Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ISVU šifra ...

Semestar. 164381. Uloga neuroznanosti i viših moždanih funkcija u sestrinskoj skrbi ... Dopunska literatura. 1. Judaš M, Kostović I. Temelji neuroznanosti, 1997 ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ISVU šifra ... - Srodni dokumenti

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ISVU šifra ...

Semestar. 164381. Uloga neuroznanosti i viših moždanih funkcija u sestrinskoj skrbi ... Dopunska literatura. 1. Judaš M, Kostović I. Temelji neuroznanosti, 1997 ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo ISVU ...

Božo Soldo. Damir Štuhec viši predavač. Suradnik. Cilj predmeta. Cilj kolegija je upoznati studente sa trofaznom strukturom tla, najvažnijim osobinama i ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika ISVU ...

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta ... H. Babić: Signali i sustavi, skripta FER, 1996. 2. M. Vrankić: Signali i sustavi, zbirka ...

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Multimedija ...

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Multimedija, oblikovanje i primjena. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129568. CtP sustavi.

Sveučilište Sjever Preddiplomski stručni studij Tehnička i ...

Optika:Vidljiva svjetlost i njeni izvori. Fotometrijske veličine i jedinice. 2. 2. Zakoni geometrijske optike. Fermatov princip širenja svjetlosti. Ravno i sferno zrcalo. 2.

Preddiplomski stručni studij - Sveučilište u Dubrovniku

Mihovil Račić, pred. Poslovna matematika ... Mihovil Račić, predavač. Zgrada, kabinet -. Telefon - e-mail [email protected] Suradnik. -. Zgrada, kabinet -.

Preddiplomski struĉni studij Financijski menadţment - Sveučilište u ...

Jelena Kiš, dipl. oec. Menadţment. 20 20. 6. 4. dr. sc. Tomislav Batur. Osnove prava. 20 20. 5. 5. doc. dr. sc. Ivana Palunko. Tina Cvijanović, prof. informatike i.

Preddiplomski stručni studij Financijski menadžment - Sveučilište u ...

Meri Šuman Tolić. Ratka Grebenar, dipl.oec. Porezni sustav Hrvatske. 20 20. 6 ... 6. Banking products and services - vrste računa, hipoteka, krediti, mjenjačnica.

Sveučilište Sjever Preddiplomski sveučilišni studij Medijski dizajn ...

konstruiranja stvarnosti; Medijska kultura, ... c)hrvatska medijska politika d)hrvatski javni ... Alić/Maletić: Uvod u medije za studente MS-a (skripta: predavanja i ...

stručni studij sestrinstvo _2 - VUB

Sandra Gegić. Sandra Hodžić. Irena Klarić. Janja Begić. Ivan Cindrić. Mihaela Evačić. Valentina Greman. MateaHrvatRadunković. Nikolina Knežević. Iva Bilobrk.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ ISPITNI ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ. ISPITNI ROKOVI ak.god. 2019./2020. DRUGA GODINA STUDIJA. PREDMET. VELJAČA. I. rok.

ALUMNI RRiF VŠ PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ...

VUKIĆ KREŠIMIR. 2009/10. 4. POLDRUGAČ DENIS. 2009/10. 5. RAKIĆ BRANKO ... MIJOČ MATEJ. 2013/14. 97. KOS SUZANA. 2013/14. 98. KOVAČIĆ SVEN.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije ... Dragoljub Amidžić - Financijski menadžment, recenzirana skripta, RRiF VŠ, Zagreb 2018. ... moći stečena znanja upotrijebiti u praksi rješavajući konkretne poslovne operacije u okviru ...

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj ... - mev čakovec

odnosno geosfere (ozonskog omotač, učinak staklenika), dakle mnogi su ... Javni uvid (prezentacija plana putem tekstova, grafika, filmova i sl. odnosno javnih.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TP - IZBOR MODULA finalno.pdf ...

21000 Split. Hrvatska/Croatia www.oss.unist.hr [email protected] PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKO POSLOVANJE. IZBOR MODULA U ...

Preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi

ECTS bodovi: 180. Stručni naziv: ... Express i Diners kartica do 60 rata i putem kreditnih kartica beskamatno na rate (American. Express do 10 rata, Diners do 12.

Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj (izvanredni)

vrtiću- organizaciji koja uči, VUŠ Čakovec, Mali profesor. 3. Slunjski E. (2008.) ... Glasnik Turopolja ; Čakovec : Međimurski književni krug Reči ... www.mensa.hr.

Preddiplomski stručni studij Prehrambena tehnologija I. godina

2 ožu 2020 ... Engleski jezik II vježbe parni tjedni - A02. Osnove Biokemije - seminari i vježbe G1 neparni tjedan A04. Statistika predavanje -. A01. Osnove ...

Odluka uv školarine izvanredni preddiplomski stručni studij ... - TVZ

27 ožu 2017 ... odluke Upravnog vijeća TVZ. UKAS. TEL 385 1 5603 900. FAX 438515603 999. MAIL [email protected] WEB WWW.tvz.hr. ADR Vrbik 8, 10000 ...

preddiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite - VUKA

Peternel, Igor. 15 15 3,0 O. SZI 303 115197 ... Peternel, Igor. 30 15 4,0 O. SZI 305 115203 ... Pismeni oblici komunikacije - izrada CV-a, molbe za posao, žalbe I3.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Preddiplomski stručni studij Promet ...

8 lis 2017 ... [email protected] ... Akademski kalendar Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu ... Golubić, J., Promet i okoliš, FPZ, Zagreb, 1999. 5.

Lista za upis na REDOVITI preddiplomski stručni studij ... - TVZ

17 srp 2019 ... Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2. Konavoska 2.

Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj - unipu.hr

http://www.uzelac.eu/Knjige/MilanUzelacFilozofijaObrazovanja_I.pdf ... Svirati metar i ritam na Orffovom instrumentariju. Sadržaj ... Naučite svirati klavijature.

veleučilište u šibeniku preddiplomski stručni studij menadžment ...

Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer turistički menadžment namijenjen je obrazovanju studenata za stručni rad u menadžmentu na ...

preddiplomski stručni studij: primjena informacijske tehnologije ... - FOI

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ: PRIMJENA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 Napomena.

Preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

O STUDIJU. Preddiplomski trogodišnji stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija nastao je upravo kao rezultat prilagodbe suvremenim trendovima ...

međimursko veleučilište u čakovcu preddiplomski stručni studij ...

15 lip 2017 ... Ključne riječi: animacija, hrvatski turizam, turistička ponuda, turistička ... upitnik. Komunikacija s ispitanicima ostvarena je elektroničkim putem, ...

Preddiplomski stručni studij Predškolski odgoj (izvanredni) - unipu.hr

Adriana Beletić, asistent. Marieta Djaković ... a) Kalin, B. (2009), Povijest filozofije (Zagreb: Školska knjiga); b) Anzenbacher A. ... Sue Townsend: Tajni dnevnik Adriana Molea. Sanja Pilić: ... razovanja_%C5%BDeljko_Pavi%C4%87?auto=download ... pak cijela scena, knjigu čine privlačnom i živom poput prave pozornice.

preddiplomski stručni studij trgovinsko poslovanje - Sveučilišni odjel ...

Cilj studija Trgovinsko poslovanje je edukacija studenata u području ... Odsjek za trgovinsko poslovanje Sveučilišnog odjela za stručne studije veliku pažnju ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKO POSLOVANJE IZBOR MODULA U ...

21000 Split. Hrvatska/Croatia www.oss.unist.hr [email protected] PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TRGOVINSKO POSLOVANJE. IZBOR MODULA U ...

Odluka uv školarine redoviti preddiplomski stručni studij 2017 ... - TVZ

27 ožu 2017 ... MAIL [email protected] WEB www.tvz.hr. ADR Vrbik 8, 10000 Zagreb. Hrvatska. MB 13 98 270. OIB 088 1400 3451. IBAN HR80 236 0000 1101 350 ...

sveučilište u rijeci fakultet zdravstvenih studija preddiplomski stručni ...

cruciate ligament i meniskusa, ubrajaju se u najčešće ozljede koljena nastale ... Mehanizmi nastanka ruptura meniska se generalno mogu kategorizirati u one ...

Preddiplomski sveučilišni studij Nautika - Sveučilište u Dubrovniku

Preddiplomski sveučilišni studij. Nautika www.unidu.hr. O STUDIJU. TRAJANJE STUDIJA. Svim zaljubljenicima u more i daleke luke namijenjen je upravo studij ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI Sveučilišni preddiplomski studij politehnike ...

Simbol za ambalažu od višeslojnih materijala. [15] . ... Simbol za recikliranje. ... Temelj za provedbu kružnog gospodarstva je sortiranje otpada i recikliranje što u ...

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija - Sveučilište u Dubrovniku

KOLEGIJI. OBVEZNI KOLEGIJI. PRIMIJENJENA MIKROEKONOMIJA. TEORIJA PODUZEĆA ... ODLUČIVANJA. IZBORNI KOLEGIJI. KONTROLING.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Sveučilišni preddiplomski studij ...

25. 1.3.2. Ježinac Paracentrotus lividus. ... 25. 1.3.3. Ježinac Sphaerechinus granularis. ... Naziva se još hridinski ježinac ili pak ježinac kamenjar. Nastanjuje ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet odsjek preddiplomski studij ...

jama smještena je u Strogom prirodnom rezervatu Hajdučki i Rožanski kukovi. Slika 1. Lokacija Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u Republici Hrvatskoj ...

preddiplomski studij - Sveučilišni odjel za studije mora - Sveučilište ...

Svrha studija Biologija i tehnologija mora upravo jest obrazovanje kadrova za ... sigurnosti na moru i pomorske navigacije koji se odnose na istraživačke i ribarske ... operacijske sustave, Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android, strojnu i ... Ishodi učenja: Upoznati metode sinoptičke meteorologije, sinoptičke karte i rezultate.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet preddiplomski studij ...

HLAPLJIVI SPOJEVI LISTA I CVIJETA DALMATINSKE KADULJE ... kvantitativno, i u apsolutima kadulje dominiraju terpenski spojevi kao što su epimanool, ...

sveučilište u dubrovniku specijalistički diplomski stručni studij ...

Ključne riječi: komunikacija, pregovaranje, poslovno pregovaranje, banke, prodaja bankarskih ... Diplomski rad se sastoji od 7 (sedam) dijelova: - Prvi dio rada ...

zidane konstrukcije stručni studij građevinarstva - Sveučilište u Splitu

2.1. TLOCRT TEMELJA ... TLOCRT DRUGOG KATA – POZICIJA 300____________________9 ... smjerovima, a dalje se prenose preko trakastih temelja u tlo.

Sveučilište Sjever Diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima ...

Po odslušanom kolegiju studenti će moći opisati i objasniti osnovne pojmove odnosa s javnošću i protokola. 2. Razlikovati i objasniti različite vrste protokola i ...

Naziv predmeta LATINSKI JEZIK Kratica RPK09/2 ISVU šifra 95563 ...

Obvezna literatura. V. GORTAN, O. GORSKI, P. PAUŠ, Elementa Latina, Zagreb, 1991., str. 162. Preporučena literatura. P. KOBAŠ, Fontes Latini I, Orašje, 2003., ...

Stella Mešić Studij: Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjet

10 lip 2017 ... Autoportret s majmunom, 1943. i Ranjena košuta, 1946.).3 ... može se pronaći u njihovom psihološkom stavu kako to ističe Marino Tartaglia u.

2018 NOVI izvedbeni plan za preddiplomski studij - Studij dizajna

Zajednički predmeti. Projektiranje / Industrijski dizajn 1 / 2. Projektiranje / Vizualne komunikacije 1 / 2. Crtanje 1 / 2. Vizualna kultura 1 / 2. Uvod u dizajn 1 / 2.

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...

Studij Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij ... - UniZd

primjerima iz fizičko-geografske osnove Hrvatske. - Osposobljavanje za ... Prirodno-geografska osnova hrvatskih regija: obilježja panonskog, gorskog i ...

sveučilište sjever diplomski studij poslovna ekonomija diplomski rad ...

17 ožu 2017 ... Nadalje se zahvaljujem Upravi poduzeća Obuća Viko d.o.o. Varaždin što su imali razumijevanja za moje školovanje i što su mi izlazili u susret ...

Time-lapse - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

Prva teorija koja je trebala objasniti iluziju pokreta je „tromost“ oka ili vizualna perzistencija. Zlatko Smrkić u knjizi „Uvod u televiziju“ vizualnu perzistenciju ...

Razvoj studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever - Sveučilište Sjever

Dječji vrtić Varaždin, Dječji vrtić. Tratinčica Koprivnica. DZ Varaždin, DZ Koprivničko ‐. Križevačke županije, DZ Krapinsko ‐ zagorske županije, DZ Međimurske.

Droga - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

6 ruj 2019 ... Marihuana ima snažno štetno djelovanje na sposobnosti i vještine potrebne za sigurnu vožnju ( budnost, brzina reakcije, procjena udaljenosti ) ...

ene[r,r4 - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

start/stop znakovi. Puni ASCII skupznakova dozvoljava kodiranje svih znakova ASCII tablice vrijednosti od 0 do 127. □. 2.2.1.1. EAN kodovi. Struktura EAN koda ...

Sveučilište Sjever - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

kopno. [6]. 5.2 Rakurs. Rakurs je snimanje iz vizure koja je u većem otklonu od normalne vizure (gornji i donji rakurs), pri ĉemu dolazi do perspektivnog kraćenja ...

međimursko veleučilište u čakovcu preddiplomski stručni ... - NSK

... šećerana u Starom gradu, Najmanova bojadisaonica tekstila, Mesna industrija Vajda, Međimurska trikotaža Čakovec, Meiko, Tvornica namještaja Hrast,.

1. Preddiplomski studij - Fsb

1. 1. 2. 2. Ukupno. 25. 5. 30. TZK. 0. 2. 2. 0. 1. Semestar 4. Šifra kol. Kolegij. P. V P V Ispit ECTS. Elementi konstrukcija II A. 2. 2. 4. 1. 5. Proizvodne tehnologije II.

Preddiplomski studij - Fsb

27 ruj 2019 ... [email protected] Na uplatnici se obvezno navode sljedeći podaci: • primatelj: ... Oglasne ploče. 4. Prodekan za nastavu. 5. Financijska služba. 6.

ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA KTF-u:

Ines Penava. Vedrana Čarapina. Andreja Zaninović. Lea Lokas. Marina Kovač ... Marinela Dragović. Nina Knezović. Antonio Roščić. Ante Bubić. Antonia Bilić.

preddiplomski studij - FFZG

Jernej, J., Konverzaciona gramatika talijanskog jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1976. Jernej, J., Talijanski jezik, Priručnik za viši stupanj, Zagreb, Školska knjiga, ...

preddiplomski studij geologije - PMF

Zastupljenost kemijskih elemenata u prirodi. ... Periodni sustav Mendeljejeva. ... objasniti i opisati svojstva spojeva elemenata glavnih skupina periodnog sustava ... izraditi geološku kartu određenog područja, izraditi terenski dnevnik i detaljni.

Preddiplomski studij dizajna

Itten, J.: Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus, Thames and Hudson, 1975. Sadržaj ... Skicirati i opisati namještaj za ležanje (kreveti, ležaljke).