Biber Tehnički list

Biber. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE. Dimenzije. 19 x 40 cm. Klizno letvanje ... Biber ¾. 14x40. 1,50. -. Crijep za strehu. 19x28. 1,48. -. Priključak za sljeme.

Biber Tehnički list - Srodni dokumenti

Biber Tehnički list

Biber. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE. Dimenzije. 19 x 40 cm. Klizno letvanje ... Biber ¾. 14x40. 1,50. -. Crijep za strehu. 19x28. 1,48. -. Priključak za sljeme.

Utoreni Biber Tehnički list

Rubni crijep lijevi. Utoreni Biber ½. * Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni ...

Alfred Biber - Übermalung eigener Arbeiten - katharina biber

Humanic II / 2006 / Öl / Acryl / Leinen / 70 x 100 cm. 79. Page 82. Page 83 ... Humanic III / 2007 / Öl / Acryl / Leinen / 70 x 100 cm. 94. Page 97. Humanic 5 / 2007 ...

tehnički list.PDF

5 pro 2018 ... rama i tonovima boja. Mineralna, parapropusna strukturna vanjska žbuka na podložnim žbukama i TIS fasadama. Obogaćeno visokovrijednom ...

Tehnički list

jte masu za niveliranje i raširite je ko. | www.schoenox.com |. SCHÖNOX. ®. XC. Tehnički list s podacima o proizvodu . Cementna samonivelirajuća masa za ...

Porotherm 25 AKU Tehnički list

P593/15-520-1a. Normativi. Zidanje zidova opekom Porotherm. 25 AKU. Obračun za 1 m3 zida. Materijal opeka. 42,7 kom/m3 mort. 108 l/m3. Rad. KV. 2,12.

Kontinental Plus Tehnički list

Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski ...

Sigurnosno-tehnički list EZe

Ne skladištiti zajedno sa: aluminij; kromilklorid; alkalnim hidroksidima; perklorna kiselina; S oksidacijskim sredstvima. 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

Cikloheksanon EMPLURA®. Registracijski broj REACH. Za ovu tvar nije dostupan registarski broj jer je ova tvar ili njena upo raba isključena iz registracije u ...

Sigurnosno-tehnički list

22 velj 2019 ... 10.000 mg/l (Vodenbuha - daphnia). 12.2 Postojanost i razgradivost. Dio komponenti je biološki razgradiv. Stupanj eliminacije: Ugljikovodici ...

Tehnički list Kanalice

Kanalice – općenito. Namijenjene su za izvođenje kanala za odvodnju na kolnim površinama u ... Betonska podloga na koju se postavlja kanalica.

sigurnosno-tehnički list - INA, dd

UKAPLJENI NAFTNI PLIN. PROPAN - BUTAN SMJESA, SMJESA. OBOGAĆENA PROPANOM, AUTOPLIN. Datum: 20.2.2018. Izdanje: 9. HSE_INA2_F1-05.

Porotherm 10 P E Tehnički list

Porotherm 10 P E. Dimenzije. 50x10x23,8 cm. Debljina zida d. 10 cm. NF. 6,1. Masa m. 8,7 kg/kom. Potrošnja opeke m2. 8 kom/m2. Utrošak morta. 5,5 l/m2.

Mediteran Plus Tehnički list

Klizno letvanje. 36 - 33 cm. Utrošak po m2 ... Sa povećanim zahtjevima na sekundarni krov. (lijepljenje preklopa i ... Rubni crijep lijevi/ desni. 25,5 x 43,0. 3,75.

Porotherm 25 S Tehnički list

Potrošnja opeke m3. 42,7 kom/m3 ... Zidanje zidova opekom Porotherm 25 S. Plus. Obračun za 1 m³ zida. Materijal opeka. 42,7 kom/m³ mort. 108 l/m³. Rad. KV.

SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

7 velj 2014 ... Odgovara Regulativi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Annex II - Hrvatska. HG profesionalni čistač kamenca. ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti.

tehnički list - RÖFIX

roefix.com. RÖFIX. Malter za nanošenje valjkom ili četkom tehnički list 30.11.2018 ... kistom, za unutrašnje zidove i plafone, kao i za malterisane fasade. Kao prvi ...

Sigurnosno-tehnički list - Jub

21 svi 2013 ... JUPOL LATEX SATEN je unutarnja zidna boja upotrebljiva za dekorativnu zaštitu zidova i ... 6.2 Mjere zaštite okoliša Razrijediti s mnogo vode.

Saturn Tehnički list

Izbor visokoparopropusne folije Tondach FOL-S, Tondach FOL-K ili Tondach MONO DT ovisi o zahtjevima na sekundarni krov (nagib, oblik krova, klimatski ...

Tehnički list proizvoda

stepeništa, povezuje stepenice sa parketom postavljenim na gornjoj etaži i omogućava njegovo kretanje (ekspanzioni razmak). ▫ Stepenišni profil osnovni – ...

Tehnički list - Knauf

W221 Knauf nosač za umivaonik. W222U Knauf nosač za pisoar. W223 Knauf nosač za WC / bide. W224 Knauf nosač-kombinacija za WC. – za osobe s ...

tehnički list - Egger.com

Uputstvo za čišćenje i održavanje EGGER laminata ... sredstva za čišćenje odvoda, hlorovodičnu kiselinu, sredstva za čišćenje srebra ili sredstva za čišćenje.

Tehnički list - Baumit.rs

Fabrički pripremljen visoko termoizolacioni malter za zidanje. Sastav ... Toermoizolacioni malter za malterisanje, grupa maltera M5 prema. ÖNORM EN 998-2.

Tehnički list - EuroPaint doo

5900 3-2-1 Surfacer Višenamenski HS prajmer filer. 5 : 1. Ver.: 2018-11 ... Pre nanošenja prajmera na goli čelik / metal, obrusite površinu. Pre nanošenja goli ...

Plan 30 Tehnički list

Uljevni lim. Okapni lim. -Tondach Plan 30. -Letvanje od 14,5 do 17,0 cm. -Kontra letva min. 5 cm. -Visokoparopropusna folija. Tondach FOL-S/FOL MONO DT*.

Figaro Tehnički list

Klinasto brtvilo, ALU završna traka za opšav dimnjaka ili zida. SISTEMSKA OPREMA. Porotherm. Porotherm. Profi. ZRAČNI PROSTOR KONTRA LETVE.

Jupiter Tehnički list

Tehnički list. Jupiter. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE. Dimenzije. 29,2 x 48,6 cm. Klizno letvanje. 42,7 - 38,7 cm. Utrošak po m2. 9,5 - 10,5 kom/m2. Masa. 4,08 kg.

Plan 18 Tehnički list

Uljevni lim. Okapni lim. -Tondach Plan 18. -Letvanje od 25,0 do 28,0 cm. -Kontra letva min. 5 cm. -Visokoparopropusna folija. Tondach FOL-S/FOL MONO DT*.

Venera Tehnički list

Rubni crijep lijevi/ desni. 29,3 x 48,5. 5,4/5,3. 2,6. Crijep za strehu ... Kopče za pričvršćivanje crijepa (za prvi red, za rezani prešani crijep - pričvršćivanje na ...

Tehnički list - Den Braven

poliuretanska pjena. Moguće ju je nanositi ručno (adapterom) ili pištoljem. Samostalna pjena Zwaluw FP PU Foam pruža vatrootpornost spoja do 120 minuta, ...

Tehnički list - Schonox

za povećanje za daljih mm, svaki s ... cementni i brzo sušeći cementni estrih ... Masa za izravnavanje s učvrsnim vlaknima s vrlo niskim naprezanjem i velikom ...

sigurnosno- tehnički list - Rio Tinto

23 tra 2019 ... Boraks pentahidrat, Natrijev tetraborat pentahidrat, Boraks 5 mol. Drugi načini identifikacije. : 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda. 1.3 Podaci ...

Porotherm 20-50 Profi Tehnički list

Potrošnja opeke m2. 8 kom/m2. Potrošnja opeke m3. 40 kom/m3 ... t.mort. 10 l/m³. Rad. KV. 1,55 sat/m³. PKV. 0,4 sat/m³. Zidanje zidova opekom Porotherm.

Porotherm 25 Profi Tehnički list

serklaž. 17x17 cm. Dvije vertikalne trake. DRYFIX.extra ljepila u svakom redu u punoj visini bloka. Porotherm. 25 Profi. Porotherm. 25 Profi. Porotherm Profi.

Tehnički list Castello ograda

Ograda. Pregled nacina isporuke Castello zidnog sistema. Visina u cm ... i suho cišcenje uz korištenje sredstava za cišcenje betonskih oplocnika ili kamena.

Sigurnosno tehnički list - Samoborka

10 tra 2013 ... Uporaba: Za gletanje zidova i stropova. ... osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika ... U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet liječnika.

Kanalica Adriatic Tehnički list

nagib krova 22º - 30º. 10 - 8 cm preko 30º. 8,0 cm. Utrošak po m2. 26,0-28,6 kom/m2. Masa. 1,8 kg. Srednja pokrovna širina (cca). 21,0 cm. Minimalni nagibi ...

Sigurnosno-tehnički list - Bauhaus

16 svi 2013 ... ... Jupol Classic su polimerna veziva na osnovi vinil-acetatnog veziva, fina ... Čuvati pod ključem, odnosno pristup imaju samo stručne osobe ili ...

siloksan dm tehnički list - Silikoni

Silikonska ulja SILOKSAN DM-serije su tečne molekulske smeše siloksanskih makromolekula linearne ... zaštitnih krema, lakova za kosu, itd,. • aditivi za boje i lakove: sredstvo protiv isplivavanja pigmenta, kratera i "pomorandžine kore".

Tehnički list - PB Mörtel - Knauf

Tankoslojni malter za zidanje gasbeton blokovima (T) M 10. Opis proizvoda. Svojstva. P188.rs. Tehnički list. Malteri. 09/2019. Cementni malter namenjen za ...

Sika Multiseal BT tehnicki list

19 ožu 2012 ... Uredski kontejneri. ▫ Radovi sa cijevima, prodori. Obilježja proizvoda /. Prednosti. ▫ Vrlo jednostavna ugradnja. ▫ Hladna ugradnja.

Tehnički list Cestovni rubnjaci

Cestovni rubnjak služi za odvajanje prometne povrπine, a ujedno i učvrπćuje rub vozne povrπine. Prilikom ugradnje mora se pripremiti odgovarajuća podloga ...

Sigurnosno-tehnički list - RÖFIX

22 velj 2019 ... Trgovačko ime: RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramičke pločice. 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje ...

Tehnički list Led ugradbena rasvjeta

Stepeništa, obrub parcela. • Prilazni putevi, vrtne staze i staze oko kuće. • Terase. Tehnički podaci: Outdoor Pro. Napon. 12V DC. 5V DC Solar. Potrošnja struje.

sigurnosno- tehnički list - paintdocs.com

1 pro 2019 ... Akutni EC50 >500000 µg/l Morska voda. Alge - Skeletonema costatum. 96 sati. Akutni EC50 5091000 µg/l Svježa voda Vodenbuha - Daphnia ...

Sigurnosno-tehnički list - Lovibond

15 velj 2019 ... natrijev hidroksid. · Oznake upozorenja. H290 Može nagrizati metale. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. · Oznake obavijesti.

Porotherm 30 Profi Tehnički list

serklaž (TI) j spoja vanjskog zida od Porotherm 30 Profi sa kosim krovom. TONDACH GLINENI CRIJEP. POPREČNE LETVE (4 cm). UZDUŽNE LETVE (6 cm).

Tehnički list Knauf Nivellierspachtel

samonivelirajuća podna glet masa za debljine ... Sloj osušene mase pogodan je za ... Izravnavanje podloge od estriha izravnavajućim slojem tečne mase od ...

Tehnički list Aquapanel indoor - Knauf

Tehnologija Aquapanel Cement Board. (cementna ploča) pokrenula je revoluciju u dizajnu i građevinarstvu širom Evrope. Razvijena od strane Knauf USG ...

Tehnički list Rettango kombinirana forma

Rettango oplocnik primjenjuje se kod terasa, vrtnih staza i staza oko kuce, garažnih prilaza, ... Sve sheme polaganja možete pronaci na www.semmelrock.hr.

sigurnosno -tehnički list - Alfa Laval

EC10, Daphnia magna (Vodenbuha), > 0,1 - 1 mg/l. Calcium difluoride. Akutna toksičnost za ribe. Ne očekuje se da bude otrovan za organizme koji žive u vodi.

Tehnički list - W118 Knauf sigurnosni zid

Protuprovalni pregradni zidovi ugrađuju se u područja povećane potrebe za ... Protuprovalni pregradni zid. 2. Knauf ... Knauf. Knauf. MW-profil. dB. Diamant. 2x 12,5 čelični lim. 1x 0,5 mm. . Diamant ... Količina Jedinična cijena Ukupna cijena.

Tehnički list C 535 025 KÖSTER Reparaturni mort NC

Izdano: 2018-10-29. KÖSTER Reparaturni mort NC. Mort ojačan vlaknima, za sanaciju i završnu obradu betonskih konstrukcija, visoko otporan na kemijska i ...

JUPOL Denikol - sigurnosno tehnički list - Jub

27 lip 2017 ... obrtništvo). Proizvod JUPOL DENIKOL je premaz na osnovi vapna i kazeina za blokadu u vodi topivih tvari na ... Razrijediti s mnogo vode.

Sigurnosno-tehnički list Artea Plus - Syngenta

26 stu 2014 ... ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU. 1.1. Identifikacija proizvoda. Trgovačko ime: ARTEA PLUS.

Tehnicki list H PRO 200 20 07 2017 finalno - Knauf

Fleksibilna cement-polimerna hidroizolacija. Dvokomponentna fleksibilna hidroi- zolacija na bazi cementa i polimera. Zadovoljava zahtjeve prema normi.

Tehnički list - W62 Knauf pregrade za šahtove

Detalji. 20. W635.rs. Jednostruka potkonstrukcija od udvojenih CW profila. Dvoslojna obloga dodatna gipsana DF ploča sa unutrašnje strane šahta. Spojevi s ...

Sigurnosno tehnički list Brasan 540 EC - Syngenta

6 srp 2017 ... Kron.toks.vod.okol.1; H411. 108-94-1/. 203-631-1/. 606-010-00-7. 01-2119453616-35-. 0005. >= 3 - < 10. % w/w cikloheksanon. Zap. tek.

Tehnički list ASTI Colori - Semmelrock

... pješačke zone, vrtne staze, terase, okućnice, područja oko bazena, zimske vrtove i stepenice. Ploče su namijenjene samo za pješački promet! Karakteristike.

Tehnički list Knauf Fireboard kanali

Utrošak materijala. Konstrukcija i montaža. Obrada spojeva i površina. Informacije o održivosti / Posebne napomene. Napomena. Sa plus obeležena izvođenja ...