Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD - Srodni dokumenti

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)* - UniZd

7 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. BUSINESS INTELLIGENCE akad. god.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - Odjel za talijanistiku

Prikazivanje predstave Šest lica traži autora (2016.) 11. ... Frano Čale, Pirandello kao dramatičar i njegovi odjeci u Hrvata, u: Luigi Pirandello, Šest osoba traži ...

izvedbeni plan nastave - UniZd

17 lis 2018 ... Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: ... Analiza slučaja: cvatnje ... vrste, vrste za rezanje koje uzgajamo na otvorenom, orhideje.

Syllabus IZVEDBENI PLAN I PROGRAM PREDMETA ... - unizg

Studenti su obavezni prisustvovati i aktivno sudjelovati na barem 80% od ukupnog broja sati nastave (ispričnice se ne uvažavaju). Na nastavu su obavezni ...

Syllabus IZVEDBENI PLAN I PROGRAM PREDMETA TJELESNA I ...

2.semestar TZK2). 2. godina (3. semestar TZK3,. 4.semestar TZK4). 1.2. Naziv predmeta. Tjelesna i zdravstvena kultura 1, 2, 3, 4 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS).

izvedbeni plan nastave - VUB

7 sij 2018 ... Preddiplomski stručni studij sestrinstva ... Zadar. 2013. Bumber Ž, Katić V, Nikšić Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. Otorinolaringologija.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG ...

upravljanja ljudskim potencijalima na praktične primjere kroz studentske radove. Sadržaj kolegija. 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni nastavni plan i program.

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

Izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Rijeci

Objekt, Vukovarska 58, Rijeka Praktikum sigurnosti na radu, ... Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ...

Profesor može revidirati izvedbeni plan nastave kolegija ovisno o ... program. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije. Vrsta kolegija. Obavezan.

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i ...

1 lis 2018 ... https://fitiks.unipu.hr/fitiks/za_studente/raspored_nastave Za grupe manje od 5 studenata nastava se održava isključivo u konzultativnom obliku.

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2019/20 - Sveučilište Sjever

Marin Šubarić izv.prof.dr.sc. Karlo Houra doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović doc.dr.sc. Marijana Neuberg doc.dr.sc. Tomislav Meštrović dr.sc. Jurica Veronek, v. pred.

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ...

7. VI. semetar. P S Vj ECTS. Klasiček. GRAĐANSKO PRAVO I. 6. 2. 10. Akšamović. TRGOVAČKO PRAVO. 6. 8. Bakota. UPRAVNA ZNANOST. 6. 8. SEMINAR. 2.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani ... - Foozos

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. Osijek, rujan 2019. OBRAZUJEMO. BUDU. ĆN.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u ...

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave - Odjel za prirodne i zdravstvene studije

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO. Pula, ožujak, 2019. ... 1. objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije ... Ljubičić M..; Zdravstvena njega osoba s invaliditetom , Zadar. 2014. Izborna:.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

5 stu 2019 ... Odluka o donošenju Izvedbenog plana nastave na specijalističkom diplomskom ... Raspored nastave . ... Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na:.

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019. – 2020 ... - Odjel za fiziku

Programirajmo micro:bit; https://microbit.org/hr/code/. Dopunska literatura. • CARNet: Referalni centri za e- obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

Izvedbeni plan nastave za diplomski studij 2019-2020 - FKIT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKIH STUDIJA. FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA i TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku ...

Izvedbeni plan nastave 2014 2015 - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

fakulteta: http://www.etfos.hr/?raspored. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE. Nastava se izvodi uglavnom u zgradama Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i to: 1.

izvedbeni plan nastave u akademskoj godini 2017 ... - Odjel za kemiju

Tomislav Balić. 2. Praktikum opće kemije 1 ... 2 doc.dr.sc. Tomislav Balić. K1108 / 6. 6. Tjelesna i ... Ivana Balić, v. str. suradnik. 2. Organska kemija 2 /. 4.

Izvedbeni plan - UniZd

18 pro 2019 ... ... sestrinsku skrb vezano uz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; ... medicinske sestre pri zadovoljavanju 14 osnovnih ljudskih potreba.

Obrazac za izvedbeni plan kolegija - UNIRI

I. OSNOVNI PODACI O KOLEGIJU. Naziv predmeta. Opća kemija. Akademska godina. 2019./2020. Studijski program. Preddiplomski studij Fizika. Smjer. Fizika.

Izvedbeni plan - Etika u zdravstvenim istraživanjima i ... - UniZd

23 sij 2020 ... 16. Deontologija. 17. Etički kodeksi u zdravstvu. Dokumenti međunarodnih tijela koji se odnose na etiku u sestrinstvu. Etika i pravni propisi. 18.

Izvedbeni plan - Sociologija zdravlja_2019-2020 - UniZD

16 pro 2019 ... Studenti će moći i primijeniti teorijska znanja stečena kroz kolegij Sociologija zdravlja u vlastitom stručnom socijalnom okruženju. Od studenata ...

Izvedbeni plan- komunikaccijske vještine 2019 - UniZd

osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu;stilovi vođenja. Obvezna literatura. Lučanin, D., Lučanin, J. (2010). Komunikacijske vještine u zdravstvu, ...

Izvedbeni plan - Zdravstvena njega infektoloških ... - UniZd

17 sij 2020 ... Šepec S. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi, HKMS, Zagreb,. 2010. Dodatna ... Provjera ishoda učenja ( ... broj bodova za elemente ...

ODJEL ZA TALIJANISTIKU – IZVEDBENI PLAN 2017./2018. - UniZd

Morana Čale, Demiurg nad tuđim djelom: intertekstualnost u romanima. Umberta Eca, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1993. 8. Morana Čale, Intertekstualno ...

Izvedbeni plan - Osnove zdravstvene njege_2019-2020 - UniZd

18 pro 2019 ... ostalo: izvođenje kliničkih vještina. Ishodi učenja kolegija. -objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne.

Izvedbeni plan - Filozofija i etika u sestrinstvu _2019-2020 - UniZd

14 sij 2020 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. Filozofija i etika u sestrinstvu akad. god.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE EKONOMIJA POSLOVNA ...

Garača, Ž., Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Split, Split, 2007. 2. Panian, Ž., Poslovna informatika, Informator, Zagreb,1999. POPIS TEMA. Red. br.

(syllabus)* Ikonografija grčko-rimskog panteona ... - UniZd

2 lis 2019 ... Hipnos-Somnus: mitologija, ikonografija, epiteti. 9. Božanstva mora i voda: Posejdon-Neptun, Bind-Neptun, Amfitrita,. Triton, Nimfe mitologija ...

Izvedbeni Prva pomoć 2019 - UniZd

Test i kolokvij (ispit vještina). Početak ... Prva pomoć kod utapljanja, pothlađivanja, smrzotina. Prva pomoć kod toplinskog udara, strujnog udara i udara groma.

obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE. Broj poziva: 3/2019. 1. Podaci o školi: Upisati tražene podatke. Ime škole:.

Zdrav.njega. infek.ispita_ Izvedbeni plan2018._2019_ - UniZd

18 sij 2019 ... Predavanje i Seminari - Predavaonica pri Znanstvenoj knjižnici Opće bolnice. Zadar, Vježbe- ... dijagnoze, HKMS, Zagreb, 2011. 4. Kadović M ...

UVODNO PREDAVANJE Organizacija nastave - UniZD

UVODNO PREDAVANJE. Povijesni pregled razvoja obrade podataka; Von Neumannov model podataka; Von Neumannov model računala; generacije računala.

UPUTE O ORGANIZACIJI NASTAVE KORIŠTENJEM ... - UniZd

Za korištenje sustava MERLIN, MS TEAMS, OFFICE 365, ISVU i studentskog ... Popis postojećih kolegija Sveučilišta u Zadru ‐ https://moodle.srce.hr/2019‐.

Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika - UniZd

13 Članovi rečeničnog ustrojstva. 12-13,30. 14. Terenska nastava: pomorska škola (e-dnevnik, pametna ploča). 12-13,30. 15 Kolokvij II. Rezultati. 12-13,30. T.

Izvedbeni plan - RiTeh

12 lip 2019 ... baze. pnp tranzistor u spoju zajedničke baze. npn tranzistor u spoju zajedničkog ... Grupa 1, LV7,8 – spojni unipolarni tranzistor, n- i p-kanalni.

izvedbeni plan - UNIRI

DETALJNI OPIS KOLEGIJA. SADRŽAJ KOLEGIJA. Klasično uvjetovanje u razredu; Operantno uvjetovanje u razredu; Modeliranje; Samoregulacija ponašanja i.

ECDL Osnove korišćenja interneta Nastavni plan (Syllabus) Verzija ...

Modul 2 - Osnove korišćenja interneta ... Razumije ključna pitanja autorskih prava i zaštite podataka. ... 1. Koncepti web pretraživača. 1.1 Ključni koncepti. 1.1.1. Razumjeti termine: Internet, World ... Koristiti opcije odgovori, odgovori svima i.

IZVEDBENI PLAN PREDDIPLOMSKOG STUDIJA ...

21 ruj 2016 ... Dominik Skokandić. Satnica izvođenja nastave: 2 0. Oblici nastave: predavanja. Polaganje kolokvija: 2 - 16. 11. 2016. i 18. 1. 2017. i popravni ...

izvedbeni plan - FFRI - UNIRI

D. Kečkemet, Robert Adam - Dioklecijanova palača i klasicizam, Split, 2003. 7. B. Mader, Sfinga ... prosvjetiteljstvo klasicizam ... izlaganja uz. PPT prezentaciju) ...

Izvedbeni plan i program - unizg

1 lip 2016 ... F program – putovanja i izleti s organiziranom nastavom iz TZK ... izvedbeni nastavni plan i program predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura ...

IZVEDBENI PLAN ZA PROGRAM KINEZIOLOŠKIH USMJERENJA ...

1 sij 2014 ... Antropološka obilježja nogometaša i nogometašica (motorička, morfološka, ... izraditi plan i program treninga u malim i velikim ciklusima.

izvedbeni plan - Filozofski fakultet - UNIRI

11 ožu 2019 ... Diplomski studij Talijanski jezik i književnost (nastavnički) ... Vježbe analiziranja i raspravljanja stvarnih medicinskih, znanstvenih, ekonomskih, ...

IZVEDBENI PLAN ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Tablica 2: Plan i program terenske nastave za ljetni semestar akademske godine 2016./2017. MJESTO ODRŽAVANJA. VRIJEME ODVIJANJA. TERENSKE.

Izvedbeni plan za zimski semestar preddiplomskog studija 18.

19 ruj 2018 ... Nacrtna geometrija - zadaci, HDGG, Zagreb, 2007 ... Ilijašević, M. i Pauše, Ž. Riješeni primjeri zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagreb, 1990. 5.

Izvedbeni plan preddiplomskog i diplomskog studija ... - FFZG

Bulcsú László, red. prof. u miru. Uvjeti za kolegij: nema. Tip izbornosti: C2. Kvota: 25 5. Prevoditelj i računalo (2/1/0, 5). Nositelj: dr. sc. Marko Tadić, red. prof.

izvedbeni nastavni plan - Veleučilište “Nikola Tesla”

Zdravko Kedžo, pred. Poslovno ponašanje, komuniciranje i poslovni protokol. 30. 15. 0. 4. Dr.sc. Zdravko Kedžo, pred. Javni nastupi i prezentacijske vještine. 30.

izvedbeni nastavni plan za redoviti i izvanredni studij i., ii. i iii ...

0. 5. Dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.šk. Mr.sc. Denis Buterin, predavač. Financijski menadžment. 30. 15. 0. 4. Izborni predmet III. P. V. S. ECTS. Doc.dr.sc. Sanja Grbić.