REKLAMACIJE POTROŠAČA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

18 svi 2017 ... da se na dio zakona o izdavanju računa nadovezuje pisani prigovor u ... (6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz ...

REKLAMACIJE POTROŠAČA NA PRIMJERU PODUZEĆA ... - Srodni dokumenti

REKLAMACIJE POTROŠAČA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

18 svi 2017 ... da se na dio zakona o izdavanju računa nadovezuje pisani prigovor u ... (6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz ...

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE POTROŠAČA U VEZI ...

na koji se reklamacija odnosi. Po osnovanoj reklamaciji potrošač ima pravo na: • zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće ...

POSLOVANJE OBITELJSKOG PODUZEĆA NA PRIMJERU ...

poslovanja, uključenost obitelji u obiteljski biznis, kultura i obiteljski odnosi unutar ... Obitelj i posao u obiteljskom poduzetništvu su međusobno isprepleteni, te je ...

POSLOVNI PLAN NA PRIMJERU PODUZEĆA f.Man d.o.o.

12 srp 2016 ... daje opis posla, te analizu konkurencije i tržišta za ovo poduzeće. ... Mada su D.M. i BIPA najsnažniji konkurenti u djelatnosti trgovina za.

ORGANIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA INA d.d.

ZAVRŠNI RAD. ORGANIZACIJA POSLOVANJA NA PRIMJERU. PODUZEĆA INA d.d.. Mentor: Student: Izv.prof.dr.sc. Marina Lovrinčević. Nina Lela. 4156072.

NASLJEĐIVANJE OBITELJSKIH PODUZEĆA NA PRIMJERU ...

Neka od najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj u post-tranzicijskom razdoblju ... „akcije“ s ciljem osiguranja kontinuiteta poslovanja kroz nadolazeće ... 27 Alpeza M., Mazulić Jurić P. (2017.): ... sklopivši tehnološke sporazume s tvrtkom Vichy.

ANALIZA MOTIVACIJE ZAPOSLENIKA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

istraživanja motivacije na primjeru zaposlenika trgovačkog lanca Tommy d.o.o. ... Kada određeno ponašanje i specifična akcija rezultiraju zadovoljenjem ...

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

Osim ruske rublje Podravka je izložena i valutnom riziku promjene tečaja kune u odnosu na €, ali i promjenama cijene roba. Trgovina prehrambenim sirovinama ...

SUVREMENE ORGANIZACIJSKE VRSTE NA PRIMJERU PODUZEĆA

vrijeme pojavljuju se nove vrste organizacijskih struktura: T-oblik organizacije, mrežna ... Marin Buble, Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 2000. 2.

upravljanje rizicima na primjeru proizvodnog poduzeća

upravljanje rizicima u poslovnom smislu predstavlja norma ISO 31000:2009. Ovaj će završni rad prikazati proces uvođenja i provedbe norme ISO 3001:2009.

Analiza interne okoline poduzeća na primjeru INA d.d.

Student/ica: Ivana Matak ... outputa, marketing i prodaju te servis. Potporne ili ... Servis (usluge) : aktivnosti kao što su odrţavanje, popravak, prodajne usluge,.

ROBNO KNJIGOVODSTVO NA PRIMJERU PODUZEĆA TISAK D.D.

Ako se prodana roba naplaćuje putem kreditnih kartica, naplaćena svota knjiži se na kontu. 1207 – potraživanje za prodaju na kreditne kartice“15. 4.3.4.

analiza profitabilnosti na primjeru odabranih poduzeća iz ...

Opis poslovanja poduzeća Viadukt d.d. . ... koje su dužni sastavljati poslovni subjekti. 2.1. ... Poslovni dnevnik (2017): Dionička društva, [Internet], raspoloživo na: ...

prijava pdv-a na primjeru poduzeća krumar doo zagreb

Obračun PDV-a . ... dodanu vrijednost, a poduzeće Krumar d.o.o. poslužit će kao primjer provedbe obračuna. PDV-a kod poslovnog subjekta. 1.2. Cilj rada.

U GOSPIĆU ISO NORME 9000 NA PRIMJERU PODUZEĆA ...

Ključne riječi: kvaliteta, norme, ISO 9000, ISO 9001, Podravka d.d., certifikat ... Izvor: Vector.me, http://vector.me/search/iso-9001-ukas-logo (06.03.2016.).

RAĈUNOVODSTVO ODRŢIVOSTI NA PRIMJERU PODUZEĆA „IKEA“

danas zovemo demokratski dizajn, utjeĉe i koristi svakom dijelu tvrtke IKEA ... Bez obzira na radno mjesto koje se obavlja u tvrtki IKEA, svi su vaţni za stalni rast. ... krajnjim korisnicima - pomaţući im uštedjeti novac, vrijeme i osjećati se dobro. ... Lidija Pavić-Rogošić ODRAZ - Odrţivi razvoj zajednice Zagreb, 5. lipnja 2017. 9.

motivacija i zadovoljstvo zaposlenika na primjeru poduzeća dm ...

Veza između motivacije i zadovoljstva na radu zaposlenika u poduzeću BA-COM ... koji utječu na zadovoljstvo i motivaciju u radu,te na koji način oni djeluju.

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI NA PRIMJERU PODUZEĆA

dobitkom i kao korisnik ovog Izvještaja gotovo najbolji primjer za analizu, ... izradio nacionalne standarde za male i srednje poduzetnike pod imenom Hrvatski ... "Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje.

integrirana marketinška komunikacija na primjeru poduzeća galeb

Integrirana marketinška komunikacija (eng. integrated marketing communication) je oblik tržišne komunikacije poduzeća koji čini kombinacija strateških uloga ...

upravljanje oglašavanjem na primjeru dm drogerie markt poduzeća

example of dm drogerie markt and describes their business principles, product ... ističu sve prednosti i pogodnosti proizvoda ili usluge potencijalnom kupcu s ...

metrike marketinga u upravljanju cijenama na primjeru poduzeća ...

33. 2.5.3. Određivanje cijena profesionalnih usluga . ... Ukoliko „Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.“ želi usporediti cijenu Coca-Cole sa cijenom proizvoda skupine ...

pozicioniranje proizvoda na policama na primjeru poduzeća podravka

svoju ponudu pozicioniraju tako da trţište prepozna te posebne ponude i ugled ... Primjer takvih proizvoda su kućanski aparati, namještaj, automobili i sl.

istraživanje tržišta za potrebe hotelijerskih poduzeća na primjeru ...

Predmet istraživanja ovog rada je istraživanje tržišta za potrebe hotelijerskih ... primjer, broj gostiju koji troše pojedine vrste nekog proizvoda, po dolasku u destinaciju ... se ova značenja ankete i intervjua provlače i u istraživanju tržišta, pa se ...

računovodstveno praćenje procesa proizvodnje na primjeru poduzeća

mijenjaju, problem istraživanja su razlike u financijskim rezultatima poduzeća nakon primjene ... „Novokmet d.o.o.“ koje se bavi proizvodnjom PVC i ALU stolarije. ... cijeni proizvodnje za pojedinačni proizvod i ukupni trošak proizvodnje,.

organizacijska semiotika na primjeru hrvatskih logističkih poduzeća

Rugvica. 01/2480. 909. 01/24809. 70 [email protected] nker.com. Kuen. Martin ... tisućljeća dugačku povijest.; Trast d. d. vodeća je logistička tvrtka na hrvatskom ...

selekcija zaposlenih i timski rad na primjeru poduzeća ericsson ...

Kada je rijeĉ o kvaliteti ljudskih resursa proces selekcije igra vaţnu ulogu. Tim procesom poduzeća, razliĉitim metodama i tehnikama, nastoje izabrati od ...

primjena informacijskih tehnologija na primjeru poduzeća bross ...

Obilježja informacijske tehnologije u poslovanju poduzeća Bross trade d.o.o. . ... Metoda indukcije – sustavna primjena induktivnog načina zaključivanja kojim ...

komparacija poslovanja poduzeća i obrta na primjeru - Sveučilište u ...

segmenta poslovanja, obrađuju se teme troškova osnivanja, ostvarene dobiti, obveza i ostalih ... 2019.godine, umjesto dosadašnja tri člana jednostavno društvo s ograničenom ... J.d.o.o. ima prednosti u odnosu na ranije spomenuti obrt, a to su ograničena odgovornost ... Mjesečni obračun plaće zaposlenika "Villa Višnja".

potpuno upravljanje kvalitetom na primjeru odabranog poduzeća

19 ruj 2017 ... Potpuno upravljanje kvalitetom, u originalu total quality management , ili skraćeno. TQM, sačinjavaju učenja i teorije Williama Edwardsa ...

horizontalna i vertikalna financijska analiza na primjeru poduzeća ...

U ovom radu razmatrat će se analiza financijskih izvještaja poduzeća Kostwien. Proizvodnja Strojeva ... Primjer utvrđivanja dobiti i raspodjela dobiti. Prihodi.

Specifičnosti poslovanja obiteljskog poduzeća na primjeru ... - Unist

kave u ovome dijelu jugoistočne Europe. Nova pakerica za pakovanje kave, marke Rovema, omogućava da kava sadrži svoj miris i svježinu duže vremena zbog ...

proizvodnja i prodaja leda na primjeru poduzeća ice king

... smo postavili naše radno vrijeme, podatke o prodavaonici te druge odgovarajuće zakonske propise. ... Radno vrijeme : Od ponedjeljka do ... parterima tada postaju INA, INTERSPAR, KONZUM, DJELO, BAKMAZ, LUKOIL. REBUS led je naš ...

marketing plan plasiranja pirotehnike na primjeru poduzeća ...

marketing plan poduzeća ,,Mirnovec Pirotehnika d.o.o”. U teorijskom su dijelu rada predstavljene teorijske postavke marketinškog plana, dok je u praktičnom ...

planiranje kao funkcija menadžmenta na primjeru poduzeća viro ...

akcija, a njihova ostvarenost ukazuje na razinu uspješnosti menadžmenta. ... kojoj se tvornica našla uzrokovala je drastčan pad cijene šećera čime je bila ...

organizacijska struktura hotelskog poduzeća na primjeru hotela ...

Kolegij: Organizacija poduzeća. Studij: Poslovna ... TEORIJSKO ODREĐIVANJE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJSKE STRUTURE..5. 2.1. Dimenzije i ...

upravljanje rizicima projekata na primjeru poduzeća ad plastik dd

27 srp 2018 ... Primjer upravljanja rizicima u projektu linija bojanja za industrijska ... vjerodostojnost procesa provođenja kvalitativne analize rizika.

robno knjigovodstvo na primjeru poduzeća tisak dd - Sveučilište u ...

i Ekesh bonovi, prodaja ulaznica iz Eventim sustava i mnoge druge ... Ako se prodana roba naplaćuje putem kreditnih kartica, naplaćena svota knjiži se na kontu.

Specifičnosti poslovanja obiteljskog poduzeća na primjeru obrta za ...

Vrste obiteljskog poduzetništva. Razlikujemo tri osnova tipa obiteljskih poduzeća3. : 1. Aktivna obiteljska poduzeća - vlasništvo poduzeća je u rukama članova ...

menadžment održivog razvoja na primjeru poduzeća dm-drogerie ...

23 svi 2016 ... akcija „Očis o na dm-ove jesu ili plan azvoj.html, [2. ONCEPTA. M U RH. DM HRVA ajednica uz održivog raz m-ove vlast ta i smanju r Nature) ...

konsolidacija financijskih izvještaja na primjeru poduzeća ivkom dd ...

Konsolidirani financijski izvještaji Ivkom d.d.-Grupa Ivanec.................... 42. 4.2.1 ... na fakturirane usluge i to matičnog društva i Ivkom-Vode d.o.o.. Potraživanja od ...

ekonomski pristup računovodstvu na primjeru privatnog poduzeća

20 ožu 2017 ... isplaćen, nego je bitno da je nastao. –. 13 https://moodle.oss.unist.hr/pluginfile.php/29457/mod_resource/content/2/OSNOVE%20RA%C.

poduzetnički plan na primjeru poduzeća hi shoes - Unist.

15 srp 2016 ... Makro lokacija je ona koja se odnosi na šire zemljopisno područje na koje se smješta neki gospodarski objekt. Njome se određuje položaj ...

upravljanje logističkom mrežom na primjeru poduzeća manšped ...

UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVOM PODUZEĆA MANŠPED D.O.O. 33 ... potrebno je osigurati posao kojim će se poslovanje moći nesmetano obavljati.

Planiranje kao funkcija menadžmenta na primjeru poduzeća Jolly ...

ima set pravila ponašanja koje će slijediti zaposlenici u ispunjavanju ciljeva poduzeća.6 ... te lakiranje i geliranje najboljim svjetskim proizvodima za nokte OPI.

statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća tof doo

Analiza financijskih izvještaja predstavlja proces primjene različitih analitičkih tehnika i ... Slika 14: Primjer izvještaja o promjenama kapitala za pod Tof d.o.o..

upravljanje rizikom ugleda organizacije na primjeru poduzeća „nike“

1 ožu 2018 ... Upravljanje rizicima omogućuje poduzeću prepoznavanje prilika i reagiranje na promjene na vrijeme. Da bi upravljanje rizikom bilo uspješno ...

poduzetnički plan na primjeru poduzeća hi shoes - Sveučilište u Splitu

15 srp 2016 ... Makro lokacija je ona koja se odnosi na šire zemljopisno područje na koje se smješta neki gospodarski objekt. Njome se određuje položaj ...

mrežni marketing na primjeru poduzeća amway - Digitalni repozitorij ...

se direktna prodaja odnosi se na metodu distribucije, dok se multi-level marketing posebno odnosi na vrstu plana naknada u direktnoj prodaji. Članovi MLM ...

utjecaj obilježja poduzeća na profitabilnost poduzeća u djelatnosti ...

neto profitna marža. ➢ povrat na ukupnu imovinu/investicije (ROA ili ROI). ➢ povrat na vlastiti kapital/dioničku glavnicu (ROE). 2.1.1. Bruto profitna marža.

reklamacije i prigovori - Planet Zoe

Planet Zoe d.o.o. djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

procedura reklamacije proizvoda - A1

Raskid ugovora i/ili odustajanje od kupovine te prijava povrata uređaja u slučaju daljinske prodaje je moguća unutar 14 (četrnaest) kalendarskih dana od ...

Obrazac za prijavu online reklamacije

pošaljete na adresu Lesnina H d.o.o., Slavonska avenija 106, 10000 Zagreb (Ivanja Reka) ili putem e-maila: [email protected] Ime i prezime kupca. Adresa.

Zaštita prava potrošača u inspekcijskom nadzoru - Zaštita potrošača

21 stu 2017 ... godišnjeg plana rada. • prijava ... PRAVILNO PODNOŠENJE PRIJAVE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI. Prijava ... INSPEKCIJSKI NADZOR PO PRIJAVI POTROŠAČA ... Primjer: Istraga je pokazala da trgovac koji posluje u Hrvatskoj.

Reklamacije roba, usluga ili rada na{ih zaposlenih na tel. 066.000.486

Pvc vrtno pletivo Arcoplax. Za sve vrste tla. ... Crijevo za polivanje silikonsko TRANSPARENTNO. Šifra. Tip. J. Mjere ... Građevinska kolica japaner. Šifra. Tip.

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: INTERSPORT WEB ...

Primatelj: INTERSPORT WEB TRGOVINA - INTERSPORT H, d.o.o.. Ljudevita Posavskog 5. 10360 Sesvete. Tel.: 385 (0)1 6572 321 E-mail: ...

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: TAF (INTERSPORT ...

Primatelj: TAF (INTERSPORT) WEB TRGOVINA Jaruščica 4, 10020 Zagreb. Tel. web shop 0800 603 602. E-mail: [email protected] Ime i prezime kupca: …

predaja reklamacije – povrat proizvoda - Harvey Norman

10000 Zagreb. OIB: 97757193486. MB: 2009471. TRR (Zagrebačka banka d.d.): IBAN HR35 2360 0001 1022 3033 4. · 01 55 66 200. · [email protected]

Šta je reklamacija i koji su razlozi za ulaganje reklamacije ... - Jasmin

uobičajeni način, vaša reklamacija neće biti usvojena. Postojanost, mirisna nota i intenzitet parfemskih proizvoda. Imajući u vidu osobenosti online kupovine, ...

Razvoj poduzeća i najvažniji oblici poduzeća - Partnerstvo za razvoj

Javno trgovačko društvo i komanditno društvo ubrajaju se u društva osoba, a dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću spadaju u društvo kapitala ...

Tema Reklamacije Company profile Prvi maj ... - ROMA Company

Nakon dva meseca ponovo se družimo u novom iz- danju časopisa Ton – enrgija boja. Kao i uvek, nasto- jimo da vas i u ovom broju obradujemo korisnim i in-.