prilozi obrazloženju 3.id ppuo lekenik - Općina Lekenik

... na Jumbo box free uslugu i pohranjuj i dijeli datoteke do 5 GB. Ako imate bilo kakvih pitanja o Iskon Jumbo usluzi ili želite pročitati naše uvjete korištenja ...

prilozi obrazloženju 3.id ppuo lekenik - Općina Lekenik - Srodni dokumenti

prilozi obrazloženju 3.id ppuo lekenik - Općina Lekenik

... na Jumbo box free uslugu i pohranjuj i dijeli datoteke do 5 GB. Ako imate bilo kakvih pitanja o Iskon Jumbo usluzi ili želite pročitati naše uvjete korištenja ...

program ukupnog razvoja općine lekenik - Općina Lekenik

OPG- Domitrović Marija. Dužica 104. 70. OPG- Lučan ... OPG- Domitrović Ljubica. Petrovec 83. 194. OPG- Boc ... OPG- Ruševljan Dalibor. Letovanić 99/F. 201.

općina lekenik - Glasila

17 pro 2004 ... 2003. godini, FINA Kutina, rujan 2004. Broj aktivnih ... 5.000,00. Sahrane. 130.000,00. 130.000,00. Ostali prihodi. 15.000,00. 20.000,00. 66.

06_Geodetski projekt - Općina Lekenik

od strane ovlaštenog inženjera geodezije Alan Alilović ing. geod. za naručitelja HIDROPLAN D.O.O., ... 3/4 Mankas Barica, žena. Stjepana, oib: 09651153903,.

04_G-ViK_vodoopskrba i odvodnja - Općina Lekenik

18 kol 1999 ... okna se izvodi vijenac i ploča od betona tlačne čvrstoće C 25/30, na koju se ugrađuje lijevano željezni poklopac kružnog presjeka za ulazak u ...

glavni i izvedbeni strojarski projekt - Općina Lekenik

mješajućom sekcijom, DX grijačem/hladnjakom zraka. Ventilacijska jedinica radi sa 0-100% svježim zrakom. Prigušivači zvuka prema dvorani predvidjet će se u ...

Studije slučaja Bobovac i Lekenik - Centar za ...

Lekenik je jednim dijelom pripadao vlastelinstvu Želin. Čiće u vlasništvu ... polaganju i specijalni poljoprivredni strojevi. Međutim ... jedan rabljeni parni stroj.

LEKENIK KONACNO KARTA 1 Model (1) - Zavod za prostorno ...

PROSTORA mj 1: 25000. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA. OPĆINA LEKENIK. PROSTORNI PLAN UREĐENJA. OPĆINE LEKENIK. GRANICA NASELJA.

LEKENIK KONACNO KARTA 1 Model - Zavod za prostorno ...

PROSTORA mj 1: 25000. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA. OPĆINA LEKENIK. PROSTORNI PLAN UREĐENJA. OPĆINE LEKENIK. GRANICA NASELJA.

katalog proizvoda - Osnovna škola Mladost, Lekenik

papir. Cijena: 10,00 kuna. Patuljak. Materijal: češer, filc, stiropor, praporci ... Anđeo. Materijal: stiropor, papir, žica, špaga. Cijena: 20,00 kuna. Božićna kutija.

PPUO MB_IV ID - tekst 2PP - Općina Marija Bistrica

2 lis 2017 ... MIRELA ĆORDAŠ, dipl.ing.arh. Odgovorni ... Tekst koji se dodaje pisan je crvenom bojom ... Andrije na Lazu, okolišu dvorca Hellenbach u.

općina tkon izmjene i dopune ppuo tkon 0. pregledna karta izmjena i ...

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 1. GOSPODARSKA NAMJENA-PROIZVODNA NA OTOKU KOŠARA ... Tomislavova 11, Zagreb. Direktor : Mario ...

ppuo veliko trgovišce_iii izmjene i dopune - Općina Veliko Trgovišće

konzumne nesilice. 0,002 ... kokoši nesilice. 0,004 ... (2) U dijelu građevine mogu se predvidjeti sadržaji u svrhu seoskog turizma (kušaonica i prodaja vina,.

Izmjene i dopune PPUO Seget - odredbe - pročišćeno - Općina Seget

priobalna naselja, te 0.6 za izgradnju na poljoprivrednom zemljištu II ... Poljska kućica može se graditi kao prizemnica najveće tlocrtne bruto površine do 20 m2. ... eja strnjarica, vrtna strnjarica, sivi sokol, ždral, vojić maslinar, rusi svračak, sivi ...

PPUO MIHOVLJAN -plan TEXT 11 - Općina Mihovljan

Obzirom da je Prostorni plan Općine Zlatar Bistrica (UIH, Zagreb), ikoji je izrađen ... Kroz PP b.o. Zlatar postavljeni su ciljevi i zadaci prostornog razvitka na razini.

PPUO BIZOVAC - Općina Bizovac

UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE-OSIJEK. 12. HRVATSKE CESTE ... Vrijedni dijelovi prirode van zaštićenih područja. 92. 3.7.1.2. ... ''MIO'' d.o.o. proizvodnja metalnih proizvoda. - ''NIVETA'' d.d. ... kategoriziranih cesta nije moderniziran, što umanjuje komunalni standard u pogledu kvalitete pristupa ...

ppuo lastovo - Općina Lastovo

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo - Ciljane izmjene i dopune –Prijedlog ... temeljem Zakona o zaštiti prirode, NN 70/05 i 139/08, u kategoriji park prirode), ...

piše u obrazloženju presude Apelacionog suda - cin-cg

Austrija, koga zastupaju advokati Selimir Glisic, Oliver Glisic, Milan Glisic, Jelena ... 1.400,00€, dok u ostalim zalbama, kao i na rocistu nije navedena visina ...

Količinski i uzročni prilozi Prilozi i govorne osobe - e-Sfera

Količinski i uzročni prilozi. Mjesto, vrijeme i način najčešće su okolnosti glagolske radnje, a izričemo ih mjesnim, vremenskim i načinskim prilozima. Postoje ...

Izmjene i dopune PPUO Lišane ostrovičke - Općina Lišane Ostrovičke

Ž 6067: D56-Vukšić-Bila vlaka-D27,“. (2) Alineja 3. se ... „Za izgradnju građevina za preradu i pohranu poljoprivrednih proizvoda (uljare, vinski podrumi, sušare i ...

ppuo sveta marija - Općina Sveta Marija

Broj stanovnika Općine (prognoza 2011.g. po stopi 81/20) ... javlja oko 10 dana s maglom, dok se u ljetnim mjesecima pojavljuje rijetko ili izostaje. ... na području ove Općine gospodari Šumarija Čakovec i manjim dijelom na jugu Općine.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

ppuo smokvica - zzpudnz

Vukovarska 35, 21 000 Split, klasa: 310-01/06-01/0135, urbroj, 374-24-1-07-4 ... za poljoprivrednu mehanizaciju, poljoprivredne i veterinarske apoteke, sjedišta.

II ID PPUO Drnje_OBRAZLOŽENJE_PRIJEDLOG - Zavod za ...

Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije, Križevci,. 9. ... auto prikolicu građevinskog te dvije auto prikolice bio otpada po domaćinstvu ...

Izvješće o javnoj raspravi I ID PPUO Domašinec 2019

Preslika objave s mrežnih stranica Općine Domašinec. - Zapisnik o ... se za područje Općine Domašinec utvrditi samo ... može planirati izgradnja stambenih.

C:GORANPLANOVI96. PPUO KLIS - Izmjene i dopune (2017 ...

POVRSINE NA KOJIMA SE HOGU GRADM GRAĐEVNE. IZ OLANAKA 10. ODREDBI OVOGA PLANA. NA. Hand. <. WA. K.O. BROČANAC. 00. Bro. 1942. 75.

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

I IiD PPUO Rasa - Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi.pdf

Rudnik ugljena Raša, koje je ranije bilo definirano kao točkasti lokalitet ekološke mreže i nalazilo se na područje. Grada Labina, definirano je kao poligon ...

PPUO ČEPIN-DONESEN PLAN.pdf - Javna ustanova Zavod za ...

Prostorni plan uređenja općine Čepin. Broj: 109/2001. ... U Čepinu u ulici Kralja Zvonimira 26 djeluje privatna ljekarna koja ima zaposlena dva djelatnika ...

G:PPUO VRSI - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije ...

Gospa od Zečeva. 44. 44. 5.1. 26 rose. Veletinac ... E. Sibenička gia od. Disevac. Suc ca. 138.0. Vikend naselje. Sabunike. ES. ERRENTERID. 3. PROMET. 3.1.

IV. CIID PPUO DARDA-.pdf - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh. Stručni tim: Sandra Horvat, dipl.ing.arh. Vlado Sudar, dipl.ing.građ. Stjepan Stakor, dipl.ing.kult.tehn. Ivica Bugarić, dipl.ing.građ.

ppuo čačinci - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

-34 -31,8% -18,0%. 60. 2. Bukvik. 301. 249. -52 -17,3% 6,4%. 265. 3. Čačinci. 2.617. 2.349. -268 -10,2% 9,4%. 2570. 4. Humljani. 235. 181. -54 -23,0% 5,0%.

PPUO GORJANI-_USVOJENI PLAN.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Gustoća naseljenosti 2001. godine za naselje Gorjani je 31 stan/km², a za naselje Tomašanci 47 stan/km². b) Stanovništvo. Prema popisu stanovništva 2001.

PPUO Ražanac IiD 2007 - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Karte 4a do 4e. Građevinska područja naselja općine Ražanac, zamjenjuju se s grafičkim prikazima. 4a. Građevinsko područje naselja Ražanac – izmjene i ...

PPUO Preko 2004 - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije ...

Općina ima osam statističkih naselja: Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan, svi na otoku. Ugljanu, sa više raštrkanih manjih zaseoka (odnosi se na ...

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

Prilozi I-IX

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU RURALNE KUĆE ZA ODMOR U SELJAČKOM ... Iznimno od odredbi točke 6. iz ove podtočke, Ruralna kuća za odmor koja se ...

Prilozi

preko dana podvlačili dječji krevetići, zatim dječje kolijevke, stol s drvenim križnicama i nekoliko ... avetan — mršav, iznemogao avlitor — potkazivač, njuškalo. B.

Prilozi 1

pripiiSati snižavanju nadnri.ca koje je vršeno u toku godine, me- ... Mevla Jakubović, Anton-ija Henjel, Ana Pečen-ko, Slavica Marković i Vesna. Banker. ... vac od kazni ide u zajednički fond kojim radnice raspolažu za hu- ... postaju Zmijanac.

Prilozi - znaci.net

Pored toga, dati su oglasi u štampi s molbom da se ... Kmić Mladen, Komandosi rata i mira, Slobodna Dalmacija, Split 3. svibnja 1987, 10. 105. Kovačević Andrò ...

PRILOZI REG. 15. 1. 2016.pdf

15 sij 2016 ... Vino bijelo. Sušena slanina/špek. Paprika žuta/crvena/zelena. Želatina listići/granule. Majoneza. Rajčica chery. Vinjak. Poriluk. Krastavac svježi.

prilozi - Alka.hr

PRILOZI. •. PRILOG 1 - Obrazac ponude. •. PRILOG 2 – Troškovnik. •. PRILOG 3 - Tehničke specifikacije. •. PRILOG 4 - Obrazac garancije banke za ozbiljnost ...

prilozi - E-sfera

riječi. Kakve su nepromjenjive riječi? Što su prilozi? Koje su vrste priloga? Na koja pitanja ... 5. Gdje? Kamo? Kuda? Stojimo ovdje. Trebamo doći tamo. Put nas vodi ovuda. ... si kupio, pridružio mu se prijatelj iz razreda. ... (misaona priprema).

prilozi - МАНУ

Marjan Andreevski, Duško Mukaetov. CONTENT OF EXCHANGEABLE CATIONS IN ALBIC ... Ulmus laevis Pall. Ulmus effusa Willd. вез. 23. Celtis australis L.

PRILOZI - DOKUMENTI

L. Jesenica. 1. 1. U blizini svojih ii. U Jesenici ii kuća. Vukelićeva i. Jurišićeva. 5. Saborski. 1. 1. 11 ... ara, civilna vlast je dala rok do 10-og marta. A Gojo kako se ... čiste cipele na ulicama Zagreba, a da djeca palih boraca postanu beskućnici.

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

Prilozi [PDF, 2 MB] - Grad Rijeka

Dokaznica mjera upisuje se prilikom obračuna stavaka u građevinskoj knjizi. Iznimno, za dokazivanje mjera na plaži Ploče i to na dvije uvale, Izvođač je dužan ...

prilozi - Ministarstvo poljoprivrede

Vanjski izgled „Slavonske kobasice“ ... Fotografija parovanja „Slavonske kobasice“ ... DONJI MIHOLJAC - Loženjem velike vatre, vinom i rakijom, te pečenjem ...

Prilozi br. 14-15 - Institut za historiju

Ji u doma:ce stanovnistvo i vremenom guJbili ... du S:rba. Oni su bih vje8to koristeni u anti.lhrvatskoj propargandi, koja ... direkt·or rl1Zdije Hadzi Salih e·f.

Prilozi 35 (2006) 1 dio.indd

titoisti i srbofobi uporno lažu i krivotvore taj dokument koji je bio kritika titoizma sa izuzetnom jugoslovenskom usmerenošću”. Dobrica Ćosić se, nakon dvije ...

Prilozi 39 finalno CS4.indd

torija: “Sudbina jugoslavenskih Židova u priličnoj je mjeri ovisila o tome, u kojoj su se od tih različito ... Moja žena i djete ostali su iza mog hapšenja još vrlo krat-.

prilozi - Strukturni fondovi

HZMO - unapređenje poslovanja primjenom modernih informatičkih rješenja. REGOS -. Podrška ... Aleksa Đokić, član. Lana Velimirović Vukalović, zamjena.

Prilozi br. 32 - Institut za historiju

Salih Jalimam, Bilinopo/jska izjava kao historijski izvor za Crkvu bosansku .............. 119 ... jeli ''gotovo iivo tijesto", zbog cega su mnogi od njih umrli. 110 Upor. ... po 7.000 i pete i seste po 8.000 muslimanskih porodica. Jugoslavenska vlada je ...

Ilustrativni prilozi u boji

ZVJEZDANO NEBO SJEVERNE HEMISFERE. AFRIKA. ANTARKTIKA. ZVJEZDANA KARTA. ARKTIK. OSTALO. ATLANTSKI OCEAN. AUSTRALIJA I OCEANIJA.

Prilozi br. 34 - Institut za historiju

se posluzio nazivom "Tiszine lutke" kada je bila rijec o ondasnjem c. i k. zajednic- kom ministru ... Opca nestasica hrane dovela je do izuzetno velikog povecanja cijena u Bill. (cak i do ... 18 /sto, br.lOl od 11. maja 1918. ... adresa koji je dao profesor Muller (obavezni i besplatni primjerci, primjerci za recenzente, kao i racun 0 ...