Iva SLATKOVIĆ, Franjo PERCELA PREZIMENA U DUBRAVICI U ...

Iva SLATKOVIĆ, Franjo PERCELA. PREZIMENA U ... 1-3) čiji su autori Franjo. Maletić i Petar ... Vugec (7/2), Vugrinec (6/1), Zimak (6/1). LUGARSKI BREG.

Iva SLATKOVIĆ, Franjo PERCELA PREZIMENA U DUBRAVICI U ... - Srodni dokumenti

Iva SLATKOVIĆ, Franjo PERCELA PREZIMENA U DUBRAVICI U ...

Iva SLATKOVIĆ, Franjo PERCELA. PREZIMENA U ... 1-3) čiji su autori Franjo. Maletić i Petar ... Vugec (7/2), Vugrinec (6/1), Zimak (6/1). LUGARSKI BREG.

PREZIMENA U DUBRAVICI - Općina Dubravica

Rezultati njihova rada izneseni su po načelu da je ″uza svako prezime ... Hadrović (3/1), Harapin (2/1), Hlad (3/1), Horvat (40/16), Horvatin (3/1), Ivanuš (13/2),.

Bosanskohercegovačka prezimena I. Prezimena po imenima ...

Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić. Bosanskohercegovačka ... »lično ime sastoji od imena i prezimena« te da se »ime, odnosno prezime može sastojati od više ...

Tin Slatković

Studentski poslovi: - Zagrebšped d.o.o., Vodovodna 20a, Zagreb (2006. – 2012.) – sezonski posao. - Ugostiteljski obrt TISMI, V. Novaka 23, Zaprešić. (2004.

Imotska prezimena

statistički podatci. U središnjemu se dijelu rada imotska prezimena tvorbeno i ... pripadaju Hrvatskoj), a katkad su se u Imotski slijevali nositelji istih prezimena.

SLIVANJSKA NASELJA I PREZIMENA

2 sij 2012 ... sim antroponomastičku obradbu slivanjskih prezimena. 2. SLIVANJSKA NASELJA ... u kojemu im je rodoslovlje moguće pratiti od 1638.

DVOSTRUKA PREZIMENA – SA SPOJNICOM I/ILI BEZ NJE?

2 svi 2016 ... prva se ne mijenja po oblicima. Takove su sastavljenice: (...) b) gdje je jedna imeni- ca dodatak drugoj; na pr. Kačić-Miošić (...)« (Broz 1906: 43) ...

PRVA PETRINJSKA PREZIMENA

26 svi 2012 ... Ivana Filipović Petrović: Prva petrinjska prezimena. FOC 20 (2011), 49–61 ... Budući da se petrinjski i banovinski govori nisu u hrvatskoj dijalektologiji de- taljnije proučavali,5 za ... Petrinjski biografski leksikon. Petrinja: Matica ...

ŽULJANSKA PREZIMENA I TOPONIMIJA

U ovome se radu obrađuje oko 140 toponima naselja Žuljana na poluotoku. Pelješcu. U uvodnome se dijelu opisuje zemljopisni smještaj te donosi kra-.

vidovic prezimena-k.indd

22 velj 2013 ... 51 je nositelja prezimena zabilježeno pod prezimenom Družijanić, a 6 pod ... Njemačka prezimena povezana s apelativom Nagel 'prst' obično.

PREZIMENA – VRELA DIJALEKTNIH PODATAKA

Na 1205 (od ukupno 2099) stranica enciklopedijskoga formata u Prezime- ... Prezimena kao što su Jubić, Divjak odrazom su delateralizacije, koja izo-.

STIVANSKA IMENA I PREZIMENA 17. I 18. STOLJEĆ AA

KRSTULOVIĆ 1, LJUBETIĆ 4, NIŽETIĆ 1, PAVLOVIĆ 2, POLJICAN 2, ... 1702. i 1712. kumovi su Luka Lukin i Jerolim Bersatić, 1723. g. oženio se Ivan.

O JEDNOM TIPU SPLITSKIH PREZIMENA

Prema LPH ovog prezimena nema nigdje više u Hrvatskoj. Mogli bismo stoga reći daje ovo samo splitsko prezime. Ali, splitska prezimena nisu samo ona kojih ...

dobranjska prezimena i nadimci - Metković

26 pro 2007 ... U ovome se radu obrađuju prezimena i nadimci sela Dobranje na temelju dostupne literature, proučavanja arhivske građe i terenskoga ...

MEĐIMURSKA PREZIMENA MOTIVIRANA ZANIMANJEM

zimena od osobnih imena, 2) prezimena od nadimaka, 3) prezimena od etnika i et- nonima te 4) prezimena motivirana zanimanjem tzv. uslužna prezimena.3.

PREZIMENA U ŽUPI SVETOGA STJEPANA

tica iz župe Gradac kod Neuma), a najveći se dio navedenih prezimena ne spominje u kasnijim opuzenskim ... 29 Zbog toga što je prezime iznimno rijetko u Hrvatskoj (godine 2011. popisana ... Naselja i porijeklo stanovništvo na otoku Braču.

MILOŠ OKUKA PRIDJEVI TVORENI OD PREZIMENA NA -SKI U ...

Nia os91be1nu tvorbu prirdj1ev1a od prezimena na -ski prr-vi je 1u1kia- zao V1UJk ... Iainovdć: Deklinacija poimeničenih prideva, Naš jezdk, n. s., Xill,. •sv. 3--6 ...

IMENA I PREZIMENA SPLITSKIH NAHODA U 19. STOLJEĆU

pis imena i prezimena dovoljan za barem dvije godine. Ako je dijete bilo ... tonius, Nicolaus i Petrus, dok su najzastupljenija ženska imena bila Joanna, Lu- ... na koja su u načelu asemantična ili je riječ o pseudopatronimima, odnosno pse-.

PREZIMENA MILITARNOGA PORIJEKLA U BOSNI I HERCEGOVINI

ništva u Bosni i Hercegovini, što je moguće potvrditi u knjizi Prezimena Srba u Bosni ... nastanka bez obzira na jezičko porijeklo tvorbenih leksema. Kako je u ...

Najučestalija prezimena u Delničkom dekanatu - Rodoslovlje.HR

Abrahamsberg. Abramović. Adamek. Ajder. Andlar. Andrić. Anić. Anokić. Antić. Antić Svetličić. Antonello. Arbanas. Arežina. Arh. Arih. Arko. Arnautović. Asić.

PREZIMENA ŽUPE LOKVIČIĆI U IMOTSKOJ KRAJINI

prezime Lokvičić ponijeli negdašnji nositelji prezimena Ȗrsić (< Urso < lat. ... (16; danas Zovko), Smolčić (9; danas Smoljko), Blažević (8), Mamić (8), Škr-.

prezimena na otoku pašmanu danas - UniZd

Blagdanić: Banj, Dobropoljana; Dobropoljana, Zadar. Blažević: Neviđane; prezime rašireno po cijeloj Hrvatskoj. Bobić: Pašman, Mali Pašman, Kraj, Tkon; Kraj, ...

TVORBENI I PROZODEMSKI SUSTAV PREZIMENA TIPA ...

broj onih koja su, kao i prezime Dragović, izvedena sufiksom -ović (-ević) od an- ... Spomenut ću samo da se znakovi ovakve tvorenosti javljaju vrlo rano u hrvatskoj antropo- ... Antroponimija i porijeklo stanovništva u naseljima srednjeg.

prezimena. - Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Bunjevačko-šokačka mjesta,. 4. I s taknuti ... Kujundžića u Subotici, te nešto Narodna biblioteka u Beogradu. ... šokačka narodna nošnja u prošlosti i sad. (Neven ...

prezimena mjesta murtera - Semantic Scholar

otočna prezimena, osobito betinska, dotaknut ćemo samu u mjeri u kojoj su ... su od Tridentskog kočila naovamo,1 2 a većina naših podataka odnosi se upravo ...

Žejanska prezimena i obiteljski nadimci - Vlaški

area was more pronounced in the past than it is today, but their names are still commonly used in everyday interaction. Our list of names and nicknames is ...

PREZIMENA ISTOČNOGA DIJELA OTOKA BRAČA

Humac, Selca, Novo Selo, Povlja i Sumartin na istočnoj strani otoka Brača. U prvome ... Njima valja pridodati i novije dijelove mjesta Bračȕta (predio imeno- ... Zanimljiva je, iako posve netočna, obiteljska predaja da Scipioniji potječu iz Afrike.

Prezimena i kućni/obiteljski nadimci na području Brda

Naša se lista temelji na izjavama nekoliko starijih bivših stanovnika Brda. Prikazani obiteljski nadimci odnose se na period od pedesetih godina 20. stoljeća na ...

Njemačka PReZImeNa u ZagRebu I OkOLIcI I NačINI NjIHOVa ...

28 tra 2010 ... Ovaj se rad bavi analizom prezimena njemačkoga podrijetla u Zagrebu i. Zagrebačkoj županiji. Na temelju prikupljenog korpusa identificiraju ...

prezimena stanovnika grada i otoka raba od xv. do xx. stoljeća

Stari je rapski običaj da pojedine obitelji imaju dvojno prezime. ... Rab, published another list of the Rab plebeians from 1700 and a listing of Rab common.

splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim ...

27 ožu 2009 ... Ž. Bjelanović i M. Marasović-Alujević: Splitska prezimena etnonimskog podrijetla... FOC 17 (2008), 19–35. 20 stanovništva u nekoliko prošlih ...

Imena i Prezimena na Kosovu - Agjencia e Statistikave të Kosovës

Puno zakonsko ime jedne osobe u dokumentima, obično sadrži najviše tri identifikacionih elemenata: ime, srednje ime (obično žena nakon stupanja u brak) i na ...

prijedlog za normiranje dubrovačkih imena i prezimena iz povijesnih ...

Ne bi li se izbjegla nepotrebna neujednačenost u pisanju dubrovačkih osobnih imena i prezimena koja susrećemo u povijesnim vrelima, autor predlaže da se ...

Domagoj Vidović: Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini

27 ožu 2009 ... arhivske građe i migracijskih kretanja obrađuju prezimena sela Vid u blizini ... većim dijelom zbog odseljavanja njihovih nositelja u Metković.

PREZIMENA, TOPONIMI, ETNICI I KTETICI U KNJIZEVNOM JEZIKU

hrvatskih lingvista« (J, XXII, 2). 25. veljače 1975. u Zagrebačkom lingvističkom krugu P. Šimunović i ja izlagali smo o temi Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u.

Franjo - Book.hr

28 srp 2019 ... šim stranicama: www.kristofori.hr/susreti i book.hr. 20 PITANJA NA ... **Popust vrijedi za knjige u izdanju Figulusa i Ustanove Kristofori.

FRANJO I KLARA

“Onoga tjedna u kojem je blaženi Franjo preminuo, gospođa Klara, prva biljčica Reda sestara, opatica samostana siromašnih sestara Sv. Damjana iz Asiza, koja ...

SVETI FRANJO

Sveti Franjo Asiški je čovjek koji je iz ljubavi prihvatio Božji poziv i odlučio živjeti jednostavno i ponizno pokušavajući svima dati do znanja koliko je velika ljubav ...

SV. FRANJO I SV. KLARA

Stoga izjavljuje sa žaljenjem: »Ljubav nije ljubljena!« Otkad je Propeti progovorio Franji u crkvici sv. Damjana, Krist nije više nikada izišao iz njegove pameti i ...

Franjo Markovic

Franjo Markovic hohes. Ein. Das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht im internationalen Vergleich. Gut. Das österreichische Einbürgerungsrecht hat in den ...

Marković, Franjo

M. Cipra: »Marko Aurelije: car i filozof«, Marulić 32. (2000). ... Marko Aurelije Antonin, rimski filozof i car (121–. 180). Njegovo su glavno djelo Meditacije u dva-.

Moj sveti Franjo

pisa svetog Franje nailazimo na. Moj sveti Franjo. Pravoslavni svećenik o sv. Franji. Ljudska priroda nije stvorena savršena, već je stvorena da se usavršava.

POSVOJNI PRIDJEV! OD LičNIH IMENA I PREZIMENA Milan šipka ...

Pitanje je, kad to e pri tvorbi pridjeva treba pisati, a kad ne. O tome u Boranićevu »Pravopisu« nema ni riječi. Ipak se prema pravilima o deklinaciji stranih imena ...

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

Žensko iskustvo promjene ili zadržavanja prezimena nakon ulaska u ...

25 ruj 2018 ... ženina prezimena nakon ulaska u brak nema podataka koji bi bili ... iako je jasno da niti njegovo prezime ne predstavlja njezino podrijetlo: ... Kako su reagirali roditelji Vašeg supruga kada su saznali da želite zadržati svoje.

Žuža Meršić – Denis Njari (Sambotel, Mađarska) PREZIMENA U ...

Molnár, Takács, Császár, Király, Német(h), Horvát(h), Oláh, Olasz, Görög, ... danas nalazi na trećem mjestu po brojnosti, dok prezime Horváth s 198.598. 9.

prezimena u glagoljskim matičnim knjigama umrlih i krštenih otoka ...

[email protected] PREZIMENA U ... niji imenski patronimici tvoreni nastavkom -ić i pridjevski patronimici s ime- nom ili nadimkom u ... Ljubimir Jurić u svojoj brošuri: Silba navodi predaju da su se još za seobe Hrvata k moru na otok Silbu ... vog ili očevog prezimena, ili pak od toponima koji odaje porijeklo prvoga nosite-.

osobna imena i prezimena u župi desne-rujnica u 18. i 19. stoljeću ...

30 sij 2017 ... smrću preostalih nositelja prezimena Antonović prezime je izumrlo. ... je živjela još jedna obitelj/kućanstvo s prezimenom Grgić, koja se ...

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

Franjo Bilić, čembalo

25 ruj 2019 ... Laurence Cummings, Aapo Hakkinen, Jacques Ogg…), barokna glazba, barokni ples, orguljaška improvizacija, orgulje, harmonium d'art, ...

FRANJO KUHAC - MUZIKOLOG U FILOLOGIJI

FRANJO KUHAC - MUZIKOLOG U FILOLOGIJI. 1. Radovi prof. Lj. Jonkea iz hrvatske kulturne i filoloske historio grafije1 daju opee pouke za daljnji rad. Najprije ...

Franjo pl. Marković - Matica hrvatska

Marković. Životopis. Hrvatski filozof, književnik, filolog te književni i kaza- lišni kritičar Franjo pl. Marković rođen je 26. srpnja 1845. u Križevcima, u plemićkoj ...

Franjo Ksaver Kuhač - jstor

anything else related to Croatian music. seum material. It is in. Curators of Croatian music collections are creation of new digital mainly insensitive of the need for ...

Sveti Franjo - Bosna Srebrena

nimio: M arijan K arau la. Sveti Franjo - čovjek mira i dijaloga. Život položen iz ljubavi za druge. Kultni grobovi na kupreškoj visoravni. Pomog'o mi naš fra Lovro ...

Who Was Franjo Tuđman? - SAGE Journals

Franje Tud¯mana, predsjed- nika Republike Hrvatske by Davor Butkovic´ and Dubravko. Grakalic´. Zagreb, Croatia: Azur Journal, 1991. pp. 95. Tud¯man: ...

darko macan / franjo anžlovar - Fibra

NESreĆa? neKOME su oteli CEkeR, nEKI. hULigaN … ... Čula sAm da StE. ULoVIli LOPovA? A CeKEr je tvoJ? ... PuN ZLATa! IdEAlno. sKrOVište! gospODinE ...

Osnovni podaci o ustanovi - CIK dr. Franjo Tuđman

Ivana Nepomuka Jemeršića 1, 43290 Grubišno Polje ... Brune Bjelinskog iz Daruvara, Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja ... o Dječji vrtić Tratinčica.

MARIO PETROVIĆ2-FRANJO SKOKO3 POVEZANOST ...

Konzumova kampanja Zdravoljupci osmišljena je i realizirana u suradnji s ... proizvoda koji odabiru (utjecaj na okoliš, testiranje na životinjama, cijena…) i biti.

Opći podaci Djelatnici - CIK dr. Franjo Tuđman

Aplicirali smo projekt „Klub mladih Grubišno Polje“ kao partneri Udruge mladih. Grubiša u vrijednosti ... Dječji tjedan. 2.10. u 10.00 sati ... Za svu djecu Osnovne škole „Ivana Nepomuka Jemeršića“ i Dječjeg vrtića „Tratinčica“ organizirali smo ...

Franjo Dugan: Toccata - Pavao Masic

remarks of choosing the stops according to dynamics specified: pp - Aeoline 8' solo, or Salicional 8' solo p - 2 or 3 delicate stops, such as Aeoline 8', Salicional ...