105 PRAVNO PREVOĐENJE U SVJETLU TEORIJE SKOPOSA ...

autor govori o osobitostima pravnoga diskursa s posebnim osvrtom na njihov utjecaj ... na jednoj razini, prevoditelj je prisiljen „žrtvovati“ ekvivalenciju na nekoj drugoj ... zemalja članica (francuski, njemački, talijanski i nizozemski) imaju status ... Kad je riječ o prevođenju s hrvatskog na engleski jezik, čak je i u tekstovima koji.

105 PRAVNO PREVOĐENJE U SVJETLU TEORIJE SKOPOSA ... - Srodni dokumenti

105 PRAVNO PREVOĐENJE U SVJETLU TEORIJE SKOPOSA ...

autor govori o osobitostima pravnoga diskursa s posebnim osvrtom na njihov utjecaj ... na jednoj razini, prevoditelj je prisiljen „žrtvovati“ ekvivalenciju na nekoj drugoj ... zemalja članica (francuski, njemački, talijanski i nizozemski) imaju status ... Kad je riječ o prevođenju s hrvatskog na engleski jezik, čak je i u tekstovima koji.

Klasične teorije emocija u svjetlu suvremenih empirijskih spoznaja

3 stu 2017 ... zadnjih nekoliko desetljeća naprosto došlo do ekspanzije istraživačkog interesa za ovo područje. ... kao suza. Sličan postupak je ... (Studija 2). Za vrijeme eksperimentalnog postupka, skrivena kamera je diskretno snimala.

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

Prevođenje književnog teksta i intersemiotičko prevođenje

4 srp 2016 ... 8 Izgubljeni u prijevodu . ... Hoće li Louis XIV. u hrvatskome prijevodu postati Luj XIV. ili ćemo zadržati poznatije ime ovoga slavnoga vladara?

pravno obvestilo - Vodoterm

Vse vsebine, objavljene na www.vodoterm.si so last podjetja Vodoterm, d.o.o. (v nadaljevanju: Vodoterm). Brez dovoljenja podjetja Vodoterm se jih ne sme ...

Strojno prevođenje

21 tra 2016 ... MT ljudski prevoditelji = visoka kakvoća prijevoda. • Kako radi ... standardna tehnologija: Google, Microsoft, Baidu, globalna lokalizacijska i ...

PRAVNO-POLITIČKA STRUKTURA DEMOKRATSKE REPUBLIKE ...

Afrika je kontinent sa najvećim brojem „neuspelih“ država. Razlozi za takvo ... osnovnih činjenica za ''podasaharske države'' možemo izneti tvrdnju, da što imaju ... Glavni grad DR Kongo je Kinšasa, i on u administrativnoj podeli egzistira kao.

PRAVNO UREĐENJE PREDSTAVKI U REPUBLICI HRVATSKOJ ...

28 velj 2018 ... Poslovnik Sabora Narodne. Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 57/1958) u čl. 91. t. 4. predvidio radno tijelo nadležno za “predstavke i ...

NOVO PRAVNO UREĐENJE FINANCIJSKIH USLUGA U BIH ...

BIH – KOLIKO SU KORISNICI STVARNO ZAŠTIĆENI? Apstrakt: U ... financijskih usluga FBiH iz 2014. godine, donesen po uzoru na Direktivu. 2008/48/EZ o ... potrošačkog kredita, to je u pravilu novčani, gotovinski kredit sa ili bez utvr- ... je to dekurzivni, a kakav anticipativni kamatni račun, šta je to EKS, varijabilna ili fiksna ...

PRAVNO-EKONOMSKO ZNAČENJE MORA U VELEBITSKOM ...

je imala osobito značenje za Senj i njegovo zaleđe, počela se graditi god. 1770. ... Cesarica i Karlobag, a za manje brodove i čamce uvale s jednim ili s više.

PRAVNO MEDICINSKI ASPEKTI PROBLEMATIKE ZAVEŠTANJA

izjava, punovažna će biti jedino posled- nja. Svaki sledeći testament ništi pret- hodni. Sud mora odlučiti, odnosno usta- noviti šta je poslednja volja ostavioca, a.

pravno prepoznavanje transrodnih osoba u ... - WordPress.com

Transrodna osoba: Osoba čiji rodni identitet i/ili rodno izražavanje nije u skladu s ... položaja u društvu koji zauzima transeksualna osoba koji je putem operacije ...

Hrana i strojno prevođenje - unizg

prijevod u smjeru hrvatskog na engleski jezik te obratno primjenom kružnog modela, i to pomoću dva prevodilačka alata: alata Google Translate i InterTran-a. ... hrvatski rječnik koji nudi objašnjenja za više od 3.500 pojmova.19 Pojam se ...

arabizacija i prevođenje - Islamska zajednica

zacijskih vrijednosti, zahvaljujući kojima je arapska zajednica ... 16 Nije slučajno to što je Arapska liga, čije su članstvo sačinjavali Egipat, Saudijska. Arabija ...

Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika

Ključne riječi: glazba, karaoke u nastavi, Aegisub, Dutsub, Subtitle Workshop ... nastava (16 nastavnika), Matematika (13 nastavnika), Hrvatski jezik (11 ...

Prevođenje katastarskih podataka u HTRS96/TM

nekretnina i putem pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica u Katastar nekretnina. Jedan od ... koordinate 78 osnovnih geodetskih točaka određene 1996. godine određuje se ... Često se koristi za transformaciju u ručnim GPS uređajima.

MARIJA BISTRICA U SVJETLU NEK-a

našeg naroda, sinonim za »statio nationis« Crkve Božje u hrvatskom narodu. Topla zona. Marija Bistrica nije veliko mjesto. To je malo mjesto, koje sadrži veliko ...

pravno uređenje kvalifikacija za participaciju građana laika u ...

Gordan Struić, PRAVNO UREĐENJE KVALIFIKACIJA ZA PARTICIPACIJU GRAĐANA LAIKA U SUĐENJU U HRVATSKOJ OD 1848. DO 2018. Gordan Struić*.

pravno uređenje zakupa broda u talijanskom, francuskom ...

pine ugovora o iskorištavanju brodova – charter i contracts of carriage in a ... citiranog članka nije jasno značenje izraza "djelomično opremljen" brod, smatra se.

TEORIJSKO ODREĀENJE I PRAVNO UREĀENJE HEDGE FONDOVA

Ključne riječi: investicijski fondovi, hedge fondovi, financijsko tržište, regu- latorna agencija. 1. Uvod. Iako nije jednostavno precizno odrediti hedge fondove, ...

pravno-medicinski aspekti ocjene sposobnosti za ... - HeinOnline

rasudivanje i postojanja mana voije kod fizi-kih osoba,. Pravni vjesnik, 3 (3-4) : 271-276 ... i Opde bolnice Osijek, Odjel za neurologiju. PRAVNO-MEDICINSKI ...

Digitally signed by Senka Deletić DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5 ...

30 нов. 2018 ... Ulazi se kroz mali predprostor u dnevnu zonu koja je sačinjena od mini kuhinje, trpezarije i dnevnog boravka. ... 34.76 m². Apartman A 01. PODRUMSKE PROSTORIJE. 5. Kuhinja. 2.56 m². 7. ... UP I-65, blok br. I dio k.p. 94.

pravno-povijestni položaj riječke luke - WordPress.com

Rapallski ugovor 1920. predviđa osnivanje Riječke države. Italija. Santamargaretskim konvencijama 1923. priznaje suverenitet Kraljevine SHS nad Sušakom.

pravno ustrojstvo nogometnih klubova u socijalističkoj jugoslaviji i ...

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, br. 2, 1039-1070 (2018). 1041. U Španjolskoj je Zakonom o sportu8 utvrđeno da klubovi mogu imati ...

Pravno priznanje spola v Sloveniji - Zavod TransAkcija

razvoj spola oz. interseksualnost kot motnjo spolnega razvoja. Odločitev o spolu dojenčice_ke sprejemajo zdravnice_ki na osnovi medicinskih testov. V primeru,.

principi korporativnog upravljanja u bankama u svetlu pravno

ovlašćena Kraljevskom poveljom da trguje u. Indiji, osnovala Istočnoindijsku kompaniju. Istočnoindijska kompanija je počela sa 218 članova (akcionara) koji su ...

Broj: Su-IV-19/2015-15 PRAVNO SHVAĆANJE zauzeto na četvrtoj ...

16 stu 2015 ... parnica, ispituje se litispendencija, objektivna kumulacija tužbenog zahtjeva i objektivno preinačenje tužbenog zahtjeva, i samo u odnosu na ...

Prevođenje engleskog jezika - Univerzitet u Tuzli

konvencionalni komunikativni čin za koji prevodilac preuzima odgovornost ... A. Štambuk et al., Rječnik elektronike - englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, ...

[sic] - Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje

Drugim riječima, vic je u srži pripovjedne tehnike tog majstora trilera. ... razne pripovijedne tehnike - sve se to vrti oko slova „V", koje na kraju, kao i Hitchcockovi ...

prevođenje latinskoga ablativa apsolutnoga u hrvatskoglagoljskim ...

Ključne riječi:hrvatski crkvenoslavenski; ablativ apsolutni; dativ apsolutni; instrumental apsolutni. 1 Tekst je nastao na temelju dorađene autoričine doktorske ...

PREVOĐENJE ZNAČAJKI USMENOSTI U KNJIŽEVNIM DIJALOZIMA

U analiziranim dijalozima pojavljuje se trotočje (tri točke) i crtice kao interpunk- cijski znakovi koji signaliziraju pauze u govoru. U dijalozima se pojavljuju kao ...

Strategije uljudnosti i prevođenje - FFOS-repozitorij

Pojmovi uljudnosti i neuljudnosti te njihovo značenje u komunikaciji . ... jezika mogle su se upotrijebiti riječi poput redikul, pegula ili mulac (čakavsko narječje),.

DIOKLECIJANOVA PALAČA OD 4. DO 7. STOLJEĆA U SVJETLU ...

I. DVORŽAK SCHRUNK: Dioklecijanova palača od 4. do 7. st., VAMZ, 3.s., XXII 91-105 (1989). 91. IVANČICA DVORŽAK SCHRUNK. University of Minnesota,.

pravno uređenje predstavki u republici hrvatskoj – pitanje ... - CEEOL

28 velj 2018 ... Rad primljen: 13. veljače 2018. *. Gordan Struić, mag. iur., univ. spec. pol. Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

pravno reguliranje prometa unutarnjim plovnim ... - Pomorski fakultet

Unutarnji. 1 Priručnik za unutarnju plovidbu u Republici Hrvatskoj, Zagreb, prosinac 2006., p.9., online: ... Slika 3: Klasifikacija plovnih putova u regiji rijeke Rajne gdje europska unutarnja plovidba ... stanju, iako je najdulja rijeka u Hrvatskoj.

Tabela formalno pravno neispravnih prijava za 2019 Sport

15 svi 2019 ... Malonogometna liga Čapljine za ligu Hercegovine. DA. DA. DA. DA ... 2. 52.060,00. 10.000,00. DA. NE. Nedostaje plan rada za 2019. godinu. Potrebna ... prvenstvu u tradicionalnom karateu - Stutgart- R. Njemačka od 01.-.

Model ugovora o kupoprodaji vozila-pravno lice - Izbis

МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА. Закључен дана __.__.____. год., у Београду, између: 1. ИНСТИТУТА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ...

pravno uređenje i glavna obilježja upravnog postupka u republici ...

Upravni postupak – teorijski pristup. 2.1. Određenje upravnog postupka. “Upravni se postupak može definirati kao skup pravnih pravila kojima je reguliran način.

Pravno dejstvo izvoda otvorenih stavki na postojanje duga

Потписани изводи отворених ставки који не садрже изричиту изјаву ... Тврдње ревидента да би међусобно потписан извод отворених ставки требало.

jezična analiza kajkavskih pravno-povijesnih tekstova 17. stoljeća

normativni priručnici i njima se kajkavski hrvatski jezik normira na fonološkoj, ... Rječnik. U zagradama su primjeri svih potvrđenih oblika, a ispod natuknice po ...

Pravno-ekonomski izzivi na področju prirejanja ... - Pravna fakulteta

25 jun 2018 ... država članica vzpostaviti takšen sistem iger na srečo, da sta njihova ponudba in marketing ... SiVinceTutto, Eurojackpot in WinForLife.

4.1 - Pravno lice je ovlastilo zaposlenog da podnosi poreske prijave

4 мар 2019 ... Адреса: Војводе Момчила бр.8, 78 000 Бања Лука. Улица: Војводе Момчила. Број: 8. Поштански број: 78 000. Мјесто: Бања Лука. E-mail:.

1. Brojni sistemi, prevođenje brojeva i predstavljanje podataka u ...

Pritom ćemo najčešće razmatrati binarni, oktalni, heksadekadni i naravno dekadni sistem. Isključivo ovi brojni sistemi se danas koriste u računarstvu (a i ranije ...

Ured za odnose s javnošću Konferencijsko prevođenje - unizg

7 lip 2019 ... programa obrazovati profesionalne konferencijske prevoditelje. obrazovati profesionalne konferencijske prevoditelje. obrazovati profesionalne ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i ... - darhiv - unizg

izložiti niz primjera iz stručnoga teksta i njihov prijevod te će se objasniti ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ...

PRIRUČNIK za prevođenje pravnih akata Europske uniji (PDF)

Eurovoc (Pojmovnik EUROVOC, 2001), Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski glosar Sporazuma o stabilizaciji i pri- ... U sluÀaju nedoumica prevoditelj treba pripremiti popis pitanja za jeziÀne i pravne redaktore ... The European Union on Line.

automatsko prevođenje izvornoga koda za programske jezike ...

7 lip 2018 ... Kvantno računalo koristi kvantnomehaničke efekte poput kvantne ... Ključne riječi: kvantno računalo, klasično računalo, programski jezici, ...

sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija ...

novoizgrađeni sustavi u usporedbi s postojećim online servisima za strojno prevođenje. Provedeno je ispitivanje ... četiri za hrvatsko-engleski smjer te četiri za englesko-hrvatski smjer. Sustavi su ... Kada prevoditelj prevodi novi tekst, sustav ...

prevođenje specifičnih elemenata političke i pravne kulture u ...

Bundesland i javni pravobranitelj raščlanjuju problemi koje prevoditelj mora ... prometnim informacijama Hrvatskog radija koje se emitiraju na njemačkom.

usporedna analiza alata za strojno prevođenje - Fakultet ...

Prevođenje je čin izvođenja poruke (misli, emocija, želja i uputa) s Alfa jezika na ... strojno prevođenje (Google translate, Bing translator i Yandex translate).

Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na ...

U tom slučaju prevoditelj je dužan upotrijebiti postojeći engleski prijevod citiranoga teksta, makar bila samo jedna odredba. Isto se odnosi na naslove hrvatskih ...

sustav za statističko strojno prevođenje i računalna ... - darhiv

strojnih prijevoda dobivenih primjenom postojećih web servisa za statističko ... statističko strojno prevođenje, generirani su i strojni prijevodi pomoću online ...

PREVOĐENJE OPERA I MJUZIKLA Andrea Šrut Sažetak Rad se ...

pet grana – pjevnost, smisao, prirodnost, ritam i rima – koje zahtijevaju ... unakrsna rima (abab), prihvatljivo je upotrijebiti isprekidanu (abcb) u prijevodu.

prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka ... - unizg

njihov prijevod te će se objasniti o kojim je tipovima ekvivalenata riječ. ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ... HJP – Diccionario monolingüe de la lengua croata de Hrvatski jezični portal, 2015 d.

FUNKCIONALNI STILOVI I PREVOĐENJE Naziv studija: Slovački ...

Stilske vježbe. Prepoznavanje stilema u tekstu. Prevođenje teksta. Kompozicija vlastitog teksta. 2. Klasifikacija stilova. Objektivni i individualni stil. Stilske vježbe.

Uputstva za prevođenje pravnih propisa EU - Direkcija za evropske ...

zvanični nazivi institucija EU na engleskom i službenim jezicima BiH. ... određenih dijelova: naslova, preambule, odredbe, adresata, mjesta, datuma i potpisa (vidi ... Posebnu pažnju treba obratiti na pisanje brojeva, jer pogrešno napisan ...

dodatne smjernice uz vodič za prevođenje na hrvatski jezik

1 svi 2019 ... Korisni tehnički i jezični savjeti. 1. Unos specijalnih znakova. Znak. Način unosa lijevi Alt broj unesen na numeričkom dijelu tipkovnice (radi.

Juvenes Translatores – Natjecanje 2019 – Tekstovi za prevođenje ...

Slušate Plavi radio – radio za mlade i sve koji se tako osjećaju. Deset je i pet, vrijeme za našu rubriku Plavi planet. Naša je današnja gošća od malih.

pravo na samoodređenje naroda u svjetlu međunarodnopravnih ...

Pravo na samoodređenje naroda jedno je od najspornijih pojmova u međunarodnome javnom pravu. Jednako tako, taj je pojam ne samo pravni već i filozofski ...

MAGARAC I [(ON] U SVJETLU NJIHOVIH FRAZEOLOSKIH OSOBINA

magarac i konj kako bi se moglo konlraslirali znacenje konkretnih zivot nih uvjeta i medujezicnih faktora za nastajanje tih jedinica. Iako se radi 0 frazemima sa ...