plan gospodarenja otpadom grada obrovca do 2022. godine - HAOP

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, ... kupaonska oprema (kada, umivaonik, ogledalo, slavina za vodu, stalak za ručnike,…).

plan gospodarenja otpadom grada obrovca do 2022. godine - HAOP - Srodni dokumenti

plan gospodarenja otpadom grada obrovca do 2022. godine - HAOP

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, ... kupaonska oprema (kada, umivaonik, ogledalo, slavina za vodu, stalak za ručnike,…).

plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine - HAOP

31 pro 2018 ... 1. proizvodni pogon PE folije i PE ambalaže tvrtke Metaloplast d.o.o., . ... Općine Nova Kapela: Batrina, Bili Brig, Gornji Lipovac, Magić Mala, ...

plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine

PREDMET: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ORIOVAC ZA ... ovom području: Oriolik d.d., Rekord-tim d.o.o., Cedrus d.o.o., Metal strojobravarski ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022. godine

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i oporabe. ... Kaufland Hrvatska k.d. ... Također, uzgoj stoke uvjetuje i košnju ovih livada radi osiguravanja zimske prehrane stoke u štalama.

plan gospodarenja otpadom grada velike gorice za ... - HAOP

16 svi 2018 ... Gradsko vijeće. Grada Velike ... Grad Velika Gorica, smješten je u Zagrebačkoj žu- paniji, i nalazi se 20 ... Zagrebačka, groblje. 8. Velika Gorica.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Sisak 2017. – 2022 ...

Polazišta za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Siska ..................................................... 1 ... Kaufland Hrvatska k.d.. Zagrebačka 49a ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune korisnicima ...

plan gospodarenja otpadom - HAOP

Drvenarija(namještaj, palete...) Metal (posuđe, namještaj...) Ostalo (madraci, kauči...) Građevinski otpad (šuta ... na www.fzoeu.hr) prima se povratna naknada.

Plan gospodarenja otpadom Općine Antunovac za ... - HAOP

Raspored sakupljanja i odvoza komunalnog otpada objavljen je na mrežnoj stranici tvrtke „Unikom“ d.o.o. Osijek. Sakupljanje posebnih kategorija otpada putem ...

plan gospodarenja otpadom općine baška za razdoblje od ... - HAOP

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE. OPĆINA BAŠKA. d.o.o. HR-51000 Rijeka, Spinčićeva 2. Tel: 385 51 633 ...

plan gospodarenja otpadom općine nerežišća za razdoblje ... - HAOP

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,. 6. ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

Plan gospodarenja otpadom Grada Ivanić Grada za razdoblje 2017 ...

pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje ... Ivakop d.o.o, komunalna tvrtka na području Grada Ivanić Grada ... Pregled kompostana u RH u 2015. godini2 ... Svi tehnički uvjeti i operativno.

plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Tablica 4.2.1 Plan izgradnje reciklažnih dvorišta ... Izgradnja Mađarević d.o.o., OPRISAVCI-TRANSPORT d.o.o. u Oprisavcima, Slavonija Bus i. Dom za starije i ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - GKP PRE-KOM doo

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

plan gospodarenja otpadom grada preloga - PRE-KOM-a

Animalni otpad sakuplja veterinarska stanica Prelog i Bioinstitut Čakovec. 3.5 Evidentiranje sakupljanja otpada prema volumenu. Sav prikupljeni otpad ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM ZA PODRUČJE GRADA ...

Plan gospodarenja otpadom (PGO) za područje Grada Umaga do 2015. godine. Broj projekta: 3/2011. Datum pripreme: srpanj 2011. Ključne riječi: Grad Umag ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA TROGIRA ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Trogira za razdoblje od 2017. ... Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl, ... gospodarenja otpadom (izrada i dijeljenje informativnih letaka, organiziranje ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DRNIŠA za razdoblje ...

otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematiĉnog otpada i krupnog ... Poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama. RD ... U Gradu Drnišu od gospodarskih djelatnosti najzastupljenija je trgovina (Konzum d.d., ...

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Trogir

... (odlaže otpad na odlagalištu Plano), Hotel sv. Križ, Brown Beach Hotel, Marina Trogir, ACY Marina, PŠU Banj, Adriakarton, Kaufland, Lidl,. Konzum, Plodine.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Supetar

94/13), Grad Supetar je odlučio napraviti reviziju već napravljenog Plana ... prikupljaju u cijelosti, PET ambalažu prikuplja Konzum d.o.o, a papir se prikuplja.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za razdoblje ...

17 tra 2018 ... Grad Split treba za prijedlog Plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu ... poslovne jedinice Tehnomobil Split i Reto-Centrom Split.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA GRUBIŠNO POLJE ...

1 ožu 2018 ... NIMET efekt (Not In My Election Time - Ne u predizborno vrijeme ili Ne za ... su: Čazma, Grubišno Polje, Bjelovar, Daruvar i Garešnica, a općine: Zrinski. Topolovac ... prelazi su postupni, a oko masiva je prsten brežuljaka. ... godina dok je radno sposobnog stanovništva prema popisu iz 2011.godine 4.280.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grada ... - Grad Varaždin

28 sij 2018 ... Grad Varaždin će otpad odvoziti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom ... C.I.O.S. MBO d.o.o.. (ODRŽIVI RAZVOJ ... podnijeti cjenik na suglasnost izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave u roku od mjesec dana.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA KRKA ZA ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i ... i tehnički moguće (2.140 domaćinstava), podijeljene smeđe kante za ... komunalnog otpada na području Grada Krka Slika 7 dan je pregled.

Plan gospodarenja otpadom GRADA BIOGRADA NA MORU za ...

«SLUŽBENI GLASNIK». 10/2017. GRAD BIOGRAD NA MORU. Plan gospodarenja otpadom. GRADA BIOGRADA NA MORU za razdoblje 2017.-2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za ... - Grad Vrbovec

Opći i tehnički zahtjevi za građevine i uređaje za ... Tablica 8: Pregled prijavljenih podataka o postupanju s komunalnim otpadom (Izvor: Komunalac Vrbovec ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Baza dokumenata ...

drveta, tekstila i ostalih ambalažnih materijala. Otpadne gume. 1. GUMIIMPEX-GRP. d.d.. Pavleka Miškine 64 c,. 42 000 Varaždin sve vrste otpadnih guma. 2.

plan gospodarenja otpadom grada hvara za razdoblje od 2017.

osigurano je putem ovlaštenog koncesionara (Tehnomobil d.o.o., Split). na besplatni telefon. 0800 444 110. Prema dostupnim podacima za 2016. godinu je ...

plan gospodarenja otpadom grada čakovca - eSavjetovanja Grad ...

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom RH. 5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom JLS. 6. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,.

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za ... - Grad Osijek

12 tra 2018 ... odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka.30 Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za ... - Grad Makarska

Makarska, Hotel Makarska, Hoteli Miramare i Biokovo, Hotel Park, Hotel Osejava, Kingtrade,. Kambij d.o.o, Georad, Keratom, Mesna industrija Pivac, Konzum ...

Plan Gospodarenja Otpadom Grada Gline - Baza dokumenata ...

i Pilana DIP Glina. Od navedenih poduzeća danas radi samo pogon za proizvodnju dječje hrane. "Vivera" d.o.o. Pogon se nalazi na nedovoljnoj udaljenosti od ...

plan gospodarenja otpadom grada pleternice za razdoblje 2017.

pravcima Nova Kapela – Pleternica – Požega, odnosno Kutjevo – Pleternica i Pleternica –. Đakovo te Pleternica ... Helda j.d.o.o.. 55. Windor d.o.o.. 56. Arbiana ...

plan gospodarenja otpadom grada mursko središće za razdoblje ...

BAT – najbolja raspoloživa tehnika (Best available technique). EU – europska unija. EC – europska komisija (european commission). EEC – europska ...

plan gospodarenja otpadom grada krka za razdoblje od ... - Grad Krk

31 sij 2018 ... uključujući izobrazno – informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada. 6. Opće mjere za ... Vulkal d.o.o., Buzdohanaj 48, Čavle, Rijeka.

plan gospodarenja otpadom grada kutine - Baza dokumenata ...

4.1.4.4 Procjena količina otpada za razdoblje 2008. ... obradu i odlaganje), te sabirnog mjesta za skladištenje i razvrstavanje ... (trgovački centri: Pevec, KTC, Konzum, Plodine, Lonia te saloni namještaja i druge ... kante za odvoz smeća.

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

12 velj 2018 ... infrastrukture i tehnike za oporabu i zbrinjavanje planirane ... odvoz komunalnog otpada, donesene na temelju Zakona o ... usluga privatnog sektora pri oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, EE-otpad, otpadna vozila,.

plan gospodarenja otpadom grada splita - Baza dokumenata ...

Glomazni otpad je otpad velikih dimenzija kao npr. namještaj, bijela tehnika, ... biootpad (ostaci voća i povrća), vrtni biootpad (pokošena i prosušena trava, korov ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora za ... - Grad Samobor

ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU, EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Odjel za ekologiju i zaštitu okoliša ... Kaufland Hrvatska k.d.. Ul. Grada Wirgesa 2 G ... kućno kompostiranje – uspostava kućnog kompostiranja kroz dijeljenje kompostera i ... internet stranica), izradom plakata, promidžbenih letaka koji bi se dijelili uz račune.

Plan gospodarenja otpadom Grada Siska - Grad Sisak

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i ... HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (POVS),. • HR2000420 ... Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19 ... KONZUM, d.d.. Petrinjska ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje od 2018. do ...

4.2.7 Reciklažna dvorišta za građevinski otpad na otocima . ... koje je potrebno osigurati kante za sakupljanje komunalnog otpada iznosi oko 2.000 obitelji.

Plan gospodarenja otpadom GRADA OROSLAVJA ... - Grad Oroslavje

Zivtov trg 3. ZABOK. Vrsta dokumentacije. Elaborat. Voditelj projekta. Renata Pavlina ... Grada i komunalne tvrtke „EKO Flor Plus“ d.o.o. iz Mokrica. Strategija i ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Trilja za razdoblje ... - Grad Trilj

Zeleni servis d.o.o Stručni poslovi zaštite okoliša, Split ... osigurano je putem ovlaštenog koncesionara Tehnomobil d.o.o., Split (pozivom na broj 021. 382 011 ili ...

Plan gospodarenja otpadom grada Karlovca 2017. - Grad Karlovac

22 pro 2017 ... Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) kao ... na način da se od nadležnih tijela traži izrada planova gospodarenja ... povijesne urbanističke cjeline grada Karlovca, staru gradsku jezgru - Zvijezdu.

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje ... - Grad Zadar

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije. 0.11. 0.07. 0.41. 0.35. 20 01 34. 0.02 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod. 20 01 33.

plan gospodarenja otpadom grada rijeke za razdoblje ... - Grad Rijeka

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao ... To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, ... Specijalna vozila tzv. auto-smećari namijenjenih prijevozu miješanog ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje ... - Grad Pula

Procjena količina proizvedenog komunalnog otpada za razdoblje 2017.-2022. ............ 55. 5.1.1. ... frekventnim mjestima grada te na sajmu knjiga. Shvaćajući ...

plan gospodarenja otpadom grada svetog ivana zeline 2015.

dokumentacije i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. ZELKOM. 30.000. 20.000. 4.3. Izgradnja sortirnice za korisni otpad. ZELKOM. 1.970.700. 1.313.800.

Plan gospodarenja otpadom Grada Donja ... - Grad Donja Stubica

otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. ... Oroslavje, Zabok i Zagreb. ... Odvoz papira i plastike predviđen je jednom mjesečno, svakog drugog ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Kaštela - Grad Kaštela

Stari, Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac. ... Konzum, južno od željezničkog prelaza (Putaljski put). 3. Riva, ispod ... naziv trgovačkog društva ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme;.

plan gospodarenja otpadom grada prelog - Grad Prelog

INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA. 7.1. ... Ostali otpad koji nije biorazgradiv (kbo: 20 02 03) odnosno lampioni se skupljaju sa.

1. Maj doo Labin Vinež 81 Labin Plan gospodarenja otpadom Grada ...

1 svi 2019 ... stalno dopunjava i mijenja u zavisnosti o zakonskoj regulativi, stanju tehnike, dostupnosti novih tehnologija i trţišnim uvjetima, a za uspješnost ...

prostorni plan uređenja grada obrovca - Grad Obrovac

Zrmanju kod Muškovaĉkih bara, 1000 m nizvodno od RHE Obrovac. ... karta buke je grafiĉki prikaz osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA SPLITA za ...

31 pro 2017 ... Ecoina d.o.o., za zaštitu okoliša, SR Njemačke 10, 10020 Zagreb ... Ba-Com d.o.o. (papir i karton, PET ambalaža, metali, staklo, folija, otpadna ulja i ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

Plan gospodarenja otpadom 2008.

izmjenjenih guma s ciljem ponovne upotrebe ( bivši Gumiimpex d.o.o). 2 – na lokaciji u ... Ovi su prihodi i troškovi baza za izraĉun cijene zbrinjavanja po toni.

Plan gospodarenja otpadom - Dura

16 svi 2018 ... NARUČITELJ: GRAD DUBROVNIK, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik. PREDMET: ... 4.2.1 RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD.

Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za - Grad Split

14 ožu 2016 ... ... zbog toga bila i neisplativa organizacija druge smjene rada (radno vrijeme ... VICTA I. Split. 2,67. 5,41. 0,21 ... ... 8,29. 10. SPAR HRVATSKA.

Nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM Grada Đurđevca 2017 ...

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine (NN. 3/17) . ... KONZUM d.d.. V. Nazora bb. KLETUŠ d.o.o. ... vozila, prilazni putevi, protupožarni put, bazen za procjedne vode, ograda, kazeta za odlaganje ...

nacrt plana gospodarenja otpadom grada ... - Grad Koprivnica

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do ... Tvrtka CE-ZA-R d.o.o. – Centar za reciklažu u sastavu C.I.O.S. grupe ima ...