zaštita potrošača usluga u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

19 lis 2016 ... PRIMJERI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA ... Dobar primjer moći potrošača kojim je izvršen utjecaj na ... Prigovor na račun.

zaštita potrošača usluga u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Srodni dokumenti

zaštita potrošača usluga u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

19 lis 2016 ... PRIMJERI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA ... Dobar primjer moći potrošača kojim je izvršen utjecaj na ... Prigovor na račun.

Zaštita prava potrošača u inspekcijskom nadzoru - Zaštita potrošača

21 stu 2017 ... godišnjeg plana rada. • prijava ... PRAVILNO PODNOŠENJE PRIJAVE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI. Prijava ... INSPEKCIJSKI NADZOR PO PRIJAVI POTROŠAČA ... Primjer: Istraga je pokazala da trgovac koji posluje u Hrvatskoj.

promocija usluga u turizmu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

promocijski miks (splet) u koji se po pravilu ubrajaju ekonomska propaganda, osobna prodaja, unapređenje prodaje i odnosi s javnošću. Svaki oblik promocije ...

poduzetnička infrastruktura u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

12 ruj 2017 ... Hrvatskoj koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao ... ostvarene prihode po zaposlenom, daje se zaključiti kako je veća ... Grad Poreč, Grad Pula, Grad Rovinj, Grad Umag i Grad Vodnjan ... Zakoni po abecedi.

analiza demografskih kretanja u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Projekcija stanovništva za razdoblje od 2011. do 2051. godine ..................... 39. 5.2. Projekcija ... izuzetno promjene u prirodnom kretanju stanovništva, već tu spada i dobno-spolna struktura kao i ... godine poprima oblika naopake piramide.

stambene štedionice u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Stambena štednja u smislu Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju ... koje imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj su HPB stambena štedionica d.d., PBZ.

fiskalizacija u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

Ja, dolje potpisani Katarina Kožul, kandidat za prvostupnika ... Gotovinom se, u okviru postupka fiskalizacije, smatra plaćanje novčanicama ... Primjer internog akta ... obveznici, unaprjeđuje se bezgotovinsko plaćanje i usklađuje se s normama.

obilježja razvoja klastera u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

25 svi 2017 ... ITC (Industrijsko-tokarski centar) Varaždin, Požegaj iz Velikog ... poslovnih partnera koji neće narušiti, kao prvo imidž klastera mego će se ...

monetarni agregati u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom MONETARNI AGREGATI U RH koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi ...

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

razvoj zdravstvenog turizma u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

12 kol 2016 ... prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom Razvoj ... Zdravstveni turizam predstavlja složeni turistički proizvod koji bilježi godišnji.

problem nezaposlenosti u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

5. 2.1.1. Frikcijska nezaposlenost. Frikcijska vrsta predstavlja jedan od tri načina na koji osoba može biti nezaposlena. Ona je neizbježna te se pojavljuje u svim ...

kamping turizam u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

13 ožu 2019 ... prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom „KAMPING TURIZAM U. REPUBLICI HRVATSKOJ“ koristi na način da gore navedeno ...

izazovi razvoja suvremenog turizma u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković». Dean Križanić. IZAZOVI RAZVOJA SUVREMENOG TURIZMA U HRVATSKOJ.

analiza stope inflacije u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

7 ruj 2019 ... 3.1. Vrste inflacije. Uzimajući u obzir različite kriterije, inflaciju moţemo podijeliti na više vrsta. Inflacija prema njenom intenzitetu, prema njenim ...

Stanje i trend siromaštva u Republici Hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Emanuel Peruško. Stanje i trend siromaštva u Republici Hrvatskoj. Završni rad.

arheološki turizam u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

turizam u Hrvatskoj s naglaskom na Istarsku županiju. ... turizam, vjerski turizam, manifestacijski turizam, robinsonski turizam i gastronomski turizam.˝2. Izlaganje ...

ana katić zadrugarstvo u hrvatskoj, izazovi i prilike - Repozitorij UNIPU

Povijest poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Hrvatskoj . ... Zadružni sustav u odabranim članicama EU . ... Blagajnica uzajamne vjeresije u Korčuli. ... Vinkovcima te su preko njih plasirali vlastiti proizvod na tržište RH (Konzum). U 2017.

razvoj ekološke poljoprivrede u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

prava iskorištavanja, da moj Završni rad pod nazivom “RAZVOJ EKOLOŠKE. POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ” koristi na način da gore navedeno.

ЗАКОН о вину - Zastita Potrosaca

за производњу вина; производња, прерада и квалитет шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина ...

zaštita potrošača - Pravosudna akademija

Najznačajnije presude iz 2018. i 2019. vezane uz zaštitu potrošača koje su ... sezonska sniženja, prodaja proizvoda s greškom i proizvoda kojem istječe rok.

Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

pravo narediti ili organizirati njegovo trenutačno i djelotvorno povlačenje, odnosno povrat proizvoda od potrošača i njegovo uništavanje. U odnosu na poslovni ...

zaštita potrošača i tržište nekretnina - agenti.hr

Registar „ne zovi”u izradi ... kupuje timeshare ne postaje vlasnik određenog objekta, već kupuje ... ispunio standardni obrazac za raskid ugovora, tada pravo na.

hakom - Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

30 ruj 2010 ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije(HAKOM) ... Operatori su obvezni obraditi prigovor i u roku od 15 dana dostaviti ...

ZAŠTITA POTROŠAČA U FUNKCIJI POSTIZANJA ZADOVOLJSTVA ...

određenom tržištu proizvoda ili usluga u određenom trenutku. Potrošači svoje ... Ako ste reklamirali kupljeni proizvod, da li je Vaša reklamacija bila prihvaćena?

PRIRUČNIK ZA POTROŠAČE - Zaštita potrošača - Ministarstvo ...

15 ožu 2018 ... Na koji način potrošač podnosi prigovor, reklamaciju, zahtjev za rješavanje spora ... Primjer: Ako trgovac posjećuje potrošača u vlastitom domu.

SIGURNOST I ZAŠTITA POTROŠAČA U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI

Grafikon 1 : Kupovina preko Interneta u RH. Izvor: Journal.hr ... 52 Wish, https://www.wish.hr/pbz-wave2pay/, pristupljeno: 11.03.2019. 53 Mob ...

Zapisnik - Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

i obrta, gđa Ema Culi, Hrvatska gospodarska komora, gđa Ladislava Čelar, Ministarstvo financija, gđa Biserka Gregurek, Ministarstvo zdravstva, gđa Lidija ...

Letak - Zaštita potrošača u slučaju materijalnih nedostataka na ...

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je na zahtjev i po izboru potrošača, dužan: a). Zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim ...

ponašanje i zaštita potrošača u turizmu - Singipedia - Univerzitet ...

Eurovacation, Expedia, nove vrste turizma, novi hotelski lanci, novi društveni mediji, ... maloprodajne mreže, izbegavanje plaćanja provizija maloprodavcima i ...

zaštita potrošača od proizvoda dvojne kvalitete - ResearchGate

Autorice se stoga u radu posvećuju pitanju dvojne kvalitete proizvoda (posebice ... prepoznato je i značajno odstupanje u pogledu cijene, koja je neovisno o nižem ... 3. do 5. travnja 2017. u Kauflandu, Konzumu, Plodinama, Intersparu i Billi. 66 ... sirup kao jeftiniju zamjenu za šećer, dok isti proizvod na njemačkom. 73.

Financijska pismenost - Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

20 lis 2017 ... Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava. ➢ Štedopis - institut za financijsko obrazovanje ...

priručnik za potrošače - Zaštita potrošača - Ministarstvo gospodarstva

15 ožu 2018 ... znanjima na temelju kojih potrošač može donositi informirane odluke najvažniji su ... na potrebna količina toplinske energije za grijanje. Zahtjev za smanjenje ... O prijedlogu odlučuje sud u roku od 15 dana od dana podno-.

Jednostrani raskid ugovora - Zaštita potrošača - Ministarstvo ...

TRGOVCEM. 2. ② OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ... ④ PRAVO POTROŠAČA NA POVRAT SREDSTAVA KOD JEDNOSTRANOG RASKIDA.

Извештај о заштити потрошача у Словенији ... - Zastita Potrosaca

класификација пријава, али и статистика пријава на месечном и годишњем нивоу ... ECC–Net од потрошача, који има проблем, узима податке којим се ... пораст on-line превара (лажна лутрија, крађа података, лажни трговци.

ЗАКОН о јаким алкохолним пићима - Zastita Potrosaca

пића, односно придева изведених из тих назива и/или израза ликер. II. ... Маррасqуино или Мараскино, Ноцино, Адвоцаат или авоцат или адвокат, ... (1) 70 г/л - за ликер од трешње/вишње код којег етил алкохол потиче искључиво.

Zaštita potrošača - Osnovna škola "Đuro Ester"

Građanski odgoj i obrazovanje. Modul. ZAŠTITA POTROŠAČA priručnik za učitelje. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb, 2009.

Sigurnost proizvoda i zaštita robnih marki-sigurnost potrošača

23 ožu 2017 ... Zakon o općoj sigurnosti proizvoda. NN30/09,139/010,14/014 potrošači se na tržištu moraju osjećati sigurno i zaštićeno. ➢ dostupnost svih ...

Zaštita okoliša u Republici Hrvatskoj

Piše | Paula Klaić Saulačić, 17. travnja. 2017. (Sudovi ruše stu- dije utjecaja na okoliš (Video: Vijesti Nove TV u 17)). Sve češće se događa da hrvatski sudovi, ...

UGROŽENOST I ZAŠTITA KOPNENIH STANIŠTA U HRVATSKOJ

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa. B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine. C. Travnjaci, cretovi i visoke zeleni. D. Šikare. E. Šume.

tržište usluga za poticanje poduzetništva u hrvatskoj - PSP

Poslijediplomski studij Poduzetništvo. Boris Lauc. TRŽIŠTE USLUGA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U HRVATSKOJ. Magistarski rad. Osijek, 2004.

teorije ponašanja potrošača - Repozitorij Fakulteta agrobiotehničkih ...

Jasminka Martinović. Diplomski studij Agroekonomika. TEORIJE PONAŠANJA POTROŠAČA. Diplomski rad. Povjerenstvo za ocjenu diplomskog rada:.

Bihevioralna ekonomija i ponašanje potrošača - Repozitorij UNIZD

PSIHOLOGIJA PONAŠANJA POTROŠAČA PRI DONOŠENJU ODLUKA. ... Ključne riječi: bihevioralna ekonomija, ponašanje potrošača, heuristika, racionalnost,.

povezanost segmentacije tržišta i ponašanja potrošača - Repozitorij ...

pojmove kao što su segmentacija, ponašanje potrošača, ciljno tržište i tržišni segmenti. ... Segmentacija tržišta može se definirati kao proces podjele tržišta na.

Oligopol na tržištu telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj

Ključne riječi: telekomunikacijsko trţište, regulacija, liberalizacija, oligopol, trţišna moć, konkurencija. 1 Uvod. Podruĉje istraţivanja rada je trţišna struktura na ...

Očuvanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj

8 ruj 2019 ... zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske ... dobra upisana na UNESCO-ov Popis nematerijalne kulturne baštine kojoj je ... Nematerijalna kulturna baština duhovno je dobro kako ... očuvanjem, kontinuitetom i promidžbom svjetske prirodne i kulturne baštine ... zaštićene zakonom.

navike potrošača brze hrane u karlovačkoj županiji - Repozitorij ...

McDonald'sov restoran u Hrvatskoj otvoren je 1996 (Kovačić i Džigumović, ... doručak, ručak pa i večeru „onako usput“. ... McDonalds, KFC, Burger King i sl.

prikaz tržišta vanjskih davatelja usluga u republici hrvatskoj

27 ruj 2016 ... ... competence), praćenje robe(engl. tracking and tracing), domaće logističke troškove (engl. domestic ... su Kuehne & Nagel International, Schenker i DHL.[10]. 2.3.4. ... tehnologije. Na slici broj 2. prikazan je rad 4PL-a.

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do ...

Usporedba učinkovitosti rada HP – Hrvatske pošte d.d. s davateljima univerzalne ... Omogućuje korisnicima elektronsko praćenje i traženje poštanske pošiljke.

Zaštita svojine Zaštita od nastanka požara Zaštita od ... - Konsument.at

štete od vode, udara groma i oluja ... kod kuće. Ali zaista postoji niz opasnosti od kojih ne može niko da se zaštiti sto posto, nezavisno od ... Vatra iz kamina pruža udobnu toplotu i pruža lep ... provalnici i lopovi uvek idu putem manjeg otpora.

zaštita od požara, zaštita na radu i zaštita okoliša - Klaleda

BRENTAČA. BRENTAČE A10 i B10 namijenjene prvenstveno za gašenje požara A klase i korištenje kod vatrogasnih vježbi. Brente su izrađene prema DIN ...

Download PDF 1.39 MB - Repozitorij UNIPU

4.1 Standardni društveni plesovi. Osobita socijalna vrijednost plesa slijedom cijele povijesti jest okupljanje ljudi. Ples je nastao u kolektivu i u svakom obliku ...

1. UVOD - Repozitorij UNIPU

mijenjala kroz povijest sve do danas. ... Položaj žena u prošlosti i danas se u mnogo čemu razlikuje. ... kroz povijest – borba za prava žena (Hajdarović 2012).

KRALJEVO - Repozitorij UNIPU

ELEMENTS OF EXPRESSIONISM IN DRAMA “KRALJEVO” BY MIROSLAV. KRLEŽA. Završni rad. JMBAG: 0303052665, redoviti student. Studijski smjer: ...

Download PDF 1.82 MB - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2016 ... Proizvodnja „od zida do zida“ karakteristiĉna za Red Bull. ... 47 http://energydrink-hr.redbull.com/red-bull-sastojci ; PrilagoĊeno (Pristup: ...

povijest inka - Repozitorij UNIPU

12 Lips, Eva, Knjiga o Indijancima, Naprijed, Zagreb, 1959., str. 298. ... 59 Sitchin Zecharia, Izgubljena kraljevstva, Zagreb, Teledesk, 2004., str. 140. 60 Isto, str.

menadžment konflikata - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad podnaslovom “MENADŽMENT ... Izvor: Konflikt i pregovaranje, dostupno na www.efos.unios.hr (pristupljeno 11.4.2019).

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

izazovi razvoja ekoturizma - Repozitorij UNIPU

4 ožu 2016 ... Turistiĉki promet u zaštićenim podruĉjima Hrvatske . ... parka prirode u Hrvatskoj, Park prirode Medvednica i Park prirode Lonjsko polje, koji su ... Oĉuvane vrste, autohtone pasmine i staništa poplavnih nizinskih šuma i vlaţnih.