1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i ... Međutim, površinski molekuli vode se jako privlače zbog površinskog napona i ...

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ... - Srodni dokumenti

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i ... Međutim, površinski molekuli vode se jako privlače zbog površinskog napona i ...

Molekularna fizika i termodinamika Molekularna fizika i ...

vrste materijala tela,. ◇ mase ... Perpetum mobile prve vrste: ne može se stvoriti energija ni ... Nemoguć je perpetum mobile druge vrste: Ne postoji mogućnost.

Fizika čvrstog stanja I - PMF

rešetka). • Kako ustanoviti da nešto ima pravilnu mikroskopsku strukturu? • Odgovor: Rentgenska ... Oznake- P- primitivna, I- prostorno/volumno centrirana, F- plošno centrirana,. C – bazno centrirana ... SCC- simple cubic. Jednostavna kubična.

Metali 3. dio - << Fizika čvrstog stanja >> - PMF

Gustoća stanja natrija i bakra (DFT). 4. 2. 0. 2. 4. 6. 8 energy (eV). 0.00. 0.05. 0.10. 0.15. 0.20. DOS. Na. Total. 10 8. 6. 4. 2 0. 2. 4. 6. 8 energy (eV). 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Kristalna struktura - << Fizika čvrstog stanja >> - PMF

15 lis 2014 ... Bravaisove rešetke: kubična rešetka jednostavna kubična volumno centrirana kubična (BCC) plošno centrirana kubična (FCC). ▻ Sve stranice ...

Fizika čvrstog stanja I - Odjel za fiziku

15 srp 2019 ... izraza za gustoću unutrašnje energije u, Fermi-Diracove razdiobe te trećeg zakona ... Zadatak 12.6 Kubo-Greenwoodova formula, za razliku od ...

Supravodljivost - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

Pregled predavanja. Uvod. Svojstva supravodiča. Supravodljivi materijali. BCS teorija. Ginzburg-Landauova teorija. Visokotemperaturni supravodiči ...

Magnetska svojstva materijala - << Fizika čvrstog stanja >> - PMF

Spin - Paulijev paramagnetizam. • Orbitalno gibanje - Landauov dijamagnetizam. ▻ Dugodosežna magnetska uređenja: feromagnetizam, antiferomagnetizam ...

Kristalna struktura - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

indeksa: 3 cijela broja u okruglim zagradama (hkl). ▷ Millerovi indeksi su obrnuto proporcionalni odsječcima (s1,s2,s3) koje ravnina čini na kristalografskim ...

[email protected] QED 1 SVETLOBA 12.1. UVOD 12.2 ... - Fizika in še kaj

7. ZBIRALNA (BIKONVEKSNA) LEČA. Za leče veljajo iste enačbe, kot pri zrcalih. Zbiralna leča ima gorišče in zbere žarke v gorišču. Pri zbiralni leči ločimo dva ...

Fizika 2 Termodinamika, valovi i kvantna fizika - PMF

7 lip 2015 ... 13.3 Glazbena vilica. Glazbena vilica je akusticki rezonator koji sluzi za ugadanje blazbenih instrumenata. Nacinjena je od elasticnog ...

[email protected] QED 1 MAGNETNA INDUKCIJA 16.1 ... - Fizika in še kaj

MAGNETNA ENERGIJA TULJAVE. 16.1. MAGNETNA INDUKCIJA. Magnetna indukcija je pojav pri katerem se v magnetnem polju ustvarja. (inducira) električna ...

[email protected] QED 1 ATOMSKO JEDRO 20.1 ... - Fizika in še kaj

NUKLEONI. 20.3. MASNI DEFEKT JEDER. 20.4. JEDRSKE REAKCIJE. 20.5. RAZPADI. 20.6. AKTIVNOST IZOTOPA. 20.7. CEPITEV JEDER – FISIJA. 20.8.

Optička svojstva nemetala - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

Clausius-Mossottijeva relacija. Atomska polarizabilnost. Pravilo suma. Fononski doprinos. Lyddane-Sachs-Teller relacija. Polaritoni. Kramers-Kronigove relacije.

NAZIV PREDMETA Fizika čvrstog stanja Kod PMP201 Godina ...

zakon, Jouleova toplina, Matthiessenovo i Nordheimovo pravilo, fononski doprinos električnom otporu, vodljivost u vremenski promjenjivom električnom polju ...

ATOMSKA I MOLEKULARNA FIZIKA Cilj i zadaci Cilj nastave ...

školama i fakultetima, na kojima je atomska i molekularna fizika jedna od fundamentalnih disciplina. Zadaci nastave Atomske i molekularne fizike su da učenici:.

fizika fizika fizika - pfst

Jednostavno harmonijsko titranje (izraz za silu, elongaciju, diferencijalna jednadžba, skica, brzina, akceleracija). 4. Vrste valova i jednadžba vala, stojni valovi.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna energija

Sila je vektor, a potencijalna energija nije vektor. Pitanje je kako mogu biti ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna ... - FKIT

Zaista, kad ne bi bilo sila trenja, vanjskih i unutarnjih, automobili bi se mogli ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje toplina i ... - FKIT

Toplina je oblik energije, a temperatura je veličina koja označava ... FIZIKA I. 13. PREDAVANJE. Promjena je količine topline u određenom sustavu ovisna o.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 6. PREDAVANJE. SNAGA. Premda možemo obaviti određeni mehanički rad koji, izražen količinski u džulima, može biti jako velik ipak osjećamo da je.

fizika i 2. predavanje fizika i 2. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka. Ukupni prijeđeni put je jednak zbroju pojedinačnih prijeđenih putova ("koraka"). Općenito vrijedi.

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

fizika i 5. predavanje fizika i 5. predavanje - FKIT

sile otpora zraka? Kolika je prosječna sila otpora zraka? Rješenje: Rad težine je. Razlika kinetičkih energija je. Prosječnu silu otpora zraka definiramo kao omjer ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje - FKIT

U tom je smislu unutarnja energija slična temperaturi—obje su veličine funkcije stanja tijela. No, kad smo već tako definirali unutarnju energiju sustava, gdje.

FIZIKA I 5. PREDAVANJE FIZIKA I 5. PREDAVANJE Potencijalna ...

taj rad, treba mi energija" ili "iscrpljen sam, nemam dovoljno ... Očito su i rad i energija, kao i sila, pojmovi povezani s ... Gravitacijska potencijalna energija.

fizika i 14. predavanje fizika i 14. predavanje - FKIT

14. PREDAVANJE. Izotermni proces. To je proces pri konstantnoj temperaturi. Jednadžba procesa je . Tada tlak nekako ovisi o volumenu, a ta je ovisnost.

fizika

Приручник ( I, II ) за рачунске задатке за I и II разред ... 7. М. Пејевић, Г. Ристић, С. Голубовић: Решени задаци за припрему пријемног испита из физике ...

Fizika I - PMF

Električni otpor, kapacitet, potencijal i napon. Rad i energija. Električna struja: jačina, gustoća i Ohmov zakon. Faradayevi zakoni elektrolize. Kirchoffova pravila.

FIZIKA - MON KS

VII razred. VIII razred. IX razred. 1. Fizika i priroda. 1. Osnovi kinematike. 1. ... Osnovi dinamike. 2. Električna struja. 3. Međudjelovanje tijela, sila. 3. Pritisak. 3.

fizika - Ric

FIZIKA. Izpitna pola 2. NAVODILA KANDIDATU. Pazljivo preberite ta navodila. ... svojo {ifro v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na obrazca za ocenjevanje.

Fizika 2

b udaljenost slike do leće. R polumjer zakrivljenosti. R nn b n a n. 1. 2. 2. 1. -. = . Zakon loma na sfernoj granici. Predmetna žarišna duljina (predmet je u žarištu ...

fizika - PMF

(nerecenzirana skripta) (dostupno na e- nastavi). Preporučena. 1. V. Henč-Bartolid, L. Bistričid, Predavanja i auditorne vježbe iz fizike lasera, Element, Zagreb, ...

Fizika - mzo

24 velj 2016 ... Fizika . Cjelovita kurikularna reforma. Rani i predškolski, ... okviru te ocjene, ovaj kurikulum je svakako korak naprijed i vraća nas na stanje" ...

Fizika 7

Njësia e matjes së forcës është 1njuton (1N), për forca të mëdha përdorim kilonjuton. 1kN=1000N. - Për të matur forcën përdorim dinamometrin. - Për të lexuar ...

Fizika - Gov.si

prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Program osnovna šola. FIZIKA. Učni načrt. 8. razred: 70 ur.

Fizika - pmfst

28 sij 2019 ... 25532286016. 0177055632 Galić Ivana. 28062608954. 0177052924 Hrepić Luka. 12484016297. 0023119679 Knezić Helena. 99663429817.

fizika - NCVVO

FIZ T D. 1. 12. FIZIKA. Knjižica formula. FIZ. FIZ.28.HR.R.T1.08. Page 2. FIZ T D. 2. Fizika. 99. Kinematika. Dinamika. Hidromehanika t s v. D. D. = a t v. = D. D.

Fizika 2004

Težnostna ali gravitacijska konstanta: 3. -11. 2 m. 6,7×10 ... Pot: s v t. = ⋅. Sila: F. m a. = ⋅. Težnostna sila: 1. 2. 2 g. m m. F. G r. ⋅. = Moč: A. P t. = Toplotni tok: Q.

Fizika 2 - FESB

Sferna zrcala. ❑ Sferna zrcala imaju oblik dijela sfere. ❑ Konkavno ili udubljeno sferno zrcalo ima reflektirajuću površinu na unutrašnjoj strani, konkavnoj stani.

TF2Zadaci_br5ATOMSKA FIZIKA

... λ1 zračenja koje je u odnosu na upadno zračenje rasejano pod uglom ϕ=π/2. Masa mirovanja elektrona je. 31. 0. 9,1 10 m kg. −. = ⋅. , a Plankova konstanta.

Fizika 4 - Element

24. 1.2.3. Zakon radioaktivnog raspada. 25. 1.2.4. Osnove dozimetrije. 28. 2. ... Hubbleov zakon i veliki prasak. 82. 4.1.3. Građa svemira – zvijezde, galaksije i.

Fizika i ekologija III

Kisela kiša nastaje kada ovi gasovi reaguju u atmosferi sa vodom, kiseonikom i drugim hemikalijama formirajući različita kisela jedinjenja. Sunčeva svetlost ...

TF2Zadaci_br6Nuklearna fizika

Izračunati kolika je masa joda – 131 koji ima aktivnost A=3,7 GBq. ... Molarna masa urana je 1 kg ... Koliko se godišnje smanji masa Sunca usljed zračenja.

Statistiˇcka fizika

Denis Sunko Statisticka fizika i termodinamika ... 1690 Denis Papin (1647-1712) uses steam pressure to move a piston for the first time. 1697 Georg Ernts Stahl ...

Nuklearna fizika

atomska masa svih izotopa vodonika, pri čemu je normalno uzeta u obzir procentualna zastupljenost svih tih izotopa u prirodi. Samo izotopi vodonika imaju ...

Fizika u igri

Učenici su izrađivali vlastite igračke kao što je balansirajući čovječuljak i magična puhalica. Zadatak Pitagorina čaša uključivao je samostalno istraživanje od ...

fizika - Algebra

Točan odgovor. (Marko Marulić) Petar Preradović. Skraćeni potpis. Skraćeni potpis. Prepisan točan odgovor. FIZ IK-2 D-S027.indd 3. 7.4.2016. 12:57:38 ...

FIZIKA GLAZBE

instrument – žičana glazbala, puhačka glazbala ili udaraljke. ... Limena se glazbala najčešće sastoje od piska, putem kojeg se upuhuje zrak u instrument, i od ...

PREDMET: FIZIKA

Jakov Labor, FIZIKA 1, udžbenik za. 1. razred srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim programom fizike. 2.J. Labor, FIZIKA 1,zbirka zadataka za prvi razred ...

Fizika zgrada

Fizika zgrade. 826. GRAĈEVINAR 57 (2005) 10 i srednje temperature zraþenja što manja (manja od 2K). Ako se plašt zgrade toplinski izolira, postižu se.

Fizika 2 - Element

Kirchhoffova pravila. 47. 2.5.2. Serijski spoj otpornika. 47. 2.5.3. Paralelni spoj otpornika. 50. 2.5.4. Složeni strujni krugovi. 52. 2.5.5. Mjerni instrumenti za struju i ...

Fizika 1 - Element

Inercijski i neinercijski sustavi. 69. 2.6.1. Centrifugalna sila: inercijska sila u rotirajućem sustavu. 71. 3. Rad, energija i zakon očuvanja energije. 75. 3.1. Rad. 77.

1 α α ρ ρ ρ α α α α ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ α α α α α α α α α - fizika - halapa

Kad plinu dovodimo toplinu uz stalan tlak (izobarna promjena), plin se rasteže i ... U zatvorenoj je posudi s pomičnim klipom volumena 0.5 m3 idealni plin pod ...

Fizika i filozofija

http://www.ffzg.unizg.hr/cemu. GlavNI I odGovorNI uredNIk. Damir Đirlić. zamjeNIca GlavNoG uredNIka. Kristina Šilipetar. uredNIštvo. Ivan Bedalov, Nino Čengić ...

Kvantna fizika

valnoj duljini, Planckova kvantna hipoteza, fotoelektrični efekt (Einsteinovo objašnjenje), valna i čestična slika svjetlosti, de Broglieva ideja o valno-čestičnoj ...

Napake leč - Fizika.si

Barvne aberacije ne moremo eliminirati s posebnim brušenjem leč, saj oblika leče ne vpliva na njen lomni količnik, torej se različne barve še vseeno različno ...

Fizika zvijezda

ZVIJEZDA HORIZONTALNE GRANE. (mala masa). VARIJABILNA. ZVIJEZDA ... postavivši sjaj na ordinatu a temperaturu (spektralni razred) na apscisu.

TLAK - Fizika.si

trimix ali helija in kisika - heliox. Slika 7: Globinska pijanost. HENRYJEV ZAKON. Pri dani temperaturi je količina plina raztopljena v tekočini premo sorazmerna.

zbirka fizika 8.pdf

ZBIRKA ZADATAKA I POKUSA S. PODSJETNIKOM ZA 8. RAZRED ... Fiziku, kao znanost i osnovu svih grana tehnike, treba proučavati i njezinu ljepotu osjetiti ...