Arheo 33

Naslov uredništva: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v ... stanju: zgraditi silos; silosi in hladilnice / žitni silos; silos za cement, ... rabljeni bolj kakor okolna sklenina. ... Žitarice vsebujejo škrob, ki ima podobno pospešujoč.

Arheo 33 - Srodni dokumenti

Arheo 33

Naslov uredništva: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v ... stanju: zgraditi silos; silosi in hladilnice / žitni silos; silos za cement, ... rabljeni bolj kakor okolna sklenina. ... Žitarice vsebujejo škrob, ki ima podobno pospešujoč.