ispitivanje stavova prema učenju engleskoga ... - Semantic Scholar

Ključne riječi: stavovi i uvjerenja, engleski, njemački i španjolski jezik. ... više se slažu da je važna gramatika, prijevod i učenje vokabulara, dok su za istu tvrdnju ...

ispitivanje stavova prema učenju engleskoga ... - Semantic Scholar - Srodni dokumenti

ispitivanje stavova prema učenju engleskoga ... - Semantic Scholar

Ključne riječi: stavovi i uvjerenja, engleski, njemački i španjolski jezik. ... više se slažu da je važna gramatika, prijevod i učenje vokabulara, dok su za istu tvrdnju ...

ispitivanje stavova prema učenju engleskoga, njemačkoga i ...

razlike u stavovima učenika prema jeziku koji uče s obzirom na spol i dob. ... Ključne riječi: stavovi i uvjerenja, engleski, njemački i španjolski jezik. ... faza u životnom procesu od najranijih dana do starosti, nije moguće precizno ... 22,7. Treći razred. 86. 26,8. Četvrti razred. 72. 22,4. UKUPNO. 321. 100,0. U ovom istraživanju ...

1 U P I T N I K Za ispitivanje motivacije i stavova prema sportsko ...

2. PORODIČNI STATUS: a.) OŽENJEN- UDATA b.) NEOŽENJEN- NEUDATA c.) RAZVEDEN- RAZVEDENA d.) UDOVAC- UDOVICA ...

razvoj skala za ispitivanje stavova prema izdvajanju djece iz obitelji i ...

je Likertova skala stavova koja se sastoji od 22 tvrdnje. Na svakoj tvrdnji sudionici su izrażavali svoj stav na skali od 5 stupnjeva pri ćemu je broj. 1 oznaćavao ...

pjevanje i slušanje pjesama u ranom učenju engleskoga jezika

(N=17) koji od prvoga razreda uče engleski jezik, a te su pjesme usvojili i naučili pjevati. Provedeno je istraživanje dovelo do saznanja da je veći dio pjesama ...

ispitivanje i puštanje u pogon generatora za ... - Semantic Scholar

Uzbuda generatora je osigurana iz statičkog istosmjernog izvora. U ovom referatu je ukratko prikazana izvedba novoga tipa sinkronog generatora za.

Samoprocjena stavova studenata odgojiteljskog studija prema ...

1 [email protected] ... Red predavanja. ... www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2013/12/Preddiplomski-sveu%C4%8Dili%C5%A1ni-studij-Rani-.

Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom ...

24 tra 2011 ... I. Kiss, Faktorska analiza stavova odrasle populacije... napredak 153 (1) 77 - 94 (2012). 78. Metodološki pristup i instrumentarij istraživanja.

povezanost stavova prema vožnji, poznavanja ... - FFOS-repozitorij

Mladi vozači su u statistikama prezastupljeni i kao kršitelji prometnih pravila i kao žrtve. ... Ključne riječi: mladi vozači, stavovi, prometna sigurnost, prometno ponašanje, prometni propisi ... Kao pokazatelji normalnosti distribucije korišteni su Kolmogorov-Smirnov test, koeficijenti ... Prometni propisi i sigurnosna pravila.

uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu ... - FFOS-repozitorij

čimbenici), kroz osobne stavove i subjektivne norme (teorija planiranog ponašanja) ili percepciju poželjnosti i izvodljivosti ponašanja (model poduzetničkog ...

GlAzbENoM UMJEtNošĆU pREMA CJEloŽIvotNoM UČENJU ...

4. projekt »tvoja staza«: korelacija glazbene i dramske kulture (odgoja) kroz mjuzikl. Rad na projektu »Tvoja staza« počeo je pisanjem tekstova i sklada-.

ispitivanje otpornosti sorata kruške prema erwinia amylovora ...

Ključne reči: Erwinia amylovora, kruška, otpornost, inokulacija plodova. REZIME. UVOD ... Junska lepotica, Magnes, Kaluđerka, Abate Fetel,. Ženeral Lekler ...

prema istraživačkom ua istraživačkom učenju - PMF - unizg

19 ruj 2014 ... R2 Koristeći svoj mobitel ili pametni telefon Istraži i ... mozga, 10 radnih listića, knjiga – sanjarica, zeleni i crveni kartoni, sažetci znanstvenih ...

Humboldt Discoverer: A semantic P2P index for ... - Semantic Scholar

architecture of a conventional PDMS (bottom layer) extended by our new layers: the semantic dimension, the Web dimension, and the quality dimension.

A look at Google Scholar, PubMed, and Scirus ... - Semantic Scholar

Scirus is also discussed (its pros and cons) as a free search alternative to GS. Based on the re- quirements for complex searches, we make a recommenda- tion for ...

OLEACEAE - Semantic Scholar

Rami glabri, lentice- lati. Folia opposita vel subopposita. Petioli. 1,3-2,2 cm, ... Union of Chionanthut and Lino- ciera (Oleaceae)). Ann. Missouri Bot. Gord. 63(2):.

The WoW Factor - Semantic Scholar

4 Apr 2019 ... 2.2 Private servers, what in the World (of Warcraft) . ... whereas some go as far as offering the best items available in-game. Of course, players ...

HIV/AIDS - Semantic Scholar

participants felt, regarding the association of HIV/AIDS and kissing, as a social ... through oral sex, and with French kisses in which saliva ... best possible way.

Dok 46.indd - Semantic Scholar

Lena Kotrulja, dr. med. Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice". Klinika za kožne i spolne bolesti. 10000 Zagreb, Vinogradska 29. E-mail: [email protected]

03 Nazor.p65 - Semantic Scholar

do ispod Biska i na Cetinu pod Gardunom, odnosno Nutjak kulom, do njezina utoka u more, razdvajala je Poljica od Klisa.50 Nažalost, spomenute granice ...

Swearing - Semantic Scholar

comparative studies on the use of swear words in Asian and European languages. The present ... Idi u kurac is a Croatian phrase that means 'go inside a dick'.

ptsd - Semantic Scholar

Geneva, 1992. Correspondence: Slobodanka Kezić, MD. Psychiatric Hospital „Sveti Ivan“. Jankomir 11, 10090 Zagreb. E-mail: [email protected]

Application of EVA, MVA, CVA and TSR ... - Semantic Scholar

The study attempted at studying the company practices to measure financial performance and valuation using the emerging techniques like EVA, Market Value ...

Dok 27.indd - Semantic Scholar

liselina (Lorenzovo ulje) utjecao je na smanjenje VLCFA u serumu ali ne i na klinički tijek bolesti (4). Krabbeova bolest (leukodistrofija s globoidnim stanicama).

Untitled - Semantic Scholar

25 јун 2013 ... za hronični kašalj kod nepušača izloženih pasivnom pušenju je 1,65 kod ... vazduha utiču i prirodni izvori zagađujućih materija kao što su ...

G odina XL III - Semantic Scholar

Analyses of burned area of forest by adaptive neuro-fuzzy approach. ZASTITA MATERIJALA 60 (2019) broj 1. 58. Jasmina Dedić, Srdjan Jović*, Jelena Djokić.

введение - Semantic Scholar

Эл.почта: [email protected] Гольмиевая лазерная энуклеация простаты (HoLEP) представляет собой минимально инвазивную процедуру ...

TH HISTOFfl OF - Semantic Scholar

Naša školska i izvanškolska omladina igrala se ... Podaci su iz knjige Damira ... Izgrađeno pučko kupalište na Medašnom trgu (danas Kvaternikov trg). Imalo je.

Waterpik - Semantic Scholar

domly assigned to one of two treatment groups: Waterpik® Water Flosser (WF) plus a ... Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. Comparison of two power.

Leaders Eat Last - Semantic Scholar

And Others Dont Simon Sinek - download pdf book free ... Teams Pull Together And Others Dont Full Collection, Read Best Book Online Leaders Eat Last: ... Others Dont E-Books, Download Online Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull ...

sirutka - Semantic Scholar

Osim toga, proteini sirutke stimuliraju rast nekih bakterija mliječne kiseline što je ... sirutke) najjeftiniji je izvor za proizvodnju komercijalne laktoze u prahu, koja.

Tablica 1 - Semantic Scholar

potiču zanimanje za sijanje mahunarki i njihovih smjesa s travama, bez minimalne ... populacije bijele djeteline samo kod napasivanja ovcama. Veći prinos ST i.

001 Demarin.p65 - Semantic Scholar

(CDFI) of the vertebral arteries – the normal appearance, normal values and the ... udara i subarahnoidnog krvarenja, a na CDFI karotida i. TCD češće se ...

recôncavo - Semantic Scholar

contained in the Big Huge's electronic game Rise of Nations and its relations to ... expansão, “Thrones and Patriots” (2004) (Tronos e Patriotas), e uma versão ...

Концепция - Semantic Scholar

One of the key elements of E.R.A.S. is Metabolic Optimized Fast Track Concept. (MOFA). It is aimed at the reduction of the period of preoperative fasting and at ...

Гликокаликс - Semantic Scholar

Ключевые слова: гликокаликс, эндотелий, эндотелиальная дисфункция. Для цитирования: Сокологорский С.В. Гликокаликс — рождение новой ...

palatability - Semantic Scholar

with a hunting partner, a security guard and a play toy for their children. ... prefer beef and pork to lamb and horsemeat, Jamb and chicken to horsemeat and ...

Jáv. iN croatia - Semantic Scholar

31 pro 2015 ... About 100 m before the Skorpovac mountain shelter (in the direction of Dabarska Kosa or Baške Oštarije) there is another locality of C. croatica.

nano - Semantic Scholar

26 velj 2015 ... Ključne riječi: nanotehnologija, nanomaterijali, ljudsko zdravlje, rizici, koristi. SAŽETAK: Nanotehnologija i nanomaterijali postali su neizbježna ...

Пиоглитазон - Semantic Scholar

, тиазолидиндионы, пиоглитазон, розиглитазон. Summary. Pioglitazone - An Agent Which Reduces Stroke, Myocardial Infarction and Death and is Also a Key.

002 Posteri.p65 - Semantic Scholar

ranial color Doppler sonography of blood vessels in 44.1%, transcranial Doppler sonography in 55.2%, and laboratory testing in all of the study patients.

Honanje OK - Semantic Scholar

Sažetak. Honanje ili vlačno glačanje je postupak kojim obra ujemo najfinije površine metala radi postizanja zahtijevane točnosti i kvalitete obra enih površina.

diplomski rad - Semantic Scholar

Porodica glavočike ili zvjezdanovke (Asteraceae). Kozmopolitska porodica Asteraceae ili Compositae jedna je od najvećih porodica u biljnom svijetu. Obuhvaća ...

13 Reasons Why - Semantic Scholar

“13 Reasons Why”: social blog posts about the book and series related to suicidal behavior among young individuals. Kelly Graziani Giacchero Vedana. 1.

Псориаз - Semantic Scholar

100 пациентов с диагнозом Псориаз. Результаты. Крем Карталин может быть использован в ... ского средства — крема Карталин (сертификат соот-.

vdsl - Semantic Scholar

La ubicación óptima de los crossconectores es la media o punto de gravedad del área respectiva. El tamaño de distribución de las áreas es seleccionado de ...

Metotreksat - Semantic Scholar

no uključuju dispneju, suhi kašalj, vrućicu, hipoksemiju te perifernu eozinofiliju. Plućne komplikacije mogu se javiti bilo kad tijekom liječenja MTX-om (30).

Profiler - Semantic Scholar

ard fungicide Mikal Flash (fosetyl-Al folpet) were tested at Radmilovac and Slankamenački. Vinogradi in 2006 and 2007. Both tested fungicides exhibited high ...

Physicochemical changes during the different ... - Semantic Scholar

KRVAVICA, M.; FRIGANOVIĆ, E.; ĐUGUM, J.; KEGALJ, A. Dalmatinska kaštradina (koštradina). Meso: prvi hrvatski časopis o mesu, v. 11, p. 285-290, 2009.

Hemostaza - Semantic Scholar

30 Cze 2015 ... Hemostaza to zespół procesów mających na celu utrzymanie krwi w stanie płynnym w łożysku naczyniowym, a w przypadku uszkodzenia ...

DISKALKULIJA - Semantic Scholar

Vienā no mācīšanās traucējumu enciklopēdijām diskalkulija tiek definēta ... Gan disleksija, gan diskalkulija ir mācīšanās traucējumi ar ... diagnostic tests.

KORICE Q.cdr - Semantic Scholar

Ključne reči: pleuralna efuzija, torakalna drena- ... vanja, urađeni su CT i ultrazvuk grudnog koša, a potom i pleuralna punkcija. dobijena pleuralna tečnost po-.

“Something We Loved That Was Taken Away ... - Semantic Scholar

experiences on Nostalrius Begins, a World of Warcraft. (WoW) private server. Private servers allow players to return to previous versions of a game before ...

11. Pecelj - Semantic Scholar

ENVIRONMENT FOR THE PURPOSES OF HEALTH. TOURISM AND RECREATION. Pecelj R. Milovan. 1. , Lukić Milica. 1. , Pecelj Milica. 1. , Srnić Danijela. 1.

san andreas - Semantic Scholar

Represented in Los Santos Missions of GTA: San Andreas”. On this occasion, she would ... the musical notation of GTA: San Andreas's main soundtrack;. 7. The writer's beloved ... directed to beat up the crack dealer. The blacks are reputed as ...

Azazel - Semantic Scholar

Although many scholars have identified Azazel with a demonic figure to whom the sin-laden scapegoat was dispatched,' the term remains undefined in the biblical ...

Ispitivanje udarne žilavosti Ispitivanje tvrdoće Tehnološka ispitivanja

Metode sa dinamičkim dejstvom sile -. • Ispitivanje tvrdoće elastičnim odskokom (Šorova metoda), HS. • Ispitivanje tvrdoće udarom (Poldijeva metoda), HP ...

Conference Program - Semantic Scholar

Zikrija Avdagić (University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina). We hope that you ... Zikrija Avdagić. 1. ... Jasmin Heljić (JP Elektroprivreda BiH D.D.). 9. 13. 34.

06 Kesar.indd - Semantic Scholar

Oliver Kesar *. Katarina Rimac**. Abstract: This article is primarily focused on medical tourism, one of the most interesting aspects of health tourism development ...

Sl. 1. L. Horvat i S. Planić - Semantic Scholar

Zrinka Paladino. Grad Zagreb. Gradski zavod za ... PROSTOR 2[32] 14[2006] 166-177 Z. PALADINO Arhitekt Lavoslav Horvat… Znanstveni prilozi|Scientific ...