životopis - Fizički odsjek - unizg

Selma Supek: Životopis sa popisom znanstvenih, nastavnih i stručnih aktivnosti. 17. 01. 2017. 1. Doc. dr. sc. Selma Supek. Voditeljica Grupe za neurodinamičko ...

životopis - Fizički odsjek - unizg - Srodni dokumenti

životopis - Fizički odsjek - unizg

Selma Supek: Životopis sa popisom znanstvenih, nastavnih i stručnih aktivnosti. 17. 01. 2017. 1. Doc. dr. sc. Selma Supek. Voditeljica Grupe za neurodinamičko ...

Opće upute za Početni fizički praktikum 1 - Fizički odsjek - unizg

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek. Početni fizički praktikum 1 (D.Pajić, 40630), Istraživački smjer studija fizike (uključuje.

Opće upute za Početni fizički praktikum 2 - Fizički odsjek - unizg

Početni fizički praktikum 2 (D.Pajić i I. Kupčić, 40639), Istraživački smjer studija ... vježbe 7, a zatim nastavljaju s vježbom 1. ... Predavanja iz Opće fizike 1, 2, 3, 4.

diplomski rad - Fizički odsjek

Izrada tiskane pločice ..................................................................................... 23 ... Dizajniranje tiskane pločice uz pomoć računala – izborna nastava informatike.

Studiji fizike - Fizički odsjek

Studij fizike na PMF-u uključuje klasičnu fiziku ... Predmeti Osnove fizike 1, 2, 3 i 4 predstavljaju ... H. Kraljević, Matematičke metode fizike 1, Skripta –PMF, 1976.

sveučilište u zagrebu - Fizički odsjek

GRAĐA UHA. Uho je prijemnik zvuka koji radi kao mikrofon i određuje smjer zvučnog izvora, frekvencijski je analizator i kao organ ima tri dijela: 1. Vanjsko uho ...

Teslina zavojnica - Fizički odsjek

TESLINA ZAVOJNICA (Teslin transformator). 16 ... sustava prijenosa energije na daljinu gdje je i izumio generator struje visokih frekvencija. (Teslina zavojnica) ...

Difrakcija u polikristalnom materijalu - Fizički odsjek

5 lip 2018 ... Braggov zakon. Kako dolazi do difrakcije? Do konstruktivne interferencije dolazi kada se putovi koji dvije zrake prijeđu razlikuju za cjelobrojni ...

usporedba konceptualnog razumijevanja u mehanici ... - Fizički odsjek

Najčešći netočni odgovori su pod A i B. Učenici smatraju da na putu prema gore sila gura kuglu prema gore, dakle djeluje u smjeru gibanja kugle.

Računalna implemetnacija testa i tečaja iz ... - Fizički odsjek

Slika 4 Horizontalni hitac - različite udaljenosti. U tri različita ... definicije i formule, ali ih ne znaju primijeniti u novoj situaciji) i to ako dodatno uče kod kuće.

elektromagnetna indukcija u nastavi fizike - Fizički odsjek

USPOREĐIVANJE PROGRAMA HNOS-A S NAPISANIM UDŽBENICIMA .... 33. 4.1. Ključni pojmovi: elektromagnetska indukcija, inducirani napon ............ 35. 4.2.

Born-Bormannov pokus - grdelin - Fizički odsjek

Mol je ona množina (količina) tvari koja sadrži onoliko jedinki (atoma, molekula) koliko 0,012 kg ugljikovog izotopa 12C sadrži atoma. ▷ Npr. jedan mol neona ...

metodički oblikovane interaktivne animacije u ... - Fizički odsjek

Carnotov kružni proces sastoji se od dva izotermna i dva adijabatska procesa nakon kojih se vraća u početno stanje. Na taj način dovedenu toplinu jednim ...

metodički pristup koreliranim sadržajima u ... - Fizički odsjek

kiseline; dobivanje octene kiseline (octeno-kiselo vrenje); upoznati kemijska svojstva i uporabu octene kiseline; usvojiti načela imenovanja karboksilnih kiselina ...

povijesni osvrt na nastavu fizike - Fizički odsjek

7. 5. KRATKI TESTOVI U NASTAVI FIZIKE . ... 7 mogao biti u pravu i dođe do zastoja u nastavi. Tada je pravo vrijeme saopćiti učenicima da ćete izvesti pokus i ...

virtualno korištenje računalnih resursa - Fizički odsjek

Računalne mreže – određivanje podmreža (subnetiranje). Podmreža ili subnet (eng. subnet = sub-network) predstavlja manju mrežu unutar neke veće mreže.

Elektromagnetski valovi u nastavi fizike - Fizički odsjek

valnih duljina elektromagnetskog vala zovemo spektar. Prema valnoj duljini i frekvenciji sveukupni spektar elektromagnetskih valova može se podijeliti na ...

Kineticka teorija plinova - grdelin - Fizički odsjek

Tlak idealnog plina ... Tlak. ▷ Mjeri se barometrom. ▷ Prvi barometar je napravio Torricelli 1643. ... Za plin čestica koje ne međudjeluju kažemo da je idealan.

Romina Dubajić FIZIKALNE OSNOVE TESLINOG ... - Fizički odsjek

Bežični prijenos energije. Od njenog otkrića, koristeći različite metode i opremu, električna struja koristila se za prijenos energije i informacija. Uobičajen ...

Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski rječnik ... - Fizički odsjek

Matas Ivanković, Ivana; Milković, Alen; Miloš, Irena; Stojanov, Tomislav; Štrkalj. Despot, Kristina. 2013. Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Prof. dr Denis Sunko, Fizički Odsjek, Prirodoslovno-matematički ...

Prof. dr Denis Sunko, Fizički Odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dopredsjednik: Dr Marko Kralj, Institut za fiziku. 2. lista - voditelji ...

Razne formule Pregled predavanja - grdelin - Fizički odsjek

Kronekerov simbol, jedinična matrica δij = {. 1 za i = j. 0 za i = j. =. 1 0 0. 0 1 0. 0 0 1... 2. Antisimetrična matrica eijk=.. 1 za i,j,k = 1,2,3 ciklička ...

ŽIVOTOPIS - FFZG - unizg

ZAPOSLENJA – radni staž. Status vrhunskog ... Savijet športa ZŠS. • napredovanje u zvanje mentor – odlukom znanstrvenog vijeća Fakulteta fizičke kulture.

Dr. Dolores, pedijatar FIZIČKI RAZVOJ DJETETA Fizički i psihički ...

Fizički i psihički rast i razvoj čovjeka obično se odvijaju po jednom ujednačenom i ... mjesecima, to također izračunavamo pomoću matematike. Dužina dje.

ŽIVOTOPIS - Filozofski fakultet - unizg

Srednja škola : Geodetska srednja tehnička škola, Zagreb (maturirao 1974.godine ). Pedagoška akademija : Pedagoška akademija, Zagreb (1976 diplomirao ...

Prof. dr. sc. Igor Čatić - Životopis i djelatnosti - Fsb - unizg

5 svi 2014 ... Ča ć, I., Žagar, Z., Šercer, M., Vukorepa, N., Zorić, J.: Pregled serijski proizvedenih dijelova kalupa za injekcijsko prešanje plastomera,. Društvo ...

Životopis HR za web - Svjetlana Jankovic-Paus - Hrzz - unizg

Roman SPQR II: Katilinina urota Johna Maddoxa Robertsa (2008.) - Zbirka priča Hit depo, Pod pritiskom, Transsarajevo, Apokalipsa iz Recycle bina Faruka.

diplomski rad diplomski rad - Fizički odsjek

riječi u rečenici. Primjer su Waldorfska škola, osnovana u Zagrebu 1993. godine i ... žarulja potrošačem el. struje najtrajniji je model me u navedenim, učenici ga.

Kako napisati dobar životopis? - Papir trpi svašta v3 - FFRZ - unizg

primjeri i komentari studentskih životopisa, motivacijskih pisama i molbi;. Predavanje ... „Zanimljiva prezentacija i predavač, primjeri iz CV-a korisni.“ [11.22.-05].

Matematika - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 velj 2016 ... Uspoređuje dva broja ... Vezom između zbrajanja i oduzimanja učenici se koriste kada im je jedan ... pravilnih geometrijskih likova (trokut, četverokut) za izračun duljine stranice. ... Računa postotni iznos zadanoga postotka i.

Programiranje 2 10. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Datoteke: Uvod. Vrste datoteka — tekstualne i binarne. Otvaranje i zatvaranje datoteke. Standardne ... citanje podataka iz datoteke — ulaz podataka u program,.

Programiranje 1 7. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Operatori i izrazi (drugi dio): sizeof operator. Relacijski operatori. Logicki operatori. Skraceno racunanje logickih izraza. Operatori nad bitovima. Operator ...

sveučilište u zagrebu - PMF - Matematički odsjek - unizg

26 ruj 2014 ... Preddiplomski sveučilišni studij MATEMATIKA; smjer: nastavnički, trajanje nastave: 3 godine ... Linearna algebra 1, Elementarna matematika 1.

Transmisije kroatistike - Odsjek za kroatistiku - unizg

189. Boris Škvorc. Hrvatska književnost i postkolonijalno podrivanje/otpor ... sjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dijeleći ... Lalović, Dragutin. 2012. ... Što uopće znamo o diskurzu suvremene ekonomije i o njegovoj reto ... (1970) Kreše Golika, smješten u kasne tridesete, kad supostavlja purger-.

Programiranje 1 11. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Neki dijelovi su prošireni i popravljen ... Kod ispisa, puts zamjenjuje nul-znak '' (na kraju stringa) ... ako racunalo koristi ASCII skup znakova — broj 49 je ASCII.

Aspekti praxisa - Odsjek za filozofiju - unizg

kao samoispunjavajuće proročanstvo o dovršenju praksisovske “nepoštedne kritike” svega u eksternim kritikama sâme praxis. Barem u intenciji, argument kritike ...

Programiranje 1 2. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

25 sij 2019 ... Osnovni dijelovi racunala — ulaz, izlaz, memorija. ... pita od jabuka, muffini, . . . (v. prilog pod pauzom), recepti za pripravu pica i koktela,.

Programiranje 1 13. predavanje - PMF - Matematički odsjek - unizg

Sekvencijalno pretrazivanje. Slozenost sekvencijalnog pretrazivanja. Binarno pretrazivanje sortiranog niza. Slozenost binarnog pretrazivanja. Prog1 2018, 13.

Izr - predavanja i vježbe - PMF - Matematički odsjek - unizg

parcijalno rekurzivna relacija" je beskoristan: sve takve relacije su rekurzivne (jer je χR uvijek totalna). Zadatak. Doka zite: svaka primitivno rekurzivna funkcija je ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek ... - unizg

16 tra 2018 ... Prvi dio izdan je 1997. godine, a zadnji 2007. godine; romani su prodani u ... popularnosti, važno nam je samo imati na umu da Harry Potter i ...

Upute za citiranje literature - Odsjek za arheologiju - unizg

sadržaj mora sadržavati naslove svih poglavlja u seminarskom radu i stranice na kojima ... kratice, onda popisu literature prethodi popis kratica. - Popis kratica ...

Kratki uvod u Python - PMF - Matematički odsjek - unizg

pretvaranje kuta iz radijana u stupnjeve math.radians(x) pretvaranje kuta iz stupnjeva u radijane. Tablica 2: Matematicke funkcije. Osim navedenih naredbi ...

Kvazisimetricni dizajni Literatura - PMF - Matematički odsjek - unizg

Dizajn s parametrima t-(v, k, λ) je skup od v tocaka s familijom k-clanih podskupova ... Dokaz. Iz Ray-Chaudhuri-Wilsonovih nejednakosti slijedi da netrivijalni di- ... Iz teorema slijedi nepostojanje projektivnih ravnina reda n = 6, 14, 21,. 22, 30 i ...

Matematička logika i izračunljivost - PMF - Matematički odsjek - unizg

8.1 Glavni test za logiku prvog reda . ... Za proizvoljnu formulu A logike sudova postoje formule B i C koje su logički ekviva- ... "Moguće ću danas doći na posao.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet odsjek za ... - unizg

Prijevod s njemačkog na hrvatski. Prijevod s hrvatskog na ... Najpoznatiji besplatni programi su Subtitle Workshop i Media Subtitler. Na sveučilištima se ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za etnologiju ... - unizg

Pismo indijanskog poglavice (iz Seattle-a iz 1854. upućeno američkome predsjedniku u. Washington kao odgovor na ponudu da bijelci kupe indijansku ...

Interakcije 0 naslovna final.cdr - Odsjek za etnologiju i kulturnu - unizg

ZGDOX festivalu. G. Gjurčević je posebno naglasio da dosadašnji projekti ne bi uspjeli bez službene potpore Vijeća Gradskih četvrti što u konačnici njihovom ...

i druge uzorite priče 90ih - Odsjek za filozofiju - unizg

moralna ustanova • Franjo Tuđman • snuff-porno. • Patricia Crawford • Rodney King • James Bond •. Branko Despot • nacionalizam • ideologija • pogled. Zapada ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet odsjek za ... - darhiv - unizg

okoline koje posao audiovizualnog prevoditelja nosi sa sobom. Okolina audiovizualnog ... Dostupno na: http://mediatranslations.hr/ [26. travnja 2016.] Microsoft.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za ... - darhiv - unizg

čak i lektire jer većini učenika lektira je čitanje u obrazovne svrhe, a ne čitanje radi užitka. ... Goldoni, Carlo, Gostioničarka Mirandolina. 69. Golub, Ivan, izbor iz ...

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za kroatistiku ... - unizg

Naglasni sustav hrvatskoga standardnoga jezika jedinstven je sustav u ... takve riječi ne naglašavaju već se smatraju dijelom naglasne cjeline. ... kako upravo vježbanje i primjeri trebaju biti ključ ovladavanja gradivom stoga „FON-FON“.

Baze podataka - Vježbe 2019/20. - PMF - Matematički odsjek - unizg

15 velj 2019 ... Istovremen pristup (čitanje i pisanje) od strane više korisnika. • Efikasan pristup podacima neovisan o poretku i strukturi unošenja podataka.

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet šumarski odsjek ... - unizg

20 ruj 2019 ... samo za biološku raznolikos nego i za ljude koji ovise o njoj. ... Jelenska divljač ima sljedeće vrste zuba: sjekutiće (d. incisivi), očnjake (d. caninus), ... preporuka-lovacke-opreme/416-elektricni-pastir-u-zastiti-od-divljaci.html.

1 Prof. dr. sc. Miloš Judaš KRATKI ŽIVOTOPIS Miloš Judaš ... - unizg

neuroznanosti (član International Brain Research Organization (IBRO) ... Organizacija i funkcija SŽS i Temelji neuroznanosti, te 8 godina za izborni predmet.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za fonetiku Odsjek ...

GOVORNICE ŠPANJOLSKOGA JEZIKA. Diplomski rad. Mentorica: dr. sc. Arnalda Dobrić, doc. Komentorica: dr. sc. Ana Ćavar, postdoc. Zagreb, rujan, 2018.

Sveuĉilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za povijest Odsjek ...

Petar Snačić. Oton Iveković. -. -. 1. 9. -. 10. Josip Horvat MeĊimurec. -. -. 1. -. -. 1. „Pacta Conventa“. Nepoznati autor. -. -. -. 1. -. 1. Josip Franjo Mücke. 1. 1. 3.

Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za filozofiju Odsjek za ...

Odsjek za filozofiju. Odsjek za komparativnu književnost. Friedrich Schlegel i pojam romantičke ironije. Diplomski rad. Mentorica: dr. sc. Nadežda Čačinovič.

Fizički praktikum I - UNIRI

Proučavanje jednoliko ubrzanoga gibanja (Atwoodov padostroj). Provjera II Newtonova zakona. Provjera Hookeova zakona i zakonitosti za harmonijsko titranje ...

fizički praktikum - pmfst

Napomena: Ukoliko se račun, putem kojega iz mjerenih vrijednosti dobijamo konačni rezultat ... Pogreške obično dijelimo u 3 tipa: sistematske, slučajne i grube.

Laboratorija fizike 1 i 2 - Fizicki fakultet

konstanta elasticnosti opruge. Ova elasticna sila deluje na kuglicu te rezultujuca sila na nju iznosi Fr = k∆l − mg, zbog cega jednacina kretanja kuglice glasi.