Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

gume voćnog ukusa i pjenasti proizvodi od šećera/sljezovi kolačići) samo sladić smanjene energetske vrijednosti samo nugat smanjene energetske vrijednosti ...

Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ... - Srodni dokumenti

Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

gume voćnog ukusa i pjenasti proizvodi od šećera/sljezovi kolačići) samo sladić smanjene energetske vrijednosti samo nugat smanjene energetske vrijednosti ...

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

Punjenja (punjenja (nadjevi)) za punjenu tjesteninu (ravioli i slično). 06.5. Rezanci ... prethodno upakovana peciva, tortilje i pitta-hljeb; prethodno upakovani.

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i ...

25 јул 2019 ... Traktori do 100 KW (isključujući sektore pčelarstva, ribarstva/akvakulture i uzgoja gljiva);. 1-6.2 ... Belarus/Bjelorusija. Egypt/ ... b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji.

Prijedlog uredbe o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

U Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, ...

864 - оd 4. lipnja 2015. - o izmjeni Uredbe (EZ) br. 340 - EUR-Lex

5 lip 2015 ... Zajedničko podnošenje. Promjena u odobrenom pri stupu informacijama iz prijave. Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva. 4 892 EUR.

Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane

Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina (n-butirična kiselina; ...

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima ...

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., ...

Uredba o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama ...

(gorušice)(1). Hraniva. 100 osim: - sjemenki Cameline (divlji lan) i proizvoda dobijenih od njega(2), proizvoda dobijenih od sjemena slačice (2), sjeme uljane ...

Uredba o izmjeni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za ...

kontaminacije mesa putem vode za šurenje svede na najmanju moguću mjeru, ... za skidanje čekinja, nakon čega se svinje moraju dobro isprati vodom za piće. (8) ... postigne temperatura od najviše 3°C a za ostalo meso od 7°C i to meso se ...

Uredba o aditivima koji se mogu koristiti u hrani

12 Jaja i proizvodi od jaja u skladu sa posebnim propisom. 13 Brašno i drugi mlinski proizvodi i skrobovi. 14 Hljeb i srodni proizvodi. 15 Tjestenina i njoki.

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i ... - SSZSSH

21 lip 2018 ... socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, ... objektivna financijska ograničenja na poziciji plaća, neophodno je ...

Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za formiranje maks. cijena ...

који је регистрован само у једној од референтних земаља (Републици Србији,. Републици Хрватској, Републици Словенији);. - уколико је цијена тог ...

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

21 lip 2018 ... mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, ... da se uvrste u Uredbu o izmjenama Urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ... u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 66/2015) propisane ...

Predlog uredbe o prestanku primjene pojedinih podzakonskih akata

10) Pravilnik o metrološkim uslovima za merila mase – vage za merenje vozila u pokretu (,,Službeni list SFRJ” broj 33/84);. 11) Pravilnik o uslovima za ...

br. 2091/2002 od 26. studenoga 2002. o izmjeni Uredbe - EUR-Lex

26 stu 2002 ... alkoholnim pićima s aromom anisa, glicirizinske kiseline i kalkona u pastisu ... Ledena octena kiselina, CH3COOH (CAS 64-19-7). 4.4. Metanol ...

2019/2117 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe ... - EUR-Lex

29 stu 2019 ... Daubentoniidae. Madagaskarski prstaš, aj-aj. Daubentonia madagascariensis (I). Madagaskarski prstaš, aj-aj. Hominidae. Čovjekoliki majmuni.

(EU) 2019/2197 od 19. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe ... - EUR-Lex

25 velj 2020 ... Koncentrat sojinih bjelančevina s masenim udjelom bjelančevina izračunanim u suhoj tvari od ... Ljuskice od stakla (CAS RN 65997-17-3):.

br. 299/2013 od 26. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe - EUR-Lex

28 ožu 2013 ... (1) Ukupni izomeri koji bi se mogli (ili ne) odvojiti kapilarnom ... Kolona sa silikagelom za ekstrakciju na čvrstoj fazi aktivira se sa 6 ml heksana ...

br. 463/2013 od 17. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ ... - EUR-Lex

17 svi 2013 ... Kemijska formula nije dostupna. 8062-15-5 (**). (*) Samo ... Gašeno dolomitsko paljeno vapno. Proizvod koji kao svoj osnovni sastojak sadrži.

(EU) 2018/669 оd 16. travnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ ... - EUR-Lex

4 svi 2018 ... natrijev metil-ditiokarbamat. 205-293-0 ... natrijev (n-butil)x(etil)y-1,5-dihidro)alumi- nat x = 0,5 y =1,5. 418-720-2 ... etanolat; natrijev etoksid [2].

br. 835/2011 od 19. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe - EUR-Lex

20 kol 2011 ... Benzo(a)piren spada u skupinu policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons) i koristi se kao marker za ...

br. 51/2013 od 16. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ ... - EUR-Lex

16 sij 2013 ... Cistinski reagens (2 g olovnog acetata, 10 g NaOH/100 ml vode). 2.1.2.1.4.3. Fehlingov reagens (pripravi se prije uporabe od jednakih dijelova ...

uredbe - EUR-Lex

11 lis 2013 ... 13.92.22.70. Madraci na napuhavanje i ostala oprema za kampi ranje (isključujući šatorske tende, šatore, vreće za spavanje). 6306[.40 .90].

Odluka o izmjeni i dopuni ŠSK 2017.-2018.

19 svi 2018 ... PREDMET. ELEMENTI OCJENJIVANJA. Matematika usvojenost nastavnih sadržaja primjena znanja samostalan rad. Informatika. Računalstvo.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o jedinstvenim ... - Vlada TK

“(3) Dobitniku priznanja i odlikovanja iz reda: Značka „Zlatni ljiljan", Red hrvatskog trolista,. Orden slobode, Red bana Jelačića, Orden Heroja oslobodilačkog ...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ...

4 tra 2019 ... Ivan Nekić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola - član Povjerenstva. - Gordana Ferenčić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola ...

USPOREDBA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ...

te stope amortizacije. Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Uredba) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, ...

Na temelju Uredbe o uredskom poslovanju (N.N. br. 7/09), i čl. 24 ...

20 pro 2013 ... PRAVILNIK O UREDSKOM POSLOVANJU. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom uređuje uredsko poslovanje Instituta za ...

33 18.03.2010 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog ... - pvtrin

2 tra 2012 ... U Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama. (»Narodne novine« broj 87/08), u Prilogu B točka B.2.2. mijenja ...

12 kGV 5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini ... - Grad Krapina

14 ožu 2011 ... -Crkva M.B. Jeruzalemske, Trški Vrh, Z-2240 i. -kompleks Dvorac Kulmer, Velika Ves, Z-1571.“ Članak 2. Članak 6. Odluke se mijenja i glasi:.

05.02.2020. - NACRT Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole

u proizvodni proces kroz brikete (NRT GLS, tehnika 14.). Za otpad koji ne ... Onečišćene oborinske vode sa središnjeg i istočnog platoa i radno- ... ne radi izmjenjivač topline za vrijeme servisiranja kupolaste peći - oznaka ispusta dimnjak 10 m ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju ...

NN 7/2017, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Hrvatski sabor. 210. Na temelju članka 89. Ustava Republike ...

RJEŠENJE Ministarstva o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole ...

Kakvoća vode -- Određivanje pH vrijednosti: HRN ISO. pH vrijednost. 10523: ... Ukupni ugljikovodici, Kakvoća vode -- Određivanje indeksa ugljikovodika u mg/1.

Izvještaj sa Javne rasprave o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o ...

20 окт 2018 ... sadašnje prakse kod izdavanja računa za javne usluge, garantuje osnovno ... ispunili svi uslovi o zastari duga u skladu sa odredbama ZOO-a.

INFORMACIJA O OBVEZI PRIMJENE UREDBE (EU) 20161679 ...

25 svi 2018 ... evidenciju koja sadrZi temeljne informacije o zbirci, a osobito slijedeķe: ... Naöin vodenja evidencíje o zbirkama osobnih podataka i obrazac te ...

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe ... - e-doc

23 ožu 2018 ... DZM - Služba za homologaciju vozila ... automobilima i kombijima koji udovoljavaju donesenim standardima CO2 za 2020./2021. ... Osim postupka procjene sukladnosti, u procjeni učinka utvrđen je popis glavnih pokazatelja.

Obavijest Komisije – Smjernice za tumačenje Uredbe (EZ ... - EUR-Lex

15 lip 2016 ... ECLI:EU:C:2012:657, stavak 40. te predmet C-413/11, Germanwings, ... tom da je ta prtljaga u stvarnosti sadržavala stvari tog prvog putnika.

Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) br ... - EUR-Lex

9 ožu 2018 ... Rasvjetni stupovi – 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove. 1.2.2003. ... postavljene krovne ljestve – Specifikacije proiz- voda i metode ...

za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i ...

Obrasci za prijavu programa ili projekta . ... Obrazac za ocjenu kvalitete prijave . ... je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku,.

Prijedlog uredbe - Vlada Republike Hrvatske

UREDBE O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. Članak 1. ... obitelji, primjenjuje se ova Uredba i propis o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i.

U skladu sa članom 5 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje ...

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj. Servis usluga za žrtve porodičnog nasilja. 6,490.00. Planinarski klub Unlimited Nikšić Krenimo u prirodu.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku izdavanja ... - Grad Pag

2 velj 2018 ... upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Paga za 2018. godinu. Članak 1. ... Ugostiteljstvo i trgovina (K) ... suncobrani. 50. - ležaljke.

Preciscen tekst Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za ...

Примена прописа. Члан 3. Ако је добровољно здравствено осигурање на друкчији начин уређено другим законом, примењују се одредбе закона којим ...

Objava vloge na podlagi člena 6(2) Uredbe Sveta (ES) št ... - EUR-Lex

20 jun 2009 ... „Provolone del Monaco“ oznaćuje sir z naslednjimi lastnostmi: poltrdi sir, izdelan po postopku „pasta filata“, zoren, izdelan izkljućno iz svežega ...

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća o ekološkoj proizvodnji i ...

ZAKON O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 834/2007 O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I. OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA. I. OPĆE ODREDBE.

Brački statut: jezik i stil, uredbe i značenja

početci hrvatske pismenosti. - administrativni stil). - arhaični jezik, arhaizmi. Povijest: Rani srednji vijek, komunalna uprava, statuti i zakonici, feudalno društvo ...

850 final 2016/0360 (COD) Prijedlog UREDBE ... - Europa EU

23 stu 2016 ... pozicija u portfelju koje predstavljaju idiosinkratski rizik koji je raspoređen u široku kategoriju faktora rizika kreditne marže u skladu s člankom ...

obrazloženje uredba o izmjnama i dopunama uredbe o graničnim ...

odredbi postojeće Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 117/2012)(Uredba o GVE) u ...

Neslužbeni radni prijevod slovenske uredbe o graničnim ...

16. standardna osvijetljenost radnog mjesta na otvorenom je osvjetljenost radnog mjesta na otvorenom koja je za pojedine vrste radnih mjesta na otvorenom i ...

Pitanja i odgovori o primjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 o ...

25 lis 2011 ... 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani (dalje u tekstu „Uredba o IPH-u”). Uredbom o IPH-u ... tumačenje zakona na Sudu Europske unije.

Temeljem članka 29. stavka 6 Uredbe o ... - Istarska županija

26 tra 2019 ... Istramet-praćenje i prognoziranje vremena za Istru, Žužići 16, 52444 Tinjan, ... Zagrebačka 21, Višnjan 52463, OIB: 59040122645. Organizacija ...

(„Narodne novine“, broj 147/14), članka 12. stavak 3. Uredbe oo

28 stu 2017 ... Branko Mozara. Damir Vučičić. Cemex d.d.. 27. Stjepan Radović. Nikša Radović. Manas d.o.o.. 28. Sandra Dadić. Vladimir Dadić. Conex d.o.o..

850 final 2016/0360 (COD) Prijedlog UREDBE EUROPSKOG ...

23 stu 2016 ... pozicija u portfelju koje predstavljaju idiosinkratski rizik koji je raspoređen u široku kategoriju faktora rizika kreditne marže u skladu s člankom ...

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i ...

I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. Članak 1. U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj ...

Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 – pomorci

ZAHTJEV ZA ODSTUPANJE PREMA ČLANKU 16. UREDBE 883/2004 - POMORCI. APPLICATION FOR EXCEPTION ACCORDING TO ARTICLE 16.

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata ...

19 srp 2018 ... nositelja zahvata tvrtke Ciglana cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec. I. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 4.7.2018.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja ... - Grad Pula

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA PULE ZA 2013. GODINU. I. Utvrđuje se ... 11.3. djelatnost ugostiteljstvo i trgovina – terasa ugostiteljskog objekta ... 4.2. djelatnost iznajmljivanja sredstava – ležaljke i suncobrani – 20 komada.

Dopis ministra o primjeni Uredbe - Ured državne uprave u ...

18 velj 2019 ... Ova Uredba u pogledu određenih javnih isprava koje su izdala tijela ... Uredbe, a sadrže kodirane rubrike i zajednički su za sve države ... višejezični standardni obrasci neće trebati ovjeravati štambiljem Apostille za uporabu u.

Uredba o izmjenama Uredbe o carinskoj tarifi za 2016. godinu

U sledećim podbrojevima, osloboĎenje od plaćanja carine za upotrebu u civilnom vazduhoplovstvu moţe se ... vlakana ili kablove. 8543 70 90 ... Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični ... Kablovske kanalice za električne.

prikaz prijedloga uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina - agenti.hr

Mr.sc Željko Uhlir – Prikaz prijedloga Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina. 1 ... vrijednosti nekretnina s pripadnim Pravilnikom o metodama za procjenu ... Verner, V. (1936) Pravilnik općine grada Zagreba za procjenu nekretnina, Općina.