Uputstvo za upotrebu - Liupka

Ova mašina nije namenjena upotrebi od strane dece i osoba sa smanjenim telesnim, fizičkim ili ... [4] Savijte svaku stranu krpice u obliku slova S kako biste ...

Uputstvo za upotrebu - Liupka - Srodni dokumenti

Uputstvo za upotrebu - Liupka

Ova mašina nije namenjena upotrebi od strane dece i osoba sa smanjenim telesnim, fizičkim ili ... [4] Savijte svaku stranu krpice u obliku slova S kako biste ...

Uputstvo 664 Overlok.pdf - Liupka

namenjena za upotrebu deci i mentalno slabim osobama. Mašina je dizajnirana i proizvedena. OPASNOST-Da biste smanjili rizik od strujnog udara: sijalicu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovaj priručnik će Vas upoznati sa radom i održavanjem Vašeg novog vozila. Takođe će ... udesa pričvršćeni za sedište i njihova tela se usporavaju dok se ... Održavanje i evidentiranje podataka su odgovornost vlasnika vozila. Morate čuvati ...

Uputstvo za upotrebu EON

Električni kotao. EON-B060. EON-B090. EON-B120. EON-B160. EON-B180. EON-B240. EON-B270. Uputstvo za upotrebu zidni sa integrisanom pumpom i ...

uputstvo za upotrebu - TRC PRO

www.trcpro.rs. • Postupite po primeru datom dalje, tako što ćete podesiti uređaj prema tipu davača. Dipovi davača: Davači sile sa mernim trakama: Podešavanje:.

Uputstvo za upotrebu - Vaillant

Izdavač/proizvođač. Vaillant GmbH. Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid. Telefon 021 91 18‑0 Telefax 021 91 18‑28 10 [email protected] www.vaillant.de ...

uputstvo za upotrebu - econ.tv

PVR: Koristi se za pristup snimljenom materijalu na USB disku. GOTO: Za prelazak ... Za snimanje podešavanja i izlaz iz menija, pritisnite EXIT taster. Ukidanje ...

Mašina za veš Uputstvo za upotrebu

14 tra 2014 ... Perilica rublja / Korisnički priručnik. 1 Važne upute o sigurnosti i zaštiti okoliša. Ovaj dio sadrži sigurnosne informacije koje će vam pomoći da ...

Uputstvo za upotrebu - Prizma

Uređaj uvek koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu. Poštovani korisniče, ... Kabl za napajanje. Produžna cev Deflektor. Ventilator. Mlin. Osigurač mlina. Ekran osetljiv na dodir. Priključak ... Alkohol može oštetiti plastiku. Ne perite kućište ...

Uputstvo za upotrebu - Fox Electronics

... ili emajliranog bakra, plastične ili staklene posude, posude sa neravnim dnom kao i sve posude prečnika manjeg od 12cm ili veće od 26cm. 2.Kontrolna ploča.

uputstvo za upotrebu - Toshiba Tv

Snimanje sa vremenskim pomeranjem ................. 13 ... plejeri, PVR, uređaji za video igre, itd.). ... onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

uputstvo za upotrebu - TehnoPlus

PERILICA ZA SUĐE. MODEL : LTB 6B019 ... Stavljanje suđa i pribora za jelo u perilicu, ... Punjenje -standarni set posuđa za standardni ciklus pranja (1). 13.

Uputstvo za upotrebu - Telenor

je registrovani žig kompanije Bluetooth. SIG, Inc. u celom svetu— ... morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“. Koristite taster za ...

Uputstvo za upotrebu - Audio BM

37.5°C, čuće se četiri bipa i treperiće ekran da upozori korisnika na ... očitavanja temperature mogu varirati u zavisnosti od lokacije. 4. Preporučuje se uzimanje ...

Uputstvo za upotrebu - Elementa

Kalibracija termostata služi za povećavanje ili smanjivanje trenutno merene ... Postavite dve alkalne baterije (AAA 1.5V) u ležište baterija i postavite nazad ...

Uputstvo za upotrebu - Mobile

zaključavanja SIM kartice ili promenu PIN koda pogledajte. Zaključavanje SIM kartice na strani 35. Možete da sačuvate kontakte na SIM kartici pre nego što je izvučete iz ... „zamrzavanja“ ili pomeranja slike, trebalo bi da ponovo pokrenete ...

Uputstvo za upotrebu - Kanmed

Jedan ventilator ne radi. Akcija sistema: Na displeju se prikazuje SAFE (bezbedno). Kada se alarm utiša ureñaj će nastaviti da radi samo sa jednim ventilatorom.

Uputstvo za upotrebu - Brother

Uputstvo za upotrebu softvera. Pratite ova uputstva za štampanje, skeniranje, daljinsko podešavanje (samo. MFC-1810 i MFC-1815), PC-Fax (samo. MFC-1810 ...

BTE uputstvo za upotrebu - Topling

Centrifugalni ventilator za povišene temperature, izrađen od čeličnog lima i ... Prije montaže dimnjaka potrebno je uraditi temelj za dimnjak sa anker vijcima M36 ...

Uputstvo za upotrebu - Condio

Ako želite koristiti električni roštilj, izvadite donju ... Slika 15. 13.) Električni roštilj možete koristiti i na vrhu pušnice (slike 13/14). ... Za dimljenje se koristi uglavnom drvo ili stru- gotine drva ... Ugljen bilo koje vrste se ne koristi, zbog neugodne.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Alles.hr

Niveliranje. 1. Instalirajte perilicu rublja na čvrstu i ravnu površinu, tako da se ne naslanja na zid, namještaj ili bilo što drugo. 2. Ukoliko pod nije savršeno ravan, ...

Uputstvo za upotrebu Cat® S50 smart telefona

Google Music Player – Kada je uređaj otključan, dvaput kratko ... polje za odabir muzičke kategorije na gornjem levom uglu ekrana > Moja biblioteka. Ono.

Osnovno uputstvo za upotrebu - Telenor

Za više informacija o upotrebi mobilnog telefona, poseti našu Internet stranicu ... Pomeraj prst gore/dole za listanje aplikacija, Internet stranica po svojoj potrebi. Lagano dodirni ... 1 3 4 Zaključavanje/Otključavanje ekrana. Za zaštitu telefona ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU www.philips.com/welcome HD8821 ...

za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg ... sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca. ... Ako je bojler hladan, aparat.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE TIP OLEOPATOR - K

3.5 Funkcija automatskog zatvarača (plovka). Plovak je uravnotežen tako da pluta na površini vode i ispod sloja izdvojenih mineralnih ulja. Dok se za vreme ...

Uputstvo za upotrebu - Videofon Servis

Telefonski imenik........................ 14 ... ht tp://w ww. videofon.co.yu. Vas telefon ... Povezivanje. Povezite strujni adapter i telefonski kabl kao na slici, redom 1, 2, 3.

FOX WVC3000 – Uputstvo za upotrebu - Fox Electronics

Snaga: MAX 2200W*. Usisna snaga 260W ? Više o proizvodima FOX Electronics možete saznati na internet stranici www.fox-electronics.co.rs. Dodatak.

Istraživačko novinarstvo UPUTSTVO ZA UPOTREBU - CIN

Istraživačko novinarstvo otkriva činjenice koje su namjerno skrivene od javnosti. Da bi ih otkrili, istraživački novinari moraju vladati znanjem i vještinama koje ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU www.saeco.com/welcome Type ...

Aparat je namenjen za pripremu espreso kafe sa celim zrnima i ima posudu za mleko za jednostavno i brzo ... Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu. Upozorenja. • Aparat je ... Crvena led lampica treperi. Pritisnite bilo koji ...

Telefon Cat® B100 Uputstvo za upotrebu

prethodni ekran. Korisnički profili / Izaberi. Pritiskom otvorite podešavanja jačine zvuka korisničkog profila ili odaberite aplikacije i opcije. Taster bočne lampe.

www.philips.com/welcome UPUTSTVO ZA UPOTREBU HD8847 ...

U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata. KRATKI SADRŽAJ.

uputstvo za upotrebu - Skoda Auto

Potvrđujem da mi je vozilo predato u ispravnom stanju i da sam upoz- ... Vodite računa da prilikom zatvaranja vrata ne priklještite sigurnosni pojas. PAŽNJA ... Ako to nije moguće, onda okrećite upravljač levo i desno i time otključaj- te bravu ...

uputstvo za upotrebu - Roland Planet

Lokacije mo`ete i sami odrediti za pesme koje ih nota pesme na ekranu. Ove se informacije iz MIDI fajla ... u tom polju mo`e biti slika elektri~ne ili akusti~ne gitare, u zavisnosti od vrste ... lagane prelaze, kra}im -br`e. • Pomo}u BENDER ose ...

STV Orfej - uputstvo za upotrebu - Elementa

Za otključavanje ponovite postupak. Univerzalni daljinski upravljač sa funkcijom učenja. Uputstvo za upotrebu. Pre upotrebe Vaš daljinski upravljač STV Orfej je ...

Uputstvo za upotrebu - Brass Komerc

Tehniĉke karakteristike rashladne vitrine sa jednim vratima. Dio 5 . ... gdje temperatura je bila ispod 0°C za duži period, dozvolite da kompresor dostigne ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU OPIS PROIZVODA

Molimo pritisnuti poklopac do se začuje klik. ... poklopac tako da se začuje klik. 3. ... Program se preporučuje za jako prljave sudove, pogodan pre svega za.

rakijski kotlovi 10 l – 150 l uputstvo za upotrebu (hr) - Strojarstvo ...

2.2 KOTAO. Dijelovi kotla (poz 2, sl. 3) su izrađeni iz bakrenog lima certificiranog za ovu namjenu. Kotlovi spadaju u grupu s jednostrukim dnom što znači da se ...

uputstvo za upotrebu i održavanje univerzalne ... - VALMAN DOO

Montirajte poklopac ravnomernim pritezanjem vijaka na spojnici dok se ne ostvari čvrsta veza. (Slika 5). ... Moment pritezanja meren moment ključem.

MAŠINA ZA PRANJE VEŠA WMF 601 UPUTSTVO ZA UPOTREBU ...

kako bi se novi vlasnici informisali o tome kako rukovati njome. !Pažljivo pročitajte uputstva: ovde su važne informacije o instalaciji, korišćenju i bezbednosti.

ŠkodaSuperb UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Skoda Auto

U slučaju kvara prekontrolišite sistem airbag što pre u servisu Škoda. U ... Senzor za kišu funkcioniše samo kao asistent. ... Opisani simptomi mogu biti prouzro-.

uputstvo za upotrebu i održavanje destilator za vodu id 20

OPIS APARATA. Destilator za vodu ID 20 je elektični aparat za destilaciju pijaće vode kapacitete 16 lit/h. Izrađen je od nerđajućeg čelika Č 4580 koji je u ...

Uputstvo za upotrebu za peć SUPER THERMO MAGNUM

Etažni štednjak na čvrsto gorivo. SUPER THERMO MAGNUM. UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I RUKOVANJE. AD. Milan Blagojevic. Smederevo ...

Uputstvo za upotrebu e-pretraživača klasifikacije djelatnosti

djelatnosti radi pronalaženja odgovarajuće šifre djelatnosti, a u cilju pravilnog ... Korištenjem e-pretraživača klasifikacije djelatnosti šifra djelatnosti može se ...

Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV ... - BH Telecom

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamijena za neispravan originalni daljinski upravljač Vašeg Set Top Box-a. Sve funkcije (tipke) koje su bile ...

Uputstvo za upotrebu SR Transmiter temperature, tip T32.xS - Wika

Pre nego što počnete sa radom, pročitajte uputstvo za upotrebu! Sačuvajte ga za kasniju ... Prilog 1: Šema instalacije FM/CSA. 74. Dodatak 2: EU ... Priključivanje može da se obavi i na strujna kola „Class 2 Circuit“ ili jedinice. „Class 2 Power ... ④ VIATOR® HART® Bluetooth® Ex, kataloški broj: 11364254. Modem HART® ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU Generator Tesla Scalar K9 EDQ

Držite uređaj a rav oj, suvoj i čvrstoj podlozi. - Ne dozvolite da dodje do padanja i udaranja uređaja. - Nikada e postavljajte i e ispuštajte teške pred ete a ...

Uputstvo za upotrebu Podni usisivač - Miele

važna uputstva za bezbednost, upotrebu i održavanje usisivača. Na taj način ... njivanjem usisne snage znatno olakša- ... vača i postići najbolji učinak čišće- nja.

Uputstvo za ugradnju, upotrebu i održavanje - PVF Traders

KAMIN NA PELET TERMAL 15 ZA CENTRALNO GRIJANJE ... Osnovno programiranje koje je urađeno fabrički garantuje odgovarajući rad i sprečavanje ...

UPUTSTVO ZA UPOTREBU AMPROLIUM 25% LIQUIDO TREI ...

oralna solucija za brojlerske piliće i koke nesilice. Za upotrebu u veterinarstvu. Sastav: 1 g proizvoda sadrži: Aktivnu supstancu. Amprolium (kao hidrohlorid).

Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV univerzalnog ...

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamijena za neispravan ... Koristi se za TV uređaj kada se univerzalni daljinski upari sa TV uređajem ...

MADSEN Itera II Uputstvo za upotrebu - Audio BM

3 феб 2015 ... Upozorenje · Ukazuje na to da postoji rizik od opasnosti za lica i podatke. Pažnja · Ukazuje na ... Ako pokušate da koristite tastere koji nisu uključeni, čućete dva kratka bipa. Itera II takoñe ... Crna = binauralno. Možete izabrati ...

Uputstvo za upotrebu nevidljivog aparata u uvu - Audio BM

informacije o upotrebi i rukovanju Vašim aparatima i baterijama. ... Vaš slušni aparat se može konfigurisati sa 4 programa slušanja ... Tražite sto udaljen od kuhinje i drugih bučnih oblasti. ... Ako nijedna od akcija nabrojanih na prethodnim.

Vaš telefon HTC Desire 200 Uputstvo za upotrebu - Telenor

SIM-kartica sadrži Vaš broj telefona, informacije o servisima i memoriju za čuvanje kontakata iz ... Pomičite prstom horizontalno levo ili desno po ekranu i pokazaće Vam ... Osim pretrage adresara prema imenu, možete tražiti i prema drugim.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU KAMINI za centralno grijanje

Vanjski izgled kamina prikazan je na naslovnoj stranici ovog Uputstva. Osnovni ... čišćenje roštilja i pećnica ili posebnih sredstava kao što je SENKO sredstvo.

osciloskop kratko uputstvo za upotrebu - KELM

Osciloskop je elektronski merni uređaj koji omogućava dvodimenzionalni vizuelni prikaz signala. Pošto osciloskop omogućava da "vidimo" signal, možemo lako ...

uputstvo za upotrebu uranjajuće pumpe - Megra

Gigant pumpa se može koristiti za pumpanje vode sa dubine od najviše 9 metara. ... vodu. ❑ Ne postavljajte pumpe na međusobnom razmaku većem od 1 metra ...

Uputstvo za upotrebu - Samsung Galaxy S5 Manual

Premeštanje kontakata pomoću aplikacije „Samsung Smart. Switch“ ... Koristite ovu aplikaciju za spajanje na TV i koristite uređaj kao daljinski upravljač. Možete ...

Uputstvo za upotrebu - Bosch tehničke obuke

Punjenje potpuno praznog akumulatora ... Punjenje ovim punjačom moguće je i ako je akumulator u vozilu ili izvan njega. ... BAT 430 isključiti pre skidanja stezaljki ... (2A) za potporni mod dospeva se uključivanjem BAT-a 430 bez priključka.

Uputstvo za upotrebu FK 1041 LP20 - TehnoPlus

... savršenu mekoću i hrskavost hrane koja se peče, rerna pušta u vidu vodene pare vlagu ... Ovaj program je idealan za pekarske kifle na bazi prirodnog kvasca.

[sr] UPUTSTVO ZA UPOTREBU 3 [hr] UPUTE ZA UPORABU ... - Neff

Posude. Za kuvanje pomoću indukcije upotrebljavajte samo feromagnetno posuđe, na primer: □. Posuđe ... Kako biste proverili, da li je posuđe namenjeno za.