Istrazivacka nastava fizike – metodicki oblikovana laboratorijska ...

Koristeci Richmannovo pravilo, izracunaj koliku bi temperaturu t imala voda u kalorimetru da je umjesto vodene pare dodana kipuca voda iste mase. Usporedi tu.

Istrazivacka nastava fizike – metodicki oblikovana laboratorijska ... - Srodni dokumenti

Istrazivacka nastava fizike – metodicki oblikovana laboratorijska ...

Koristeci Richmannovo pravilo, izracunaj koliku bi temperaturu t imala voda u kalorimetru da je umjesto vodene pare dodana kipuca voda iste mase. Usporedi tu.

ISTRAŽIVAČKA ili ISTRAŽIVAČKI USMJERENA NASTAVA

Kako ste odredili pojam Istraživačka nastava. (istraživačko učenje pod vodstvom učitelja/ nastavnika)?. Koliko u grupi ima iskustava istraživačkog učenja iz ...

Istraživačka nastava - PMF - Matematički odsjek

Istraživačka nastava. Zdravko Kurnik, Zagreb. U nastavi matematike danas još uvijek prevladavaju tradicionalni oblici rada i nastavne metode, a njezin osnovni ...

Prigušeno titranje – istraživačka nastava

moguće je nacrtati graf titranja, odrediti konstantu prigušenja i napisati ... Na ovaj način obrađujemo tu nastavnu jedinicu na vježbama iz fizike za treći razred u.

istraživačka nastava prirode i društva - Filozofski fakultet u Splitu

Fenološka promatranja. Promatranje pojava i promjena u prirodi kroz godišnja doba. ... Primjer studentskih projekata prikazanih ppt (Powe Point) prezentacijom:.

Problemska nastava fizike - Prirodno matematicki fakultet

PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA FIZIKU. Problemska nastava fizike – karakteristike i primena. Master rad. Student: Mentor: Ivana Ilić.

TERENSKA NASTAVA FIZIKE: Interaktivno učenje - Repozitorij PMF-a

9 ruj 2017 ... Uloga nastavnika je postići da tijekom terenske nastave učenici nauče ... aktivnosti izvan škole2, nastavnik voditelj izraĎuje izvedbeni plan i program koji obuhvaća ... Predloţiti plan i program te odredište terenske nastave.

Problemska nastava fizike - Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA FIZIKU. Problemska nastava fizike – karakteristike i primena. Master rad. Student: Mentor: Ivana Ilić.

Kristian Bagarić TERENSKA NASTAVA FIZIKE: NEWTONOV OPĆI ...

4 svi 2018 ... NEWTONOV OPĆI ZAKON GRAVITACIJE. Diplomski ... Keplerovih zakona s Newtonovim općim zakonom gravitacije izračunati masu planeta u.

suvremena nastava fizike: mehanički valovi - Repozitorij PMF-a - unizg

Prvi je dio usredotočen na suvremenu nastavu Fizike ... 4 Izvor:https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/a743968a-901e-.

pitanja iz zakona zračenja i kvantne fizike - DNEVNA DOZA FIZIKE

Ako temperatura T crnog tijela raste, valna duljina λmax kojoj pripada ... Čestici kinetičke energije E, mase m pridruţuje se de Broglieva valna duljina λ. Energija ...

državno natjecanje iz fizike - Natjecanja iz fizike

20 tra 2018 ... Stjepan Sabolek, prof., Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb. 23. Luca Spetić, prof., Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb. 24.

Laboratorijska dijagnostika bjesnoće Laboratorijska dijagnostika ...

bjesnoće. Željko Čač, Ivana Lojkić, Tomislav Bedeković i Mirko Lojkić. Dr. sc. ... nu imunizaciju lisica protiv bjesnoće, ... Ostali postupci kao npr. serum-neu-.

Orijentacijska istraživačka igra, Mirko Andrić

orijentacije u kojoj će oni biti mali istraživači/ice te riješiti problemski zadatak jer putem ... orijentaciju i kretanje u prostoru. Strane svijeta su vam navedene u ...

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA - CARNet

aplikaciji. • token za svakog djelatnika škole koji koristi aplikaciju ... 2. pametni telefoni s instaliranom i aktiviranom aplikacijom "CARNET mToken". Škola koja je ...

Hipoteze i/ili istraživačka pitanja? - Pravni fakultet

23 stu 2019 ... Ana Tkalac Verčić, Dubravka Sinčić Ćorić i Nina Pološki Vokić „Priručnik za metodologiju istraživačkog rada: Kako osmisliti, provesti i opisati ...

Formular za psihologa - Istraživačka stanica Petnica

procenu njihovih intelektualnih sposobnosti. Preporučujemo da u tu svrhu koristite test inteligencije KOG-3 (Momirovića i sar.) i test ličnosti KON-6 (istih autora).

6. Znanstveno - istraživačka djelatnost - Geodetski fakultet - unizg

Bešenić, Josip 26, 60. Bielen, Stanislav 57. Bielen, Zlatko 60. Bilajbegović, Ana 22, 23, 64. Bilajbegović, Asim 14, 51, 66, 68,. 70, 74, 97, 105, 149, 151, 152,.

PREDMETNA NASTAVA RAZREDNA NASTAVA

Marko Ružić. Indira Valkaj. Zlatko Bacinger. Iva Matulina Martinjak. Tomislav Vrbanec. Gorana Šavora Peter. Zvonko Ljubić. Adela Tompoš. Sanja Drakulić.

Kvalitativna istraživačka paradigma u pedagogiji - Visoka škola Vršac

da kvalitativna istraživanja sagleda iz ugla konstruktivističkih, interpretativističkih pristupa istraživanjima u pedagogiji. Zato je u podnaslovu naznačeno da je reč ...

5. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 5.1.1 ISPITIVANJE TLAČNE ČVRSTOĆE DRVA. Studenti će sukladno normi HRN EN 408:2011 ispitati tlačnu ...

4. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Zavod za materijale i konstrukcije. GRADIVA. 4. LABORATORIJSKA VJEŽBA. Opečni elementi. Ime i prezime: Broj indeksa: Grupa: ...

3. LABORATORIJSKA VJEŽBA

dinamički modul elastičnosti. 3.1.1 MJERENJE INDEKSA ODSKOKA SKLEROMETRA-BETON. Sklerometrom se mjeri veličina odskoka utega, koji ovisi o ...

1. LABORATORIJSKA VJEŽBA

Gustoća i volumenska gustoća određivat će se na krupnom (4-32 mm) i sitnom (0-4 mm) agregatu. ... tako da se višak vode pažljivo odlije iz posude za vaganje.

LABORATORIJSKA HEMATOLOGIJA

1 lis 2016 ... kemoterapije, bolesti koštane srži, sumnja na razgradnju, potrošnju ili reaktivno povećanje Trc. Prosječni volumen trombocita (MPV). (krv). fL.

TOP Tuttnauer - laboratorijska oprema

samostojeće kese za uzorkovanje sa poljem za pisanje. ... (standardni tip i samostojeće). kese za ... Uz komore, UV lampe su neophodni dodatak za laminarne ...

2. LABORATORIJSKA IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA TLA

granica tečenja (wL ),. • granica plastičnosti (wP ), i. • granica skupljanja (wS ). Vlažnost tla (w) (SRPS U.B1.012;1979). Definicija: odnos između mase vode u ...

2. LABORATORIJSKA VAJA MEČKANEC

MITOZA je navadna delitev, kjer imajo potomke diploidno število kromosomov. Je tudi proces, ki zagotavlja celice za rast in obnovo tkiv. Faze mitoze so: 1.

Laboratorijska medicina - Propisi.hr

poznavati i primjenjivati načela medicinske etike i deontologije (3) ... Specijalizant mora poznavati znanstvene temelje fiziologije, biokemije i patofiziologije organskih sustava. ... organiziranja rada i doprinosa unapređenju organizacije posla u ...

Laboratorijska mini pivovara - PBF

APARAT: Laboratorijska mini pivovara. PROIZVO AČ: Rosing, Republika Hrvatska. Kratki opis rada: U kotlu za kominu miješaju se slad i voda, te se zagrijavaju i ...

HRVATSKA LABORATORIJSKA UDRUGA – HLU

... LABORATORY ASSOCIATION – CLA. Kameniti stol 30A, HR-10000 Zagreb, Hrvatska (Croatia) ... Friday, October 4, 2019. 08.00 – 17.00 Registration.

METODIČKI POSTUPCI

grozd: metodički postupak koji potiče učenike na slobodno i otvoreno razmišljanje o zadanoj temi, nelinearan oblik oluje ideja (brainstorming). • petostih:.

LABORATORIJSKA ANALIZA MASLINOVOG ULJA

18 ruj 2017 ... maslinovog ulja potrebno je sakupiti dovoljan broj stručnih ljudi ... na tehnici ―panel testa‖ pošto ono ima izraţena specifična svojstva okusa i ...

4.1 LABORATORIJSKA MJERENJA Eksperimentalni dio diplomskog ...

Treći mikrofon koji smo koristili je također visoko kvalitetni uskopojasni mikrofon ali koji je više namijenjen za snimanje zvukova nižih frekvencija ( AKG acoustics.

LABORATORIJSKA PODRŠKA U DIJAGNOZI HIPERTIREOIDIZMA

limit za ceo opseg TSH vrednosti koje se sreću od hipo do hipertireoidizma. Sa ovim ... Tiroksin (T4) je glavni hormon koji sekretuje tireoidna żlezda. Celokupan ...

Danica Vavidec LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I ...

Kalenić Smilja i suradnici, Medicinska mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb. 2013. 6. POUNDER RE, NG D. The prevalence of Helicobacter pylori ...

Metodicki 21-2005.vp:CorelVentura 7.0

skom centru ili komuni, du®inom boravka vraća zadovoljstvo ®ivotom, a posebno (izgubljenom) ... N=20; komune Reto-centar kod Klisa i zajednice Cenacolo kod Ugljana,. N=19). U tom ... Zagreb: Centar za bioetiku. Rabes, M. (1995), Die ...

Katalog - Mikroskopija i laboratorijska dijagnostika v.9 - EN.indd

Two-reagent kit that stains the nuclei blue-black, often a component of special staining kits for connective tissues. 2x100 mL. 2x500 mL. 2x1000 mL. HEMW-K-100.

Katalog - Mikroskopija i laboratorijska dijagnostika v.8 - ENG.indd

HEMW-K-500. HEMW-K-1L. HEMATOXYLIN CAR. Modified hematoxylin acc. to Carazzi for nuclear staining. Reagent for progressive staining of frozen sections ...

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Hemostatske motnje, med katerimi je najpogostejša akutna diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK), se pojavljajo pri naslednjih patoloških stanjih:.

Medicinska laboratorijska dijagnostika - Sveučilišni odjel ...

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAM. Medicinska laboratorijska dijagnostika. Split, ožujak 2011.

Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji - Ministarstvo ...

Ureaplasma urealyticum. - Mycoplasma hominis. • Drugi mikroorganizmi koji mogu biti značajni: - Streptococcus β haemolyticus. - Druge streptokoke.

Šesta laboratorijska vežba: Uvod u HTML

Uvod u HTML. HTML je skraćenica za Hyper Text Markup Language (Hipertekstualni markerski jezik). HTML fajl je tekstualni fajl koji sadrži tagove za markiranje ...

Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska ... - ResearchGate

čankir), lymphogranuloma venereum (lymphogranuloma inguinale, Mb. Nicolas-Favre, četvrta spolna bolest) i donovanosis (granuloma venereum, granuloma ...

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre - Srce

17 svi 2011 ... određivanje katalitičke aktivnosti enzima alanin ... Alanin aminotransferaza (ALT) ... AST, ALT i GGT normalni, snižena aktivnost ChE mogla bi ...

Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti kože - Dr Med ...

PRETRAGE KOMPLEMENTA I HLA TIPIZACIJA . ... laboratorijskim nalazom povišenih vrijednosti mišićnih enzima koji se oslobađaju iz oštećenih mišića, posebnim ... normalne kože na koju su se antitijela vezala (indirektna IEM). Depoziti u ...

Laboratorijska dijagnostika hematoloških bolesti i poremećaja ...

varikoziteti jednjaka. • hijatalna hernija. • ulkusna bolest želuca i dvanaesnika. • erozivni gastritis. • nesteroidni protuupalni lijekovi. • tumori probavnog sustava.

medicinski nameštaj - EURO LAB - laboratorijska oprema

MEDICINSKI NAMEŠTAJ. 35. INSPIRISAN KVALITETOM. R. Pomoćni podizač. Kreveti za pacijente. Code 27644. (nije uključeno). 27841. 27610 dodaci.

laboratorijska medicina: predanalitička pogreška, interferencije i ...

Lipemija je također inerferencija koja je vrlo česta i može biti ... Hemoliza, hiperbilirubinemija (ikterija) i lipemija su najučestalije i jasno prepoznatljive.

Metabolizam gvožđa i laboratorijska dijagnostika pokazatelja ...

Ključne reči: gvožđe, metabolizam, transferin, feritin, froportin ... UIBC. % saturacije transferina. Feritin. Hemohromatoza. Visoka. Nizak. Nizak. Visoka. Visoka.

Mirna Šitum: KLINIČKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA ...

... i spolne bolest, Klinička bolnica «Sestre Milosrdnice»,Vinogradska cesta 29, ... je hrvatskog izdanja udžbenika G. Rassner: Dermatologija-udžbenik i atlas.

Laboratorijska ispitivanja pojasnih kutnika pri savijanju

kutnika pri savijanju. Davor Skejić, Darko Dujmović, Mladenko Rak. Ključne riječi pojasni kutnik, savijanje, laboratorijska ispitivanja, modificirani pojasni kutnik,.

Metodički pristup Hamletu - Srce

4 lis 2009 ... zatim Hamlet razgovora s drskim i inteligentnim grobarom, onda govori nad lubanjama ... tovi prijatelji, bili bi mu pokazali sadržaj pisma. Ove su ...

priručnik za nastavnike metodički - Element

Ovim se priručnikom pokušava podsjetiti i eventualno uputiti nastavnika kako udžbeniku učinkovito ... pokazati razumijevanje za njihove stavove, te ih korak po korak navoditi na ispravan put. Ljudska sreća se ... se izrasti u ispravnog i sretnog čovjeka. ... Učenici će na papiru nacrtati najprije okvir i sastavnicu. Kod učenika ...

Metodički modeli za citanje i pisanje

Konj, magare, vo i ... (krava). Pored krave i to vele leži jedno malo ... (tele). I kobilu čiča ima, ona vazda glavom ... (klima). Za kobilom ždrebe skita, nogama se ...

Laboratorijska vježba 1 1 Uvod u Arduino razvojno ... - [email protected]

rani na Atmel-ovim mikrokontrolerima, koje odlikuje jednostavnost upotrebe i niska cijena. Postoje različite izvedbe Arduino sistema: Uno, Nano, Mega, .

laboratorijska dijagnostika gravesove bolesti - Repozitorij MEFOS

Hipertireoza nastaje uslijed povećane proizvodnje hormona u štitnjači. Najčešći je uzrok autoimuna Gravesova (Basedowljeva) bolest (engl. Graves disease ...

laboratorijska analiza maslinovog ulja - Repozitorij Kemijsko ...

18 ruj 2017 ... se maslina na našoj obali i otocima uzgaja već preko dvije tisuće godina. ... Glavne sorte u uzgoju su Krvavica, Oblica, Jablanica, Slanica i.

Laboratorijska analiza hidrauličkog koeficijenta labirintskog preljeva ...

10 lip 2019 ... ispušta nizvodno od kose ispusne tipke [5]. Leite Riberio i dr. [6] razvili su opću jednadžbu za odnos između visine vode i otjecanja kod ...

laboratorijski tehničar/Zdravstveno-laboratorijska tehničarka - ASOO

Mikrobiologija i parazitologija ... Zagrebu. - analizirati i naučiti prevesti liječničku himnu. "Carmen medicorum” ... Medicinska književnost na latinskom jeziku i.