oksidacijska fosforilacija - PMF

Kada se oksidacijska fosforilacija brzo provodi utrošak kisika je velik. Dobili ste suspenziju čistih mitohondrija a u uputama vam stoji da dodajete otopine tvari i ...

oksidacijska fosforilacija - PMF - Srodni dokumenti

oksidacijska fosforilacija - PMF

Kada se oksidacijska fosforilacija brzo provodi utrošak kisika je velik. Dobili ste suspenziju čistih mitohondrija a u uputama vam stoji da dodajete otopine tvari i ...

14obk-Zadaća 15-prijenos elektrona i oksidacijska fosforilacija - PMF

a) mitohondriji kodiraju sve proteine koji su potrebni za nastanak novog mitohondrija; b) mitohondriji provode translaciju vlastitih gena; c) mitohondriji unose sve ...

Oksidativna fosforilacija

unutrašnju membranu mitohondrija koja je nepropusna za protone,. • sve komponente lanca prenosilaca elektrona i. • ATP sintazu. Oksidativna fosforilacija je ...

Substrate-level phosphorylation Oksidativna fosforilacija

Fosforilacija ADP do ATP. 1. oksidativna fosforilacija. (fosforilacija ADP povezana s prenosom elektronov v dihalni verigi). 2. fosforilacija na ravni substrata.