Laboratorijske vježbe Iva Papak - Repozitorij Prirodoslovno ...

9 svi 2019 ... [18] WIKIPEDIA, Richmannovo pravilo, URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Richmannovo_pravilo, (28.04.2019. ) [19] Engineeringtoolbox, URL: ...

Laboratorijske vježbe Iva Papak - Repozitorij Prirodoslovno ... - Srodni dokumenti

Laboratorijske vježbe Iva Papak - Repozitorij Prirodoslovno ...

9 svi 2019 ... [18] WIKIPEDIA, Richmannovo pravilo, URL: https://hr.wikipedia.org/wiki/Richmannovo_pravilo, (28.04.2019. ) [19] Engineeringtoolbox, URL: ...

Laboratorijske vjezbe 1 - PREDLOZAK

ISPITIVANJE ČELIKA RASTEZANJEM. TEORIJSKI UVOD. Radni dijagram. Karakteristične točke dijagrama rastezanja. GRANICA PROPORCIONALNOSTI - σp.

Upute za laboratorijske vježbe

Prva laboratorijska vježba iz Signala i sustava (FER-2). Tomislav ... MATLAB sadrži i modul Simulink koji je vizualni alat za brzo i jednostavno simuliranje.

UVOD U LABORATORIJSKE VJEŽBE

Direktno reducirajući šećeri = prirodni invert. (glukoza, fruktoza, maltoza, laktoza). Ukupni invert = prirodni invert šećeri koji nakon hidrolize reduciraju metalne ...

Upute za laboratorijske vježbe - Fer - unizg

S MATLAB-om i. Simulink-om ste se upoznali na LiV-u MATLAB. 2. Priprema. Prije svake vježbe potrebno se pripremiti za vježbu tako da ponovite teoriju s.

OE1-laboratorijske vjezbe.indb - Element

VJEŽBA. 1. Laboratorijske vježbe iz elektrotehnike 1. ZADATAK 2 Laboratorij za elektrotehniku ... mariv otpor (zatvorena sklopka), a u drugom beskonačan ot-.

Projektiranje digitalnih sustava laboratorijske vježbe

f g h. S in3. S in2. S in1. S in0. Slika 1.3: Sučelje dekodera za 8-segmentni prikazni sklop. Struktura tablice istine dekodera je dana tablicom 1.1. 1.6 Bridom ...

Priručnik za laboratorijske vježbe iz baza podataka

donošenjem ANSI/X3/SPARC preporuke o trorazinskoj shemi baze podataka (konceptualna, eksterna i. 1 Codd, E. F. ... 1.6.2 Zadaci za dodatno samostalno produbljivanje znanja . ... Nakon vježbe diskutirajte s kolegama oko rješenja vježbe.

Skripta za laboratorijske vježbe 2018 - FKIT

Takav spoj nazivamo jednostruko zatvoreni ... Serijski spoj otpornika zavojnice i kondenzatora - RLC krug ... naziva Graetzov spoj, a prikazan je na slici 7.

Poslovna statistika, laboratorijske vježbe u MS Excelu

bazni indeks u promatranom razdoblju. Tablicu proširimo s dva stupca: U ćeliji C2 računamo prvi bazni indeks, za 2007. godinu pa količinu prodanog.

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 - Katedra za fiziku u ...

7. Tada za opću aritmetičku sredinu vrijedi: nk xnxk x. J. I. . . = U općem slučaju za N ... Gustoća tvari (ρ ) je masa jediničnog volumena neke tvari: V ... Zadaci: 1. Odredite gustoću zadane tekućine u SI i cgs sustavu. 2. Izračunajte specifičnu ...

Analiza Praktikum za laboratorijske vježbe - Sveučilišni odjel za ...

Obzirom na važnost poznavanja i čitanja grafa funkcije, većina funkcija ... Symbolic Toolbox omogućuje crtanje grafa funkcije korištenjem naredbe fplot koja za.

Digitalna logika Upute za prijavu za laboratorijske vježbe - Fer

http://www.nxlab.fer.hr/dl, a posebno poglavlje 3 koje opisuje postupak instaliranja razvojnih alata. S web sjedišta tvrtke Lattice Semiconductor ...

Pero Dabić SIGURNOST PRI RADU – LABORATORIJSKE VJEŽBE

paziti pri radu s koncentriranim kiselinama i lužinama,. - vodikov peroksid, željezov triklorid i drugi. NAPOMENA – koristiti zaštitne rukavice, pri radu s pušljivim.

Programske metode i apstrakcije Laboratorijske vježbe - Sveučilišni ...

upisuje u .c datoteku i nećemo pisati programe koji se protežu na više .c i .h datoteka. ... Iz te varijable izvucite sate, minute i sekunde i ispišite ih na ekran. 7.

Digitalna logika Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih ... - Fer

izvedeno je modulom sem_toplevel. Modul sadrži i djeljitelj takta koji iz ulaznog signala clk_25m frekvencije 25 MHz generira signal takta clk frekvencije cca.

LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ FIZIKE 1 (mehanika i kalorika) Damir ...

Damir Modrić, Katja Petric Maretić,. Vesna Džimbeg-Malčić, Višnja Mikac Dadić. Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji. Grafičkog fakulteta Sveučilišta u ...

Laboratorijske vježbe - Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Analiza rada beskontaktne sklopke (1/2). 10. Analiza ... Sklopka 2 u točki 3, R=1Ω, L=150mH. Time base: ... Usporedi jednofazni (5. vježba) i trofazni ispravljač.

Programski alati na Unix računalima, laboratorijske vježbe - Nikola ...

Dohvatite treći redak po abecedi iz datoteke /materijali/towns i spre- mite ga u ... cowsay -l. Popis datoteka sa slikama životinja iz direktorija /usr/share/cowsay/.

Prirodoslovno- matematički fakultet - Repozitorij PMF-a

uništavanja krvnih stanica, anemija također pridonosi smanjivanju dotoka kisika u tkiva. P. ... To je uzrok bolesti nazvane srpasta anemija. Pri niskoj ...

sveučilište u zagrebu prirodoslovno ... - Repozitorij PMF-a

Krebsov ciklus, ili ciklus limunske kiseline, sastoji se od niza reakcija u kojima se jedna molekula acetil-CoA oksidira do šest molekula ugljikovog dioksida.

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Repozitorij PMF-a

nekoliko mogućih uzroka za povećani krvni tlak za zadanu tjelesnu težinu ... konzumirali velike količine alkohola pokazuju visoki rizik prema razvoju ... Odnos između krvnog tlaka i čaja posebno je važan jer je čaj drugi najčešći napitak u.

Prirodoslovno-matematički fakultet UTJECAJ ... - Repozitorij PMF-a

UTJECAJ RIJEKE PO NA RIBLJE POPULACIJE SJEVERNOG JADRANA. (EFFECTS OF PO RIVER OUTFLOW ON FISH POPULATIONS OF NORTH ADRIATIC.

sveučilište u zagrebu prirodoslovno-matematički ... - Repozitorij PMF-a

NACIONALNIH PARKOVA HRVATSKE. IMPROVEMENT IN PRESENTING NATURAL PROPERTIES IN. CROATIAN NATIONAL PARKS. Viktorija Valjak.

diplomski rad - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u ...

5 lis 2018 ... toplinska vodljivost, temperaturni koeficijent otpora, 3 - omega metoda, lock – in pojačalo. Rad sadrži: 42, 43, 1, 17. Izvornik je na hrvatskom.

KEMIJA UMJETNIH SLADILA - Repozitorij Prirodoslovno ...

Podjela sladila . ... ugljikohidrata u prehrani nema smisla jer su oni važne biološke ... Primarna uloga ugljikohidrata je osiguravanje energije organizmu (1 g ...

Prirodoslovno-matematički fakultet Biološki ... - Repozitorij PMF-a

Evolucija kompleksa gena tkivne podudarnosti: model nastanka i nestanka gena. Evolution of the major histocompatibility complex: birth-and-death evolution ...

Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu ... - Repozitorij PMF-a

Prednje su noge ptica preinačene u krila, koja imaju specijalizirani kostur, a ... grabljivica su nestajanje prirodnih biotopa, uništavanje tih vrsta kao štetočina u ...

Stevia rebaudiana - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog ...

Stevia rebaudiana Bertoni ili stevija (Slika 1) je biljka koja potječe iz poluvlažnog suptropskog područja na granici Paragvaja i Brazila. Riječ je o zeljastom grmu ...

Iva Soža Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno ... - Repozitorij PMF-a

obalnih laguna. Provedeno je istraživanje ekološkog stanja dvaju obalnih laguna u proljeće i ljeto. 2018. godine u sklopu projekta „Priprema stručne podloge za ...

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno ... - Repozitorij PMF-a - unizg

20 kol 2019 ... povezanosti (frekvencija trajekata, doba dana u kojem je plovidba koncentriranija ili bi ... Cjenik za prijevoz na trajektnoj liniji Supetar – Split.

Sveučilište u Zagrebu - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog ...

snježnog pokrivača za 14 odabranih postaja te temperature tla na sedam dubina: 2, ... je padala u Ogulinu, a po četiri dana na Pargu, Zagreb-Plesu i u Krapini. ... http://m.sibenik.in/vremenska-prognoza/foto-ovako-izgleda-ledena-katastrofa-u-.

sveučilište u zagrebu prirodoslovno matematički ... - Repozitorij PMF-a

hrani, bradavice u krastača, metatarzalne kvržice nogu, pandže u žabe Xenopus, ... Jestiva zelena žaba ustvari je hibrid između male zelene žabe (Pelophylax ...

prirodoslovno-matematički fakultet u splitu - Repozitorij ...

HCSR04, https://e-radionica.com/productdata/HCSR04.pdf. [12]. HCSR04, http://www.otpornik.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/HC-SR04.pdf. [13].

sveu ˇcilište u zagrebu prirodoslovno–matemati ... - Repozitorij PMF-a

GEOLOŠKI ODSJEK. IVA LIHTER ... Supervisor: Dražen Balen, PhD, Full Professor ... Dražen. Balen u Bratislavi (Državni geološki institut Dionýza Štúra). 10 ...

flora otočića stipanska i rudula - Repozitorij Prirodoslovno ...

Keywords: flora, Stipanska, Rudula, endems. Supervisor: Ph. D. Mirko Ruščić, Asst. Prof. Reviewers: Ph. D. Mirko Ruščić, Asst. Prof. Ph. D. Nada Bezić, Prof.

prijenos topline ljudskog tijela - Repozitorij Prirodoslovno ...

22 ruj 2017 ... površina na kojoj se događa prijelaz topline. Znak '–' smo uveli tako da znamo da toplinu predaje tijelo više temperature. Označimo Δx s L te ...

uzgoj školjkaša - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u ...

školjkaša gotovo uvijek parna (lijeva i desna školjka) (Brusca, 2003). Tijelo mekušaca se sastoji od glave na kojoj su usta, oči i ticala te od probavila, plašta.

analitika učenja u sustavima eučenja - Repozitorij Prirodoslovno ...

1 ruj 2017 ... Branko Žitko, docent Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Splitu. Mag. Divna Krpan, predavaĉ Prirodoslovno-matematiĉkog ...

model sustava za poučavanje jezika sql - Repozitorij Prirodoslovno ...

poučavanje SQL jezika. SQL jezik je iznimno važan prilikom rada s podacima u relacijskoj bazi podataka, njegovo razumijevanje i upotreba neophodna je ...

Mjerenje zračenja crnog tijela - Repozitorij Prirodoslovno ...

Crno tijelo se od- nosi na idealno tijelo koje u potpunosti apsorbira elektromagnetsko zracenje neovisno o frekvenciji samog zracenja. U osnovi, bilo koje tamno ...

Papak - Fibra

CRTU!! OVO SU PRIPREME ZA. DRŽAVno prvenstvo!! ONAJ TKO NE DOĐE NA. VRIJEME JE NEODGO-. VORNA OSOBA. ALI, HEJ! MI SMO MOMČAD!! ekipa ...

vježbe za razvoj skočnosti i brzine nogometaša - Repozitorij ...

Na kraju, SAQ trening kao sredstvo razvoja brzine kod nogometaša ali i ostalih sportaša se pokazao vrlo učinkovitim u razvoju sprinta na udaljenost 5 ili 10 ...

Pismene vježbe i zadatci u nastavi jezičnoga ... - FFOS-repozitorij

Pravopisne vježbe važne su, dakako, za usvajanje pravopisnih pravila i njihove primjene, no prema Rosandiću (1990) važne su i za razvoj tehnike pisanja ...

Govorne vježbe u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij

pri čemu je važan izbor privlačnih i zanimljivih tekstova zasićenih pravogovornim ili gramatičkim problemom (č, ć, ije, je, naglasak). U provedbi ovih vrsta vježba ...

Vježbe iz nomotehnike rok 17.2.2020. Predmet Vježbe iz ...

Prije 6 dana ... Orehovac vrlo dobar (4). 52. 0066290386. Ines. Pavleković izvrstan (5). 53. 0066286836. Marija. Pavlović Dorić izvrstan (5). 54. 0066288269.

4. vježbe - zadaci za vježbe

Konstruirajte tlocrt, nacrt i bokocrt pravilne četverostrane prizme ABCDEFGH, s bazom ABCD u ravnini Π3 i visinom 5, ako su zadani vrhovi A(0, 2, 1), B(0, 1, 3).

Laboratorijske vezbe

Fotootpornik je otpornik čija otpornost zavisi od osvetljenosti njegove površine. Otpornost fotootpornika je najveća u mraku (tipično je reda MΩ) i opada sa ...

Laboratorijske - Poliklinika Medikol

Medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike. Medikol nedavno je proslavio deset godina postojanja i može se pohvaliti vrlo velikim bro- jem pretraga u ponudi.

laboratorijske pretrage - NovaMed

ŠTITNJAČA. T3. T4. TSH. FT3. FT4 anti TG anti TPO ... FERITIN. HbA1c. IgA. IgG. IgM. OGTT. Klirens kreatinina. Ca u 24h urinu. PO4 u 24h urinu. Proteini u 24h ...

laboratorijske vaje iz fizike - Arnes

maturitetnega izpita iz fizike, ki niste dijaki Gimnazije Brežice, morate pri učitelju fizike napovedati svoje opravljanje vaj. Pri izbirnih urah fizike boste opravili 10.

Laboratorijske pretrage - Poliklinika LabPlus

IgE protiv više individualnih alergena - alergeni hrane (MT). IgE protiv više ... IgG panel inetolerancije hrane - serum (PAG44) ... INTOLERANCIJA NA HRANU.

TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 2. letnik

MEDICINSKA. BIOKEMIJA. (MBK). Pivk, B.; T. Unger: Medicinska biokemija 1. Interni učbenik za 2. letnik bodo dijaki kupili v šoli in ga uporabljali še v 3. letniku.

PRIPREMA ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE I UZORKOVANJE 1 ...

Ujutro na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode. 2. ... Ukoliko uzorak jednokratne mokraće uzimate kod kuće, uzorak prikupite u sterilnu ...

Botanički vrt Prirodoslovno

dio toga bilja (mediteransko bilje, palme, ka- ktusi i druge sukulente) smješten je u ljetnim mjesecima na otvorenomu. Tu se nalaze i zgrade Odjela Botaničkog ...

Živilska mikrobiologija z biotehnologijo – laboratorijske vaje

MIKROSKOPIRANJE ČRK. Osnova vaje. S prostim očesom lahko v ugodnih svetlobnih razmerah opazujemo predmete, ki so večji od nekaj desetink milimetra.

LABORATORIJSKE TEHNIKE ANALIZIRANJA IN ANALIZA ŽIVIL ...

Množinska koncentracija (mol/l) ali molarnost je razmerje med množino topljenca in volumnom raztopine. Pove nam, kakšna je množina topljenca v določeni ...

Karmen G. Čargo Laboratorijske vaje: KEMIJA 1

Naslov: Laboratorijske vaje: KEMIJA za 1. letnik ... Modul: Kemija ... Izračunaj, kolikšna množina klorovodikove kisline (HCl), je v 250 ml raztopine HCl, ki.

dodatne laboratorijske vje”be za peit iz osnova elektrotehnike 1

Pri djelovanju vanjskog električnog polja slobodni elektroni se počinju dodatno gibati u suprotnom smjeru ( FEe о о. = −. , naboj elektrona je negativan!)

Nanokemija in materiali (navodila za laboratorijske vaje)

Zelo pomembno vlogo za nastanek mikroemulzij imajo surfaktanti, občasno ob pomoči kosurfaktanta, ki morata zagotavljati gibljiv film, ki se hitro preoblikuje ...