Udruga osoba s invaliditetom Sisačko- moslavačke ... - UOSI SMŽ

Logopedska ambulanta - N. Tesle 13, Sisak - u zgradi Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (tzv. Jodno). telefon: 044 811 644. naziv udruge/ustanove: ...

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko- moslavačke ... - UOSI SMŽ - Srodni dokumenti

UdrUga osoba s invaliditetom SiSačko-moSlavačke ... - UOSI SMŽ

(Petrinja), UOSI Prijatelj (Metković) i. Udruga Mogu ... dnici (Petrinja, Sisak, Glina, Novska,. Jasenovac i ... Marijina legija s djecom iz Nazaretske skupine koja ...

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko- moslavačke ... - UOSI SMŽ

Logopedska ambulanta - N. Tesle 13, Sisak - u zgradi Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (tzv. Jodno). telefon: 044 811 644. naziv udruge/ustanove: ...

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ... - Udruga svitanje

Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Suradnik projek- ta je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ...

SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ...

Izvješće o radu Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije ... Međimurje Press, Međimurske Novine, List Međimurje, e-međimurje, putem ...

Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom - Udruga OSVIT

28 svi 2010 ... Profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom – vrata za ponovni ulazak u svijet rada. 5. Uvodna riječ. Udruga OSVIT šesti puta organizira ...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Udruga invalida Križevci

Koje struĉno osposobljavanje mogu koristiti kao osoba s invaliditetom ............... 27. 4.3. ... Obrazovanje i osposobljavanje od strane HZZ-a . ... Primjer molbe br. 1.

Županijski tim Sisačko-moslavačke županije

Telefon. Centar za socijalnu skrb. Sisak. Sabina Krčelić – članica – voditeljica ... Ured državne uprave u. Sisačko-moslavačkoj županiji. Silvija Desić Basarić – ...

katalog prehrambene industrije sisačko- moslavačke županije

HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK, Kranjčevićeva 16, 44000 SISAK ... Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti M. Gavrilovića potomci.

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

katalog prehrambene industrije sisačko- moslavačke županije - HGK

domaće. Tvrtka Mlin i pekare d.o.o. Sisak osnovana je davne 1947. godine. Od tada prolazi kroz ... izvodnju octa, jakih alkoholnih pića i uslužnu proizvodnju pri- ... Djelatnost: proizvodnja i prodaja vina, kušaonioca ... i jabučni ocat. Aronija se ...

Zapisnik sa 17. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke ...

ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja ... Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio Banovina, RTL, Nova TV, ...

rukometni savez županije sisačko - moslavačke - ŽRK SAMOBOR

9 lis 2017 ... Matić. trener : Mato VUJNOVIĆ sl.osoba : Hrvačević ekipa B. Pehar 10 (4), Perko 2, Gavrilović, ... Luka Matić. Petrinja. Marin Šimić. Sesvete.

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...

Zapisnik sa 16. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke ...

28 stu 2019 ... Petrinjski radio, Radio Novska, Mreža TV, Radio Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik,. Radio Banovina, RTL, Nova TV, Večernji list i ...

subvencija prijevoza za studente sisačko-moslavačke županije

Sisak d.o.o. i Čazmatrans Nove d.o.o.. Studenti ostvaruju pravo na sufinanciranje od 25% cijene mjesečne/polumjesečne karte na relaciji najbližeg kolodvora ili ...

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke ...

Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu Državnog ureda za reviziju – Područni ured Sisak. II.

priru č nik - Lovački savez Sisačko-moslavačke županije

položio 13.12.1980. godine u Koški, do 2008. članom lovačke udruge ''Jelen'' Našice, ... ocjenjivača koji imaju položen ispit za ocjenjivača trofeja. ... zemlju, morate je čuvati kao svetinju, kao mjesto gdje će i bijeli čovjek moći doći da okusi.

Zapisnik sa 14. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke ...

ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za ... Novska, Mreža TV, Radio Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio ...

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke ...

Sisak, 29. ožujka 2019. ... Nekretnina na adresi Sisak, Rimska 28 (etažno vlasništvo) ... VODOPRIVREDA Sisak d.d., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 11.

turistička ponuda sisačko – moslavačke županije - Repozitorij UNIPU

Najveći grad u Smž je Sisak, koji je ujedno i administrativno – teritorijalno sjedište županije. ... Skupine koje posječuju Kutinu i njene znamenitosti redovito ...

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.

Depopulacija i senilizacija ruralnog područja. Kontinuirano i sustavno provoditi mjere definirane županijskom poljoprivrednom razvojnom strategijom, poticajnim ...

Izvješće o tržištu nekretnina Sisačko-moslavačke ... - Grad Sisak

19 ožu 2018 ... RN – različite nekretnine unosi se prodaja po jedinstvenoj cijeni ... Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Šišinec, Vrh Letovanićki, Žažina.

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije SISAK - Hrvatsko ...

18 velj 2019 ... OŠ Jabukovac – Armin Hadžić. PETRINJA. „PSIHO-ŠTAND!“ – svaki dan od 18. do 22.02. – različite aktivnosti za učenike i akcija „Mjerenje.

Akcijski plan energetske učinkovitosti sisačko-moslavačke županije ...

Sisačko-moslavačka županija te gradovi Sisak, Kutina, Novska, Glina, Popovača, Hrvatska Kostajnica i. Petrinja ... Gradske ljekarne Sisak-Ljekarna 1. Sisak.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke ...

1 kol 2019 ... (Metalurški fakultet te Fakultet organizacije i informatike Varaždin–Centar Sisak), Gradu. Petrinji (Učiteljski fakultet Sveučilišta u ... Crometeo.hr.

godišnji plan energetske učinkovitosti sisačko-moslavačke županije ...

27 ruj 2019 ... Zgrada na kojoj se planira provodit mjera: OŠ Jabukovac, SŠ Topusko,. Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača, OŠ Dragutin.

grada popovače - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

10 velj 2015 ... Građevinsko područje naselja Voloder prošireno je na način da obuhvati i ... Maksimilijana Juranića 14c, Voloder ... Martina Budinski Modronja.

Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje ...

13 srp 2019 ... Glina o izmjeni i dopuni Odluke o visini cijena usluga u Domu,. 74. ... osnovnih i srednji škola nabavila 100 komada MAKERbuino setova za ...

heraldička baština prostora današnje sisačko- moslavačke županije

U Državnom arhivu u. Sisku pronađene su grbovnice dviju obitelji sa šireg sisačkog područja. Pretraživanje fonda. 7 Zmajić 1945, 44. 8 Brajković 1995, 48.

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

24 pro 2009 ... Broj žiro računa kod OTP banke d.d. Sisak: 2407000-1188007433 ... 7. Holandska kuća ... Postava tradicijske drvene kuće iz Martinske Vesi.

sisak-jug - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

16 srp 2015 ... Odluka o izradi UPU-a Gospodarske zone "Sisak - jug" usvojena je na ... C.I.O.S. d.o.o.za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka ...

program zaštite okoliša sisačko-moslavačke županije 2018.

2013. 2014. 2015. 2016. DOSELJENI. ODSELJENI. ŽIVOROĐENI. UMRLI ... Grad Kutina - Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša obavlja ...

grad kutina - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Zaštita prostora. Zaštita prirode. Samo manji dio području obuhvata GUP-a ulazi u područje parka prirode Lonjsko polje. Obuhvaćena površina iznosi 26,76 ha, ...

slika zdravlja stanovništva sisačko-moslavačke ... - Zdravi gradovi

Promatrajući vitalni indeks (živorođeni x100/umrli) u desetogodišnjem ... Obuhvaćeni dijelovi županije : grad Sisak, grad Kutina, grad Petrinja, grad Novska,.

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije ...

blaženog Alojzija Stepinca, za očekivati je da će svaka nova činjenica o njegovom ... Župa je također ustupila prostor Udruzi za brigu o djeci ,,Radost“, čija je.

program za mlade sisačko-moslavačke županije 2019.-2023.

Srednja strukovna škola Kotva Sisak. Na području županije postoji jedan učenički dom mješovitog tipa u Kutini. Visokoškolsko obrazovanje izvode u Sisku ...

izvješće o stanju okoliša sisačko – moslavačke županije 2011 – 2014

30 svi 2016 ... Sisačko-moslavačka županija predstavlja vrlo raznolik prostor s gospodarskog, ... Lukovičavi ljiljan. VU ... padinama, najznačajniji je potok Garešnica s Podgaričkim jezerom i desnim pritocima Cvjetojevića jarak, Kamenac,.

program zaštite okoliša sisačko-moslavačke županije 2018. – 2021 ...

MLIN I PEKARE d.o.o. ... Mala hidroelektrana Fajerov – mlin na ... za informiranje i uspostaviti katalog informacija, kroz koje je javnosti omogućeno pravo na ...

Stari grad Sisak - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

i nova autocestovna veza u istom koridoru (Zagreb – Sisak – Bihać – Split – Dubrovnik). Kako kod ... dvosmjerne prometnice 2 x (2 x 3.25 ) 3.50 - za BUS, ili.

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

www.hzz.hr ... Zvonimirova 15. 01 46 99 999 www.hzz.hr. Zagreb, RadniËka cesta 1 tel.: 01/01 612 6000 fax: 01 612 6039, 01 612 6038 e-mail: [email protected] ...

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom - ILO

Svega. 13% je zaposleno, a većina nezaposlenih bi radije bila zaposlena. Međutim, visok ... gonima do poslova na visokotehnološkoj opremi. Šta osobe sa ...

PROFESIONALNA REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

www.hzz.hr. PROFESIONALNA. REHABILITACIJA. OSOBA. S INVALIDITETOM. Kome se obratiti? • Svom savjetniku za zapošljavanje. • U svakoj područnoj ...

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM. 2. (h). Priznajući također da diskriminacija bilo koje osobe na osnovi invalidi teta predstavlja povredu ...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Zaposli OSI

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, koja je upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, na otvorenom tržištu rada te osoba s invalidi-.

Odbor za prava osoba s invaliditetom

Budući da je Odbor za prava osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Odbor) usvojio izjavu o članku 14. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s ...

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM ...

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM. PREAMBULA. Države potpisnice ove Konvencije,. (a). Pozivajući se na načela proglašena u Povelji ...

priručnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom - Singipedia

zaposleni. Primeri uspešnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom su preduzeća dobitnici Nagrade u 2007. godini: ♢ dm-drogerie markt koji zapošljava osobe s ...

DEFINIRANJE POJMOVA INVALIDITET I OSOBA S INVALIDITETOM ...

Ključne riječi: invaliditet, osobe s invaliditetom, oštećenja. Abstract. Disability is the ... Jedna od najnovijih definicija sukladno izmjenama i dopunama Zakona o ...

Bonton za bolje razumijevanje osoba s invaliditetom

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM) čvrsto vjeruje da se kvaliteta jednog društva ogleda u tome koliko je spremno prepoznati i pružiti ruku osobama s ...

Unaprjeđenje oralnog zdravlja osoba s invaliditetom

Izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić. Stručni skup: Razmjena iskustava u unaprjeđenju oralnog zdravlja, Zagreb, 28. kolovoza 2019. [email protected] Invaliditet.

Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM. PREAMBULA ... (s) Upozoravajući na činjenicu da nesrazmerno veliki broj osoba sa invaliditetom živi u.

PROBLEMI SOCIJALNE INkLuzIJE OSOBA S INvALIdItEtOM

druga dobra vezana za ekonomski, socijalni i kulturni život, primjereno optimalnim ... karitativnog modela2 u radu s osobama s invaliditetom. U ovom periodu ...

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - hsuti

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Preambula. Države stranke ove Konvencije,. (a) Pozivajući se na načela proglašena u Povelji Ujedinjenih naroda.

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

Institucija ombudsmena je, u skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, uspostavila Odjel za zaštitu prava osoba s invaliditetom kao ...

Priručnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom - OSCE

Uspon.ba i Posao.ba će ... posmatraju kao potpuno normalni ljudi, kandidati za posao, odnosno ... prostora za pravljenje grešaka, kako u komunikaciji osoba sa.

Parkiranje osoba s invaliditetom u javnim garažama

svijetu o nama kao otvorenim i prijateljski raspoloženim ljudima, želim svima Vama puno uspjeha u prometu, bez obzira na. Vašu ulogu u njemu. Ivan Pokupec.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ... - MyRight.ba

Odgovornost za sadržaj snosi isključivo autor teksta. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. Skraćena i pojednostavljena verzija.

Sport osoba s invaliditetom - Grad Rijeka

predsjednica – Milka Milinković) jest punopravni član Hrvatskoga paraolimpijskog odbora. Hrvatski paraolimpijski odbor krovna je organizacija za šport osoba s.

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik ...

konvencija o pravima osoba s invaliditetom - Fond za profesionalnu ...

sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda i poštivanju instrumenata o ljudskim pravima nužni za punu zaštitu osoba s invaliditetom, posebno za vrijeme oružanih ...