Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ... - Srodni dokumenti

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Povijest medicine Kod kolegija Studijski program ...

Povijest medicine. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. IV. ECTS vrijednost boda: 1. Semestar. VII.

Naziv kolegija INFEKTOLOGIJA Kod kolegija Studijski program ...

usmena pitanja. Obvezna literatura: 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006. 2. Kalenić S, ured.

Naziv kolegija Medicinska fizika i biofizika Kod kolegija Studijski ...

[email protected] Ciljevi kolegija: Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje sosnovnim konceptima fizike i njihove primjene na biološke sustave. Stjecanje znanja i ...

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

Naziv kolegija Ginekološko - porodnički staž Kod kolegija Studijski ...

izv. prof. dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med. Kontakt sati/konzultacije: Po dogovoru. ... Naklada Ljevak, 2001. Đelmiš J i sur. Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb.

Naziv kolegija Medicinska kemija i biokemija Kod kolegija Studijski ...

L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga,. 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik).. 2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija ...

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija Studijski ...

1. Đelmiš J, Orešković S. i sur.: Fetalna medicina i opstetricija. Medicinska naklada, Zagreb, 2014. 2. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska.

Naziv kolegija Medicinska psihologija Kod kolegija Studijski ...

Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999. Dopunska literatura: Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997. Gregurek R, Psihološka ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija POSLOVANJE BANAKA Status kolegija Obvezatan ...

Investicijsko bankarstvo. Grupiranje kvalitativnih i kvantitativnih statističkih podataka o bankarstvu (HNB,. ECB, WB). Poslovne knjige i izvješća banke prema ...

Naziv kolegija Elementi strojeva Kod kolegija FT124 ... - APTF

Elementi strojeva. Kod ... znanja kako bi u praksi mogao prepoznati elemente strojeva i sklopova ... Karl-Heinz Decker: ELEMENTI STROJEVA, GOLDEN.

Naziv kolegija Organska poljoprivreda i standardi Kod kolegija ...

Naziv kolegija. Organska poljoprivreda i standardi. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. II ciklus smjer Bilinogojstvo. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda:.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija ... - SUM

Ginekologija i opstetricija. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V. ECTS vrijednost boda: 18. Semestar.

Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija ... - UniZd

1 ožu 2019 ... Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (odabrana poglavlja). Giddens, A. (2007). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, ...

Broj e-kolegija po sustavu za učenje na daljinu - Katalog e-kolegija

Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 15. 0. 0. 0. 26. Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti · Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer ...

Broj e-kolegija po visokom učilištu - Katalog e-kolegija

2018. 2018./2019. 2019./2020. Ukupno. Sveučilište u Zadru · Centar Stjepan Matičević. 13. 9. 3. 1. 26. Sveučilište u Zadru · Centar za jadranska onomastička.

NASTAVNI MATERIJAL Naziv kolegija: LIKOVNO GRAFIČKA ...

gospodarske promjene, tehnika, materijali, religija i mitovi, običaji, znanost…mogu ... Primjer: Kefren, skulptura, Giza, 4. dinastija, oko 2500. pr. Kr. Kamen diorit,.

Naziv kolegija JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM ...

JAVNI DUG I UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM. Nastavnici. Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Šimović. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni). III semestar, redovni.

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – IZVORI, SUBJEKTI ...

1. Cilj predmeta Međunarodno javno pravo – izvori, subjekti je upoznati studente sa sustavom izvora međunarodnog prava te položajem i ulogom države, ali i ...

Naziv kolegija MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE ...

MEĐUNARODNO PRAVO – MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I PRAVO. ORUŽANIH SUKOBA. Nastavnici. Prof. dr. sc. Maja Seršić. Prof. dr. sc. Davor Lapaš.

Naziv kolegija FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA Nastavnici ...

FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA. Nastavnici. Prof.dr.sc. Alen Stojanović, doc.dr.sc. Jakša Krišto. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska matematika ...

Ekonomska matematika 1.6. Semestar. 1. 1.2. ... Zagreb, 1993. 2. M. Ilijašević, Ž. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagrebt, 1990.

Naziv kolegija Socijalna medicina i zdravstveni menadžment Kod ...

Naziv kolegija. Socijalna medicina i zdravstveni menadžment. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Vjerojatnost i statistika ...

Funkcija distribucija vjerojatnosti. 2 2. Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable. 9. 2 2. Diskretna uniformna distribucija. 10.

Kod i naziv kolegija Nastavnik/nastavnica Suradnik/suradnica (s ...

Studomat/stranice e-učenja. Ostale važne činjenice vezane uz kolegij. Dodatna pojašnjenja: Pohađanje nastave je obavezno. Tolerira se 30% izostanaka ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove statistike 1.6 ...

Ponavljanje: distribucije frekvencije i histogram. 10. Ponavljanje : regresijska i korelacijska analiza. Vremenski nizovi - pojam. Individualni indeksi (bazni i ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

Naziv kolegija: Umjetnost romanike Nastavnici: Nositelj: dr. sc. Ana ...

Normandija i Engleska: prema gotici (križno-rebrasti svod i dematerijalizacija ziđa). 7. Kolokvij. 8. Povratak skulpture monumentalnih razmjera, rana romanika ...

Naziv kolegija DRUŠTVA OSOBA Nastavnici Akademik prof. dr. sc ...

DRUŠTVA OSOBA. Nastavnici. Akademik prof. dr. sc. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać. Prof. dr. sc. Siniša Petrović. Prof. dr. sc. Petar Miladin. Prof. dr. sc.

Diplomski studij arheologije Naziv kolegija: Počeci simbolike i ...

Naziv kolegija: Počeci simbolike i umjetnosti. Nositelj/izvođač: dr. sc. Ivor Karavanić, red. prof. ECTS: 5. Jezik: hrvatski. Trajanje: jedan semestar, 3. semestar ...

Naziv kolegija OBVEZNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Petar ...

OBVEZNO PRAVO. Nastavnici. Prof. dr. sc. Petar Klarić, Prof.dr.sc. Marko. Baretić, Izv. prof.dr.sc. Saša Nikšić. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija KRIMINALISTIKA Nastavnici Prof.dr.sc. Duško Modly ...

Kriminalistika, knjiga l. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb. - Modly, D. (2010). Očevid. MUP, Zagreb. - Pavliček, J. (2013). Kriminalistički intervju.

Naziv kolegija NASLJEDNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Igor ...

Nastavnici. Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana. Josipović, doc. dr. sc. Romana Matanovac. Vučković. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).

Naziv kolegija MEDICINSKA BIOLOGIJA - Medicinski fakultet Mostar

stvaranje energije, stanični ciklus, stanično signaliranje i biologije tumora) ... Frakcioniranje stanica, stanična kultura, razdvajanje stanica centrifugiranjem.

Naziv kolegija DRUŠTVA KAPITALA Nastavnici Akademik prof. dr ...

Društvo s ograničenom odgovornošću: pojam, osnivanje, društveni ugovor, prava i ... studenti pišu seminarski rad kojim se provjerava njihova sposobnost izrade ...

NASTAVNI MATERIJAL naziv kolegija: GRAFIČKI DIZAJN 3 nositelj ...

naziv studija: Diplomski studij - smjer Dizajn grafičkih proizvoda ... i kolumni koje se može prerađivati pomoću pravila algebre matrice. Koriste se za.

2. godina NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile ... - UniZd

NAZIV KOLEGIJA: Ekonomija rimske rustične vile. ODJEL. Odjel za arheologiju – Sveučilište u Zadru. STUDIJ. Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija ...

Naziv kolegija: Češka književnost XX. stoljeća ECTS-bodovi: 5 Jezik ...

Uvjeti: položen ispit iz Češke književnosti do kraja XIX. stoljeća. Ispit: usmeni ... Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj.

TEMELJI NEUROZNANOSTI

Professor Zoran Đogaš, MD, PhD; Head of Department of Neuroscience e-mail: [email protected], tel. 557-905. • Professor Maja Valić, MD, PhD; Head of ...

temelji neuroznanosti - MEFST

Izborni predmet Evolucija središnjeg živčanog sustava upoznaje i podučava studenta o glavnim evolucijskim procesima uključenima u razvoj središnjeg ...

TEMELJI NEUROZNANOSTI: SADRŽAJ POGLAVLJA Poglavlje 1 ...

Živčani sustav ima središnji i periferni dio. Dva temeljna dijela središnjeg živčanog sustava su mozak (encephalon) i kralježnična moždina. (medulla spinalis).

temelji neuroznanosti za studente 2. godine medicinskog fakulteta u ...

Zoran Đogaš, dr. med., redoviti profesor T; pročelnik katedre e-mail: [email protected], tel. 557-905 (ST). •Prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med., redoviti profesor.

(prvi ciklus) Studijski program Naziv studijskog programa ... - PMF

HEMIJA – opći i nastavnički. PREDMET. Naziv predmeta. NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta. ECTS bodovi.

(prvi ciklus) Studijski program Naziv studijskog programa HEMIJA

HEMIJA – opći i nastavnički. PREDMET. Naziv predmeta. NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta. ECTS bodovi.

Korisnik Broj Naziv NVOJ Opstina Mjesto Adresa Studijski Program ...

Podgorica. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22 ... 1 Pošta Crne Gore AD Podgorica. Pošta Crne ... 1 Džek Pot DOO. Služba za ... 1 NVO Euro Hub. Sektor 2.

Korisnik Broj Naziv NVOJ Opština Mjesto Studijski Program Ocjena ...

D.O.O. za promet i usluge export - import KAŠMIR CO ... Društvo sa ograničenom odgovornošću Bencom D.O.O. ... 1 Damar Plus, doo Podgorica ... 1 Domaća Trgovina doo (Maxi,Tempo, Aroma marketi). Finansije ... 1 NVF ATLAS FONDACIJA.

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

- 13 - Studijski program Vrsta studija (ciklus) II ciklus Naziv ...

II ciklus. Naziv studijskog programa Teorijska kompjuterska nauka. PREDMET. Naziv predmeta. Formalne metode i izračunljivost. Šifra predmeta. Semestar.

PITANJA IZ KOLEGIJA

Što je to Mohsova skala (lje. 8. stvica) tvrdoće? Svrstaj po tvrdoći sve minerale koji su u njoj zastupljeni: dijamant, kalcit, milovka, fluorit, ortoklas, kvarc, topaz, ...

Šifra kolegija - TTF

masses and gaps for modelling fashion accessory. • develop ... modnog dodatka (cipele) prolazeći proces od ... izraditi kroj odjevnog predmeta (rublja, muške.

Katalog kolegija - FKIT

STUDIJA EKOINŽENJERSTVO. Kolegij. (111-S) EKOLOGIJA. Literatura. 1. Smith R.L., Smith T.M., 2000: Elements of Ecology. Benjamin/Cummings Science ...

Zapisnik 020. Kolegija [.pdf] - Grad Krk

12 stu 2013 ... Poliklinika Ivaniš prim. dr. Nikole Ivaniša, mr.sc. internista – gastroenterologa iz. Rijeke, Zametska 100 – prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji ...

Predavanja iz kolegija MJERITELJSTVO

FSB. MJERITELJSTVO. KATEDRA ZA. MJERENJE I KONTROLU. 1. UVOD. 1 ... Datum početka, detaljni rokovi, sredstvo transporta i raspored koji treba slijediti.

meistras - Utenos kolegija

MV GROUP yra viena didžiausių verslo grupių Baltijos šalyse, vienijanti alkoholinių gėrimų gamintoją „MV GROUP. Production", kuriai priklauso keturios ...