prigovora - Hakom

PISANI PRIGOVOR s jasno defi niranim razlogom prigovora nAdležnoj službi svog operAtorA. nA rAčun u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. KAKvoĆA ...

prigovora - Hakom - Srodni dokumenti

prigovora - Hakom

PISANI PRIGOVOR s jasno defi niranim razlogom prigovora nAdležnoj službi svog operAtorA. nA rAčun u roku od 30 dana od dana dospijeća računa. KAKvoĆA ...

Rješenje-odbijanje prigovora HT-a - Hakom

30 lip 2010 ... Odbija se prigovor društva Hrvatski Telekom d.d.. Obrazloženje. Dana 11. lipnja 2010. društvo Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) izjavilo je ...

Način podnošenja prigovora

ARTIK d.o.o. Umag, Trgovačka 3a, 52470 Umag ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] [email protected] Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo Vam ...

Obrazac pisanih prigovora

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14) obavještavamo.

Podnošenje prigovora/reklamacija - RBA

... uputiti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore). ... sukladno Uredbi (EU) broj 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, ...

OBAVIJEST KUPCIMA O RAZMATRANJU PRIGOVORA NA ...

22 sij 2019 ... PILANA PUKANIĆ d.o.o.. 83432361102. Prigovor se ne prihvaća. Kupcu su odobrene količine sukladno uvjetima Javnog poziva za prodaju.

način podnošenja prigovora - Supernova

1 нов. 2019 ... Uz izjavljeni prigovor Korisnik je dužan da dostavi račun za izvršene ... Prigovori na iznos računa i na kvalitet pružene usluge se podnose:.

Uputa za izjavljivanje prigovora ili pritužbe

NAČINI IZRAŽAVANJA PRITUŽBE ILI PRIGOVORA. Tužitelj može prigovor ili pritužbu izraziti na slijedeće načine: - izjavom osoblju ustrojbene jedinice (osoblju ...

procedura prigovora i žalbi - Toplane Sarajevo

18 ruj 2019 ... PROCEDURA PRIGOVORA I ŽALBI ... Prigovor – izražavanje nezadovoljstva drugačijeg nego žalba i ... vodeći računa o kompetentnosti.

T-IT-P-7.6-01 Postupak za rjesavanje zalbi i prigovora - Tios

Prigovori/žalbe se mogu odnositi na aktivnosti IT-a koji uključuju postupke rada ... obavještava da je procedura za rješavanje žalbi i prigovora T-IT-P-7.6-01 u svakom ... mail. Nalog za rješavanje prigovora / žalbe. Arhiva sistema upravljanja.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA ...

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA. PRIGOVORA POTROŠAČA. Temeljem čl. 10, st.10, i čl.32, st. 6 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15), a u vezi sa čl.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA ...

Primjer: Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo ...

Smjernice za rješavanje prigovora klijenata u sektoru ... - HNB

pružatelju usluga ili drugoj financijskoj instituciji koja je odgovorna za rješavanje tog prigovora. Za potrebe ovih Smjernica u nastavku su navedene sljedeće ...

obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača - RIF

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA. Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i ...

17. IZBH-Lab-P-04 Procedura za rjesavanje prigovora - Institut za ...

rukovodilac ili Komisija za rješavanje prigovora (u daljem tekstu: Komisija) raspravlja i odlučuje o prigovorima korisnika usluga Laboratorija ili zainteresiranih ...

VODIČ ZA KORISNIKE ZA UNOS PRIGOVORA I ... - Apprrr

POVJERENSTVA PUTEM AGRONET-a. Page 2. Korak 1. Nakon što je korisniku izdana Odluka, navedeni akt korisnik zaprima u Agronet modulu RURALNI.

Smjernice za postupanje u slučaju prigovora na rad nastavnika i ...

SMJERNICE/PREPORUKE ZA POSTUPANJE U SLUČAJU PRIGOVORA NA RAD ... osiguravanje kvalitete vodit će računa o tome da primjedbe/pritužbe dobiju ...

pravilnik o rešavanju prigovora/ reklamacija korisnika na ... - Smiley TV

18 сеп 2014 ... mesecu na koji se odnosi osporeni račun. Korisnik ima pravo da u roku od 30 dana od dana pružanja usluge uloži prigovor/reklamaciju na.

Knjiga prigovora se nalazi za šankom Complaint book available at ...

Makaroni Pukhet – kozice, jakove kapice, kokosovo mlijeko, zeleni kari, . ... 24,00 kn. -"Ultimate" sa svježim sirom i lješnjakom ; čokoladom i medom .

obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača notification on ...

26 velj 2018 ... O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br., 41/14, 110/15) i čl.

Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora klijenata kreditnih ... - HNB

(i) pojedinosti o tome kako podnijeti pritužbu/prigovor. (na primjer, vrsta informacija koje podnositelj pritužbe/prigovora treba osigurati, ime ili naziv i podatke.

Pravilnik o resavanju prigovora/reklamacija korisnika na ... - Telenor

reklamacije (u daljem tekstu: reklamacija) korisnika usluga javne mobilne elektronske komunikacione mreže Privrednog društva Telenor d.o.o. Beograd, ...

Pravilnik o obrascu sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u ...

015/19 od 08.03.2019, 027/19 od 17.05.2019). Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se ...

Pravilnik o postupanju u slučaju prigovora korisnika ... - Orion telekom

6 апр 2017 ... radi o prigovoru na iznos računa (račun) odnosno u roku od 30 dana od ... Korisnik može podneti prigovor na jedan od uobičajenih načina: a.

Zaključak o odbijanju prigovora najmoprimca protiv raskida Ugovora ...

25 ožu 2019 ... ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA. PREDMET: -prigovor na raskid Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno ...

vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ...

prigovora gosta! Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora ... Zakona o zaštiti potrošača). Ova rečenica je ... Na primjer na engleskom se to može sročiti ovako: “Complaints of the guest must be given in written form ...

A1 - Hakom

4 tra 2019 ... cjenik bez naknada iz točke I. ove odluke. Obrazloženje. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je temeljem ...

DVB-T2 - Hakom

23 velj 2015 ... www.oiv.hr. 2. Sadržaj. ➢ Druga digitalna dividenda. ➢ Postojeći ... Kanali po regijama i multipleksima. UHF spektar. Druga digitalna dividenda.

NN 137/10 - Hakom

6 pro 2010 ... snimanja glazbe iz članka 3. ovoga Zakona koristi nazive: Simfonijski orkestar. HRT-a, Jazz orkestar HRT-a (Veliki orkestar HRT-a), Tamburaški ... novih članova Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,.

WKKK - Hakom

27 stu 2019 ... HT već omogućava informaciju o dostupnosti ili nedostupnosti B2B servisa na način ... Provjera dostupnosti za parice koje trenutno nisu aktivne već je ... izmjeni SP za ULL, Optima skreće pozornost HAKOM-u kako je nužno.

Odlukom - Hakom

6 velj 2018 ... Iskon Internet d.d., Zagreb, Garićgradska 18- osobnom dostavom. 7. ... with user=phone 2. SIP URI ... Županijsko ustrojeni žurni broj (AC EN) npr. služba 112 ili 194 ... osiguranja dostatne kakvoće usluga za krajnje korisnike.

pojmovnik - Hakom

BROJ FIKSNIH eIROKOPOJSNIH PRIKLJU,AKA PO ~UPANIJAMA . ... odnosa kao i sve korisnike s pretplatni«kim odnosom u javnoj ... pripada Tomato i Bonbon korisnicima. 1.2. ... telefona smatra se priklju«ak putem kojeg je ... tied service).

rješenje - Hakom

11 svi 2018 ... Dodatno, Tele2 dostavlja rezultate analize koju je provela služba za korisnike Tele2, a koja sadrži popis pozivanih B brojeva čiji su korisnici ...

limiti - Hakom

već ima postojeća tehnička rješenja kod poslovnih korisnika. ... službe za korisnike kada pretplatnik dosegne odabrani limit mjesečne potrošnje. ... odabranog iznosa limita, TELE2 je mišljenja da je tolerancija odstupanja od postavljenog.

Očitovanje - Hakom

nastavno na Vaš dopis od dana 22. rujna 2008.g. u kojem tražite očitovanje Hrvatske ... koristi za prijenos govora putem Interneta (najpoznatiji primjer je Skype).

Untitled - Hakom

podnošenjem zahtjeva sklopio pretplatnički ugovor za uslugu „Iskon duo telefon i televizija“, odmah ... TV program nije mogao pratiti. Smatra da zbog toga Iskon ...

Bnet - Hakom

Osnovni digitalni. Prošireni digitalni. Paket za odrasle. Premium. Balkanski paket. Dječji paket. Glazbeni paket. HD Start paket. Sportski paket. Informativni paket.

poveznice - Hakom

(više u izborniku Kontakti na www.hzpp.hr). • elektroničkim putem na [email protected] putem knjige žalbe koja se nalazi na blagajni. HAKOM.

evidentirane promjene - Hakom

14 srp 2016 ... MAC FF (Forced Forwarding) – ovu funkcionalnost za DHCP bazirane servise podržavaju pojedini. DSLAM/OLT uređaji. ... Oprema spojena na Ethernet port -a mora podržavati isti protokol. ... Speedport W724V Type Ci*.

Bnet - Zagreb - Hakom

TOP SHOP. MEDIASET ITALIA ... CBS REALITY. Bnet - Zagreb ... 24Kitchen. Hit TV. Top Shop. Sport Klub. Jugoton. Sportska televizija. OBN. MTV Music 24.

Memorandum - Predsjednik - Hakom

21 ožu 2019 ... operatora, pokrenutog na zahtjev društva A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb, OIB: 29524210204 (ranije VIPnet d.o.o.), protiv društva ...

Sveučilište u Zagrebu - Hakom

Danimir Gulin, Ekonomski fakultet. Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet. Zagreb, ožujak 2009.

prava korisnika - Hakom

roku od 30 dana kada se radi o usluga- ma s posebnom tarifom. **. *Minimalna brzina interneta u nepokretnoj mreži treba biti najmanje 70% od maksimalne.

Digitalna Hrvatska - Hakom

15 ožu 2017 ... “Hrvatska prirodna bogatstva. – zaštita i ... HAKOM-ov Dan tržišta: Digitalna Hrvatska. 2 ... Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD 2007). ICT.

hrvatska pošta - Hakom

23 velj 2016 ... Strategija Hrvatske pošte. ▫ Zašto Interconnect? ... je ograničen. Hrvatska pošta traži nova područja rasta. ... Track & Trace RFID. ▫ Postojanje ...

Pogled u budućnost - Hakom

UMTS Terrestrial Radio Access, UTRA) temelji se na širokopojasnom višestrukom ... Cijela Gorska Hrvatska, Kordun, Banovina, Podravina i zapadna Slavonija danas ... skidanja pjesama ili programskog sadržaja na vlastite medije korisnika. ... Naručivanje unaprijed – masovna inicijativa vezana za povezivanje za inicijalno.

Memorandum - Ravnatelj - Hakom

27 velj 2019 ... širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži, cijena za paket ... tehnologiji na ruralnim područjima gdje kabelska televizija i IPTV nisu.

(iz) Registar „Ne zovi“ - Hakom

Obrazac zahtjeva za upis (ispis) telefonskog broja u (iz) Registar „Ne zovi“. Želim upisati broj u Registar. Želim ispisati broj iz Registra (označiti upis ili ispis s x).

ponuda na natječaj - Hakom

14 lip 2019 ... Odašiljači i veze d.o.o. tvrtka su u 100 % - tnom vlasništvu Republike ... Hrvatske radiotelevizije (HRT) 1990. godine, Odašiljači i veze su kao ...

I. Metronet telekomunikacije dd - Hakom

Metronet smatra da je nejasan način na koji će krajnji korisnici koristiti sustav e-Tarife. ... cjenika, a da stručna služba HAKOM-a ima na raspolaganju dovoljno ...

pretplatnički ugovori - Hakom

HAKOM. PRIGOVORI KORISNIKA ... uložite pisani prigovor pazeći da ne propustite zakonske rokove jer u protivnom HAKOM neće moći rješavati mogući spor.

T-DSL-ZISP Basic - Hakom

27 stu 2019 ... Popis testiranih VDSL CPE modema. Naziv. Proizvođač Testiranje inicirao. 1. TG789. Tehnicolor. HT. 2. 931VII v2. ZTE. HT. 3. 931 VII v4*. ZTE.

HAKOM nstavak - HUZP

ravnateli [email protected], [email protected] Poštovani, ... automatski odzivnik i time javljati potrošaču da je prigovor ili prijava zaprimljena. -da i Vi u ...

I II KLASA: U URBROJ - Hakom

3 tra 2018 ... ... administrativnom području Općine, popunjenu Tablicu 1 (obrazac u ... dostaviti izvatke iz zemljišnih knjiga za katastarske čestice na kojima je ... plaća u roku 8 (osam) dana od primitka ovog rješenja, za razdoblje do 29. ožujka 2019. ... prava vlasništva upis nije pretpostavka za stjecanja prava vlasništva.

narodne novine - Hakom

15 stu 2015 ... HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) na temelju važećeg ... drške i projektnog upravljanja skupinom, te praćenje kakvoće usluga.

Kako se zaštititi - Hakom

drugačija od onog kakvo dijete jest i kako ... Kako prepoznati lažnu poruku? ... internetu (nemojte koristiti istu lozinku za ... Facebooka, Googlea i Twittera nude.

Predložak dopisa - Hakom

30 lis 2017 ... Što se mjeri HAKOMetrom plus? HAKOMetar Plus mjeri brzinu širokopojasne internetske veze kao i kakvoću parametara korisničkog trenutnog ...

Svjetlovod dolazi u zgradu… - Hakom

Svjetlovod dolazi u zgradu… Brošura za (su)vlasnike, predstavnike (su)vlasnika i upravitelje zgrada. Brošura o svjetlovodnim instalacijama u zgradama ...

STANDARDNA PONUDA MEĐUPOVEZIVANJA U ... - Hakom

1 tra 2015 ... tekstu: Agencija). Standardna ponuda je osnova na kojoj će se sklopiti odgovarajući ugovor o međupovezivanju između T-Mobilea i operatora ...