PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

14 velj 2018 ... šećera/sljezovi kolačići) samo sladić smanjene ... samo biskvitni kolači napravljeni od segmenata u kontrastnim bojama koji su povezani ...

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

14 velj 2018 ... šećera/sljezovi kolačići) samo sladić smanjene ... samo biskvitni kolači napravljeni od segmenata u kontrastnim bojama koji su povezani ...

ODREĐIVANJE TRANS MASNIH KISELINA U PREHRAMBENIM ...

Naime, hranom unete linolna i α-linolenska masna kiselina transformišu se u ... condy, gama, argenta pastry, argenta pastry HF i argenta pastry FF hydro fats;.

Uredba o aditivima koji se mogu koristiti u hrani

12 Jaja i proizvodi od jaja u skladu sa posebnim propisom. 13 Brašno i drugi mlinski proizvodi i skrobovi. 14 Hljeb i srodni proizvodi. 15 Tjestenina i njoki.

određivanje trans masnih kiselina u prehrambenim proizvodima ...

Kako bi se osigurala višestruka uloga masti i ulja u razvoju i funkcionisanju organizma, ... Trans masne kiseline nastaju prirodnim putem u buragu preživara procesom bakterijske ... Takođe nepovoljno utiču i na trigliceride, ... da je neophodno smanjiti sadržaj TFA u prehrambenim proizvodima kao što su pekarski i.

Razlike u prehrambenim navikama učenica strukovnih škola i ...

31 srp 2016 ... Tanjur pravilne prehrane. Izvor: Harvard University. Harvard School of Public Health (2011). Healthy Eating. Plate & Healthy Eating Pyramid.

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

Punjenja (punjenja (nadjevi)) za punjenu tjesteninu (ravioli i slično). 06.5. Rezanci ... prethodno upakovana peciva, tortilje i pitta-hljeb; prethodno upakovani.

Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

gume voćnog ukusa i pjenasti proizvodi od šećera/sljezovi kolačići) samo sladić smanjene energetske vrijednosti samo nugat smanjene energetske vrijednosti ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...

PROMETNI PRAVILNIK (Pravilnik HŽI-2) - SPVH

10 pro 2017 ... Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 3/15), Uprava ... unutarnji promet: Inter City, brzi, ubrzani, putnički i prigradski vlak ... 3. ovog članka, onda se za takav vlak koristi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog.

pravilnik - HAK

18 ožu 2008 ... Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se ciljevi i način provedbe prometno-edukativne akcije «Sigurno u prometu» (u daljnjem tekstu: akcija) ...

pravilnik - SRS BiH

... RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U. DISCIPLINI LOV ŠARANA I AMURA ... kroz Premijer liga SRS BiH u sportskom lovu šarana i amura. Član 5. Sticanje prava ...

646 PRAVILNIK

pružnih vozila; zatvor pruge i koloseka, vanredni događaji; evidencija i izveštaj o saobraćaju; predaja i prijem telegrama telefonskim i telegrafskim uređajima; ...

PRAVILNIK

PRAVILNIK. O ... Tehnička dokumentacija kompletira se po sadržaju u skladu sa ovim ... Idejno rješenje je osnov za izradu idejnog, odnosno glavnog projekta.

719 PRAVILNIK

17 svi 2015 ... 25 cm. 5. mladica (Hucho huchoL.) . . . . . . . . . . . . 70 cm. 6. glavatica (Salmo marmoratusCuvier) . . . . . . 60 cm. 7. lipljen (Thymallus thymallusL.) ...

PRAVILNIK 53-89

Ureñaj za vertikalno šurenje trupova svinja mora biti izrañen od nerñajućeg materijala ... 2) temperatura vode u bazenu ili bazenima, merena na mestima izlaska ...

pravilnik - Fsb

21 stu 2017 ... minimalnog obveznog traj anja prakse. perioda kada se praksa izvodi te pripadaju6ih. (minimalno obveznih) ECTS bodova koje student stjede ...

pravilnik - HEP-a

(3) Potrošač je dužan ishoditi izvještaj o servisiranju za sva plinska trošila na plinskoj instalaciji te izvještaj o ... 1 – plinska peć. 2 – plinski ... C – fasadna trošila.

pravilnik - IPI

O SAOBRA]AJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, NA^INU ... 3) oprema, znakovi i oznake za ozna~avanje radova, prepreka i o{te}enja kolovoza,.

RJE[EWE PRAVILNIK

(2) U obrazac iz stava 1. ovog ~lana unose se podaci o radniku, ime i prezime, naziv radnog mjesta, stru~na sprema, godina ro|ewa i pol, datum qekarskog ...

PRAVILNIK PRAVILNIK PRAVILNIK

4 tra 2011 ... U stavu (1) ta~ka g) rije~i: "vrijes (Calluna vulgaris Huli.)" zamjenjuju se rije~ima: "vrijesak (Calluna vulgaris L.)". U stavu (1) iza ta~ke j) dodaju ...

Pravilnik o etilometrima

16) oprema za automatsko proveravanje je interna oprema ili proces koji proverava da li je etilometar odgovarajuće podešen. Deo ove opreme mogu činiti ...

pravilnik - Propisi KS

30 sij 2019 ... (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002,. Obra~unski list pla}a ...

Pravilnik o alkoholometrima

Termometarska skala nalazi se ispod alkoholometarske skale, a njen gornji kraj je udaljen najmanje 15 mm od mesta gde se telo alkoholometra sužava i prelazi ...

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

pravilnik - Gradina Vis

RADNIH MJESTA DRUŠTVA GRADINA VIS d.o.o.. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljnjem tekstu: ...

INTERNI PRAVILNIK

4. st. 7. Uredbe, Centar ie voditel'l obrade osobnih podataka koia odreduie svrhuisredstvaobradeo'o,ntnpodtt'tt'teihuskladuiespravomUniieinacionalnim.

pravilnik - seesac

obuke u skladu sa Programom (mete, školska municija, antifoni, sredstva za ... domet projektila; rikošet, stavovi za gađanje; vrste i opis pojedinih stavova; ... 2) malokalibarska puška - kružna meta za serijsku MK pušku na 50 m, ležeći stav, sa.

pravilnik - Beopreventiva

Član 5. Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita - o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ...

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

Pravilnik o areometrima

Svaka peta crta od početka mernog opsega skale areometra je duža crta. ... Krajnja donja crta podele označena brojem na skali areometra udaljena je najmanje ...

Pravilnik o alkoholu.pdf

Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,. 118/14, 154/14) i Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), na prijedlog ravnatelja. Obrtničke škole, Nodilova 3, Split, Davora ...

pravilnik - Srbatom

1. način privremenog čuvanja radioaktivnog otpada nastalog pri radu (u ... 2. način i uslovi pod kojima se radioaktivni otpad čuva, sakuplja, evidentira, skladišti,.

PRAVILNIK DIRKE

oziroma z nožnim menjalnikom po dodatnem pravilniku. - TIPI MOTORJEV PO TEKMOVALNIH SKUPINAH a) Tomos avtomatic b) Piagio, ciao... c) Tomos APN 4.

Pravilnik o napredovanju na FIŠ

14 avg 2018 ... Fakulteta za informacijske študije v. Novem mestu. PRAVILNIK. O NAPREDOVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV. NA FIŠ. Številka: SA-1034.

pravilnik - UniZd

sastavnice Sveučilišta evaluirat će svaka sastavnica Sveučilišta za sebe, a Senat, na temelju mišljenja. Povjerenstva za unaprjeĎivanje kvalitete, za cijelo ...

pravilnik - Subotica.rs

17 04 07 mešani metali. 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama. 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne ...

Pravilnik - Denis

DENIS KLUB PRIJATELJA. Skupljajte bodove i ostvarite SUPER popuste! UVJETI KORIŠTENJA. Obavezni podaci kupca: -Ime i prezime jednog ili oba roditelja.

Pravilnik o kalendaru

4 мај 2017 ... рада основне школе за школску 2017/2018. годину. ... Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују.

pravilnik za prihodi

711127 Danok na dohod utvrden so godi{no re{enie na organot za javni prihodi, osven od dano~ni obvrznici koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost. 711128 ...

Pravilnik salmonela

10 мај 2018 ... 10) јаја за приплод су јаја живине намењена за инкубирање и производњу пилића и ... што се животиње упуте у објекат за клање. ... инкубатора, а потичу из истог родитељског јата мора да се узме најмање један.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK

5 svi 2018 ... Statuta Hrvatskog pikado saveza, Izvršni odbor Hrvatskog pikado ... za nastup na svjetskim i europskim prvenstvima koriste pravila IDF-a i ...

pravilnik - Srbijatransport

Analogni tahograf evidentira najmanje sledeće podatke: 1) pređeni put i brzinu vozila;. 2) aktivnosti vozača;. 3) otvaranje kućišta u koje je umetnut tahografski ...

Tehnički pravilnik

1.2.3 Svlačionice, sanitarije i tuš kabine. 6 ... staze jedna tuš kabina. ... Dijelovi koji pripadaju kuglačkim automatima, a koji vezano za konstrukciju vire iznad.

pravilnik - NFSBiH

6 velj 2014 ... Nogometna/fudbalska takmičenja mogu biti povremena i stalna. ... Republike Srpske – najmanje četiri područna saveza, a za takmičenja u ... Savezni stepen takmičenja su: Premijer liga BiH, Prva liga NS F BiH i Prva liga.

pravilnik - NK MAKSIMIR

o pladanju članarine za članove škole nogometa (u daljnjem tekstu ŠN) NK Maksimir. Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti pladanja članarine za ...

Pravilnik o postdiplomskim

Poslediplomska nastava na Medicinskom fakultetu u Beogradu obuhvata: ... Rešenjem upisati na Medicinski fakultet u Beogradu u roku od 12 meseci od ...

pravilnik - Bihamk

b) kategoriju C ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B; ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju službenu tajnu.

Pravilnik o psima NN 62/06

... (spinon), ma arska vižla kratkodlaka, ma arska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer,.

Pravilnik - NSRHEP

Blagajne uzajamne pomoći Nezavisnog sindikata radnika HEP-a. (Pročišćeni tekst). I OPĆI DIO. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se: 1. svrha,. 2. način rada,.

Preuzmite Pravilnik - IPM

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA. POTROŠAČA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi ...

Pravilnik znr na orudjima za rad

Kad se za upravljanje oruem velikih dimenzija koriste radne platforme sa ... potrošača (plinski štednjaci, plinske pečenjare, nagibni stolovi, kotlovi i dr.) ... Za zaštitu od izduvnih gasova, pare i prašine iz dimnjaka i drugih ispusta od orua,.

PRAVILNIK - Beep

PRAVILNIK. O USLOVIMA ZA LICA KOJA VRŠE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA. ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10, 59/11, 29/12).

PRAVILNIK O RADU

21 sij 2019 ... naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. ... (4) Osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti ...

pravilnik - Preporod

24 velj 2018 ... o radu Blagajne uzajamne pomoći. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) U cilju prikupljanja sredstava sindikalne solidarnosti i dodjele financijskih ...

pravilnik - INAŠ

Ovim Pravilnikom o poslovanju Blagajne uzajamne pomoći (u daljnjem tekstu Pravilnik), INAŠ-Sindikat naftne djelatnosti (u daljnjem tekstu Sindikat), osniva ...

Pravilnik o sluzbeno..

5 сеп 2019 ... 15) кожне рукавице (један пар) – пет година;. 16) дубоке кожне ципеле са гуменим ђоном – мушке (један пар) – три године;. 17) кожне ...

348. pravilnik - vlada usk

30 svi 2014 ... Tehnološki višak uposlenika/ca u školi nastaje uslijed: ... bodova. Nastavnika/ca, stručnih suradnika/ca u predškolstvu, osnovnoj i srednjoj školi.

ODLUKU 849 PRAVILNIK

18 ruj 2012 ... a) "u maslinovom ulju" za proizvode koji sadrže samo maslinovo ulje, bez miješanja ... palamida), kao i vrsta ribe iz Aneksa koji je sastavni dio.