredstavil zaOetke HKDM. ... Botjana Okorna je e zanimalo kako je z oglasi, ki so nanaajo na ãude±ne kreme in ...

GRADIVO 4.redne seje Občinskega sveta Občine ... - Občina Sevnica

27 feb 2019 ... Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2019: ... Kopitarna je z letnico 1886 najstarejše (in še delujoče) sevniško ... Vir: Google slike, 2018.

Zapisnik konstitutivne seje.pdf - [email protected]

26 nov 2019 ... Opravičeno odsotni člani ŠS FS: Adrijan Ashimoski, Jaka Perme, Branko Nečemer, Nika Uzelac, Gorazd. Fortin. Ostali prisotni: Andrej Šajher, ...

Kako narediti zapisnik seje?

Izdelava zapisnika seje po korakih. Postopek izdelave zapisnika seje v vsaki organizaciji poteka po drugačnem procesu. ... Pisanje zapisnika sej je obvezno,.

Zapisnik 9. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje, ki je ...

17:30 uri v prostorih GZS, Tržaška 221, 1000 Ljubljana. Prisotni: Rok Leskovec, mag. Janko Cerkvenik, Robert Kejžar, dr. Janja Kramer Stajnko, Leon Markovič,.

Zapisnik 1. izredne seje - Občina Naklo

PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Albin Golba, Anton ... Ivan Fic, Dragica Roblek, Bojana Umnik, Silvana Markič, Jana Mihelič.

Zapisnik 4.seje - Mestna občina Ljubljana

NAVZOČI ČLANI SVETA: Aleš Brinar, Dušan Hvala, Branka Lovrečič, Nada Mihelčič, Milan. Ovnič, Roman Rems, Sonja Andreja Seršen, Metka Šemrov Nikolič.

zapisnik 22. redne seje (24.9.2013)-1 - Občina Črnomelj

Seji so prisostvovali tudi vabljeni: Igor Akrapovič in Franc Udovč, Akrapovič, d.d.; Radovan. Nikič, Acer, d.o.o.; Niko Šuštarič, Okoljsko gibanje Proteus; novinarji ...

Zapisnik 11.izredne seje - Mestna občina Ljubljana

OPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Brinar, Nada Mihelčič in Marija Ana Šalehar. ODSOTNA ČLANA SVETA: Bruno Šneberger in Petra Jereb. OSTALA NAVZOČA: ...

zapisnik 3. seje šolskega sklada - Osnovna Šola Livade Izola

Datum: 1.4. 2019, ob 17.00 uri. Kraj: učilnica številka 14. Prisotni: Alen Vadnov, Dubravka Vabić, Mateja Tomažič, Ana Lončar, Lidija Lacić,. Biserka Grabar.

Vesel božič in vse dobro v letu 2019! - [email protected]

17 dec 2018 ... samoupravljanje, vsaj omenil. Dr. Dragoš je po tehtnih razlagah vred- nosti dela z menjalno pravičnostjo sklenil svoje predavanje z nazorno ...

Občina Braslovče KO Gomilsko 3303 GOMILSKO ZAPISNIK 12. seje ...

sumniči za določene aktivnosti in že vnaprej določi odgovornega za določeno nesoglasje, oz. prijavo ustreznim organom. V razpravi je bilo rečeno, da vodstvo ...

vloga za vpis otroka v vrtec i. ii. - Enota vrtec Sonček

Ob vpisu otroka v vrtec staršem svetujemo, da si z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo dobite na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in ...

STARŠEM OB PRIHODU OTROKA V VRTEC Vstop v vrtec je za ...

Otrok naj v vrtec prinese priljubljeno igračo (medvedka, pleničko …), s katero se bo lahko tolažil. Page 2. •. Držite obljubo in pridite po otroka takrat, ko ste se z ...

TEDENSKI JEDILNIK (vrtec) – avgust 2019

5 avg 2019 ... grahova kremna juha, krompirjevi njoki, sirna ... goveja juha z ribano kašo, kremna špinača ... alergeni: / prežgana juha, carski praženec,.

Publikacija vrtca 2019 – 2020 - Vrtec Kidričevo

2 sep 2019 ... Organiziranost vrtca. OŠ KIDRIČEVO. Kajuhova 10. 2325 Kidričevo. RAVNATELJICA: ALENKA KUTNJAK. Telefon: 02 799 0632. TAJNIŠTVO.

Godišnji plan rada Zavoda za 2019. - ZOSI

16 sij 2019 ... Prioritet Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ... vještačenja (Narodne novine broj 85/2014, 95/2015) i Uredbe o ...

Sveta Cecilija 1-2 – 2019

10 ožu 2020 ... se Gospin plač fra Anđela Nuića (1850. – 1916.), franjevca iz Hercegovine. Njegov tekst Gos- pina plača svakako je u vezi sa spomenutim ...

plan rada leksikografskoga zavoda miroslav krleža u 2019. godini

18 000 redaka (300 članaka) II. sveska, dio kojih će se do kraja 2019. objaviti na internetskim stranicama Zavoda, kao i članci iz struka pomorstvo, promet i ...

Plan javnih nabavki za 2019. godinu Zavoda za javno zdravlje ...

1 мар 2019 ... BAKAR(II)SULFAT PENTAHIDRAT. 1000. 3. 3. 8. BARIJUM HLORID DVAHIDRAT. 250. 1. 1. 9. BORNA KISELINA. 500. 1. 1. 10. CINK-SULFAT.

Sveta Cecilija 3-4 – 2019 - KBF Zagreb

1 ožu 2020 ... je bila konsonantna i disonantna harmo- nija kao i kromatizmi. ... vao da kroz smrt, kao kroz vrata, ulazi u ... dnevnik, Njuškalo, 24-sata. Premda ...

Sveta Cecilija 1-2 – 2019 - KBF Zagreb

10 ožu 2020 ... bora o svetoj glazbi, a kamoli da bi znali što u njima piše. ... napisao knjigu o pratnji gregorijanskih napjeva. ... O Hostijo spasonosna (A. Klobu-.

Strategija razvoja Grada Sveta Nedelja 2018.-2022. - Grad Sveta ...

19.977. 3. OFFERTISSIMA D.O.O. ... komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Koprivnica, - Komunalac d.o.o. / Odlagalište Johovača,. Garešnica, - Piškornica ...

GPP OS Sveta Nedelja 2016-2017-web.pdf - Osnovna škola Sveta ...

Osnovne škole SVETA NEDELJA za školsku godinu 2016. /2017. Osnovni podaci o Osnovnoj školi SVETA NEDELJA. Županija: Zagrebačka. Osnovna škola:.

VRTEC CiCiBAN VRTEC CiCiBAN - Občina Šmartno pri Litiji

20 mar 2011 ... www.os-smartnolitija.si/ciciban. Izpolnjene ... Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. ... Bogenšperk in ob prenovi v katalog.

5. redna seja občinskega sveta dne, 11. julij 2019 Gradivo za 17 ...

11 jul 2019 ... Na Ptujski cesti na Pragerskem, od trgovine Jager proti šikolskem ovinku, ... Omenjena cesta služi kot dostop do poslovnega objekta (trgovina ...

SUBOTA, 15. LIPNJA 2019. 7.00 / Katedrala sv. Vida Sveta misa za ...

SUBOTA, 15. LIPNJA 2019. 7.00 / Katedrala sv. Vida. Sveta misa za hodočasnike. Misu predvodi rektor Katedrale sv. Vida, mons.mr. Matija Matičić.

2167-18-050/02-2019. Poreč, 01.04.2019. ZAPISNIK sa 25. sjednice ...

1 tra 2019 ... Sportska zajednica zaprimila je prijavu za posao gospodina Matića koji ... Ideja je da se uz pomoć Grada Poreča i hotelske tvrtke Plava laguna ...

barbarinje u rudama 2019 letak.indd - Rudnik Sveta Barbara

4 pro 2019 ... Bergmani nose željezni križ i brončani kip sv. Barbare. Ispred Rudnika: • KUD „Oštrc“ – rudarski plesovi. • Zbor mladih „Glas pusnje“, Lug.

Od obrti do podjetništva - OOZ Logatec

dosti dlje od ustanovitvenega navdušenja pa Forum ni segel. Kar 61 logaških ... MITROVIĆ ĐURĐICA s.p. PIZZERIJA BOLERO, Tržaška cesta 114, Logatec.

ioc logatec- zapolje - Občina Vrhnika

22 nov 2011 ... svoje predstavitve so izpeljali še kviz Komunalni vedež, kjer so največ znanja, pa ... so umrli na območju Italije v času druge sve- tovne vojne, v ...

BLAGOSLOVLJENA VODA - Župnija Dolnji Logatec

1 dec 2011 ... BLAGOSLOVLJENA VODA. Ko pridemo v božjo hišo, je treba najprej seči v kropilnik in se pokrižati z blagoslovljeno vodo, nato poklekniti v ...

osnovni podaci o oš sveta nedelja - Osnovna škola Sveta Nedelja

izdvajanje PŠ Rakitje iz sastava OŠ Sveta Nedelja i njen rad kao samostalne osnovne ... Zavod za zapošljavanje, Dom zdravlja Samobor i DZ Sveta Nedjelja.

zapisnik j.p. 2019

Ante Dujmović, prodaja voća i povrća ispod hotela Maestral. 49. Obrt Brela 1, prodaja plastičnih rekvizita ispred vile Primorka. 50. Karmelo Fistanić, prodaja ...

pismo sester frančiškanke - Župnija Dolnji Logatec

Med potjo nas zabava Serpentinšek (iz oddaje. Na zdravje). Mimogrede ... Z avtobusom smo se pripeljali do cerkve Sv. Treh Kraljev na nadmorski višini 884 m.

zapisnik uz ku crosco 2019.

2 tra 2019 ... Kolektivni ugovor za Crosco, d.o.o. za 2019. godinu ... 3. nazivu posla, naravi ili vrsti rada na koji se radnik zapošljava ili kratak popis ili ... pravilu istovremeno s redovnim natječajem za popunu tog radnog mjesta natječaj.

kuharski recepti s - Društvo za zdravilne rastline ognjič Logatec

izboljšanjem črevesne aktivnosti izginejo tudi težave, ki se rade pojavijo pri starejših ljudeh ali pa ... mlinci s čemažem. - čemaževi ... še ena odlična možnost, kako uporabiti čemaž, za samostojno jed ali pa prilogo - za 5 oseb. Za vlečeno testo ...

Ekološko vrtnarjenje - Društvo za zdravilne rastline ognjič Logatec

Plantella Organik v obliki pelet ne moremo zgrešiti, saj ... ekološko gnojilo na osnovi alg Bio Plantella Vrt. Rastline, ... odlagajo v cvet jajčeca, iz katerih se.

Martinjci dočakali prenovo ceste 70 let Knjižnice Logatec Logaški ...

22 okt 2016 ... Urška Orešnik, Branislav Pevec, predstavnik/ ... Besedilo in foto: Brane Pevec ... Mama Jula se pripravlja na »potrebo« mimo WC školjke.

10/02-19 Krk,dne 29.01.2019.g. ZAPISNIK sa Osnivačke sjednice ...

Toni Juranić – predsjednik TZ otoka Krka,. Članovi Skupštine: Mile Pavlica, Zoran Morožin, Ivan Lončar, Vesna Depope, Sanjin. Barbalić, Dinko Jakovljević ...

Pozdravni nagovori: Berto Menard, župan Občine Logatec ... - ZDIS

14 maj 2016 ... Pozdravni nagovori: Rudolf Korenč, predsednik Društva invalidov Logatec. Berto Menard, župan Občine Logatec. Drago Novak, predsednik ...

Rijeka, 28.03.2019. Broj: 98/19 ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE ...

Skupština je jednoglasno usvojila Dnevni red. TOČKA 1. Izbor radnih tijela. Verifikacijska komisija. 1. Sanja Jovanović. 2. Zoran Oštrić. Ovjerovitelji zapisnika. 1.

676-1/19 U Dubrovniku, 24. travnja 2019. Zapisnik* sa 157. sjednice ...

24 tra 2019 ... (2) Zaposlenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj ... zaposleniku na njegov zahtjev odobriti plaćeni ili neplaćeni dopust radi:.

Zapisnik sa sjednice 12.12.2019. - Ministarstvo gospodarstva

Tomislav Mihotić, državni tajnik u ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ... „Novi ulaz u Split: Čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak – čvor na DC8 – Trajektna.