Upute za korištenje e-Kaba servisa - građani

Preuzimanje aplikacije opisano je u Uputi za korištenje Kaba mToken aplikacije. Po pristupu internet stranicama Karlovačke banke (www.kaba.hr) kliknite na ...

Upute za korištenje e-Kaba servisa - građani - Srodni dokumenti

Upute za korištenje e-Kaba servisa - građani

Preuzimanje aplikacije opisano je u Uputi za korištenje Kaba mToken aplikacije. Po pristupu internet stranicama Karlovačke banke (www.kaba.hr) kliknite na ...

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa - građani

Uvod. Ovaj dokument opisuje pripremu za korištenje e-Kaba servisa za građane, kao i postupke izrade sigurnosne kopije digitalnog certifikata, instaliranja ...

Uputa za korištenje Kaba mBank servisa za građane

Kaba mBank servis je usluga mobilnog bankarstva Banke koja na brz, ... slanjem e-maila: [email protected] ili osobnim dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa ... - Karlovačka banka

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa – poslovni za platne instrumente izdane od 01.01.2017. UVOD. Upute za instalaciju programske podrške e-Kaba ...

Upute za korištenje Kaba mToken aplikacije

ekran sa Serijskim brojem tokena te brojem Jednokratne zaporke koji su potrebni za prijavu u e-Kaba servis. Brojevi: Serijski broj tokena i Jednokratna zaporka ...

Upute za korištenje RBA iDIREKT servisa za poslovne subjekte

Ako imate ovlaštenja za veći broj računa, u polje Pretraži možete upisati bilo koji ... i sadrži 9 brojeva, za Kanadu Transit Number koji sadrži 5 brojeva i za ... SDD broj naloga u 1. koloni možete pregledati detalje pojedinačnog naloga (Slika 57.) ... unesite u drugo polje (pozivni broj za državu, pozivni broj unutar države i sam ...

Upute za korištenje RBA mBIZ servisa za poslovne subjekte

pregled svih kunskih naloga neovisno o tome jesu li zadani preko RBA mBIZ mBankinga ili RBA iDIREKT internetskog bankarstva. Neautorizirane stavke ...

Punomoć za korištenje e-servisa FINE - RBA

(znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). •. Predaja Obrazaca ... Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: [email protected]

Punomoć za korištenje servisa e-račun - RBA

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. 1. 2. Izjava opunomoćitelja. Sukladno čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na ...

Pristupnica za korištenje e-servisa Fine - RBA

Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to samo u slučaju kada je ... Preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o ... Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: [email protected]

Pristupnica za korištenje e-servisa FINE - Fina

Pristupnica za korištenje e-servisa FINE. ** potrebno je popuniti kada su podaci različiti od navedenih u dijelu „Podaci o poslovnom subjektu“. Servis e-Regos ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun OPUNOMOĆUJEM - PBZ

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. Kojom ja iz ... Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izjavljujem da sam odabirom prava Pregled i prihvat i/ili ...

Zahtjev za korištenje RBA iDIREKT servisa (Internet bankarstvo za ...

(Internet bankarstvo za pravne osobe, obrtnike i slobodne profesije) ... koristiti te iznositi radi obrade ili davati na korištenje članicama Raiffeisen grupe u zemlji i ...

FINA - punomoć za korištenje e-servisa - Knjigovodstvo Vidak

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). Servis e-Regos putem WEB-a podrazumijeva: •. Predaja Obrazaca ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba OPUNOMO Ć UJE - Fina

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba. A) Opunomoćitelj- fizička osoba/građanin ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije se ime.

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE SERVISA RBA iDIREKT eDeal I ...

Poslovni subjekt koji želi koristiti servis RBA iDIREKT eDeal i koji je u tu svrhu potpisao. Pristupnicu i sklopio Ugovor. Klijent može Transakcije sklapati u svoje ...

Opci uvjeti za koristenje servisa e-Drazba20180824 - Fina

OPĆI UVJETI FINANCIJSKE AGENCIJE ZA KORIŠTENJE SERVISA E-DRAŽBA ... poslovni subjekt ili fizička osoba/građanin, servis e-Dražba želi koristiti ... korištenje servisa e-Dražba (dalje u tekstu: Pristupnica) u Finu sukladno točki 9.1.

Arhiva_2019-06-17_Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa

1 stu 2018 ... Sve poslovnice Banke navedene su na internet stranici ... RBA DIREKT servisi iDIREKT, RBA na dlanu, tDIREKT i mDIREKT. On-line ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za državu Stranica ... - Fina

registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu“. Ako opunomoćitelj želi opunomoćeniku dati punomoć za više ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte - Fina

Podaci o poslovnoj jedinici se popunjavaju kada opunomoćitelj opunomoćeniku daje punomoć samo za jednu ili više poslovnih jedinica, a ako se daje ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za poslovne subjekte

Korisnikom usluge RBA DIREKT servis može postati poslovni subjekt koji u Banci ... svi Korisnici uređaja s funkcijom autorizacije mogu u ime i za račun Klijenta ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za poslovne subjekte ...

24 ruj 2015 ... Korisnikom usluge RBA DIREKT servis može postati poslovni subjekt koji u ... d.o.o. dostupni su putem RBA iDIREKT servisa svim Korisnicima ...

Pristupnica za korištenje servisa e-Dražba 18. 09. 2018. 208kb - Fina

Ako ste označili uslugu kojom Vas je druga osoba (poslovni subjekt i/ili fizička osoba/građanin) opunomoćila za korištenje servisa e-Dražba, uz. Pristupnicu je ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe

1 stu 2018 ... Sve poslovnice Banke navedene su na internet stranici ... On-line bankarstvo RBA DIREKT servisi putem kojih Banka kao pružatelj računa ... svojoj službenoj web stranici Banke www.rba.hr, putem ugovorenog RBA DIREKT ...

Arhiva-2018-08-01_Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa ...

U ovim Općim uvjetima Raiffeisenbank Austria d.d. za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (u nastavku teksta: Opći uvjeti), pojedini pojmovi imaju ...

Punomoć za korištenje Fininih e-servisa 22. 09. 2018. 538kb - Fina

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). • Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to ...

upute za korisnike - e-Građani mToken

5 lip 2014 ... Projekt e-Građani, mToken, korisnici, upute,. Jezik: Hrvatski ... (OIB.hr), a službenik dodatno upisuje i navedene kontakt podatke. Po završetku ...

Priručnik za koriš Priručnik za korištenje servisa Raiffeisen mobilno ...

Raiffeisen mobilno bankarstvo (R'm'B) na Vaš telefon. Nakon ugovaranja usluge R'm'B inicira se proces dostave aplikacije, njegova instalacija i aktivacija na ...

Priručnik za koriš Priručnik za korištenje servisa ... - Raiffeisen Bank

navedenoj formi, pored adrese, omogućeno je automatsko pozivanje Raiffeisen direkt info telefona, slanje e-maila ili poziv na broj za blokadu kartica. Putem ove.

KABA | KABA P - Purmo

KABA | KABA P. Oljefylld elradiator med elektronisk termostat · Oil-filled electric radiator with electronic thermostat · Elektrisk oljefyllt ovn med elektronisk ...

Upute za korištenje - Iskon

Kako bi uspješno spojili Vaše računalo na modem potrebno je podesiti TCP/IP postavke na računalu. Korak 3.1: Konfiguracija računala za Windows 7.

upute za korištenje komposta - PRE-KOM-a

Za uzgoj lončanica i balkonskog cvijeća- koristimo mješavinu od 1/3 zrelog komposta i 2/3 vrtne zemlje uz ... Sobno cvijeće će također biti ... ljetno cvijeće,trava.

Upute za korištenje - Vaillant

atmoTEC pro. Plinski zidni radijator. HR. Upute za korištenje. Proizvođač. Vaillant GmbH. Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid. Telefon 021 91 18‑0 Telefax ...

upute za korištenje - E Ovrhe

automatizirana izrada opomena, prijedloga FINI, sastavljanje nagodbe, prijava tražbine u ... Ako je korisnik prije uporabe Aplikacije imao tipiziran način pisanja.

Upute za korištenje iOS v1.4 - HRTi

Vašu HRTi aplikaciju možete preuzeti na App Store trgovini. Registracija i prijava. Za korištenje HRTi aplikacije trebate se prijaviti sa svojim korisničkim imenom ...

Upute za korištenje - OmoReader

5. POČETNI EKRAN / PREUZIMANJE E-KNJIGA. POČETNI EKRAN. PREUZIMANJE IZ UREĐAJA. PREUZIMANJE IZ E-LEKTIRA. 5 ...

upute za korištenje komposta - GKP PRE-KOM doo

Za uzgoj lončanica i balkonskog cvijeća- koristimo mješavinu od 1/3 zrelog komposta i 2/3 vrtne zemlje uz ... Sobno cvijeće će također biti ... ljetno cvijeće,trava.

Upute za korištenje Web v1.1 - HRTi

U slučaju odabira poveznice 'Prijavite se besplatno' potrebno je unijeti podatke kao što su: ime, prezime, adresa elektroničke pošte te lozinka (vidi sliku).

upute za korištenje.pdf - Iskon

Korak 3.1: Konfiguracija računala (TCP / IP postavki) za Windows XP ....................... 8. Korak 3.2: Konfiguracija računala (TCP / IP postavki) za Windows Vista .

Upute za korištenje Yammer mreže

Nastavnici koji su članovi Yammer skole.hr mreže, a dobili su na svoj e-mail pozivnicu za Yammer e-škole: Virtualna zajednica mreža istoj pristupaju na način ...

UPUTE ZA KORIŠTENJE Hi5 POS GPRS - M2Pay

Upute za korištenje Hi5 POS uređaja s GPRS vezom. 2. Sadržaj. 1. UREĐAJ . ... Kada vidite ikonu za mobilni signal u gornjem desnom kutu Hi5 ekrana znači da ...

Upute za korištenje - Geomatika Smolčak doo

Trimble Access Software. Upute za korištenje. V2.0. Geomatika-Smolčak d.o.o.. Page 2. 2. 1. Uvod. Ove upute su pisane s ciljem da se kroz rad na konkretnom ...

upute za koristenje kreveta taurus

Prije nego počnete upotrebljavati svoj krevet, pažljivo pročitajte ove Upute za korištenje budući da se u njima ... 14 Produžetak za krevet ... 11° noge prema dolje.

e-Matica upute – korištenje sučelja

HUSO sustava (admin.skole.hr) treba dodijeliti administrator imenika. Kako bi se razrednik mogao prijaviti u aplikaciju administrator imenika treba mu dodijeliti ...

Upute za korištenje Android v1.3 - HRTi

Vašu HRTi aplikaciju možete preuzeti u Google Play Trgovini. Registracija i prijava. Za korištenje HRTi aplikacije trebate se prijaviti sa svojom e-mail adresom ...

UPUTE za korištenje STUDOMATIC - EFRI

STUDOMATIC - uputstvo za korištenje (verzija 1.0). Baltazar i prijatelji d.o.o., Zagreb. 2. SADRŽAJ. 1. Uvod u rad sa Studomaticom .

MAXtv To Go upute za korištenje - Vivax

Kako biste preuzeli aplikaciju za tablete otvorite slijedeću adresu na vašem uređaju i ... Za korištenje MAXtv To Go usluge na tabletima potrebno je spojiti isti na ...

upute za korištenje - Hrvatski Telekom

Aplikacija Maxi fiskalna blagajna podržava dva moguća tipa pretraživanja. 1) Pretraživanje po ... Cloud aplikacije ili putem Maxi fiskalne blagajne. Ukoliko klijent ...

CARNET Webmail Upute za korištenje

CARNet Helpdesk | Upute za korištenje Webmail sučelja. O Webmailu. CARNET Webmail je web klijent za elektroničku poštu koji za dohvat elektroničke pošte.

Učestala pitanja i upute za korištenje - A1

Utor za umetanje SIM kartice nalazi se s lijeve bočne strane sata. Pomaknite remen sata ... „Registracija” i aplikacija će se aktivirati. 3. Kako radi ... Kada je sat ugašen, ponovno uključivanje pokrenite pritiskom na SOS gumb – provjeri pitanje 2 ...

UPUTE ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE E-OČEVIDNIK

CIMIS odaberite „NE“. Prije svakog polaska potrebno je provjeriti status prijave u CIMIS (DA ili NE), a ukoliko se nakon polaska pojavi poruka da prijava u CIMIS ...

Upute za korištenje display kartice

Slika 1 – prednja strana kartice. Glavni dijelovi ... Slika 2 –stražnja strana kartice ... Unesite inicijalni PIN koji Vam je dodijelila banka u PIN koverti te pritisnite ...

Upute za korištenje WEB portala - Billy POS

možete pronaći na stranicama FINA-e: https://mojcert.fina.hr/finacms/ . Kod pristupanja toj web stranici postoji mogućnost da dobijete upozorenje kako veza ili ...

Preuzmi upute za korištenje - PayDo

Plaćanje putem jednokratnog unosa kartice (Mastercard®, Visa, Diners, Maestro, ... Putem web portala app.paydo.hr upravljajte korisnicima s kojima dijelite ... Nadoplatu prepaid računa moguće je izvršiti putem mobilne aplikacije ili na.

Kratke upute za korištenje MATLAB-a - FER-a

Program MATLAB služi za rješavanje različitih matematičkih problema, te čitav niz izračunavanja i simulacija vezanih uz obradu signala, upravljanje, regulaciju i ...

Upute za korištenje CA Modula - evotv

evotv modul evotv m. TELEVIZIJA DOSTUPNA SVIMA www.evotv.hr. 1. Isključite TV prijamnik. 2. Umetnite evotv CA modul u smjeru strelice (CI utor). 3.

UPUTE ZA KORIŠTENJE MICRO:BITA

Primjeri riješenih zadataka: http://izradi.croatianmakers.hr/bbc-microbit/. Više o projektu možete pročitati na: http://www.carnet.hr/ProMikro. Na Youtube-u imate ...

Office 365, upute za korištenje elektroničke pošte

Naš stari webmail (Squirrelmail) više neće biti u funkciji kao ni Carnet webmail, ali moći će se koristiti za pristup staroj pošti. Usluzi Office 365 možemo pristupiti ...

Upute za korištenje RBA iDIREKT internetskog bankarstva za ...

Upute za sigurnost internetskih plaćanja . ... Računi – stanja skrbničkih računa . ... Pomoću mToken aplikacije za mobilni uređaj – upisuje se serijski broj mTokena i jednokratna zaporka koja se generira unošenjem ... Tomato, Bonbon i Tele2.

Upute za korištenje vjerodajnice eOI u sustavu NIAS - AKD-a

Upute za prijavu u sustav e-Građani putem NIAS-a korištenjem vjerodajnice eOI www.eid.hr. 3. 1. Uvod. Teme koje će se obraditi u ovom dokumentu su sljedeće ...