Izvještaji GFI-POD

19 tra 2017 ... Verzija iCentera 2017.05.000 travanj 2017. Upute za ... temeljem kojega je FINA kreirala novi obrazac GFI-POD u Excel formatu kojega možete.

Izvještaji GFI-POD - Srodni dokumenti

Izvještaji GFI-POD

19 tra 2017 ... Verzija iCentera 2017.05.000 travanj 2017. Upute za ... temeljem kojega je FINA kreirala novi obrazac GFI-POD u Excel formatu kojega možete.

Financijski izvještaji - ZSE

1 sij 2013 ... Grupa vlasnik Kent Leasinga i Kent Factoringa, a osim financija, u vlasništvu ... Kao što je vidljivo iz financijskih izvještaja za 2013. godinu, Banka je ostvarila rast bilance, ali kontinuirano ... Neto gotovinski tokovi iz financijskih aktivnosti ... Krediti i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili ...

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

Financijski izvještaji - EFOS

Financijski izvještaji. Ponavljanje i ... Izvještaj o novčanom toku – cash flow – bavi se samo stvarnim ... likvidnost tvrtke je izravno ovisna o novčanom tijeku.

mjesečni izvještaji - PBZ Invest

30 svi 2018 ... PBZ Euro novčani fond je u svibnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u ... Duracija PBZ Euro novčanog fonda je krajem.

izvještaji sa suđenja - Documenta

7 sij 2008 ... Vere Folnegović Šmalc od 03., 04. i 06. siječnja 2008. god. a ... su bili nazočni zamjenik ŽDO u Osijeku Zvonko Kuharić, odvjetnik Damir.

OEX Izvještaji - Overseas Express

Dimenzije (cm). Od vrata do vrata. Od vrata u. Overseas Shop. S Overseas. Shopa na vrata. S Overseas Shopa u. Overseas Shop. EXPRESS BOX S 5 kg. 34x24.

Financijski izvještaji - EFZG

Dobit ili gubitak poslovne godine. Manjinski interes. Rezerviranja. Dugoroĉne obveze. Kratkoroĉne obveze. OdgoĊeno plaćanje troškova i prihod budućeg.

Financijski izvještaji 2018. - mev čakovec

RKP: 43749 OIB: 31444990605 Matični broj: 02382512 ... Adresa: 40000, ČAKOVEC, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22 A. Kontrolni ... PODRUČNI URED ČAKOVEC.

Godišnje izvješće i financijski izvještaji - ZSE

9 velj 2016 ... te ulaganjem u usluge s dodanom vrijednošću za korisnike kartica i trgovce te tako zadržati vodeću poziciju na ... tehnologiju u implementaciji svojih PBZ 365 usluga. ... za razvoj proizvoda i Služba za kontakte s klijentima.

3. financijski izvještaji - Alka script

Izvještaj o svim promjenama kapitala. 3.6. Bilješke uz financijske izvještaje. 3.7. Primjeri financijskih izvještaja s knjiženjem poslovnih događaja. 3. FINANCIJSKI ...

Godišnji financijski izvještaji - Agrokor

30 tra 2019 ... ... Kornet, Soft Ice Cookie, Jelly, Cooler, Prvak svijeta i Ledo Medo Slavi ... promoviran je novi dječji proizvod i nagradna igra čije je zaštitno lice ...

mjesečni izvještaji 2019. - PBZ Invest

31 sij 2020 ... (31.12.19 - 31.01.20). 0,23%. Prinos u posljednjih 365 dana. (31.01.19 - 31.01.20). 4,17%. Prosj. god. prinos od osnivanja. (14.12.17 - 31.01.20).

hpb grupa financijski izvještaji 2017 - ZSE

28 velj 2018 ... HPB Stambena Štedionica d.d.. Savska 58, 10000 Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Internet adresa: Konsolidirani izvještaj:.

financijski izvještaji - Veleučilište “Nikola Tesla”

primjer, izdvojenim točkama u određenom vremenskom razdoblju. b) Mjerenje ... Ova bilanca sadrži podatke o temeljnom kapitalu iz rješenja Trgovačkog suda.

Godišnji financijski izvještaji za mikro poduzetnike

Prikazan je i primjer izrada bilješka uz financijska izvješća na temelju ... KLJUČNE RIJEČI: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje. ... Poduzetnici o smislu zakona o računovodstvu dijele se na mikro, male, sranje i ...

ZLOČIN U GRUBORIMA Izvještaji s praćenja suĎenja

24 stu 2011 ... godina, u King Krosu sreo s Balunovićem rekao mi je da sam svrstan u grupu kojom je on zapovjedao, jer je u izvješću iz Grubora opisao ...

31.12. Konsolidirani financijski izvještaji - Badel 1862

31 pro 2008 ... Vinarija Benkovac d.o.o. Benkovac. Republika. Hrvatska. 100. U mirovanju. Kalničke vode Bio Natura d.d.,. Križevci. Republika. Hrvatska. 75.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NA PRIMJERU DRUŠTVA - Repozitorij ...

izvještaj o promjenama kapitala i bilješke čine temeljne financijske izvještaje. ... Izvještaj o promjeni kapitala prikazuje promjene komponenata kapitala između ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - EFZG

b) Sastavite račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.20x1. godinu po metodi razvrstavanja troškova po prirodnim vrstama (metoda ukupnih.

SPAČVA dd, Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ... - ZSE

31 pro 2017 ... član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: ... 31,1%. 29,8%. 96. Parket. 10,5%. 10,9%. 9,4%. 86. Pelet. 13,1%.

izvještaji sa suđenja - DOCUMENTA | Centar za suočavanje s ...

7 sij 2008 ... Ivana Meštrovića" i na punktu Hrvatske vojske u Nemetinu, a kada je bio ... Osijeku, njezin je muž rekao da su neslana šala osoba iz njegovog miljea. ... ovu jedinicu trebao formirati i njome zapovijedati Stanko Paradžiković.

Zadaci za pripremu za FMP: Financijski izvještaji - EFOS

Ч Prva bilanca а– aktiva =4000. Ч Druga bilanca а– aktiva= 4300. 26. zadatak. Poduzeće а“Start” d.o.o. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 8.000, tekuću ...

Izvještaji o radu od I do VI.2012 - Služba za zapošljavanje HNŽ/K

HNŽ/HNK Mostar je na osnovu vlastitih podataka i podataka biroa po općinama, ... Preduzeća su tokom prvog polugodišta na osnovu prijava potreba za ... Istovremeno je evidentirano 2.298 prestanaka radnog odnosa, što je za 20% više ... o njihovim pravima i obavezama prema Službi za zapošljavanje nakon završene.

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ... - Fade In

Odgođeno priznavanje prihoda. Potpis zakonskog zastupnika. Izvanbilančni zapisi – aktiva. Vlastiti izvori (AOP 196 199-200). Izvanbilančni zapisi – pasiva.

godišnje izvješće i nekonsolidirani financijski izvještaji za ... - ZSE

namaz od slanutka hummus, Podravka krem juha od špinata, Podravka krem juha od ... ograničenja glede definiranja cijena na tržištu, sigurnost proizvoda, re-.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA ... - CPCD

Udruga umirovljenika Posušje. 128. Udruga za civilne ... Udruženje građana povratnika u Banja Luku, Banja Luka. 151 ... Banja Vrućica-Teslić. Pomoć članu ...

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - Ekonomski fakultet

TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI. • Bilanca (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Račun dobiti i gubitka (ZOR čl. 15 i MRS 1). • Izvještaj o novčanom toku (MRS 7).

Referentna stranica FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ...

1 sij 2018 ... Evidencijski broj [email protected] Telefon: Referentna stranica. ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ OBŽ. KRALJA ZVONMIMIRA 5.

SPAČVA d.d., Vinkovci FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I GODIŠNJE ...

31 pro 2017 ... Neto ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u ... peleta i briketa, čime je nastavljen trend kontinuiranog rasta koji traje još od ...

Nerevidirani financijski izvještaji Zagrebačke banke dd za ... - ZSE

30 lip 2017 ... Internet adresa: www.zaba.hr. Šifra i naziv općine/grada: Zagreb. Šifra i naziv županije: GRAD ZAGREB. Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih ... - KBC Osijek

15 velj 2019 ... Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: OSIJEK ... Naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK ... HEXMAT d.o.o., Osijek. OV-1436/ ...

OSNOVE RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - BILANCA ...

Primjer 2: Dopunite podatke u bilanci opisno i u novčanim iznosima. Trgovačko društvo “Zora” d.o.o., bilanca na dan 1.1.200. IMOVINA (AKTIVA). Opis stavke.

godišnje izvješće i financijski izvještaji 2018. - ZSE

27 velj 2019 ... brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne. Europe (CEE regija) te ... luka u Švicarskoj, Francuskoj, Rusiji, Njemačkoj i. Ujedinjenog Kraljevstva. ... edukaciju fizioterapeuta u lokalnoj ustanovi za zdravstvenu njegu i ...

financijski izvještaji u sustavu proračuna - TIM4PIN

1 sij 2018 ... isplatelj je obvezan izvrši ispravak Obrasca JOPPD i po- vrat više plaćenog ... 2017 (2017 Cifies Forum) u Roterdamu predstavnici. Europske ...

GODIŠNJE IZVJEŠĆE I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2018. - Arena ...

27 velj 2019 ... radno vrijeme zaposlenika kako bi se dobila ukupna količina ... PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

RIJEKA) za 2018. godinu, koji obuhvaćaju Bilanca na 31.12.2018. godine na obrascu BIL-NPF, Izvještaj ... 2018./. 2017. u %. 1 PRIHODI - Javne potrebe u sportu - GRAD RIJEKA. 1.1. ... Ostale donacije - HOMO SI TEĆ i RIJEKA PLIVA. 031.

Povjerljivi izvještaji obavještajnog odjela Generalštaba vojske ...

HRVATSKOM za mesec VII, VIII i IX 1937. g. U prilogu pod/1, dostavlja se ... HRVATSKOM za mesece APRIL, MAJ i JUN 1939 g. U prilogu pod/1, dostavlja se ...

Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke banke za ... - ZSE

31 pro 2018 ... segmentima, povećan je broj klijenata te korisnika mobilnog i ... Poslovni prihodi: 5.638 milijuna kuna ... e-mail: [email protected]

Finansijski izvještaji za 2015. godinu - Triglav osiguranje, ad

31 pro 2015 ... Triglav osiguranje. ad („Društvo”) je akcionarsko društvo osnovano sa sjedištem u ... uključuje 2 hiljade KM ulaganja u Triglav auto d.o.o. Banja Luka. ... Za izračun rezervi za nastale a neprijavljene štete (IBNR) Društvo koristi ...

Izvješće poslovodstva i financijski izvještaji za 2018 ... - PBZ Leasing

31 pro 2018 ... Sjedište Društva je u Zagrebu te aktivno posluje putem poslovnica u Osijeku, Rijeci, Zadru, Puli i Splitu. U poslovnicama Društva zaposleno je ...

sriemske novine i izvještaji županije srijemske kao izvori za ...

Vukovar, grad stotinu obrtnika i trgovaca, kao i ... u Sriemu“, „Pčelarstvo“ te, na posljednjoj stranici, oglasi i reklame1. ... 2 Sriemske novine, Vukovar, 22. 7. 1914.

Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja ...

15 svi 2016 ... Analiziranje uspješnosti poslovanja bilo kojeg malog poduzeća nije moguće provesti bez temeljnih financijskih informacija koje su sadrţane su ...

Odašiljači i veze doo Financijski izvještaji za godinu koja je ... - ZSE

31 pro 2008 ... U svibnju 2003. godine zaključen je aneks Ugovora o zakupu kojim su Odašiljači i veze kao pravni sljednik HRT-a preuzeli obveze proizašle iz.

Godišnje izvješće i konsolidirani financijski izvještaji za ... - Podravka

10 sij 2017 ... sica zajedničkog projekta Podravke i Borova, a prve Lino startasice dobili ... dok je smanjenje cijena lijekova na recept na tržištu Hrvatske od ...

godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu sa ... - HOK Osiguranje

prodaje obveznog osiguranja automobilske odgovornosti i ostvarilo premijski prihod od ... Iznos garancijskog fonda za poslovnu godinu određuje HUO, a udjeli društava u ... Ključni aspekt rizika osiguranja kojem je Društvo izloženo je stupanj ...

ZLOČIN U GRUBORIMA Izvještaji s praćenja suĎenja - Documenta

24 stu 2011 ... Braniteljica II. opt., odvjetnica Jadranka Sloković, predloţila je ukidanje pritvora u odnosu na svog branjenika. Kao razloge je navela da se isti ...

Dopunski izvještaji za Hrvatsku narodnu banku - HANFA

Član Uprave: Marijana Brcko. Miljenko Živaljić. Dodatne informacije: Odnosi s javnošću tel: 00385(1) 6104153 e-mail: [email protected] www.zaba.hr.

Konsolidirani i odvojeni izvještaji o poslovanju Croatia Airlines dd za ...

16 lis 2018 ... satima, a iz Mostara u Zagreb petkom i ponedjeljkom u jutarnjim satima. Letovi će se istim danima obavljati i u zimskom redu letenja 2018.

OCD za 2018_ pojedinačni izvještaji udruga - Grad Pazin

2 ožu 2010 ... 2.4.9 UDRUGA ISTRAMET - PRAĆENJE I PROGNOZIRANJE VREMENA ... Poreč, NK Žminj, NK Funtana, NK Rovinj, NK Mladost, NK Višnjan i ...

Nerevidirani financijski izvještaji Grupe Zagrebačke banke - ZSE

30 lip 2018 ... Internet adresa: www.zaba.hr. Šifra i naziv općine/grada: Zagreb. Šifra i naziv županije: Grad Zagreb. Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu ... - Zagrebački Holding

{zvještaj o promjenama glavnice Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb. Izvještaj o novčanom ... Naziv podružnice. 1. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

ZTC „Banja Vrućica“a.d. Teslić FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI za godinu ...

31 дец 2015 ... privrednog društva ZTC „Banja Vrućica“ a.d. Teslić na dan 31. decembra ... Trgovinski popusti, rabati i slično umanjuju nabavnu vrijednost.

Financijski izvještaji za 2017. godinu - Merkur osiguranje

Merkur osiguranje d.d.. Izvješće Uprave za 2017. godinu. 1. Izvješće Uprave. Rast BDP-a, smanjenje javnog duga i pad najvećeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj ...

Financijski izvještaji za 2016. godinu - Merkur osiguranje

Merkur Versicherung pazeći da ne budu u suprotnosti s važećim propisima Republike Hrvatske. U Merkur osiguranju korporativna načela se prakticiraju na ...

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2017 ... - Villa Dubrovnik

Tečaj kune na dan dan 31. prosinca ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 16.928. 26.385. Kent banka (ii). 5.685. 11.300. Kent banka revolving (iii). 2.000.

Finansijski izvještaji za 2018. godinu i izvještaj nezavisnog revizora ...

obaveze za fondove dobitaka i naknade za privređivanje igara na sreću. ... Najveći dio prometa čine igre Loto 7/39, te instant i ekspres srećke. Loto 7/39 i Loto ...

zločin u zatvorima u gajevoj ulici u zagrebu i kerestincu izvještaji s ...

27 ožu 2012 ... zatvor prebačen iz Zagreba u Kerestinec, više nisu fizički zlostavljali, ali se psihičko zlostavljanje i izgladnjivanje ... Vodio je popis oružja, a bavio se pisanjem dopisa i isplatom plaća. Zna da je ... O mučenju zatvorenika ne zna ništa, tvrdi da je odnos prema zarobljenicima ... odveden u Remetinec. Odatle je ...

NEXE GRUPA d.d., Našice Godišnji financijski izvještaji i Izvješće ...

Primijenjene su uobičajene tehnike vrednovanja koje se temelje na analizi diskontiranih novčanih ... Amortizacija razdoblja Našički auto centar d.o.o. Našice. 1.

Revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2018 ... - Villa Dubrovnik

31 pro 2018 ... Tečaj kune na dan dan 31. ... Hrvatska banka za obnovu i razvoj (i). 7.527. 16.928. Kent banka (ii). -. 5.685. Kent banka revolving (iii). -. 2.000.