Službeni glasnik broj 3 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica i Kaufland Hrvatska, Poslovna jedinica ... Nalaz se očitava u roku dva tjedna. Na posebno ... Početak detoksikacije (u ambulantama ili bolnicama).

Službeni glasnik broj 3 - Virovitičko-podravska županija - Srodni dokumenti

Službeni glasnik broj 3 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica i Kaufland Hrvatska, Poslovna jedinica ... Nalaz se očitava u roku dva tjedna. Na posebno ... Početak detoksikacije (u ambulantama ili bolnicama).

Službeni glasnik 6 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica, 1. listopada 2013 godine. Broj 6 ... škola i Učeničkog doma Virovitica za ... u ios tali po rez i od iga ra n. a s reć u. 220.500,00. 200.000,00. 201.900,00.

Službeni glasnik - Virovitičko-podravska županija

Srednja škola Marka Marulića Slatina,. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica,. Tehnička škola Virovitica, Industrijsko- obrtnička škola Virovitica, Strukovna škola.

Službeni glasnik 5 - Virovitičko-podravska županija

škola i Učeničkog doma Virovitica za. 2013. godinu. 4. 2. ... 3. Petar Budimir ... PAN. IJE. R ed . br . Naziv radn og m jesta. P otreb n o stru čn o zn an je. Op is p.

Službeni glasnik 2 - Virovitičko-podravska županija

Statuta Gimnazije Petra Preradovića. Virovitica. 29. 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta. Industrijsko - obrtničke škole. Virovitica. 29.

virovitičko-podravska županija - AWS

cedent, Ortran d.o.o. Orahovica- cesionar. ČAZMATRANS ... Čazmatrans promet - cedent, Ortran. d.o.o.- cesionar) ... PANTURIST DD OSIJEK. 0,00. 54. 15/0348.

Untitled - Virovitičko-podravska županija

KLASA: 021-05/16-02/02. UR. BROJ: 2189/1-04/2- 16-5. Virovitica,. 2016. ... Tomaša Masaryka 8, 33000 Virovitica ... FILOZOFSH FAKULTET ZAGREB. STUDIJ ...

preuzmi - Virovitičko-podravska županija

Osnivač i vlasnik Opće bolnice Virovitica je Virovitičko-podravska županija sukladno ... zgradu preseljen je Odjel neurologije, Bolnička ljekarna i Praona rublja, ...

SADR Ž AJ - Virovitičko-podravska županija

Kovačića Zdenci. 15. 15. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića. Pitomača. 16. 16. Rješenje o imenovanju članova ...

podravskoj županiji - Virovitičko-podravska županija

Zahtjevi za uzgoj marelice i dominantna ograničenja ... Na voćarskim područjima Virovitičko-podravske županije za uzgoj marelice, ... javlja apopleksija.

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ...

Izvor: HGK ŽK Virovitica, Aktualnosti gospodarstva VPŽ, srpanj 2014. 2.3. Kretanje dobiti i gubitka ... Veterinarska stanica - Vet-Feliks. Poduzetnički impuls 2014.

Master-plan-turizma - Virovitičko-podravska županija

podrazumijeva relaciju Osijek - Zagreb u duljini 82 km i sjever-jug, s relacijom Pčelić. - Banova ... Ortran d.o.o. Orahovica, i to samo kao emitivna agencija, te.

zavod za javno zdravstvo sv - Virovitičko-podravska županija

Alergijski semafor, peludna prognoza i peludni kalendar ... Peludni kalendar za 2014. ... Hrvatskoj je područje između rijeke Save i Drave najugroženiji prostor ...

Službeni glasnik broj 03/2017 - Požeško-slavonska županija

mima. Broj korisnika koji su započeli ko ristiti uslugu prije sije čnja 201. 7 ... madraci, infuzomati, aspiratori...) 9 antid.madr,. 9 inv.kolica. 37 bol. kreveta,.

Službeni glasnik broj 06/2019 - Požeško-slavonska županija

Broj 6 · Požega, 26. kolovoza 2019. godine. AKTI ŽUPANA ... UKUPNO "OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA" 4.243.113,21 ... lokalnog ambijenta. 4.

Službeni glasnik broj 03/2016 - Požeško-slavonska županija

Plamen d.o.o. Požega. 8. Zvečevo d.d. Požega. 9. Spin Valis d.d. Požega. 10. Kutjevo d.d. Požega. 11. Color emajl d.o.o. Požega. 12. Podravka Studenac Lipik.

Službeni glasnik broj 01/2019 - Požeško-slavonska županija

Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su omogućiti provedbu preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svome području ...

virovitičko-podravska županija grada orahovice ... - Grad Orahovica

Izmjena i dopuna PPUG Orahovica („Službeni glasnik“ Grada Orahovice ... RADLOVAC d.d. – dodati u opis oznake R5 na kartogramu 1 „športski centar i ...

plan intervencija u zaštiti okoliša virovitičko - Virovitičko-podravska ...

Cestarija Virovitica, Slatina i Orahovica. 12. Skladištenje naftnih derivata. HŠ Zoljan Slatina. Šumarija Virovitica. 13. Keramičarska industrija. KIO Orahovica.

SLUŽBENi GLASNiK - Međimurska županija

13 srp 2007 ... OPĆiNA DONJi KRALJEVEC. AKTI OPĆINSKOG ... (“Narodne novine”, broj 99/99, 29/02 i 49/02 - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: ... općinske uprave, mjesni odbor, pošta, ljekarna, ambulanta, osmogodišnja osnovna škola ...

službeni glasnik - Koprivničko-križevačka županija

23 tra 2019 ... o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i ... Odluka) utvrđuje se visina paušalnog poreza po krevetu ... Neto površina groba – parcela grobnog mjesta. ( groba), ... Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i.

Službeni glasnik 01/2017 - Požeško-slavonska županija

OŠ Fra Kaje Adžića, Pleternica (12 PŠ) – 56/857. 566.016,00. 11. ... Marija Đukić, Mile Budaka 39, Pleternica,. 2. ... Danijel Rušitović, med.teh., imenuje se.

Službeni glasnik BiH, broj 11/16 - ILO

c) tražitelj azila je stranac koji podnese zahtjev za azil o kojem nije donesena ... supsidijarnom ili privremenom zaštitom primjenjuje se Zakon o zaštiti ličnih ...

Službeni glasnik BiH, broj 32/15

"4.4 Tužilac ne smije ispoljavati bilo kakvu vjersku, političku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme vršenja službenih dužnosti". (2) Dosadašnje tč. 4.4, 4.5 ...

Službeni glasnik BiH, broj 83/13

Službeni glasnik BiH, broj 83/13. Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 82/13 PRAVILNIK

(1) Zimska salama je proizvod od fino do srednje usitnjenog svinjskog mesa prve ... (1) Tirolska kobasica je proizvod od svinjskog i/ili goveđeg mesa, mesnog ...

„Službeni glasnik RS“ broj 31/2011

Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ). 313. 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloÅ¡kih sredstava. 314. 3. Ostali finansijski ...

''Službeni glasnik BiH'', broj:11/13 PRAVILNIK

(3) Ovaj Pravilnik primjenjuje se bez uticaja na druga specifična pravila kontrole ... tekstu: HACCP), zajedno s provođenjem dobre higijenske prakse, kako bi ...

Grad Zadar - Službeni glasnik Zadarske županije - Zadarska županija

3 pro 2019 ... Čistoća d.o.o. je prvotno osnovana kao ustanova za održavanje javne čistoće grada Zadra. Ustanovu je osnovao Narodni odbor općine Zadar, ...

Broj 6 «SLUŽBENI GLASNIK» - Općina Tešanj

Općinskog vijeća Tešanj (u daljem tekstu: Vijeće), ... izjavu na sjednici Vijeća čitanjem teksta izjave ... min. kota poda prizemlja iznosi 0,10 cm ili više iznad.

Službeni glasnik broj 15 - Grad Dubrovnik

10 pro 2019 ... kosilica motorna leđna FR 450 - 1, kosilica motorna MB 545T - 1, Kosilica ... Prozračivač travnjaka, Prskalica motorna SR 400-STIHL 340/420 -1, Prskalica ... Tomo. Krmek. Vinogradarska 4. Mokošica. Povjerenik. Mario. Katić.

službeni glasnik broj 11-15 - Općina Semeljci

Najveći pritok rijeke Vuke je kanal I reda – Velika Osatina, kome pripada veći dio Općine. Semeljci. Pritoci Osatine na području Općine su kanali II reda: Veliki ...

Službeni glasnik broj 05-2018 - Grad Vis

18 lip 2018 ... Ne usvaja se prigovor Damira Radice, Šetalište Viški boj 8, Vis, na ... ureda za katastar Vis, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno.

„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01 od 19.09.2001.g - izbori.ba

„Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01 od 19.09.2001.g. U skladu sa člankom II 1, člankom IV 1, 2 i 4a) i člankom V 1a) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom V.

Službeni glasnik broj 06-2017 - Grad Vis

sidrišta Stončica, Rukavac, Veli Budikovac, Ravnik i Ruda zračni promet. • helidromi Šupurine i Plisko polje groblje Podselje sunčana elektrana Griževa Glavica.

„Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst

2 јун 2014 ... 1. Ceo elektrodistributivni konzum. Broj TS 110/x kV bez napona: 4 ... Oprema i materijal: Dance za kalorifer obezbeđeno od firme „Kirka Suri“.

„Službeni glasnik BiH“, broj: 69/09 - Vanjskotrgovinska komora BiH

(2) Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila koja ispunjavaju ... (4) Odjava vozila zbog promjene podatka iz stava (3) ovog člana obavit će se ...

„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13

o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu. 2018. ... studentima s prebivalištem na području Međimurske županije za studij u akademskoj godini ... odluke isplaćuje se jednokratna godišnja potpora.

službeni glasnik broj 3-18 - Općina Semeljci

30 ožu 2018 ... ... Koritni,Vrbici i Mrzoviću. 2. “Pavka” u Koritni i Semeljcima. 3. NTL u Semeljcima. 4. Slavonija - Bošković u Semeljcima, Koritni i Kešinci.

Službeni glasnik broj 7 - Općina Petlovac

31 pro 2015 ... prispjelog Predračuna broj 200160140097 od 01. 11. 2015. g. od Tvrtke „Emmezeta“ Osijek, o d o b r a v a se nabavka 20 drvenih stolica i 5 ...

Službeni glasnik broj 5-2019 - Općina Tar-Vabriga

31 svi 2019 ... Godina: XIII Cijena po komadu: 30 kn ... Slavonska avencija 6, 10000 Zagreb ... BOMBONIJERE d.o.o. Zagreb, Vinogradska cesta 123A.

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“ broj 11/0

12 srp 2019 ... PRIČIGIN 2019.- TRINAESTI FESTIVAL. PRIČANJA PRIČA. 5.000,00. 99. POVIJESNA POSTROJBA "KLIŠKI USKOCI" OŽIVLJENA POVIJEST ...

Sluzbeni glasnik broj 4_2016.pdf - Grad Mostar

1 tra 2016 ... stajališnog mjesta, auto taksi prevoznici moraju dobiti ... iz oblasti EE i OIE“ i dodaju riječi „voditelj tima“. ... Dražan Vrljić, stručni savjetnik za.

„Službeni glasnik Unsko- sanskog kantona“, broj: 9/02 i 4/04

garaže, dvorišne ograde, kiosci, terase, nadstrešice ...................................... 20,00 KM. • pomoćni i gospodarski objekti ......................................................... 25,00 KM.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj 1. Godina LVI ...

23 sij 2019 ... koje su nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti ... realizaciji filma sudjeluju Nikša Kušelj, Mara Bratoš i Branko Ištvančić.

Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 125

10 pro 2019 ... JELENA MAJIĆ. ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 35, 21210 SOLIN. FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB. 120. SARA GARAC. HERCEGOVAČKA ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj 5. Godina LV ...

12 ožu 2018 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. 34. ... POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM ... NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE, Branitelja Dubrovnika 41,.

„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/0

18. MISLAV čURIĆ. 1992. PK „GRDELIN“ SPLIT. 19. STIPE HRGOVIĆ. 1992. SD „DALMACIJACEMENT“ SOLIN. 20 ANTONIA KLANAC. 1992. JK „SPLIT“ SPLIT ...

''Službeni glasnik BiH'', broj: 04/13 PRAVILNIK O HIGIJENI HRANE

29 lis 2012 ... kontrolnih tačaka (u daljnjem tekstu: HACCP), zajedno s primjenom dobre ... (2) Ovaj pravilnik primjenjuje se na sve faze proizvodnje, prerade i ...

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 11

13 lip 2019 ... TZ SINJ. 5.000,00. 14. "Drumsko ljeto 2019." Udruga "Podbablje portal, Kamenmost. 2.000,00. 15. "Cisko lito 2019." KUŠU "Cista Velika" 8.000, ...

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 11/0

22 lis 2018 ... Gimnastički klub Marjan- Split, stipendija Korina Brnada, u iznosu ... Košarkaški klub Split- Split, stipendija Ante Perkušić, u iznosu 6.000,00 kn.

Sluzbeni glasnik broj 12_2015.pdf - Grad Mostar

2. 1. 4. 15. Splitska. Prijeratno stajalište. 6. 1. 8. 16. Kardinala Stepinca. Ispred Mepas Malla. 10. 1. 16. 17. Kneza V išeslava. Ispred ulaza u Mepas Mall. 4. 1. 6 ...

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

30 lip 2017 ... Broj 23 - Strana 10. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. Član 5. Manifestacija će biti realizovana u ...

(„Službeni glasnik Krapinsko –zagorska županije“ broj 32/12) u ...

23 pro 2013 ... SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE. („Službeni glasnik Krapinsko –zagorska županije“ broj. 32/12) u članku 1. riječi ...

„Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj 125

23 ruj 2019 ... MALA BUBAMARA, vl. Ana. Zorica. 25.832, ... FOTO STUDIO OLUJIĆ, vl. Ankica Olujić. 29.200, ... HAIR STUDIO INFINITY, vl. Sanela Radišić.

(„Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), te

odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, stradalnika rata sa pravima stradalnika rata koji su bili pripadnici drugih vojnih formacija, a koji su uvršteni u ...

„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11

3 srp 2017 ... DARIJAN GUDELJ. III.gimnazija. Split. MARINA TVRDEIĆ. 2. 18 Španjolski j. LUKA RUŽIĆ MARUŠIĆ. I. gimnazija. Split. LINDA PALAMETA. 2.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj 15. Godina LIV ...

Stanica Dubrovnik za 2017. godinu. 76. Plan održavanja ... Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. („Službeni glasnik ... elektroopskrbe, vodoopskrbe i telekomunikacija, dok je u pripremi gradnja sustava odvodnje otpadnih i ... UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I PROVEDBU DOKUMENATA.

Sluzbeni glasnik broj 5_2015.pdf - Grad Mostar

Јуришић Антонија - Мостар. 12. Лугоња Зденко - Мостар ... Bojanić Nataša - Mostar. 2. Hamzić Senadin - ... Jurišić Antonija - Mostar. 12. Lugonja Zdenko - ...

Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“, broj: 11

11 pro 2018 ... Ivana Alilović. Kralja Zvonimira 38, Imotski. Filozofski fakultet u Mostaru. 55. Ivana Brnas. Put Brnasa 6, Ričice- Proložac Filozofski fakultet u ...