Uputa za korištenje Kaba mBank servisa za građane

Kaba mBank servis je usluga mobilnog bankarstva Banke koja na brz, ... slanjem e-maila: [email protected] ili osobnim dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

Uputa za korištenje Kaba mBank servisa za građane - Srodni dokumenti

Uputa za korištenje Kaba mBank servisa za građane

Kaba mBank servis je usluga mobilnog bankarstva Banke koja na brz, ... slanjem e-maila: [email protected] ili osobnim dolaskom u najbližu poslovnicu Banke.

Upute za korištenje e-Kaba servisa - građani

Preuzimanje aplikacije opisano je u Uputi za korištenje Kaba mToken aplikacije. Po pristupu internet stranicama Karlovačke banke (www.kaba.hr) kliknite na ...

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa - građani

Uvod. Ovaj dokument opisuje pripremu za korištenje e-Kaba servisa za građane, kao i postupke izrade sigurnosne kopije digitalnog certifikata, instaliranja ...

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa ... - Karlovačka banka

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa – poslovni za platne instrumente izdane od 01.01.2017. UVOD. Upute za instalaciju programske podrške e-Kaba ...

Upute za korištenje Kaba mToken aplikacije

ekran sa Serijskim brojem tokena te brojem Jednokratne zaporke koji su potrebni za prijavu u e-Kaba servis. Brojevi: Serijski broj tokena i Jednokratna zaporka ...

Pristupnica za korištenje e-servisa Fine - RBA

Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to samo u slučaju kada je ... Preuzimanje datoteke s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o ... Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: [email protected]

Punomoć za korištenje servisa e-račun - RBA

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. 1. 2. Izjava opunomoćitelja. Sukladno čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na ...

Punomoć za korištenje e-servisa FINE - RBA

(znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). •. Predaja Obrazaca ... Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: [email protected]

Pristupnica za korištenje e-servisa FINE - Fina

Pristupnica za korištenje e-servisa FINE. ** potrebno je popuniti kada su podaci različiti od navedenih u dijelu „Podaci o poslovnom subjektu“. Servis e-Regos ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun OPUNOMOĆUJEM - PBZ

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. Kojom ja iz ... Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izjavljujem da sam odabirom prava Pregled i prihvat i/ili ...

Upute za korištenje RBA mBIZ servisa za poslovne subjekte

pregled svih kunskih naloga neovisno o tome jesu li zadani preko RBA mBIZ mBankinga ili RBA iDIREKT internetskog bankarstva. Neautorizirane stavke ...

Zahtjev za korištenje RBA iDIREKT servisa (Internet bankarstvo za ...

(Internet bankarstvo za pravne osobe, obrtnike i slobodne profesije) ... koristiti te iznositi radi obrade ili davati na korištenje članicama Raiffeisen grupe u zemlji i ...

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE SERVISA RBA iDIREKT eDeal I ...

Poslovni subjekt koji želi koristiti servis RBA iDIREKT eDeal i koji je u tu svrhu potpisao. Pristupnicu i sklopio Ugovor. Klijent može Transakcije sklapati u svoje ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba OPUNOMO Ć UJE - Fina

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Dražba. A) Opunomoćitelj- fizička osoba/građanin ili osoba ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta u čije se ime.

Opci uvjeti za koristenje servisa e-Drazba20180824 - Fina

OPĆI UVJETI FINANCIJSKE AGENCIJE ZA KORIŠTENJE SERVISA E-DRAŽBA ... poslovni subjekt ili fizička osoba/građanin, servis e-Dražba želi koristiti ... korištenje servisa e-Dražba (dalje u tekstu: Pristupnica) u Finu sukladno točki 9.1.

Arhiva_2019-06-17_Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa

1 stu 2018 ... Sve poslovnice Banke navedene su na internet stranici ... RBA DIREKT servisi iDIREKT, RBA na dlanu, tDIREKT i mDIREKT. On-line ...

FINA - punomoć za korištenje e-servisa - Knjigovodstvo Vidak

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). Servis e-Regos putem WEB-a podrazumijeva: •. Predaja Obrazaca ...

Upute za korištenje RBA iDIREKT servisa za poslovne subjekte

Ako imate ovlaštenja za veći broj računa, u polje Pretraži možete upisati bilo koji ... i sadrži 9 brojeva, za Kanadu Transit Number koji sadrži 5 brojeva i za ... SDD broj naloga u 1. koloni možete pregledati detalje pojedinačnog naloga (Slika 57.) ... unesite u drugo polje (pozivni broj za državu, pozivni broj unutar države i sam ...

Arhiva-2018-08-01_Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa ...

U ovim Općim uvjetima Raiffeisenbank Austria d.d. za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (u nastavku teksta: Opći uvjeti), pojedini pojmovi imaju ...

Pristupnica za korištenje servisa e-Dražba 18. 09. 2018. 208kb - Fina

Ako ste označili uslugu kojom Vas je druga osoba (poslovni subjekt i/ili fizička osoba/građanin) opunomoćila za korištenje servisa e-Dražba, uz. Pristupnicu je ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za državu Stranica ... - Fina

registraciju obveznika javne nabave s organizacijskim jedinicama na servis e-Račun za državu“. Ako opunomoćitelj želi opunomoćeniku dati punomoć za više ...

Punomoć za korištenje Fininih e-servisa 22. 09. 2018. 538kb - Fina

PUNOMOĆ. Servis e-Regos. (znakom x označite ako želite dati punomoć za ovu uslugu). • Predaja Obrazaca R-Sm putem WEB-a u sustav REGOS-a u FINI i to ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe

1 stu 2018 ... Sve poslovnice Banke navedene su na internet stranici ... On-line bankarstvo RBA DIREKT servisi putem kojih Banka kao pružatelj računa ... svojoj službenoj web stranici Banke www.rba.hr, putem ugovorenog RBA DIREKT ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za poslovne subjekte ...

24 ruj 2015 ... Korisnikom usluge RBA DIREKT servis može postati poslovni subjekt koji u ... d.o.o. dostupni su putem RBA iDIREKT servisa svim Korisnicima ...

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte - Fina

Podaci o poslovnoj jedinici se popunjavaju kada opunomoćitelj opunomoćeniku daje punomoć samo za jednu ili više poslovnih jedinica, a ako se daje ...

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za poslovne subjekte

Korisnikom usluge RBA DIREKT servis može postati poslovni subjekt koji u Banci ... svi Korisnici uređaja s funkcijom autorizacije mogu u ime i za račun Klijenta ...

Uputa u slučaju kvara (oštećenja) proizvoda i popis ovlaštenih servisa

da uređaj dostavite u OVLAŠTENI servis! ... SERVIS. NOA, NOA Vision, NOA Line, Power Tab, My Tab, ZOPO,. MobiWire, sStar ... SERVISNI CENTAR HANŽEK.

Uputa za korištenje bankomata - OTP banka

Maestro, MasterCard, Cirrus ili Diners. ... mijenjati PIN vaše kartice. • provjeriti stanje vašeg tekućeg računa. • kupovati GSM ... Raspored otvora za karticu, izlaz novca ili listić potvrde može varirati ovisno o modelu bankomata. Upoznajte se s ...

Uputa za korištenje m-token e-ba Plus aplikacije

m-token e-ba Plus zaštićen je PIN-om koji je poznat samo korisniku (e-ba Plus ovlašteniku) e-ba Plus usluge. PIN kojim se pristupa m-tokenu može se od strane ...

Uputa za korištenje Addiko Business Mobile

TEČAJNA LISTA. 4. KALKULATORI. 4. PROBAJ ADDIKO BUSINESS MOBILE. 4. 2. AKTIVACIJA ADDIKO BUSINESS MOBILE APLIKACIJE. 5. 3. PRIJAVA U ...

Uputa za korištenje web aplikacije Dostava specifikacije

nas ili https://ecorp.addiko.hr/addikospecifikacije/login/authenticatetoken. Aplikaciji pristupa samo ovlašteni korisnik kojem je Banka dodijelila token. Token je ...

Uputa za korištenje električnog bicikla - e-sportshop.hr

Maksimalna brzina električnog bicikla uz pripomoć motora je 25 km/h s ... AVG Speed (prosječna brzina), MAX Speed (maksimalna brzina), RT Speed (trenutna ...

KORISNIČKA UPUTA za korištenje vjerodajnice ... - NIAS

29 ruj 2016 ... Prijava na elektroničke usluge putem NIAS-a. Prilikom prijave na elektroničke usluge u sklopu e-Građana potrebno je odabrati Fina RDC.

mToken - Uputa za korištenje - Addiko Bank

Addiko Bank d.d – Uputa za korištenje mTokena. Addiko Mobile ... U aplikaciju Addiko EBank prijavljujete se putem internetske stranice: https://www.addiko.hr/.

Uputa za korištenje parametarski sastavnica u Pro ... - CADLab @ FSB

Slika 9 Sastavnica prije upisivanja parametara. Da bi ispunili sastavnicu potrebno je u polje koje želimo ispuniti double klik i upišite vrijednosti parametara u ...

Uputa za instalaciju i korištenje podrške za Gemalto PKI uređaje

12 velj 2020 ... Instalacija programske podrške. 2.1. Instalacija DeviceClienta. Sa linka http://rdc.fina.hr/download/Gemalto.zip preuzeti datoteku i raspakirati je.

Uputa za instalaciju i korištenje podrške za ... - Slatinska banka

12 velj 2020 ... Instalacija SignErgy podrške . ... 2.1. Instalacija DeviceClienta. Sa linka http://rdc.fina.hr/download/Gemalto.zip preuzeti datoteku i raspakirati je.

Uputa za korištenje Addiko Chat Bankinga na Viberu

21 ruj 2017 ... Preduvjeti za aktivaciju usluge Addiko Chat Bankinga: 1. Aktivna usluga internetskog bankarstva Addiko EBank. 2. Instalirana aplikacija Viber.

Uputa za korištenje sustava e-Zavod za vinogradarstvo, vinarstvo i ...

HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO. ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO, VINARSTVO I ULJARSTVO. Jandrićeva 42, 10 000 Zagreb.

Uputa za aktiviranje i korištenje 3D usluge ... - Imex banka dd

5 velj 2019 ... Osobna poruka – Korisnik ima mogućnost aktivirati Osobnu poruku ako želi. ... •Korisnik provjerava broj Kartice (vidljive su samo 4 zadnje ...

KORISNIČKA UPUTA za korištenje vjerodajnice FinaSoftCert u NIAS-u

2 lip 2015 ... Fina – Financijska agencija. • NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav. • FinaSoftCert - Fina osobni soft certifikat. • Osobni soft ...

Uputa za korištenje mobilnog bankarstva m-Kent - KentBank

Osnovi preduvjeti za instalaciju m-Kent aplikacije . ... Tečajna lista. 2. ... Banka će zaprimiti nalog te ga provesti na odabrani datum plaćanja, a u skladu s ...

Uputa za korištenje Addiko Business EBank aplikacije

Putem Addiko Business EBank moguć je pregled udjela kao i stanja po udjelima s Intercapital fondovima i to: InterCapital Bond (klasa B), InterCapital Short ...

Priručnik za koriš Priručnik za korištenje servisa ... - Raiffeisen Bank

navedenoj formi, pored adrese, omogućeno je automatsko pozivanje Raiffeisen direkt info telefona, slanje e-maila ili poziv na broj za blokadu kartica. Putem ove.

Priručnik za koriš Priručnik za korištenje servisa Raiffeisen mobilno ...

Raiffeisen mobilno bankarstvo (R'm'B) na Vaš telefon. Nakon ugovaranja usluge R'm'B inicira se proces dostave aplikacije, njegova instalacija i aktivacija na ...

Uputa za korištenje aplikacije internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 pro 2015 ... Uz otvoren račun možete koristiti internet bankarstvo [email protected] (u ... 9/15. 5.8.3. Imex Mtoken. 5.8.3.1. Prijava. 1. Pritisnite opciju OTP. 2.

Uputa za korištenje Office365 usluga Sadržaj - Veleučilište Velika ...

Sadržaj. 1. Prijava na Office365 . ... Instalacijom Office ProPlus 2016 dobivate i novi OneDrive for business alat za sinkronizaciju Vašeg računala i Vašeg ...

Uputa za korištenje aplikacije Addiko Mobile - mobilno bankarstvo ...

Addiko Mobile – Uputa za korištenje. Addiko Mobile Hrvatska. Uputa za korištenje aplikacije. Addiko Mobile. - mobilno bankarstvo ... Tečajna lista i mjenjačnica .

KABA | KABA P - Purmo

KABA | KABA P. Oljefylld elradiator med elektronisk termostat · Oil-filled electric radiator with electronic thermostat · Elektrisk oljefyllt ovn med elektronisk ...

mBank

instaliranje KOMePay kartice u Digitalni novčanik (Slika 31.). 5. Unosite kodove u delu Dodati novu karticu. Pre podnošenja zahteva za KOMePay karticu.

Uputa za korištenje Addiko EBank – internetske ... - Addiko Bank

Putem Addiko EBank aplikacije za građanstvo moguće je poslovanje s Intercapital fondovima i to: InterCapital Bond (klasa B), InterCapital Short Term Bond, ...

Uputa za korištenje [email protected] internet bankarstva ... - Imex banka dd

1 svi 2012 ... Uz otvoren tekući, žiro, devizni ili štedni račun po viđenju možete koristiti [email protected] internet bankarstvo za građane 24 sata dnevno uz ...

Kaba TouchGo - Valnes

The Kaba TouchGo electronic master key system frees you from looking for your keys. All you need to do is touch the door handle, and the lock recognizes, if you ...

Kaba experT - HLM Centar

g e a n y o f th e specifications in this publication without notice. Patented reversible key system with Kitemark approval. Kaba experT. Patent Protection to 2020 ...

TITAN KABA EVVA

факс (499)-643-82-63 [email protected] www.e-keys.ru. Цилиндровые механизмы (без ключей, ключ/вертушка — без вертушки). TITAN. KABA. EVVA. K1.

Kaba Mechanical Lock Cylinders 201

Upward compatible to electronic and mechatronic master key systems. • Duplicate keys are only available against the re- gistered security card from the Kaba ...

KABA - Salon Bankarske Opreme

SISTEMI ZAKLJUČAVANJA. ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA BRAVA. ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA BRAVA. MEHANIČKA SIGURNOSNA BRAVA.

www.kaba.hr info telefon 0800 417 336 INFORMACIJA o ...

www.kaba.hr info telefon 0800 417 336. INFORMACIJA o dostupnosti općih uvjeta u poslovanju s građanima i odluka o naknadama i kamatnim stopama Banke.

K (K.) ká kab 1 KAB2 káb kába kába1 kába2 kábácska kábafejű ...

kalorifer kaloriferventillátor kaloriferes szárító kalorikus. k a l o r i k u s gép ... konzultatív konzum1. 2. Konzum konzumál""". 2 konzumál 1 . konszummál.

Safes - Kaba Lclx Electronic View File - Securikey

A lock can operate in either Single Mode or. Dual Custody Mode. Note: For a UL listed installation, only one user can be activated. • Single Mode E.