III – Kodiranje podataka - vtsnis.edu.rs

➢BCDIC - prošireni kod za karaktere. ➢ASCII kod - 7 bita za kodiranje (128 kombinacija). ➢EBCDIC kod - 8-bitni kod koji koristi IBM (256 karaktera). ➢UNICODE ...

III – Kodiranje podataka - vtsnis.edu.rs - Srodni dokumenti

III – Kodiranje podataka - vtsnis.edu.rs

➢BCDIC - prošireni kod za karaktere. ➢ASCII kod - 7 bita za kodiranje (128 kombinacija). ➢EBCDIC kod - 8-bitni kod koji koristi IBM (256 karaktera). ➢UNICODE ...

Kodiranje podataka o plaćanju QR kodom - o simpozijumu infoteh ...

Ključne reči-račun; podaci o plaćanju; QR kod;. I. UVOD ... Postoje i rešenja koja koriste QR kod za kodovanje podataka ... http://onlinebanka.pbz.hr/mPBZ-i-.

VII – Tipovi podataka u C jeziku - vtsnis.edu.rs

Pokazivači – u promenljivoj ovog tipa pamti se adresa nekog podatka u memoriji, gde se pokazivač izvodi iz osnovnog tipa podatka na koji on pokazuje. 2.

Šema Baze Podataka - vtsnis.edu.rs

PRIRODNI PRIMARNI KLJUČ. ISBN. Naslov. DatumPublikacije Cena ... 134564868. Dizajn Baze Podataka. 01/15/2016. 1500. 134533862. SQL Programiranje.

Kodiranje i kriptografija u nastavi

Razvija računalno razmišljanje (eksperimentiranje i ponavljanje, testiranje i uklanjanje pogrešaka, ponovno korištenje i remiksiranje, apstrahiranje i modulacija).

Kodiranje informacija - WordPress.com

Pokretne slike. • Pokreti su izraženi neprekidnom smenom pojedinačnih slika u nizu, gde svaka pojedinačna slika predstavlja delić pokreta. • Frame - sličica ...

Kompresija, kodiranje i restauracija slika u MATLAB

11 сеп 2018 ... Uvod u image processing toolbox. U MATLAB – u se nalaze funkcije specijalizovane za ulazno – izlazne operacije, prikazivanje i obradu slika.

KODIRANJE SLOBODE Etika i estetika hakovanja - Monoskop

... i estetika hakovanja. Prevod: Ljubica Gotić, PredragTodić ... Frontier Foundation i Online Policy Group, na tome što su. Kodiranje slobodc ... potpuno beskorisni. Ali ti gadovi će ipak svakoga SVAKAKO ... Moramo biti nemilosrdni u načinu na.

I Kodiranje - BBC micro:bitI I SF priča II Mala škola ... - HZTK-a

Kako bi se došlo do potrebne pauze za vožnju robotskih kolica ... riješiti jednostranom polugom. Pogledajte ... jica, poput miševa ili voluharica. Obično bi se.

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

Vežba - vtsnis.edu.rs

EKOLOŠKA VALENCIJA. • Razmak između ekološkog minimuma i maksimuma u okviru kojeg je moguć život pojedinog organizma naziva se ekološkom ...

viljuškari - vtsnis.edu.rs

(samo 2013.godine, dvadeset vodećih proizvođača viljuškara, prodalo je, širom sveta, 944.405 komada u vrednosti od 30,4 milijardi dolara). Na svaki viljuškar u ...

hrapavost - vtsnis.edu.rs

Hrapavost površina. Površine mašinskih delova su obavezno u većoj ili manjoj meri neravne i hrapave. Mikrogeometrija površina ima dominantan uticaj na ...

Turbina - vtsnis.edu.rs

energiju plime i oseke, a osim toga možemo koristiti i temperaturnu razliku vode kako bi dobili energiju (Ocean Thermal Energy. Conversion, OTEC). 39 ...

Magnetizam - vtsnis.edu.rs

U svemiru, magnetna indukcija je između 10-10 T i 10-8 T u Zemljinom magnetnom polju na geografskoj širini od 50° je. 5,8 · 10-5 T, a na ekvatoru (0° ...

XI – Rad sa datotekama - vtsnis.edu.rs

➢Svim operacijama koje pristupaju sadržaju datoteke ili koje obavljaju određene operacije nad datotekama pristupa se preko pokazivača na tu datoteku.

Untitled - vtsnis.edu.rs

nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije. Škola je do sada ... odevanju. Uniforme učenika i učenica osmišlјene su do poslednjeg detalјa kako bi ... povoljno utiče na razvoj biljaka. Za vreme ostalih ...

Biomasa - vtsnis.edu.rs

Biomasa. • Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u ...

akumulatori - vtsnis.edu.rs

Olovni akumulatori sredina sedamdesetih godina XX veka, ... Olovni zatvoreni akumulator ... GEL baterija sa ciklusom dubokog pražnjenja 2-8 godina. • Baterije ...

Normalizacija - vtsnis.edu.rs

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

V predavanje - vtsnis.edu.rs

isalnum() Alfanumericki znak isalpha(). Alfabetski znak isctrln(). Kontrolni znak isdigit(). Broj isgraph() Printabilni znak(bez ' ') islower(). Malo slovo isprint().

termoenergetika - vtsnis.edu.rs

Daltonov zakon. ○ Svaki gas, kao komponenta mešavine gasova, zauzima ceo prostor u kome se mešavina nalazi, stvarajući određeni pritisak na zidove suda.

KUKE - vtsnis.edu.rs

Sve dizalice i kranovi imaju zajedničke elemente pomoću kojih se prihvataju ... Kod dizalica koje se koriste u livnicama koriste se lamelarne kuke zbog velikog ...

BOJA U WEB-U - vtsnis.edu.rs

Ton je stepen osvetljenosti ili sjaja bilo koje boje ili neutralno sive. • Kontrast hladnog i toplog (tople i hladne boje). • Komplementarni kontrast (komplementarne ...

ekologija - vtsnis.edu.rs

(abiotički – klimatski, orografski, edafski; biotički; antropogeni faktori);. •Ekološka valenca; Biotop, životno stanište;. •Životna zajednica - biocenoza, ekosistem.

Zračenje - vtsnis.edu.rs

Apsolutno crno telo. Čvrsta i tečna tela su praktično neprozračna za toplotne zrake, pa je za njih d=0: r a = 1. Telo koje je sposobno da potpuno upije svu ...

Elektrostatika - vtsnis.edu.rs

Električno polje postoji oko svakog naelektrisanja; smer linija polja u nekoj tački jednak je smeru sile koja deluje na pozitivno probno naelektrisanje u toj tački.

Dinamika - vtsnis.edu.rs

Osnovni zakoni dinamike- Njutnovi zakoni. Zakon inercije (I Njutnov zakon). Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja dok pod ...

виљушкара - vtsnis.edu.rs

Простидизалични механизми. Дизалице. Виљушкари. Ручнаколица. Непрекиданток ... Delovi auto-dizalice: 1 - kabina; 2 - okretno postolje sa protivtegom ;.

Prirodni resursi - vtsnis.edu.rs

Prirodni resursi. Koriste se za: - proizvodnju najraznovrsnijih proizvoda važnih za svakodnevni život. - dobijanje električne energije. - gajenje useva.

Brzina web stranica - vtsnis.edu.rs

Kako ubrzati WEB sajt. • Provera kljucnih performansi web sajta. • Google PageSpeed Insights. • Pingdom Website Speedtest Tools. • GTMetrix. • WebPageTest.

Prilagodljivi WEB dizajn - vtsnis.edu.rs

``Responsive dizajn dozvoljava sajtu da se adaptira na ekran bez ... ``poseban način kodiranja web sajta kojim se njegov ... Posao/nabavka u krugu od 7 km.

Ispitivanje zatezanjem - vtsnis.edu.rs

Granica tečenja. ▫ Granica proporcionalnosti. ▫ Granica elastičnosti. ▫ Modul elastičnosti. ❑Sposobnost deformacije materijala. ▫ Izduženje. ▫ Kontrakcija.

geotermalna energija - vtsnis.edu.rs

GEOTERMALNA ENERGIJA -. UVOD. Osnovni pojmovi, građa zemljine kore,globalni tektonski procesi, temperatura zemlje, površinski geotermalni fluks ...

На основу члана 132 - vtsnis.edu.rs

На основу члана 132. став 5. члана 153. став 5. члана 154. став 3. Закона о ... Ивична линија се користи за означавање ивице површине коловоза.

saobraćajnih nezgoda - vtsnis.edu.rs

непрописно скретање;. • непрописно ... 4. погрешно изведен маневар или погрешан начин вожње. 5. ... 4. скретање или окретање на путу;. 5. мокар ...

Modul elastičnosti - vtsnis.edu.rs

Za svaki materijal i svaku vrstu naprezanja, u oblasti važnosti Hukovog zakona, postoje određeni odnosi između napona i njima izazvanih deformacija.

Osnovi elektrotehnike 1 - vtsnis.edu.rs

Osnovi elektrotehnike 1. 2017/18. Visoka Tehnička škola. Predavanje 2-3 – ulovi elektrostatičke ravnoteže, raspodela naelektrisanja po površini provodnika,.

Programski jezik C - vtsnis.edu.rs

programskih jezika kao što su Basic,Pascal, C, C , Java, PHP,... ➢Svaki programski jezik sastoji se od seta definisanih reči i seta pravila koja se koriste za ...

II – Karakteristike C jezika - vtsnis.edu.rs

Kompajler kreira objektni kod i smešta ga na disk. Linker povezuje objektni kod sa bibliotekama. Loader. Osnovna memorija. Kompajler. Editor. Preprocesor.

ulazni uređaji - vtsnis.edu.rs

18 јан 2019 ... Izlazni uređaji nam omugućavaju da rezultate obrade podataka vidimo na ekranu monitora (privremeno) ili da ih odštampamo na papir pomoću.

Загађивање воде - vtsnis.edu.rs

Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор диоксидом, азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Главни узрочници ...

zbornik radova - vtsnis.edu.rs

singularni vektori i oni su sopstveni vektori (engl. eigenvectors) od ... vektori ATA desni singularni vektori. ... Ekološki indikatori: emisija CO2 po toni otpada, emisija kiselih gasova ... [5] Mladen Josijević, Dušan Gordić, Milun Babić, Indikatori.

X – Sistemi datoteka - vtsnis.edu.rs

... podataka za pamćenje. 10.9 Vrste sistema datoteka ... Sistem datoteka (File System) je pojam koji podrazumeva logičke strukture podataka i softverske rutine ...

техничко цртање - vtsnis.edu.rs

Припрема за I колоквијум. • Активно учешће у настави. • Израда практичних вежби – цртежа. • Тестови у Књизи. ▫ Слободан Ристић, Техничко цртање, ...

Zagađenje voda - vtsnis.edu.rs

uložiti u sektor zaštite voda i prirode, posebno u odnosu na okvirne direktive o ... Zaštita voda obuhvata očuvanje površinskih i podzemnih voda, čuvanje rezervi ...

tvrdoća materijala - vtsnis.edu.rs

Metode za određivanje tvrdoće materijala. Kod statičkih metoda sila ispitivanja koja deluje na utiskivač postepeno raste do maksimalne vrednosti. Tvrdoća se ...

Kinetika jednosmernih struja - vtsnis.edu.rs

MERENJE ELEKTRIČNE SNAGE. WAT METAR. Page 29. ELEKTRIČNO KOLO STACIONARNE. STRUJE. ELEKTRIČNO KOLO SKUP TELA I SREDINA KROZ ...

организација рада у грађевинарству са ... - vtsnis.edu.rs

Идејни пројекат организације грађења треба да садржи следеће: 1. Предмер радова за сваку разматрану позицију рада, према техничкој ...

IV–Osnovne algoritamske strukture - vtsnis.edu.rs

Ciklična (Iteracija ili Petlja) - algoritam kod kog se odreĎeni broj ... 1 to k. 2 step k. 3 telo petlje while-do repeat-until brojačka petlja broj prolaza. 1. 3. 1. 2 k kk n.

metastabilni dijagram stanja - vtsnis.edu.rs

Grafit: hemijski slobodan ugljenik koji se pojavljuje kao faza u livenom gvožđu. • Metastabilan sistem Fe-Fe3C: binarni fazni dijagram u kome su komponente Fe ...

Alternativni izvori energije - vtsnis.edu.rs

predmet. Alternativni izvori energije. Predmetni nastavnik dr Anica Milošević ... Назив предмета: Алтернативни извори енергије. Наставник: Аница ...

II – Android operativni sistem - vtsnis.edu.rs

➢1999. godine - Nokia izdaje svoj prvi telefon sa nerazvijenim MOS. ➢2000. godine - Nokia izdaje prvi MOS (Symbian) za telefone koji se probijaju na tržištu i ...

vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs

VEŽBA 6: NASLEĐIVANJE I POLIMORFIZAM. Cilj ove vežbe je upoznavanje sa konceptima nasleđivanja klasa, polimorfizma, redefinisanja metoda i.

Безбедност и здравље на раду - vtsnis.edu.rs

Закон о безбедности и здрављу на раду ступио је на снагу новембра ... раду (заштита на прелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних и ...

6/!!! qvuplb[ob!tjhobmj[bdjkb! - vtsnis.edu.rs

•jubokf!evhb•lf!sf•j!wfmjlj!cspk!tmpwb!v!sf•j!wj}foji!{b!usfovubl!tb!epwpmkop! kbtop~f/! ... Beograd. Novi Sad l n e. J!nby. B03. B n l e. B03 y03 y03 l e p. I j. I p3 z v3.