cjenik ulaznica za posjetitelje javne ustanove „nacionalni park mljet ...

Dodatna povratna brodska karta za ... Cjenik ulaznica u "Nacionalni park Mljet" za 2020. god. utvrđen je odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni ...

cjenik ulaznica za posjetitelje javne ustanove „nacionalni park mljet ... - Srodni dokumenti

cjenik ulaznica za posjetitelje javne ustanove „nacionalni park mljet ...

Dodatna povratna brodska karta za ... Cjenik ulaznica u "Nacionalni park Mljet" za 2020. god. utvrđen je odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni ...

Cjenik ulaznica - Nacionalni park Kornati

ultllnovom. (vrlledlu. NP KomItII PP Teldtlal pp IBtovsIco atalle I do35 m. Duljina plovlll. (do 115 stopal. SEZONA- kapacitet plovila. 7.500,00 kn. I-Y,X-lCIl. YI-IX.

BUK – Glasnik Javne ustanove “Nacionalni park Krka”, ISSN 1847 ...

18 sij 2019 ... trave krestac). Uglavnom raste na vlažnim ili perio- dično plavljenim travnjacima. Na livadama košani- cama krških polja nalazi se unutar As.

naCionalni park mljet

naCionalni park mljet izazov konFliktnih interpretaCija goran pavel šantek i tibor komar. V prispevku so zarisani razločki med prebivalci parka in. Upravo pri ...

NACIONALNI PARK „MLJET“ PLAN UPRAVLJANJA

Karta livada posidonije 1:25000 digitalna. NP Mljet. 2.2 PRIRODNE VRIJEDNOSTI NACIONALNOG PARKA MLJET. 2.2.1 GEORAZNOLIKOST PODRUČJA ...

Javna ustanova Park prirode "Velebit" - Nacionalni park Mljet

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i ...

prostorni plan nacionalnog - Nacionalni park Mljet

2.4 Odnos Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet prema prostornim planovima višeg reda. ... hotel u Solinama, kamp u Pomijenti, te vikend kuće u Pomeni.

NACIONALNI PARK MLJET.pdf - Državni ured za Reviziju

URBROJ: 613-19-19-7. Split, 29. travnja 2019. IZVJEŠĆE. O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI. JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK MLJET ZA 2017.

Plan rada Javne ustanove Pećinski park Grabovača

Članovima vijeća je mandat istekao 28. studenog 2017.g. te je isti produžen, na sjednici Općinskog vijeća održanoj ... Obilježiti će se međunarodna noć šišmiša.

izvješće o radu javne ustanove "park prirode učka" za 2014. godinu

19 velj 2015 ... ELEKTRONIČKA OPREMA. Digitalni fotoaparat. 4. Digitalna kamera. 1. Fotozamka. 2. GPS uređaj. 4. Radio stanica Motorola. 4. Walkie – talkie ...

I. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i ... - Park.hr

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog ... Frizerski salon, kemijska čistionica, cvjećarne , praonica rublja i automobila,.

case study Nacionalni park Plitvička jezera - Nacionalni repozitorij ...

Prvi nacionalni park na svijetu je Yellowstone u SAD-u, a proglašen je 1872. godine. U Hrvatskoj ima osam nacionalnih parkova. Najstariji NP su Plitviĉka jezera ...

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

MARINE FAUNA OF THE MLJET NATIONAL PARK (ADRIATIC SEA ...

Dell'Angelo, B. & Zavodnik, D.: Marine fauna of the Mljet National Park (Adriatic Sea,. Croatia). 4. Mollusca: Polyplacophora. Nat. Croat., Vol. 13, No. 4, 319–341 ...

Cjenik ulaznica za klizanje – GRAĐANSTVO

Napomena: • U cijene je uračunat PDV. • Ustanove zadržava pravo izmjene cijena o čemu će korisnici biti obaviješteni. Red. broj. OPIS. Jedinična mjera.

CJENIK ULAZNICA I EDUKATIVNIH PROGRAMA U NP SJEVERNI ...

CJENIK ULAZNICA I EDUKATIVNIH PROGRAMA U NP SJEVERNI VELEBIT. JED. MJERA. CIJENA. (kn). NAPOMENA. ULAZNICE. Osnovna (A) osoba. 45,00.

marine fauna of mljet national park (adriatic sea ... - Semantic Scholar

31 pro 2016 ... Kopljača Branchiostoma lanceolatum Pallas, 1778, jedini je naš predstavnik razreda Leptocardia. Nala- zimo je u svim morima Europe, pa tako ...

Priručnik za edukaciju djelatnika Javne ustanove Aquatika

Plan hranjenja riba u JU „Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac“ . ... duge do 20 metara i teške 15 - 20 tona, kao što je morski pas Rhincodon typus, kao i ...

18.Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima ...

17 svi 2016 ... Damir Rogošić "KAŠTIL SLANICA". Ugostiteljstvo - objekti za posluživanje hrane i pića / Ugostiteljstvo - pansion, apartman, kamp i ostali ...

Cjenik ulaznica za klizalište - Upravljanje sportskim objektima

1945WWW'EXTREME. SPORTSKI CENTAR MEDARSKA. BAZENSKI KOMPLEKS SRC SVETI: SSD TRNSKO. $SO DUBRAVA. ZAGREB. DOM SPORTOVA.

2017 cjenik ulaznica - Arheološki muzej Istre

30 ruj 2016 ... Korisnici ISIC studentske iskaznice imaju 50% popusta na cijenu ulaznica uz predočenje kartice. Zadržavamo pravo izmjena cijena ulaznica.

Predlog rješenja o razrješenju direktorice Javne ustanove Narodni ...

(„Službeni list CG“, br. 49/08, 16/11, 40/11 i 38/12), ... Narodni muzej Crne Gore, prije isteka mandata, zbog postupanja suprotno članu. 23 stav 1 Zakona o ...

pravila o kućnom redu kantonalne javne ustanove „gerontološki ...

centra, kao i osiguranje uslova za očuvanje imovine Gerontološkog centra. ... medicinska sestra-tehničar, upoznaju lice koje se prima na privremeni boravak, sa odredbama ovih Pravila i ... plastični stalak/komoda za odlaganje obuće. ... (2) Prostorije za dnevni boravak, sa čajnom kuhinjom, nalaze se na svakom spratu u ...

Pravilnik o radu javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje

8 pro 2014 ... Rješenje o godišnjem odmoru ravnatelja donosi predsjednik Upravnog vijeća. Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana ...

8. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ...

Proveden je postupak javne nabave radi nabave opreme te je ista nabavljena putem jednostavne nabave od tvrtke. HGSPOT Informatika d.o.o. PJ Vinkovci.

organizacija održavanja voznog parka javne ustanove nacionalnog ...

Broj šasije. 1. Peugeot 308 1.6 HDI ... Broj šasije. 1. Peugeot Partner 1.6 HDI Osobni automobil GS015NP VF37J9HP0CJ653058. 2. ... Ostali kvarovi se vrše.

izvješće o radu i poslovanju javne ustanove agencije za upravljanje ...

obližnjih ribnjaka Donji Miholjac voda se dovodila u rezervat pomoću ... staklenika i stari rasadnik u Neteči koji se obnavlja sredstvima Ministarstva kulture.

Predlog rješenja o imenovanju direktorice Javne ustanove Narodni ...

27 јул 2017 ... 40/11 i 38/12) i člana 9 stav 1 Odluke o organizovanju Javne ustanove Narodni muzej. Crne Gore („Službeni list CG“, br. 44/11 i 18/14), Vlada ...

Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u ... - Grad Vukovar

Ravnateljici Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovaru gđi. Ivanki Miličić ... Ja, Javni bilježnik Boro Arambašić iz Vukovara, I.G.Kovačića 2, potvrđujem da ...

Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ...

Zavoda za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije na 58. sjednici ... prostorno uređenje 2 panija i Zavodu za prostorno uredenje Grada Zagreba, za ...

Zimsko plivalište Mladost - Cjenik ulaznica za bazen - Ustanova ...

O. Zagreb, 06.06.2017. ALLARIZACE. -. IZVADAK IZ CJENIKA. WAVESKILSTALLAS. Poslovna jedinica Bazeni- Zimsko plivalište Mladost. CHARGEURD. SASI.

CJENIK PRETPLATA I ULAZNICA za kazališnu sezonu 2019./2020 ...

Marc Norman/Tom Stoppard/Lee Hall/Paddy Cunneen, ZALJUBLJENI SHAKESPEARE,. Koprodukcija Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Mestské divadlo ...

cjenik kino ulaznica - Kulturni i multimedijski centar Bjelovar

U cijenu kino ulaznica uračunat je PDV u iznosu od 5%. U cijenu dodatka za 3D uračunat je PDV u iznosu od 25%. Matinejom se smatra svaka projekcija koja ...

Zimsko plivalište Mladost - Cjenik ulaznica za bazen - Upravljanje ...

O. Zagreb, 06.06.2017. ALLARIZACE. -. IZVADAK IZ CJENIKA. WAVESKILSTALLAS. Poslovna jedinica Bazeni- Zimsko plivalište Mladost. CHARGEURD. SASI.

izvještaj o radu javne ustanove u kulturi tvrđava kulture šibenik za ...

Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik / Vodička 4, 22 000 Šibenik / OIB: ... FM, Radio Dalmacija, Radio Študent (SLO), Radio Šibenik, Radio Ritam,.

nacionalni park

HRVATSKIH NACIONALNIH PARKOVA ... Oblik zaštite prirode - nacionalni park. ... Nacionalni park Paklenica nalazi se na primorskoj strani ... Sjeverni Velebit najmlađi je hrvatski nacionalni park zasad, ali na planini Velebit od ranije.

VODA MLJET doo Analitička bilanca za razdoblje od ... - Općina Mljet

TEHNOMARKET DUBROVNIK. 0,00. 1.299,00. 1.650,75. 220/ 125 DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV d.o. 41.890,13. 40.239,38. 0,00. 220/ 128 RIVA U.O. ...

Komunalno Mljet doo Analitička bilanca za razdoblje ... - Općina Mljet

220/1117 DOLIS INŽENJERING D.O.O.. 107,04. 107,04. 0,00. 220/1121 IŽANKA-ZADAR D.O.O.. 19.252,71. 19.252,71. 0,00. 220/1123 RESTAURANT TETA ...

NACIONALNI PARK TARA

-Nalazi se na teritoriji Bajina Bašta i Uţice. -1981. je proglašena za Nacionalni park. -Zbog povoljne klime i zabačenosti na Tari je opstala Pančićeva omorika.

Nacionalni park - NP Tara

Nacionalni park Tara je istraživanje koje traje i od koga se tek očekuju najznačajniji rezultati. Pretpostavlja se da su trijaski krečnjaci na severnim stranama Tare ...

';;;;;a - Nacionalni park Kornati

-voditelj brodice C kategorije. 9. I. Recepcionar ll. vrste. |. -rad u mjestu Uprave. M urter. Pododsjek za promidibene aktivnosti i ugostiteljsko-turistitku dje lat nost.

nacionalni park krka

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi anketna istraživanja među ... broja prodanih ulaznica, vrijeme posjećivanja pojedinih lokaliteta i sadržaja u ...

BUK - Nacionalni park Krka

9 tra 2016 ... kovrčava hudoljetnica (Conyza bonariensis), zidna ... ma topola, vrba i johe, koje su tijekom istraživanja bile pod iznimnim utjecajem vodnog ...

Nacionalni park Kornati

National Park. CJENIK NAKNADA I USLUGA ... NP Kornati. IJlunlCII kuplJel11lu NPKornati ... NP Kom"", PP TeilItIca, NP Mljet, ustanovom ultllnovom. (vrlledlu.

U V O D - Nacionalni Park Paklenica

1. UVOD. 1. 1.1. Razlozi izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica ... Mogučnosti i ograničenja namjene površina u odnosu na : 36. 2.1.2.1.zaštitu ...

IZ_DUBRAVKA_mapa1_ARHITEKTONSKI ... - Nacionalni park Brijuni

... (fasade, limarski, stolarski, bravarski, završni zidarski, suhomontažni, staklarski, ... Brtvljenje je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik ...

cjenovnik 2020 - Nacionalni park Una

CIJENA. PO OSOBI. A. ODRASLI – INDIVIDUALNE POSJETE. 7,00 KM. B. DJECA OD 7 – 14 ... U CIJENU DOZVOLE JE URAČUNAT ULOV MAX. 2 RIBE ...

9.03.2016. Ribolov - Nacionalni park Una

-2 districts for the fishing by spinning (blinker and moth) and by water ball with an artificial fly. - 1 combined district for fly fishing fishing by spinning.

catalogue - Nacionalni Park Kopaonik

Salon Kotor. FIAP 2015/314 PSA 2015-245. SALON HM - Ngu Dik Sen, Malaysia, Predator in Action # 6666. SALON HM - Petar Sabol, Croatia, The kingfisher ...

9.03.2016. Ribolov - JP Nacionalni park Una

-2 districts for the fishing by spinning (blinker and moth) and by water ball with an artificial fly. - 1 combined district for fly fishing fishing by spinning.

MAPA 4/7 - Nacionalni park Brijuni

GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE. T.D. 69/19-B. MAPA 5. IZVEDBENI ...

1 UVOD - Nacionalni park Kornati

22 Apr 2016 ... Kornati National Park encompasses the majority of the Lower Kornati, while the Upper Kornati are. Page 7. Sustainable Tourism Development ...

i i i i i - Nacionalni park Sjeverni Velebit

Izdavači: TZ Grada Senja, PP Velebit, NP Sjeverni Velebit / Tekst i fotografije: TZ Grada Senja, PP Velebit, NP Sjeverni Velebit / Ilustracije: Zrinka Ostović ...

PDF, 25 MB - Nacionalni park Sjeverni Velebit

Znak Velebitskog botaničkog vrta je endem - velebitska degenija (Degenia ... SLIKA. Velebitsko. -. Huća u Velebilskom bolanickam vi. = MODRIC" DOLAC.

12_GL_knjiga_1_objekt_3_arhitektonski_ ... - Nacionalni park Brijuni

24 pro 2019 ... Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance -- Part 1: ... Odgovarajuće rupice u otvoru za staklo omogućavaju ispravan otok kondenzne vode. ... objašnjenje od projektanta.

NACIONALNI PARK KORNATI - Repozitorij PMF-a

Specifična pojava je i Vela ploča ili Magazinova škrila, 9100m. 2 velika, glatka i gola ploha vapnenca, podno Metline (237 m), najvišeg vrha na Kornatu.

Nacionalni park Plitvička jezera - HGK

www.np-plitvicka-jezera.hr. Stanje. Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Park je smješten u. Gorskoj Hrvatskoj.

glavniprojekt - Nacionalni park Brijuni

vibro nabijačem ili žabama. Obavezno je ... Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 ... Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod ...

GL_DUBRAVKA_mapa4_PROJEKT ... - Nacionalni park Brijuni

Tlocrt bazena i strojarnice bazena. 3. Pogledi na zidove bazena. 4. Shema instalacije bazenske tehnike. RIJEKA: 04.2019. Projektant : DANILO VUJNOVIĆ ...

izvedbeniprojekt - Nacionalni park Brijuni

Prozori su drveni, jednostruki ostakljeni jednostrukim staklom, na vanjskoj strani zaštićeni drvenim griljama, dok su na nekim građevinama iste zamijenjene ...