2pred Osnove

Prošireni ASCII kod. ▻ Pohrana 256 znakova. ▻ 1 znak = 8 bitova = 1 bajt. ▻ Razni jezici – razne varijante. ▻ Npr. isti kodni broj u SAD predstavljao znak za ...

2pred Osnove - Srodni dokumenti

2pred Osnove

Prošireni ASCII kod. ▻ Pohrana 256 znakova. ▻ 1 znak = 8 bitova = 1 bajt. ▻ Razni jezici – razne varijante. ▻ Npr. isti kodni broj u SAD predstavljao znak za ...

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

CSS – osnove

CSS deo koji definiše izgled Web stranice (kao na primer boja slova, pozadine, margine i ... U retkim slučajevima CSS kod se piše unutar HTML dokumenta.

3PO Osnove

Lopta van graničnih linija & Ubacivanje. R3.10 Pokrivanje Šuta. R3.11 Pokrivanje Skoka. R3.12 Prijavljivanje Greške & Promjene pozicija. R3.13 Poslijednji Šut.

OSNOVE POZNAVANJA VIN

9 nov 2010 ... Sladkor: ga zaznamo najprej: suho, z ostankom sladkorja, sladko vino. Kisline: manj kislo, srednje, zelo, kisline sprožijo tudi izločanje slini.

6. OSNOVE ELEKTRONIKE

vrste elektroničkih elemenata a) aktivni elektronički elementi. - poluvodički elementi (dioda, tranzistor, tiristor i ostali). - elektronske cijevi b) pasivni elektronički ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Основи електротехнике. 2. УВОД. 1. Физичке величине. Физичке величине описују особине тела, стања и процеса. Бројна вредност им се утврђује ...

Osnove montaže

Kaj je bilo v kinematografiji prej: kader ali plan Lahko zagovarjamo mnenje, ... ki ga uporablja filmski ustvarjalec, ko literarni jezik scenarija prevaja v filmski jezik.

Osnove krajinarstva

Vrtne in druge vrste ureditev zelenih površin izhajajo iz posameznikovih osebnih razmišljanj, ... So rastline za dekoracije v vežah, dvoranah, zimskih vrtovih,.

Osnove kompostiranja

Kompostni pripravki: Rman – K in S procesi. Kamilica – Ca in K procesi ... gnojenje vrta/njiv (jeseni). Dognojevanje v rastni dobi. “Čaj” iz komposta.

Osnove biokemije - PMF

J. M. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, “Biokemija”, Školska knjiga 2013. PMF, Zavod za biokemiju, Interna skripta za “Praktikum iz biokemije”,. 13. izdanje, Zagreb ...

OSNOVE BIBLIJE OSNOVE BIBLIJE

Sva ljudska bi}a koja su prihvatila da ima Boga, i da je Biblija Njegovo otkrivenje ... "Ako ne slu{aju Mojsija (prvih pet knjiga Biblije koje je on napisao) i prorokã,.

OSNOVE STATISTIKE

primjer: Hawthorne study), ali i interpretacija dobivenih rezultata (lažna korelacija)! ... Deskriptivna statistika (engl. descriptive statistics) bavi se organizacijom ...

Python - osnove

Iako se češće unutar Pythona mogu pozivati funkcije iz drugih programa (npr. C-a za slučaj programskog ubrzanja), moguće je Python kôd u obliku izvornih ...

osnove lesarstva - CPI

Znal boš uporabljati pravila tehničnega risanja. • Risal boš v pravokotni projekciji in v aksonometričnih projekcijah. • Poznal boš različne vrste načrtov. • Znal boš ...

PROGRAMSKE OSNOVE

Kod definiranja strategije ureĊenja pulske rive Grad Pula se opredijelio za ... podruĉja ( PPU grada Pule, GUP grada Pule ), po potrebi izmjene i/ili dopune istih.

OSNOVE SAOBRAĆAJNICA

Ravnost (poprečna) ⇒ Bezbednost. • Stanje oštećenosti površine kolovoza (pukotine, kolotrazi...) ⇒. Upotrebljivost i udobnost. • Hrapavost ⇒ Bezbjednost ...

Osnove Web dizajna

izbor sadržaja i izrada Web stranice. − Oblasti Web ... Web sajtovi se sastoje od Web stranica: ... Web stranica su formatirane u HTML (HyperText Markup.

1. OSNOVE DIMENZIONIRANJA ∑ ∑ ∑ ∑

Savijanje. Vlak 0. Vlak 90. Tlak 0. Tlak 9 0. Posmik. Karakteristična Srednja fm,k ft ,0,k ft ,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k. E0,mean. E0,05. E90,mean. E9 0,05. G0,mean.

Osnove kombinatorike

Permutacije bez ponavljanja. • Pretpostavimo da imamo n različitih elemenata A. 1. ,…, A n koje možemo poredati u niz na više načina → svaki takav niz ...

Osnove podatkovnih baz

16 feb 2010 ... Relacijska algebra (RA): Poizvedbe opredeljujejo zaporedje operacij, ki naj se izvedejo nad neko relacijo. (oziroma mnozico relacij).

1. Osnove programiranja

Osnove programiranja. 1.1. Programiranje i programski jezici. 1.1.1. Uvod. -pojmovi program i programiranje prisutni su danas na svakom koraku. -mada se ...

Osnove računovodstva

posebni naglasak na dvije najvažnije vrste knjigovodstva u ljudskoj povijesti – jed- nostavno i dvojno knjigovodstvo. Nakon toga će se posebna pažnja posvetiti ...

stjecanja bez osnove

Petar Miladin, Hrvoje Markovinović: Obogaćenje kao pretpostavka neopravdanog obogaćenja... između titulara i tog dobra.1 Nije stoga riječ o razvrstavanju još ...

Osnove kineziologije

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, Klasa: 003-08/15-05/0011, Urbroj: 2181-202-03-01-15-011 od 18. lipnja 2015. godine, knjiga “Osnove Kineziologije" je ...

OSNOVE HOMEOPATIJE

Joga/solarna joga. Joga – enost, ponovno zdruţiti, povezati. Tehnika joge je katerakoli disciplina s katero se človek trudi priti v stanje joge. Vsaka tehnika, ki jo ...

Osnove ekonomije

Nevidljiva ruka i savršena konkurencija . ... Najznačajniji su mu predstavnici Adam. 25 ... ruka je pojam koji je prvi upotrijebio ekonomski teoretičar Adam. Smith.

osnove statistike - PMF

... frekvencija - f i. /N. - kumulativne frekvencije. - kumulativne relativne frekvencije. - distribucija frekvencija: poligon frekvencija i histogram, “Pareto chart”, …

OSNOVE MARKETINGA

organizacije, ki bodo sposobne udejanjati temeljno načelo marketinga: "bodi ... Za izvajalca marketinga-odjemalca je pomembno, da pozna vrste potreb.

OSNOVE PROJEKTOVANJA

Nataša Jakšić. 5. Igor Ikonić. 8. Isidora Marković. 5. Uroš Mirković. 5. Aleksandra Matović. 6. Milivoje Vuković. 5. Dragana Marković. 6. Nikola Marković. 5.

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA

Tipka Shift v kombinaciji z eno od številk izpiše znak, ki je nad številko. ... številke 5. Ctrl (kontrol) – podobno kot pri Shift imamo tudi pri Ctrl dve tipki, ki sta si med.

Osnove sistematike

NARAVNI/FILOGENETSKI SISTEM. Arisostel, je razvrstil rastline v 3 skupine – zelišča, grmi, drevesa; glede na njihov zunanji izgled. Živali je delil na vodne, ...

OSNOVE ALGORITAMA

1 Pojam algoritma. 1. 2 Brojevni sustavi. 7. 3 Nacini zapisivanja algoritama. 19. 4 Pseudojezik. 27. 5 Neki algoritmi za prirodne brojeve. 39. 6 Nizovi i sortiranje.

SPEKTROSKOPIJA – osnove - PMF

λi → valna duljina → linearna udaljenost između dva uzastopna valna maksimuma (ili minimuma). ̄ν → valni broj → recipročna vrijednost valne duljine ...

OSNOVE INFORMATIKE

OSNOVE INFORMATIKE. Računalo se sastoji od dvije osnovne cjeline: • Strojna oprema (hardware): fizički dijelovi od kojih se sastoji računalo. • Programska ...

osnove automatizacije - Fsb

Matematički prikaz dinamike tehničkih sustava. ◇ Analitički modeli (mehanički, električni i elektromehanički sustav). ◇ Prijenosna funkcija. ◇ Metoda prostora ...

EXCEL – OSNOVE

EXCEL – OSNOVE. KAKO IZGLEDA RADNI PROSTOR? Pri otvaranju Excela pojavljuje se u osnovi prazan prostor podijeljen horizontalnim i vertikalnim crtama ...

osnove mikroekonomije - Vup.hr

10 lip 2019 ... Mikroekonomija (engl. microeconomy, njem. Mikroökonomie) dio je gospodarske znanosti koji proučava ekonomsko područje djelovanja ...

Osnove kalkulacij

»Kalkulacija je računski postopek, s katerim ugotavljamo nabavne, lastne, prodajne in druge cene, hkrati pa je to tudi razporejanje stroškov na tiste izdelke in ...

Osnove teh.ulja

danas se koriste kod proizvodnje maslinovog i bučinog ulja. □ otvorene ... Treba biti selektivno tj. da dobro otapa lipide a da ne otapa druge sastojke.

2 OSNOVE MEHANIKE

naprezanja koje djeluje na kosu plohu tijela zanemarive debljine. MOHROVA KRUŽNICA NAPREZANJA. Mohrova kružnica naprezanja – grafički prikaz stanja.

OSNOVE FARMAKOLOGIJE

Slika 7: Sirup. Tinktura je alkoholni ali etrov izvleček iz zelišč ali ... Primer: acetilcistein (Fluimukan). Antitusiki zavirajo kašelj, tako da delujejo na center za kašelj ...

OSNOVE PETROGRAFIJE

određenim dubinama ukazuju da se Zemlja sastoji od različitih slojeva. Slojevi se razlikuju po sastavu: - razlike u gustini ukazuju da je unutrašnjost. Zemlje ...

Osnove makroekonomike 2

primarne, sekundarne i tercijarne djelatnosti. • značenje i funkcije poljoprivrede. • poljoprivreda u gospodarskom razvitku œ poljoprivredno pučanstvo.

Uvodne osnove

1. Osnovni dijelovi računalnog sustava. 2. HARDWARE. (Sklopovlje). SOFTWARE. (Programi). RAČUNALO. 2 nedjeljiva dijela računala ...

osnove brodostrojarstva

5 sij 2011 ... Iz iskustva je poznato da uvijek toplije tijelo grije ono hladnije. Ako ... Za duge brodske cjevovode predviđaju se fleksibilni “Viking-Johnson” spojevi koji ... U prostornim jedinicama ugrađeni su lamelni radijatori koji zagrijavaju.

OSNOVE - Savjetnik

odnosno karticama globalnih kartičnih kuća (VISA, MasterCard, Diners, ... Nagradni bodovi se ostvaruju na ... Diners, mogu se koristiti i za online plaćanje.

Osnove florikulture

Miller i Skoog otkrili su kako su citokini prirodni hormoni koji su esencijalni za ... indukcija izdanaka u kalusu; 6 – ožiljavanje izdanaka; 7 – adaptacija u stakleniku. ... 3- Kod drvenastih vrsta vrlo je teško potaknuti zakorjenjivanje reznica in vitro. ... prednosti i nedostatke kao što su: cijena, trajnost, dostupnost, pogodnost ...

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I in II

Trije enaki točkasti naboji (naboj vsakega je Q) so razmeščeni na oglišča ... najmanj kolikšna bi bila tista sila, ki bi ta naboj še povlekla iz težišča preostalih treh ...

OSNOVE PSIHOMETRIJE

6.2.2.2 Cronbachov α (alfa) koeficijent pouzdanosti. Cronbach (1951) je definirao jedan od najvažnijih koeficijenata pouzdanosti u Klasičnoj testnoj teoriji.

OSNOVE O BOJI

Psihofizičke karakteristike boja - subjektivno opisivanje boje ... Miješanje boja - aditivna i suptraktivna sinteza ... Neki ind. standardi: Pantone, Toyo, RAL, HKS ...

osnove fizikalne kemije - PMF

Koeficijent aktiviteta, γi. Razlika kemijskih potencijala tvari u realnom i idealnom sustavu može se iskazati uvoñenjem koeficijenta aktiviteta, tako da vrijedi:.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA SKRIPTA

Skripta ″Osnove računovodstva″ namijenjena su studentima koji slušaju istoimeni ... Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu 1. siječnja 2016. godine, ... izostavljanje ili krivo prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke korisnika donesene na ... Razred 0 - Potraživanja za upisani kapital i dugotrajna imovina.

Osnove elektrotehnike i elektronike

AV:proračun zadataka iz fizikalnih osnova elektrotehnike. 2 ... I. Felja, D. Koračin: Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike, I i II dio, Školska ...

DINAMIKA KONSTRUKCIJA 1. OSNOVE

DINAMIKA KONSTRUKCIJA. 1. OSNOVE. 1.1 UVOD. Dinamičko opterećenje – opterećenje koje se mijenja tijekom vremena svojim smjerom i intenzitetom;.

Osnove menadzmenta-LEAN - Fsb

Povijest – Lean thinking- Toyota. Production System (TPS). • Postratni Japan – Kochiro Toyoda: “Sustići Ameriku za 3 godine – jedina nada za opstanak”.

TEHNIČKE OSNOVE STROJARSTVA

Naredbom Polygon nacrtajte pravilni šesterokut polumjera opisane kružnice R = 20 mm. 7. Naredbom Arc nacrtajte kružni luk R35 kao na sl. desno. 8.

Osnove biokemije Enzimi-1 - PMF

ako je Gly iza Arg u aminokiseliskom slijedu). Za djelovanje nekih enzima potrebni su kofaktori. Kofaktori provode kemijsku reakciju koju nije moguće provesti s.