NACIONALNI PARK „MLJET“ PLAN UPRAVLJANJA

Karta livada posidonije 1:25000 digitalna. NP Mljet. 2.2 PRIRODNE VRIJEDNOSTI NACIONALNOG PARKA MLJET. 2.2.1 GEORAZNOLIKOST PODRUČJA ...

NACIONALNI PARK „MLJET“ PLAN UPRAVLJANJA - Srodni dokumenti

NACIONALNI PARK „MLJET“ PLAN UPRAVLJANJA

Karta livada posidonije 1:25000 digitalna. NP Mljet. 2.2 PRIRODNE VRIJEDNOSTI NACIONALNOG PARKA MLJET. 2.2.1 GEORAZNOLIKOST PODRUČJA ...

prostorni plan nacionalnog - Nacionalni park Mljet

2.4 Odnos Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet prema prostornim planovima višeg reda. ... hotel u Solinama, kamp u Pomijenti, te vikend kuće u Pomeni.

13.07.2016. Plan upravljanja za Nacionalni park Una

Rijeka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i o#uvanog prirodnog krajobraza ... Dr%avna topografska karta i digitalni katastarski plan iz stavka 2.

Plan upravljanja - Nacionalni park Sjeverni Velebit

kojih je najpoznatija Premužićeva staza, izgrađena 1933. godine. Staza, ukupne dužine 57 km, predstavlja remek-djelo suhozidnog graditeljstva. Kroz Park ...

Plan upravljanja Brijuni_finalni - Nacionalni park Brijuni

Javna ustanova Nacionalni park Brijuni – Plan upravljanja (2016. ... zanimljiva kao nekadašnja Titova rezidencija, s biološkog aspekta plijeni pažnju visoka.

naCionalni park mljet

naCionalni park mljet izazov konFliktnih interpretaCija goran pavel šantek i tibor komar. V prispevku so zarisani razločki med prebivalci parka in. Upravo pri ...

Plan upravljanja NP Kornati 2014...2023 - Nacionalni park Kornati

Plan upravljanja NP Kornati. 3/53. Sadržaj. 1. UVOD. 1.1. Obuhvat Nacionalnog parka Kornati. 1.2. Zakonodavni okvir upravljanja Nacionalnim parkom Kornati.

Javna ustanova Park prirode "Velebit" - Nacionalni park Mljet

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i ...

NACIONALNI PARK MLJET.pdf - Državni ured za Reviziju

URBROJ: 613-19-19-7. Split, 29. travnja 2019. IZVJEŠĆE. O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI. JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK MLJET ZA 2017.

cjenik ulaznica za posjetitelje javne ustanove „nacionalni park mljet ...

Dodatna povratna brodska karta za ... Cjenik ulaznica u "Nacionalni park Mljet" za 2020. god. utvrđen je odlukom Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni ...

pp hutovo blato prostorni plan i plan upravljanja za park prirode ...

Izrada Prostornog plana i Plana upravljanja za Park prirode Hutovo blato. br. BA-FPIT-NTMP-GEF-QCBS-CS-11-04. Klijenti: Agencija za vodno područje ...

Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa

otok Lastovo, četrnaesti po veličini otok u Jadranskom moru. Lastovo nije izrazito ... Za otok Sušac navode se crnica i kalcikambisol - smeđe tlo na vapnen-.

Plan upravljanja - Park prirode Telašćica

Čuvar - recepcioner (5). P ortir čuvar ... liganja, panula i parangal. ... povišene dok je raspodjela koncentracija bakra, cinka i olova najviša na području plovnog.

plan upravljanja za park prirode blidinje (2020-2030) - REC

tijekom ljeta najčešće pada kao ljetni pljusak . U jesen, zimu i proljeće pada snijeg iako ga može biti sve do srpnja. Na obrazovaje i dinamiku vjetrova na ...

akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama nacionalni park ...

Nacionalni park Risnjak je pilot područje u projektu ''Klimatske promjene u ... posjefiteljima omogućifi da isfinski dožive, razumiju i cijene prirodne i kulturne ... Naplaćivati ulaznice u Park i koristiti prihode za potrebe očuvanja prirode.

Plan upravljanja Parkom prirode Vransko jezero - Park Prirode ...

TURISTIČKA AGENCIJA. CROMOVENS. Organizira izlete na područje Parka. B,C,F. TURISTIČKA AGENCIJA. MAKIRINA TURIST. Organizira izlete na područje ...

Prostorni plan Nacionalnog parka Kornati - Nacionalni park Kornati

Ješinov stan (otok Levrnaka), Łpraljin stan (Suha Punta na otoku Kornat) te Turćinov stan (Zmorałnja Vala na otoku Ravni. Šakan), kao i ćitav niz graČevina koje ...

case study Nacionalni park Plitvička jezera - Nacionalni repozitorij ...

Prvi nacionalni park na svijetu je Yellowstone u SAD-u, a proglašen je 1872. godine. U Hrvatskoj ima osam nacionalnih parkova. Najstariji NP su Plitviĉka jezera ...

MARINE FAUNA OF THE MLJET NATIONAL PARK (ADRIATIC SEA ...

Dell'Angelo, B. & Zavodnik, D.: Marine fauna of the Mljet National Park (Adriatic Sea,. Croatia). 4. Mollusca: Polyplacophora. Nat. Croat., Vol. 13, No. 4, 319–341 ...

marine fauna of mljet national park (adriatic sea ... - Semantic Scholar

31 pro 2016 ... Kopljača Branchiostoma lanceolatum Pallas, 1778, jedini je naš predstavnik razreda Leptocardia. Nala- zimo je u svim morima Europe, pa tako ...

Plan upravljanja Parka prirode Medvednica - Park prirode Medvednica

Slika 25: Vodenkos. Recentna istraživanja ukazuju da su među 8 prisutnih vrsta gmazova (Prilog 9.6.) na području. Parka prirode Medvednica najčešće ...

plan upravljanja parkom prirode kopački rit - Park prirode Kopački rit

A) Objekti dani na korištenje i upravljanje Javne ustanove: ... izgrađene pojedinačne građevine – lugarnice (Ćošak šume), lovačke kuće (Menteš, Nađhat) ribarske ... Godina plana upravljanja. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

plan upravljanja parkom prirode biokovo za ... - Park prirode Biokovo

JU-Javna ustanova „Park prirode Biokovo“. PP Parka -Prostorni plan Parka prirode Biokovo. Park-Park prirode Biokovo. Plan-Plan upravljanja Parkom prirode ...

Plan upravljanja Parka prirode Učka.pdf - Park prirode Učka

Zahvaljujući angažiranju i suradnji svih djelatnika Parka, bilo je moguće raspraviti sve važne aspekte ovoga Plana upravljanja. Ravnateljica. Suzi Petričić, dipl.

nacionalni park

HRVATSKIH NACIONALNIH PARKOVA ... Oblik zaštite prirode - nacionalni park. ... Nacionalni park Paklenica nalazi se na primorskoj strani ... Sjeverni Velebit najmlađi je hrvatski nacionalni park zasad, ali na planini Velebit od ranije.

Komunalno Mljet doo Analitička bilanca za razdoblje ... - Općina Mljet

220/1117 DOLIS INŽENJERING D.O.O.. 107,04. 107,04. 0,00. 220/1121 IŽANKA-ZADAR D.O.O.. 19.252,71. 19.252,71. 0,00. 220/1123 RESTAURANT TETA ...

VODA MLJET doo Analitička bilanca za razdoblje od ... - Općina Mljet

TEHNOMARKET DUBROVNIK. 0,00. 1.299,00. 1.650,75. 220/ 125 DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV d.o. 41.890,13. 40.239,38. 0,00. 220/ 128 RIVA U.O. ...

Nacionalni park Kornati

National Park. CJENIK NAKNADA I USLUGA ... NP Kornati. IJlunlCII kuplJel11lu NPKornati ... NP Kom"", PP TeilItIca, NP Mljet, ustanovom ultllnovom. (vrlledlu.

Nacionalni park - NP Tara

Nacionalni park Tara je istraživanje koje traje i od koga se tek očekuju najznačajniji rezultati. Pretpostavlja se da su trijaski krečnjaci na severnim stranama Tare ...

nacionalni park krka

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi anketna istraživanja među ... broja prodanih ulaznica, vrijeme posjećivanja pojedinih lokaliteta i sadržaja u ...

U V O D - Nacionalni Park Paklenica

1. UVOD. 1. 1.1. Razlozi izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica ... Mogučnosti i ograničenja namjene površina u odnosu na : 36. 2.1.2.1.zaštitu ...

BUK - Nacionalni park Krka

9 tra 2016 ... kovrčava hudoljetnica (Conyza bonariensis), zidna ... ma topola, vrba i johe, koje su tijekom istraživanja bile pod iznimnim utjecajem vodnog ...

';;;;;a - Nacionalni park Kornati

-voditelj brodice C kategorije. 9. I. Recepcionar ll. vrste. |. -rad u mjestu Uprave. M urter. Pododsjek za promidibene aktivnosti i ugostiteljsko-turistitku dje lat nost.

NACIONALNI PARK TARA

-Nalazi se na teritoriji Bajina Bašta i Uţice. -1981. je proglašena za Nacionalni park. -Zbog povoljne klime i zabačenosti na Tari je opstala Pančićeva omorika.

i i i i i - Nacionalni park Sjeverni Velebit

Izdavači: TZ Grada Senja, PP Velebit, NP Sjeverni Velebit / Tekst i fotografije: TZ Grada Senja, PP Velebit, NP Sjeverni Velebit / Ilustracije: Zrinka Ostović ...

IZ_DUBRAVKA_mapa1_ARHITEKTONSKI ... - Nacionalni park Brijuni

... (fasade, limarski, stolarski, bravarski, završni zidarski, suhomontažni, staklarski, ... Brtvljenje je izvedeno pomoću dviju EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik ...

Nacionalni park Plitvička jezera - HGK

www.np-plitvicka-jezera.hr. Stanje. Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Park je smješten u. Gorskoj Hrvatskoj.

MAPA 3/7 - Nacionalni park Brijuni

GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE. DANILO VUJNOVIĆ, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer ...

MAPA 4/7 - Nacionalni park Brijuni

GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE. T.D. 69/19-B. MAPA 5. IZVEDBENI ...

catalogue - Nacionalni Park Kopaonik

Salon Kotor. FIAP 2015/314 PSA 2015-245. SALON HM - Ngu Dik Sen, Malaysia, Predator in Action # 6666. SALON HM - Petar Sabol, Croatia, The kingfisher ...

Nacionalni park Plitvička jezera

Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Republike Hrvatske. Park je smješten u. Gorskoj ... Posjetitelja u 2017. ... Produljenje sezone za ulaznice. 3. Pakiranja i ... cijene, poklone, popuste ili besplatne proizvode/usluge. Bookleti ...

9.03.2016. Ribolov - JP Nacionalni park Una

-2 districts for the fishing by spinning (blinker and moth) and by water ball with an artificial fly. - 1 combined district for fly fishing fishing by spinning.

IZ_DUBRAVKA_mapa3_STROJARSKI ... - Nacionalni park Brijuni

IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT. GPZ d.d., Rijeka. T.D. 69/19-GHV. MAPA 4. IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT BAZENSKE TEHNIKE ...

GL_DUBRAVKA_mapa4_PROJEKT ... - Nacionalni park Brijuni

Tlocrt bazena i strojarnice bazena. 3. Pogledi na zidove bazena. 4. Shema instalacije bazenske tehnike. RIJEKA: 04.2019. Projektant : DANILO VUJNOVIĆ ...

izvedbeniprojekt - Nacionalni park Brijuni

Prozori su drveni, jednostruki ostakljeni jednostrukim staklom, na vanjskoj strani zaštićeni drvenim griljama, dok su na nekim građevinama iste zamijenjene ...

1 UVOD - Nacionalni park Kornati

22 Apr 2016 ... Kornati National Park encompasses the majority of the Lower Kornati, while the Upper Kornati are. Page 7. Sustainable Tourism Development ...

9.03.2016. Ribolov - Nacionalni park Una

-2 districts for the fishing by spinning (blinker and moth) and by water ball with an artificial fly. - 1 combined district for fly fishing fishing by spinning.

NACIONALNI PARK KORNATI - Repozitorij PMF-a

Specifična pojava je i Vela ploča ili Magazinova škrila, 9100m. 2 velika, glatka i gola ploha vapnenca, podno Metline (237 m), najvišeg vrha na Kornatu.

glavniprojekt - Nacionalni park Brijuni

vibro nabijačem ili žabama. Obavezno je ... Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocinčane žice 0,7 do 1 ... Pletivo može biti kvadratno ili višekutno, a kod ...

PDF, 25 MB - Nacionalni park Sjeverni Velebit

Znak Velebitskog botaničkog vrta je endem - velebitska degenija (Degenia ... SLIKA. Velebitsko. -. Huća u Velebilskom bolanickam vi. = MODRIC" DOLAC.

cjenovnik 2020 - Nacionalni park Una

CIJENA. PO OSOBI. A. ODRASLI – INDIVIDUALNE POSJETE. 7,00 KM. B. DJECA OD 7 – 14 ... U CIJENU DOZVOLE JE URAČUNAT ULOV MAX. 2 RIBE ...

12_GL_knjiga_1_objekt_3_arhitektonski_ ... - Nacionalni park Brijuni

24 pro 2019 ... Thermal performance of windows, doors and shutters -- Calculation of thermal transmittance -- Part 1: ... Odgovarajuće rupice u otvoru za staklo omogućavaju ispravan otok kondenzne vode. ... objašnjenje od projektanta.

Paklenica National Park - HR | ENG Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Paklenica dio je. Velebita, najduže planine u Hrvatskoj. Datum proglašenja: 19. 10. 1949. Površina: 95 km2. Najvažniji prirodni fenomeni:.

tekst i zone - Nacionalni park Kornati

56 ORŠJAK (KRPEJINA). Krpeljina. 629,65. 13.448,64. 1,53. 57 SKRIŽANJA MALA. Skrižanj Mali. 451,01. 12.693,61. 1,13. 58 BABINA GUZICA. Babina Guzica.

karta a4_2eng - Nacionalni park Krka

The Krka National Park is open to visitors throughout the entire year, and it can be visited by boat, by car, or on foot. 39 c. I. 12. PULJANI. USTANJE. KISTANJE.

vodovod i kanalizacija - Nacionalni park Brijuni

Upojni bunar za “BIOMAT 15”. 3.19. Upojni bunar za ... a sastoji se od: - odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u biopročišćivač i dalje u upojni bunar.

elektrotehnički projekt - Nacionalni park Brijuni

Za svu opremu koja nije od hrvatskih proizvođača pribaviti tipske certifikate o sukladnosti sa ... Tip: VIMAR PLANA ili jednakovrijedan proizvod kom. 6. 0,00.

Cjenik ulaznica - Nacionalni park Kornati

ultllnovom. (vrlledlu. NP KomItII PP Teldtlal pp IBtovsIco atalle I do35 m. Duljina plovlll. (do 115 stopal. SEZONA- kapacitet plovila. 7.500,00 kn. I-Y,X-lCIl. YI-IX.

Nacionalni Park Skadarsko Jezero publikacija - mne-mpa

SKADARSKO JEZERO -Nacionalni park ili oaza nelegalne gradnje? Projekat monitoringa nelegalne gradnje na Skadarskom jezeru. Autor: Dejan Milovac ...

Rezervat biosfere - Nacionalni Park Paklenica

kategorijama zaštite: strogi rezervat Hajdučki i. Rožanski kukovi, botanički rezervat Visibaba, botanički ... is the deepest subterranean site of the Dinaric Alps.