PITANJA IZ TERMODINAMIKE

Što kaže Richmannovo pravilo? Posljedica kojeg zakona je to pravilo? 13. Navedite neke primjere povećanja unutarnje energije mehaničkim radom. 14.

PITANJA IZ TERMODINAMIKE - Srodni dokumenti

PITANJA IZ TERMODINAMIKE

Što kaže Richmannovo pravilo? Posljedica kojeg zakona je to pravilo? 13. Navedite neke primjere povećanja unutarnje energije mehaničkim radom. 14.

KONTROLNA ZADAĆA IZ TERMODINAMIKE – uzorci pitanja i ...

Perpetuum mobile I. vrste je zamišljeni stroj koji bi... a) ...obavljao veći rad od energije primljene u obliku topline. b) ...svu primljenu toplinu pretvarao u rad.

2. zakon termodinamike

12 svi 2011 ... adijabatski proces može se realizirati termičkom izolacijom sustava ili vrlo ... 4. adijabatska kompresija na početno stanje pri temperaturi TH.

II zakon termodinamike

II zakon termodinamike. Poglavlje 2.3. Pravac i smer spontanih promena. Drugi zakon termodinamike-definicije. Karnoova teorema i ciklus. Termodinamička ...

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

Ker je sistem izoliran, ni izmenjave toplote med sistemom in okolico: δQ r. = 0 in ∆S = 0. Reverzibilni izotermni proces – idealni plin. Začetno stanje: (p. 1. , V. 1.

ničelni zakon termodinamike - NTF

HESSOV ZAKON IN REAKCIJSKA TOPLOTA. Količina absorbirane toplote, oz. toplote, ki nastane pri kemijski reakciji, zavisi od pogojev, pod katerimi poteka ...

TOPLOTA I RAD, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

•Prvi zakon termodinamike. Zakon o održanju energije. Energija ne može biti stvorena niti uništena, ona može biti samo prevedena iz jednog oblika u drugi.

I zakon termodinamike-unutrašnja energija

Unutrašnja energija je osobina sistema i promena ove osobine izvodi se iz zakona o održanju energije. Rad potreban za promenu adijabatskog sistema isti je ...

Pregled fomula iz Topline i termodinamike

26 ruj 2006 ... 3.2.3 Specificni i molarni toplinski kapacitet. Specificni toplinski kapacitet definiramo relacijom c = C m. (3.8) a molarni toplinski kapacitet. CM. =.

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

Prvi princip termodinamike je apsolutni prirodni zakon koji važi za sve pojave koje se odigravaju na svim prostornim nivoima (mikro, makro i mega svetu).

Milošević, Osnovi fenomenološke termodinamike

NUITI I PRVI ZAKON TERMODINAMIKE. 1.1. Osnovni pojmovi. 1. Termodinamika je deskriptivna teorija ponašanja siste- ma čije su razmere mnogo veće od ...

Osnove termodinamike realnih otopina - FKIT

Otopine plinova ili krutina u kapljevinama. H2. 2 kx p = Henryjev zakon. H2. 2. ˆ kxf. = Odstupanja od Henryjeva zakona za realne otopine ...

Aviani_Temeljni koncepti termodinamike - Ivica Aviani - Institut za ...

termodinamička ravnoteža. Razlog tome je ne uključivanje u razmatranje meñudjelovanja molekula i uloge entropije. Entropija se spominje na kraju nastavne ...

I zakon termodinamike je doveo do uvoñenja unutrašnje energije, U ...

Drugi zakon se koristi da se odrede i kvantifikuju spontane promene preko termodinamičke veličine koja je funkcija stanja i zove se entropija, S. Prvi zakon.

Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu skolu

oznaka za temperaturu T jedinica mere [7] = K-Kelvin. Kod nas se u svakodnevnom zivotu cesce koristi stepen C-celzijus za izrazavanje temperature i tada se ...

Ispitna pitanja Pitanja iz praktičnog dela ispita Opšta Fiziologija: 1 ...

Astrandov test. 4. Harvard step test. 5. Kuperov test. 6. Određivanje anaerobnog kapaciteta. 7. Wingate test (WAnT). 8. Određivanje kiseoničnog duga. 9.

Pitanja roditelja i odgovori, 6. svibnja 2015. Ova su pitanja upudena ...

6 svi 2015 ... adsorbiran na aluminijev hidroksid, hidratizirani ukupno: 0,25 miligrama Al3 proizveden na stanicama kvasca (Saccharomyces cerevisiae).

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

PITANJA ZA SUDIJE – KUMITE – 2019. 1 R.B. PITANJA

KARATE JAKNE AKO NE PRELAZI MERU 8cm x 12cm. ... A Jodan kick slightly deficient in Zanshin may be given Ippon because it is considered to be a ...

S U V R E M E N A PITANJA

Božidar grgić, Kvinto i Lepija Aralica.19 Anto Ivanović je rođeni Liv- njak. Preparandiju je ... 1952. godine kad je bio član RK „Optika“ Zagreb, igrao je još za RK.

pitanja

Mićanović 2008: 48) Interpunkcijski znakovi, pod podnaslovom Upitnik, navodi se sljedeće: „Njime se obiljeţava kraj upitne reĉenice – izravno pitanje: A je li?

HPV pitanja i odgovori

Kako se prenosi HPV? HPV se prenosi seksualnim kontaktom. U većini slučajeva infekcija nastaje tokom vaginalnog ili analnog seksualnog odnosa. Osoba ...

Ispitna pitanja

Građa i funkcija proteina. 6. ... Građa DNA. 31. Građa prokariotskog i eukariotksog gena. 32. Građa i vrste RNA. 33. Građa prokariotskog i eukariotskog ribosoma.

MJESEČNA PITANJA

Šime Ljubića 37 • 21 000 Split, Croatia • tel 385 21 430 430 • fax 385 21 430 ... potrebe statističkog sustava EU u Hrvatskoj provodi agencija Ipsos Puls koja ...

Odgovori na pitanja

9 tra 2018 ... poreza na dohodak su u obvezi dostaviti Obrazac. Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu. U slučaju da nositelj.

pitanja borbe

A Jodan kick slightly deficient in Zanshin may be given Ippon because it is ... finalima ženski treneri mogu izabrati da nose haljinu, kostim ili kombinaciju jakne i.

PITANJA IZ KOLEGIJA

Što je to Mohsova skala (lje. 8. stvica) tvrdoće? Svrstaj po tvrdoći sve minerale koji su u njoj zastupljeni: dijamant, kalcit, milovka, fluorit, ortoklas, kvarc, topaz, ...

150 PITANJA I ODGOVORI

(Antun Bonifačić, Mladice,. 1938., 95. str.), Nebo je bilo niže nego ikada. (Antun Šoljan, Kratki izlet, 1965., 111. str.),. Nije želio da Tena ikada više vidi Krznarića.

POV DRZ 8 2011 pitanja.pdf

C. Predrag Matanović. D. Branimir Anić Matan. 8. Zaokruţi ime idejnog tvorca cionizma i pisca knjige Ţidovska drţava“? A. David Ben Gurion. B. Miloš Forman.

pitanja za ponavljanje.pdf

Objasni pojmove kontinentalnost, maritimnost, temperaturna inverzija i insolacija. 21. Nabroji i objasni razliku izmeñu najčešćih vjetrova primorske Hrvatske. 22.

195 PITANJA I ODGOVORI

na, npr. okrugljak ili okruglica. ... doduše postoji poznati restoran Okrugljak i ... menu. Prema tome ta je riječ rijetka i mogla bi poslužiti za ono što bi se reklo s ...

PITANJA IODGOVORI

nas je živi jezik temelj nastave.« U kazalištu - ... jezik ima zaista veliku važnost - glumca ... Prema tome u rečenici: tLišće žuti i opada« glagol žuti ozna-.

196 PITANJA I ODGOVORI

zvečka, kostrieč, mala žutenica, pod Crepis paludoza samo barski radič, pod Cichorium intybus 60 naziva, među njima vodopija, divja loćika, divji radić, radić, ...

ISPITNA PITANJA:

Primer Kob-Daglasovih preferencija o Optimalan izbor potrošača i potrošačeva tražnja: savršeni komplementi, savršeni supstituti, neutralna i neželjena dobra, ...

Teorijska pitanja

a) Elementarni rad sile. (2 poena) b) Pojam mehaničkog rada sile. (2 poena) c) Pojam energije. (2 poena) d) Kinetička i potencijalna energija tela. (2 poena). 4.

Kontrolna pitanja

Objasnite što je Sveto Rimsko carstvo Njemačke Narodnosti i navedite razdoblje ... ustrojstvo Svetog Rimskog carstva Njemačke Narodnosti, odnosno glavne.

POV ZUP 8 (2011) pitanja.pdf

B. ______ bitka kod El-Alameina. C. ______ japanski napad na Pearl Harbor. D. ______ Barbarossa. E. ______ napad sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju.

Dodatna pitanja

Svrha ovih dodatnih pitanja je da se dobiju pojašnjenja odgovora vlasti Bosne i ... Kako je ustanovljen Ustav Federacije BiH i kako su utvrđene uzajamne ... regulisane na državnom nivou gdje inspekcijske službe (i laboratorije za testiranje uzoraka) vrše ... kod mladih, i pružanja efikasne podrške osobama koje traže posao.

Pitanja za usmeni d

Žirokompas. Odreñivanje položaja broda pomoću radara. 2). Uporaba Merkatorove karte. Načini označavanja pozicija: istovremenim opažanjem, u razmaku ...

unp tehnička pitanja - INA, dd

STS PLIN d.o.o.; broj telefona 01/2005-318; 01/2009-854. VIŠEVICA Energo d.o.o.; broj telefona 01/2361-722. INSPEKT d.o.o.; broj telefona 091/492-1637. 3.

2018 19 - II dio PITANJA

a) katedrala u Speyeru b) crkva Sv. Mihaela u Hildesheimu c) kapela Svih svetih u Regensburgu. 53.Gradec je: a) crkveni grad b) vojni grad c) planirani grad.

PITANJA I ODGOVORI

ne može očekivati. 2. SAMARIJANAC I NAZAREĆANIN. Gosp. Ante Begović iz Trpnja pita ka- ko je pravilno Samarijanac ili Samarita- nac. U crkvi čuje i jedno i ...

114 PITANJA I ODGOVORI

Evo kako pisanje kratice itd. bilježe hr- vatski pravopisi ... kratice sveza riječi pišu bez bjelina s točkom na kraju“ i ... podjele na kratice i pokrate u Institutovu pra-.

2018 19 - I dio PITANJA

Maksencijeva bazilika u kasnoantičkom. Rimu je? 146. Dioklecijanova palača je dovršena u kojem stoljeću? 147. Kameni lučni mostovi razlikuju se prema.

146 PITANJA I ODGOVORI

Jezik, 53., Pitanja i odgovori. 146 ... Pitanja su različita i za neka se može dati jednozna- čan odgovor, a neka su ... i prema njemu ostali padeži i pridjevi Silvijin,.

154 PITANJA I ODGOVORI

je najbliže pravilnome makrofotografija i makroobjektiv, no htio bih biti siguran. Hvala. Vam unaprijed, Davor Žerjav“. Odmah moram reći da je mišljenje našega.

POV ZUP 8 (2012) pitanja.pdf

7 ožu 2012 ... G. atletika. 14. Povežite događaje i pojmove s odgovarajućim godinama. 1. ______ Atlantska povelja. A. 1928. 2. ______ Osovina Rim-Berlin.

TEST PITANJA

u pravcu normalnom na pravac prostiranja talasa. 7. Brzina zvuka zavisi od talasne dužine zvuka. □ da. □ ne. 8. Brzina zvuka zavisi od frekvencije zvuka.

190 PITANJA I ODGOVORI

HABANJE ILI TROŠENJE? Posvećeno 40. obljetnici organizirane surad- nje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Društva za plastiku i gumu (1973. – 2013.).

Odgovori na pitanja - ZSE

22 velj 2016 ... Ovim Cedevita vitaminski instant napitak proširuje svoju paletu ponude za konzumaciju u pokretu (on-the-go). Također, Cedevita je u novom ...

Ogledna pitanja 1.8 - Homologacija

a) lisnata opruga b) zavojna opruga c) torziona opruga. 13. Prepoznajte i sa ponuđenim izrazima povežite elemente sistema vazdušnog oslanjanja prikazanog ...

Pitanja i zadaci za modul 5

Opiši Oerstedov pokus. 14. Razjasni (uz odgovarajuće relacije) magnetsko polje: ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice? 15. Električna struja I prolazi kroz ...

Pitanja i zadaci za modul 2

Balmerova serija linija spektra vodika nastaje prijelazom elektrona iz viših energijskih stanja u prvo uzbuđeno stanje. Izračunajte valnu duljinu prve i zadnje ...

oDcovoRt NA vtJeóuörn PITANJA

30 stu 2017 ... 05 Cakovec - uredenje atrija. OS lvanovec ... lokaciji Kralja Tomislava 15 (Grad Cakovec). Svinjska lopatica ... d.o.o., Elcop d.o o., Edison. d.o.o. ...

Cesta pitanja pr...pina.pdf

vožnja do tog mjesta nije vrijeme rada te se pri naknadnom unosu može ... Ako se prilikom kontrole digitalnog tahografa obavljene s pomoću kartice ... Ako se prilikom kontrole digitalnog tahografa koja je obavljena bez upotrebe kartice ... Digitalni tahograf bilježi brzinu za posljednja 24 sata čistog vremena vožnje u.

Literatura i ispitna pitanja

Ž. Le Gof, Srednjоvekovna civilizacija Zapadne Evrope, Beograd (IK Zorana ... Древне цивилизације Америке: Маје, Астеци и Инке (3.12.1). III. 36.

Često postavljana pitanja :

Obični filteri za vodu koriste masku koja odvaja samo čestice prljavštine ili naslage ... namjenu da morsku vodu pretvori u pitku za potrebe američke mornarice.

Pitanja i odgovori - VG Čistoća

cijena usluge za posudu od 120 lit za područje dva odvoza tjedno iznosi 100,52 kn, a za ... Dostavlja li VG Čistoća komposter na kućnu adresu korisnika ?

TEST PITANJA IZ BIOLOGIJE

d) srdoboljna ameba. 4. zglavkar. 11. Koji od navedenih tipova životinja pripada celomskim deuterostomijama: a) valjkaste gliste b) prstenaste gliste c) zglavkari.